Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya?

13. rész, A VI. Pálnak emelt szabadkőműves emlékműFejezet a "Ki is volt valójában Luigi Villa atya?" (Who Really Was Father Luigi Villa?) c. könyvből (The Apostolate of Our Lady of Good Success (Jó Szerencse Anyja Apostolátus) 1288 Summit Ave Suite 107 Oconomowoc, WI. 53066 USA Phone 262-567-0920 website: www.ourladyofgoodsuccess.com e-mail: ladyofgoodsuccess@sbcglobal.net)

Luigi Villa atyát Pió atya bízta meg 1956-ban az Egyházon belüli szabadkőművesség elleni harccal, amit azután XII. Piusz pápa pápai mandátummal is jóváhagyott. Honlapunkon több részletben közölni fogjuk Luigi Villa atya fordulatokban bővelkedő életrajzát, amelyen keresztül 2012-ig, Villa atya haláláig nyomon követhetjük azt a tragédiát, amely - bár a gyökerei legalább 50 évvel korábbra nyúlnak vissza - XII. Piusz pápa minden kétségbeesett erőfeszítése ellenére már az ő uralkodásának végén elkezdődött és azóta is tart, mind a mai napig az Anyaszentegyházunk legfelső köreibe beépült szabadkőműveseknek köszönhetően. Villa atya életútja végigkísérte a kelet-európai kommunista éveket, megérteti Mindszenty bíboros elárultatásának okait és a jelen helyzetet is. Annyi lehet talán a vigaszunk, hogy ennyi kínszenvedés után már az Egyház Feltámadásának kell következnie!

Nem ez volt az első alkalom [szerk. megj.: és pláne nem az utolsó, ld. Bergoglio "pápát"!] , hogy a szabadkőművesség kihasználta a pápai tekintély teljes súlyát, hogy sárba tapossanak "bizonyított" igazságokat és legyőzzék egy teljes lakosság ellenkezését.

1984-ben történt, amikor VI. Pál személyi titkára, a szabadkőműves Msgr. Pasquale Macchi elhatározta, hogy emlékművet emelnek VI. Pálnak, a Miasszonyunk Crowned-i kegyhelyének terén, a Varese szent hegyén (város Milánótól 30 km-re északra). Az emberek hallani sem akartak erről az emlékműről, de II. János Pál 1984-es látogatása Brescia-ban hozzájárult ennek az ellenállásnak a legyőzéséhez.

Az emlékművet, amely arról a furcsaságáról lett ismert, hogy van benne egy ötlábú juh, 1986. májusában avatták fel a szabadkőműves Mr. Giulio Andreotti , a szabadkőműves államtitkár, Agostino Casaroli bíboros, és a szabadkőműves Msgr. Pasquale Macchi , VI. Pál személyi titkára jelenlétében, akiknek a neve mind rajta volt "Pecorelli listáján", Casaroli bíborosével együtt.

2000. novemberében írtam egy könyvet "A VI. Pálnak emelt szabadkőműves emlékmű" címmel, amelyben megmutattam, hogy ebben a szoborban a szabadkőművesek felmagasztalták emberüket, VI. Pált, mint a szabadkőművesség "legfelső vezetőjét" és mint "zsidó pápát", és dicsőítették a "szabadkőműves igazság három tettéért", amelyek a következtők: Krisztus elárulása, az Egyház elárulása, és a keresztény nemzetek történelmének az elárulása.

Luigi Villa atya VI. Pálról szóló harmadik könyve, a "VI. Pál 'új Egyháza'" kiemeli az Egyház megváltoztatásának fő pontjait, amelyet a tradíció teljes leépítése követett - majdhogynem gyilkos megszállottsággal! - olyannyira, hogy többé már nem is lehet visszaállítani.Villa atya "VI. Pál boldoggá avatása?" c. könyve 12 évvel ennek az emlékműnek az elkészülte után jelent meg, és ezzel a mondattal végződik: "Ez volt VI. Pál, aki elárulta Krisztust, az Egyházat és a történelmet!" A szabadkőművesek a vésztjósló bronz emlékműbe" vésték" ezeket az árulásokat, Villa atya pedig egy 284 oldalas teológiai-történelmi tanulmányba.

A VI.Pálnak emelt szabadkőműves emlékmű.

A VI.Pálnak emelt szabadkőműves emlékmű közelebbről.

"A VI.Pálnak emelt szabadkőműves emlékművön a VI.Pál palástját összefogó zsidó főpapi jelvény, az efod, Izrael 12 törzsének a jelképével.

A VI.Pálnak emelt szabadkőműves emlékmű" c. könyv borítója.De a VI. Pálról folytatott diskurzusnak nem lett vége. Így, 2003. január 31-én megjelent Villa atya harmadik könyve: "VI. Pál új 'Egyháza'" címmel, és azonnal el lett küldve az Egyház vezetőségének és az olasz klérus nagy részének.

A könyv elsöprő erejű volt, a reakció pedig .... halálos csend! Az a tipikus "csend", amely a "hagyjunk mindent nyugalomban" politikát jellemzi. De nem volt mindenki csendben.

Egy szép napon Villa atya ezt mondta nekem: "Az éjjel kaptam egy névtelen telefonhívást. A hang ezt mondta nekem: 'Amint meghalsz, oltárra fogjuk emelni VI. Pált'. " Nevettünk egyet rajta, és azt latolgattuk, hogy ez egy erőfitogtatás volt-e, vagy éppen az ellenkezője.

Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 1. rész, A Hit
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 2. rész, Találkozások Pió atyával
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 3. rész, A titkos ügynök
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 4. rész, A szándékosan okozott kudarcok
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 5. rész, Villa atya Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 6. rész, A "keresztút" kezdete
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 7. rész, A “Chiesa viva” újság és Mindszenty bíboros
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 8. rész, Gyilkossági kísérletek
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 9. rész, Benelli, Casaroli, Ruini
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 10. rész, További halálos fenyegetések és egy "próbálkozás" ...
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 11. rész, VI. Pál boldoggá avatása?
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 12. rész, II. János Pál Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 13. rész, A VI. Pálnak emelt szabadkőműves emlékmű
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 14. rész, A Pió atyának szentelt sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 15. rész, Egy újabb ... gyilkossági kísérlet
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 16. rész, XVI. Benedek és a San Giovanni Rotondo-i sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 17. rész, Ruini bíboros szabadkőműves?
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 18. rész, Villa atyát ... kitüntetik
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 19. rész, XVI.Benedek Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 20. rész, A Padergnone-i (Brescia) szabadkőműves-sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 21. rész, II. János Pál "szentté avatási pere"
(folyt. köv.)


Real Time Web Analytics