Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya?

17. rész, Ruini bíboros szabadkőműves?Fejezet a "Ki is volt valójában Luigi Villa atya?" (Who Really Was Father Luigi Villa?) c. könyvből (The Apostolate of Our Lady of Good Success (Jó Szerencse Anyja Apostolátus) 1288 Summit Ave Suite 107 Oconomowoc, WI. 53066 USA Phone 262-567-0920 website: www.ourladyofgoodsuccess.com e-mail: ladyofgoodsuccess@sbcglobal.net)

Luigi Villa atyát Pió atya bízta meg 1956-ban az Egyházon belüli szabadkőművesség elleni harccal, amit azután XII. Piusz pápa pápai mandátummal is jóváhagyott. Honlapunkon több részletben közölni fogjuk Luigi Villa atya fordulatokban bővelkedő életrajzát, amelyen keresztül 2012-ig, Villa atya haláláig nyomon követhetjük azt a tragédiát, amely - bár a gyökerei legalább 50 évvel korábbra nyúlnak vissza - XII. Piusz pápa minden kétségbeesett erőfeszítése ellenére már az ő uralkodásának végén elkezdődött és azóta is tart, mind a mai napig az Anyaszentegyházunk legfelső köreibe beépült szabadkőműveseknek köszönhetően. Villa atya életútja végigkísérte a kelet-európai kommunista éveket, megérteti Mindszenty bíboros elárultatásának okait és a jelen helyzetet is. Annyi lehet talán a vigaszunk, hogy ennyi kínszenvedés után már az Egyház Feltámadásának kell következnie!
A “La Stampa” 1992. február 12-i, keddi száma, amelyben a tudósítás megjelent.1992. február elején Msgr. Pietro Pinius kijelentette: "Teljesen nyilvánvaló tény, hogy Ruini szabadkőműves". A "nyilvánvaló tény" az egy szóbeli vizsga volt, amelyet a pápa helyettese tett le, hogy "a negyedik fokozat titkos mestere" lehessen.

"A tudósítás első oldalán ez a felirat olvasható: 'Olaszországi Nagyoriens', három komplex szimbólum kíséretében: az egyik egy zsidócsillag, körülvéve egy négy fejen nyugvó koronával (az egyik egy kecskefej). Utána ez a mondat következik: "A Tökéletesség Titkos Mesterének a páholya", és mellette Camillo Ruini neve, sietve aláírva minden oldalon."

Msgr. Pintus azt állítja, hogy a jegyzőkönyvet egy komoly "bűnbánótól" kapta, és kijelentette, hogy "Biztonsági okokból azonnal külföldre küldtem az eredeti dokumentumot..." Azt mondta, hogy ezután két telefonhívást kapott: az egyiket Ratzinger bíborostól, a Hittani Kongregáció prefektusától, másikat a pápától.

A bíboros és a pápa titkársága tagadta ezt, Ruini bíboros szóvivője a dokumentumot "teljesen hamisnak, nevetségesnek és méltatlannak" nevezte. Rosario Esposito atya ezt mondta: "Pinto püspök mindig a tűzzel játszik", és "A Ruinit ért támadás egyszerűen ostobaság..."

Ezekhez néhány megjegyzést fűznénk.

1. Rosario Esposito atya, mielőtt tiszteletbeli szabadkőműves lett volna, ezt mondta: "Szabadkőműves vagyok teljes szívemből és lelkemből ..."

2. Msgr. Virgilio Levi szerepel Pecorelli listáján, a következő adatokkal: 04/07/1958, 241/3; LEVI.

3. VI. Pál halála után Ratzinger bíboros kapott egy levelet Villa atyától, amelyben bebizonyította, hogy Sebastiano Baggio bíboros (“Pecorelli listáján" az adatai: 08.14.1957, 85/2640; SEBA), akit II. János Pál kamarásának neveztek ki, levelet írt az Olaszországi Szabadkőművesek Nagymesterének, amelyben megnyugtatja, hogy VI. Pál titkos dokumentumait átvette Msgr. Pasquale Macchi-tól (VI. Pál személyi titkára, "Pecorelli listáján" az adatai: 04.23.1958, 5463/2; MAPA), és kérte, hogy tartsa meg a neki tett ígéretét, hogy pápává választtatja. Ratzinger bíboros még azt sem ismerte el, hogy megkapta volna Villa atya levelét.

4. Annak a prelátusnak, aki bebizonyította, amint azt a "Chiesa viva" publikálta, hogy Casaroli bíboros szabadkőműves, II. János Pál ezt mondta: "Tudom, tudom, de kit tudnék a helyére állítani?" Palazzini bíborosnak, aki aggodalmát fejezte ki az Egyházba beszivárgott szabadkőművesség miatt, II. János Pál pápa, öklével verve az asztalt, ezt kiáltotta: "Én vagyok az, aki ezt akarja!"

Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 1. rész, A Hit
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 2. rész, Találkozások Pió atyával
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 3. rész, A titkos ügynök
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 4. rész, A szándékosan okozott kudarcok
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 5. rész, Villa atya Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 6. rész, A "keresztút" kezdete
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 7. rész, A “Chiesa viva” újság és Mindszenty bíboros
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 8. rész, Gyilkossági kísérletek
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 9. rész, Benelli, Casaroli, Ruini
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 10. rész, További halálos fenyegetések és egy "próbálkozás" ...
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 11. rész, VI. Pál boldoggá avatása?
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 12. rész, II. János Pál Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 13. rész, A VI. Pálnak emelt szabadkőműves emlékmű
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 14. rész, A Pió atyának szentelt sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 15. rész, Egy újabb ... gyilkossági kísérlet
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 16. rész, XVI. Benedek és a San Giovanni Rotondo-i sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 17. rész, Ruini bíboros szabadkőműves?
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 18. rész, Villa atyát ... kitüntetik
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 19. rész, XVI.Benedek Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 20. rész, A Padergnone-i (Brescia) szabadkőműves-sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 21. rész, II. János Pál "szentté avatási pere"
(folyt. köv.)


Real Time Web Analytics