Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya?

3. rész, A titkos ügynökFejezet a "Ki is volt valójában Luigi Villa atya?" (Who Really Was Father Luigi Villa?) c. könyvből (The Apostolate of Our Lady of Good Success (Jó Szerencse Anyja Apostolátus) 1288 Summit Ave Suite 107 Oconomowoc, WI. 53066 USA Phone 262-567-0920 website: www.ourladyofgoodsuccess.com e-mail: ladyofgoodsuccess@sbcglobal.net)

Luigi Villa atyát Pió atya bízta meg 1956-ban az Egyházon belüli szabadkőművesség elleni harccal, amit azután XII. Piusz pápa pápai mandátummal is jóváhagyott. Honlapunkon több részletben közölni fogjuk Luigi Villa atya fordulatokban bővelkedő életrajzát, amelyen keresztül 2012-ig, Villa atya haláláig nyomon követhetjük azt a tragédiát, amely - bár a gyökerei legalább 50 évvel korábbra nyúlnak vissza - XII. Piusz pápa minden kétségbeesett erőfeszítése ellenére már az ő uralkodásának végén elkezdődött és azóta is tart, mind a mai napig az Anyaszentegyházunk legfelső köreibe beépült szabadkőműveseknek köszönhetően. Villa atya életútja végigkísérte a kelet-európai kommunista éveket, megérteti Mindszenty bíboros elárultatásának okait és a jelen helyzetet is. Annyi lehet talán a vigaszunk, hogy ennyi kínszenvedés után már az Egyház Feltámadásának kell következnie!Ezekben az években Villa atya mint Ottaviani bíboros titkos ügynöke működött azzal a feladattal megbízva, hogy szerezzen bizonyítékokat a katolikus Egyház felső vezetőinek a szabadkőműves páholyokba beépült tagjairól, és hogy foglalkozzon az Egyház néhány kényes kérdésével.

Ezt a feladatát Villa atya otthon végezte, de jól ismert személy volt a rendőrségi irodákban, a rendőrgőkapitányságokon, és egyéb különleges vizsgálóbizottságoknál és speciális műveleti csoportoknál.

1978 szeptemberében, Luciani pápa rövid uralkodása alatt, az ügyvéd Mino Pecorelli "OP" (Politikai megfigyelő) lapjában megjelent "Pecorelli listája". Villa atya számára nem volt nagy meglepetés megtalálni benne az Egyház számos vezető tisztségviselőjének a nevét, akik közül többet nem sokkal korábban már eltávolítottak a hivatalából, mert Villa atya már korábban bizonyítékokat szerzett szabadkőműves tagságukról.

Az egyik leghíresebb eset Joseph Suenens bíborosé volt, akit brüsszeli hivatalából távolítottak el, mert rábizonyították, hogy szabadkőműves. Meg is nősült, és Paul nevű fiával élt!

Egy másik "fájdalmas" eset Achille Lienart esete volt. Párizsban, miközben Villa atya egy szabadkőműves páholy mellett várt valakire, aki Lienart bíboros szabadkőműves tagságáról szolgáltatott bizonyító dokumentumokat, Villa atya egyszer csak észrevett egy feléje rohanó fiatalembert. Villa atya arca felé sújtott egy iron fist-tel, miközben ezt kiáltotta: "Van ördög ezen a földön!"

Pietro Parente bíborosVilla atyát egy gyógyszertárban lelkiismeretesen ellátták, száját elöntötte a vér, eltört a állkapcsa, és egy fog sem maradt a szájában.

Egy másik alkalommal Haitiban kockáztatta az életét. Missziós feladattal utazott ebbe az országba, de letartóztatta a hadsereg és elszállították, hogy főbe lőjék. De Villa atyának támadt egy ötlete: megkérte az őt kísérő katonát, hogy hadd beszéljen egyik legkedvesebb barátjával, a helyi szeminárium elöljárójával. A tiszt eleget tett a kérésnek, elment a szemináriumi elöljáróhoz, és amikor gyorsan visszatért, ezt mondta: "Tévedtünk." Villa atyát azonnal szabadon engedték.

Pietro Palazzini bíborosEgy másik kényes feladat, amivel Ottaviani bíboros bízta meg Villa atyát, az volt, hogy keresse fel a fatimai Lucia nővért. Egy napon Ottaviani bíboros azt mondta Villa atyának: "Azt gondolom, elküldöm Önt Fatimába, hogy közvetlenül beszéljen Lucia nővérrel."

Az igazi Lúcia nővérVilla atya örömmel vállalta a feladatot. Csatlakozott hozzá egy páduai üzletember, Mr. Pagnossin, Pió atya lelki gyermeke, aki felajánlotta, hogy kifizeti Villa atya útiköltségét és a portugáliai tartózkodás költségeit. Ottaviani bíboros személyes ajánló levelet adott Villa atyának, mint a Szentszék prefektusa írta alá. A levél Coimbra püspökének szólt, hogy engedélyezze a Lúcia nővérrel való találkozást. De Coimbra püspöke, mielőtt engedélyezte volna a látnokkal való találkozást, felvette a telefont és felhívta a Vatikánt. Msgr. Giovanni Benelli vette fel a kagylót, és azt felelte, hogy meg kell kérdeznie VI. Pált, mivel Róma szigorú parancsot adott ki: "Lúcia nővérrel csak királyok és bíborosok készíthetnek interjút."[szerk. megj.: Az igazi Lúcia nővér valószínűleg akkor már nem is élt: : A Lúcia nővérrel készült utolsó interjú - 1957].

Msgr. Benelli, az államtitkárhelyettes továbbította Coimbra püspöke felé VI. Pálnak a Lúcia nővérrel készítendő interjúra vonatkozó tiltó parancsát. Így Villa atya hiába volt a Szentszék prefektusának a küldötte. De azért Portugáliában maradt, megpróbálva legyőzni a püspök ellenállását.

A szabadkőműves Msgr.Giovanni Benelli, VI. Pál államtitkárhelyetteseAzonban 10 nap elteltével he had to resign himself to defeat. Mindössze arra kapott engedélyt a püspöktől, hogy bemutasson egy szentmisét a kolostor kápolnájában.

Visszatérve Olaszországba, Luigi atya azonnal Ottaviani bíboroshoz sietett, hogy elmondja neki kudarcát. A bíboros ezt VI. Pál támadásaként értelmezte és azonnal írt neki egy levelet tiltakozásképpen. Amikor Villa atya később visszatért Rómába, Ottaviani bíboros mondta neki, hogy VI. Pál bocsánatot kért, mondván, hogy Msgr. Benelli volt a döntéshozó. De a bíboros kihangsúlyozta, hogy ez volt VI. Pál szokásos kétkulacsos taktikája.

Amíg XII. Piusz élt, a Vatikán Villa atya számára több, mint barátságos hely volt: a titkos ügynökségéhez kapcsolódó találkozókon felül Villa atya legalább ötven alkalommal ebédelt és vacsorázott együtt bíborosokkal és püspökökkel. De amikor VI. Pál került a pápai trónra, eltűnt ez a barátságos légkör, megfosztották minden lehetőségtől, hogy védje a katolikus hitet.

Nem sokkal halála előtt Villa atya ezt mondta nekem bizalmasan: "Msgr. Bosio továbbította nekem XII. Piusznak államtitkárhelyettesére vonatkozó szavait: "A végén már Tardini bíboros is elárult engem." És még ezt is mondta: "Nem vagyok biztos abban sem, hogy amit mondok, az egyáltalán átlépi az irodám küszöbét."

Villa atya kérdésére, hogy miben áll Tardini bíboros árulása, azt a választ kapta, hogy abban, hogy Pió atya és Krisztus Egyházának ellenségei kezdettől fogva tudtak Villa atya pápai megbízatásának okáról; egy order, amit halála előtt Pió atya így fejezett ki: "A küldetésem a halálom után fog kezdődni".

Ki is volt valójában Luigi Villa atya? - 1. rész, A Hit
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 2. rész, Találkozások Pió atyával
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 3. rész, A titkos ügynök
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 4. rész, A szándékosan okozott kudarcok
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 5. rész, Villa atya Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 6. rész, A "keresztút" kezdete
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 7. rész, A “Chiesa viva” újság és Mindszenty bíboros
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 8. rész, Gyilkossági kísérletek
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 9. rész, Benelli, Casaroli, Ruini
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 10. rész, További halálos fenyegetések és egy "próbálkozás" ...
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 11. rész, VI. Pál boldoggá avatása?
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 12. rész, II. János Pál Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 13. rész, A VI. Pálnak emelt szabadkőműves emlékmű
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 14. rész, A Pió atyának szentelt sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 15. rész, Egy újabb ... gyilkossági kísérlet
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 16. rész, XVI. Benedek és a San Giovanni Rotondo-i sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 17. rész, Ruini bíboros szabadkőműves?
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 18. rész, Villa atyát ... kitüntetik
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 19. rész, XVI.Benedek Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 20. rész, A Padergnone-i (Brescia) szabadkőműves-sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 21. rész, II. János Pál "szentté avatási pere"
(folyt. köv.)


Real Time Web Analytics