Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya?

15. rész, Egy újabb ... gyilkossági kísérletFejezet a "Ki is volt valójában Luigi Villa atya?" (Who Really Was Father Luigi Villa?) c. könyvből (The Apostolate of Our Lady of Good Success (Jó Szerencse Anyja Apostolátus) 1288 Summit Ave Suite 107 Oconomowoc, WI. 53066 USA Phone 262-567-0920 website: www.ourladyofgoodsuccess.com e-mail: ladyofgoodsuccess@sbcglobal.net)

Luigi Villa atyát Pió atya bízta meg 1956-ban az Egyházon belüli szabadkőművesség elleni harccal, amit azután XII. Piusz pápa pápai mandátummal is jóváhagyott. Honlapunkon több részletben közölni fogjuk Luigi Villa atya fordulatokban bővelkedő életrajzát, amelyen keresztül 2012-ig, Villa atya haláláig nyomon követhetjük azt a tragédiát, amely - bár a gyökerei legalább 50 évvel korábbra nyúlnak vissza - XII. Piusz pápa minden kétségbeesett erőfeszítése ellenére már az ő uralkodásának végén elkezdődött és azóta is tart, mind a mai napig az Anyaszentegyházunk legfelső köreibe beépült szabadkőműveseknek köszönhetően. Villa atya életútja végigkísérte a kelet-európai kommunista éveket, megérteti Mindszenty bíboros elárultatásának okait és a jelen helyzetet is. Annyi lehet talán a vigaszunk, hogy ennyi kínszenvedés után már az Egyház Feltámadásának kell következnie!
Pár hónappal a Pió atyának szentelt sátáni templomról szóló tanulmány megjelenése után úgy volt, hogy elkísérem Villa atyát, hogy meglátogassa egy pap "barátját", de egy előre nem látható nehézség miatt nem tudtam elmenni vele, hanem egy idősebb munkatársunk helyettesített engem.

A papnál tett látogatás rövid volt. Mindazonáltal kínos helyzet állt elő a jelenlévők számára a pap "barát" értetlenkedő agitációja, nyomásgyakorlási kísérletei és furcsa viselkedése miatt, olyannyira, hogy miután felszolgálta a süteményt, csokoládét és teát, amit az egyetlen személy, aki ivott belőle, "kellemetlennek" tartott, a két vendég eltávozott.

Villa atya nem ivott és nem evett semmit, aki evett és ivott, az az idősebb sofőr volt.

Amikor beszálltak az autóba, Luigi atya megkérte a sofőrt, hogy vigye be egy közelben lakó ügyvéd barátjához. Pár perccel később már az ügyvéd ebédlőjében ültek.

Miközben Villa atya az ügyvéddel beszélt, sofőr elkezdte rosszul érezni magát. Úgy érezte, mintha egy összetört és mozgó üvegen keresztül látná a világot. Egyre kevésbé volt képes mozgatni a lábait, karjait és kezeit. Mélyeket lélegzett, próbálva legyőzni ezeket az érzékcsalódásokat, de egy bizonyos pont után le kellett feküdnie a díványra, míg a többiek aggódva nézték. A sofőr nem veszítette el az eszméletét, de a furcsa érzékcsalódásai az alsó és felső végtagok teljes bénulásával együtt tovább folytatódtak. Körülbelül tizenöt perc múlva kezdte jobban érezni magát, felkelt, és azt mondta, hogy most már tud vezetni.

Mi történt volna, ha a két ember nem megy be útközben az ügyvéd baráthoz?

Több mérföldön át egy mindkét oldalon nagy fákkal szegélyezett keskeny úton autóztak volna, amelyeken túl az egyik oldalon egy folyó volt, a másikon egy vizesárok. Ráadásul az úton mindig nagy volt a forgalom.

Mi lett volna, ha a sofőr azon az úton, vezetés közben, és nem egy szobában, kényelmes karosszékben ülve lesz rosszul?

Ha két olyan ember, akik életkorának összege több, mint százhatvan év, balesetet okozna, az újságok sokkal valószínűbb, hogy megjegyzéseket tennének, mint fiatalabb emberek esetében. És ki gyanúsítana bárkit is, ha kiderülne, hogy a két "sérült" egy olyan házból jött ki éppen, ahol az idős papot több évtizede ismerik?

Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 1. rész, A Hit
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 2. rész, Találkozások Pió atyával
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 3. rész, A titkos ügynök
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 4. rész, A szándékosan okozott kudarcok
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 5. rész, Villa atya Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 6. rész, A "keresztút" kezdete
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 7. rész, A “Chiesa viva” újság és Mindszenty bíboros
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 8. rész, Gyilkossági kísérletek
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 9. rész, Benelli, Casaroli, Ruini
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 10. rész, További halálos fenyegetések és egy "próbálkozás" ...
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 11. rész, VI. Pál boldoggá avatása?
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 12. rész, II. János Pál Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 13. rész, A VI. Pálnak emelt szabadkőműves emlékmű
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 14. rész, A Pió atyának szentelt sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 15. rész, Egy újabb ... gyilkossági kísérlet
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 16. rész, XVI. Benedek és a San Giovanni Rotondo-i sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 17. rész, Ruini bíboros szabadkőműves?
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 18. rész, Villa atyát ... kitüntetik
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 19. rész, XVI.Benedek Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 20. rész, A Padergnone-i (Brescia) szabadkőműves-sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 21. rész, II. János Pál "szentté avatási pere"
(folyt. köv.)


Real Time Web Analytics