Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya?

21. rész, II. János Pál "szentté avatási pere"Fejezet a "Ki is volt valójában Luigi Villa atya?" (Who Really Was Father Luigi Villa?) c. könyvből (The Apostolate of Our Lady of Good Success (Jó Szerencse Anyja Apostolátus) 1288 Summit Ave Suite 107 Oconomowoc, WI. 53066 USA Phone 262-567-0920 website: www.ourladyofgoodsuccess.com e-mail: ladyofgoodsuccess@sbcglobal.net)

Luigi Villa atyát Pió atya bízta meg 1956-ban az Egyházon belüli szabadkőművesség elleni harccal, amit azután XII. Piusz pápa pápai mandátummal is jóváhagyott. Honlapunkon több részletben közölni fogjuk Luigi Villa atya fordulatokban bővelkedő életrajzát, amelyen keresztül 2012-ig, Villa atya haláláig nyomon követhetjük azt a tragédiát, amely - bár a gyökerei legalább 50 évvel korábbra nyúlnak vissza - XII. Piusz pápa minden kétségbeesett erőfeszítése ellenére már az ő uralkodásának végén elkezdődött és azóta is tart, mind a mai napig az Anyaszentegyházunk legfelső köreibe beépült szabadkőműveseknek köszönhetően. Villa atya életútja végigkísérte a kelet-európai kommunista éveket, megérteti Mindszenty bíboros elárultatásának okait és a jelen helyzetet is. Annyi lehet talán a vigaszunk, hogy ennyi kínszenvedés után már az Egyház Feltámadásának kell következnie!2009.novemberében, alig pár nappal a Brescia-ban tett látogatása után, XVI. Benedek bejelentette II. János Pál "szentté avatási perének" a folytatását.

2010. február elején Villa atya elhatározta, hogy összefésüli egyetlen pdf fájl-ba a II. János Pálról szóló, a "Chiesa VIva"-ban az elmúlt években eddig megjelent húsz cikket és elküldi több ezer embernek e-mail útján: a Szentszéknek, a bíborosoknak, a püspöki konferenciáknak, az egyházi intézményeknek, a Szentszékbe akkreditált diplomáciai testületeknek, a katolikus egyetemeknek és továbbképző központoknak, püspököknek, egyházmegyéknek, követségeknek, konzulátusoknak, szenátoroknak, követeknek, egyházi tanácsoknak, a médiának, könyvtáraknak, könyvkereskedőknek, laikusoknak stb.

Ezután az olasz sajtó elkezdett arról írni, hogy bizonyos nehézségek merültek fel II. János Pál "boldoggá avatási perében", majd több hónapra csönd lett körülötte.

De Villa atya már készítette a "Chiesa Viva" II. János Pálról szóló különkiadását. Ez egy komplett kiadvány lett, a nagyközönség számára elérhetően, bemutatva ennek az "utazó" pápának a sötét oldalait, aki pápaságának nagy részét az összes vallást egyetlen Világegyházba tömörítő délibáb kergetésére használta fel.

De a Világegyház az a legfelsőbb cél, amelyet a szabadkőművesség vezetői világszerte meg akarnak valósítani világuralmi álmaik számára. De ahhoz, hogy ezt elérjék, el kell távolítaniuk Jézus Krisztust, mint az emberiség Megváltóját, el kell taposniuk az igazságot, át kell értelmezniük Péter elsőségét, le kell rombolniuk a katolikus erkölcsöt, és egy új katolikus hatóságot kell felállítani, amely az Antikrisztus szolgálatában áll és átadja magát neki.

De Jézus Krisztus keresztáldozatával, amelyet végül is Lucifer okozott az Istengyilkossággal, Lucifer elveszítette korábban meglévő abszolút hatalmát az emberiség felett.

Pokoli dühe ezután teljesen Jézus megváltó művére összpontosított, és ennek a katolikus misében történő "vértelen megismétlésére"!

Erre létezik egy radikális megoldás: tagadni kell Jézus Krisztus istenségét. Ez a rettenetes szentségtörés a gyökerében megszünteti Krisztusnak a kereszten hozott áldozatát, és megnyitja az ajtót minden "újítás" és "frissítés" előtt, amelyek Krisztus Egyházának ez elsötétüléséhez vezetnek és egy "Új Egyházat" , "Babylon szajháját" hozzák létre!

Ezután az az áldozat, amelyet Jézus Krisztus adott az Atyának a papi szolgálaton keresztül, amely megváltást és megmentést hoz a lelkeknek, a szabadkőműves papi szolgálaton keresztül az Istengyilkosság megismétlésévé válik, amelyet egy másik "isten atyának", Lucifernek mutatnak be, aki magát az emberek közötti Egyetemes Világbéke atyjának kiáltja ki, egy "gnosztikus megváltást " kínálva fel, és ördögi csalással eltereli szándékunkat a lelkek mentéséről az emberek közötti egyetemes béke hazugsága felé.

De ez az "isten-atya" nem más, mint a szabadkőművesek "istene", és Baphomet a neve, amelyet jobbról balra olvasva, mint kezdőbetűkkel a követezőt kapjuk:

TEM pli
O mnium
H ominum
P acis
AB bas

Az Emberek Közötti Egyetemes Béke Templomának az Atyja: BAPHOMET

Pontosan ez a központi témája a Padergnone-ban, Brescia egyházmegyében épült sátáni templomnak is, ahol, miután Pán Istent és gnosztikus tanokat dicsőítettek, amelyek tagadják Jézus Krisztus istenségét, a Rózsakeresztesek Lovagja az oltáron nem Krisztus keresztáldozatát, hanem ehelyett az Istengyilkosságot ismétli meg!

Azt is írtuk, hogy " "Ezért többé a világon egyetlen Rózsakeresztes Lovag sem törekedhet arra, hogy elnyerje azt a "dicsőséget", ami VI. Pált érte a Padergnone-i sátáni templom neki történt felszentelésével."

Sőt, ennek a templomnak a felszentelési emlékköve tartalmazza Msgr. Giulio Sanguineti ezüst püspöki medálját és két ezüst pápai medált: II. János Pálét és XVI. Benedekét. Miért kellett oda ez a két pápai medál?Ez a borítója a II.János Pálról 20 cikket tartalmazó "Chiesa Viva" gyűjteménynek, amely egyetlen pdf fájlban összefoglalva is megtalálható. Több ezer emberhez eljutott, a következő fontossági sorrendben: a Szentszéknek, a bíborosoknak, a püspöki konferenciáknak, az egyházi intézményeknek, a Szentszékbe akkreditált diplomáciai testületeknek, a katolikus egyetemeknek és továbbképző központoknak, püspököknek, egyházmegyéknek, követségeknek, konzulátusoknak, szenátoroknak, követeknek, egyházi tanácsoknak, a médiának, könyvtáraknak, könyvkereskedőknek, laikusoknak stb.

2010. szeptemberében megjelent a "Chiesa Viva" 430. száma, különkiadásként, "Karol Woytila boldoggá avatása? ... soha!" címmel.

Ennek a 96 oldalas, 217 fényképet tartalmazó különkiadásnak a következő a tartalma: Karol Woytila rövid életrajza, külföldi útjai, elvei, filozófiája, teológiája, szabadkőműves és kommunista kapcsolatai, "tettei" és "szavai", "tanítása Máriáról", Péter elsőségéről szóló álláspontja és a "Test teológiája", (erről ITT » olvashatunk bővebben) fényképek sorozatával, amelyek legalábbis kínosak. A hátsó borítón látható egy teljes oldalas kép, amelyet hazájában fényképeztek, pontosan egy évvel a halála után, és amely a lángokban álló II. János Pált mutatja.

Ennek a különkiadásnak a pdf fájl-ját eljutattuk mindenkihez, aki megkapta a fent említett, II. János Pálról szóló 20 cikket tartalmazó pdf fájl-t.

Ezután négy hónap csend következett II. János Pál "boldoggá avatási" perében.

2011. január 6-án olvastuk a hírt: "II. János Pál már szent". 2011-ben az újságok világgá kürtölték Woytila pápa oltárra emelését.

Az olasz "Giornale" újságban a vatikáni újságíró, Tornielli ezt írta: "II. János Pált 2011-ben oltárra emelik, valószínűleg még a nyár előtt. Az elmúlt hetekben a Szentté Avatási Kongregáció orvos konzulense kedvező képet adott egy, a Wojtyla pápa közbenjárásának tulajdonított csodáról - ez egy francia apáca meggyógyulása Parkinson kórból- amelynek a dokumentációját az elmúlt napokban eljutatták a teológusokhoz alapos átvizsgálásra. Mielőtt az anyag eljut XVI. Benedek asztalára, még szükség van a Kongregáció-beli bíborosok és püspökök részéről az engedélyre, akik most kapták meg a csodáról szóló iratokat. Nekik még össze kell ülniük és január közepén szavazni fognak róla.

A "Times" ezt írta: "XVI. Benedek így hívta őt: a Nagy János Pál. 'Ő mindössze a "negyedik pápa a történelemben, aki ezt a megtisztelő címet kiérdemelte.' Az oltárra emelés rekordidőn belül meg fog történni, amint XVI. Benedek pápa jóváhagyja a felmentést a halál utáni 5 éves várakozási idő alól."

2011. január 14-én a Vatikán hivatalos bejelentést tett: "II. János Pált május elsején oltárra emelik."

Éveken át körbejárt annak a "gyanúnak a szele", hogy II. János Pálnak a pápasága alatt az "agya" a Hittani Kongregáció prefektusa, Ratzinger bíboros volt.

2005. áprilisában, amikor II. János Pál meghalt, és XVI. Benedeket megválasztották, sokan azt mondták, hogy Joseph Ratzinger saját magát váltotta fel a pápai trónon.A "Chiesa Viva" 430. sz., II. János Pál oltárra emelése ellen szóló különkiadása, amely 2010. szeptemberében jelent meg, és az előző cikkgyűjteményhez hasonlóan több ezer emberhez jutott el. Az olasz és a francia nyelvű kiadás mellett az új kiadás megjelent más nyelveken is. Ez egy komplett és a nagyközönség számára is elérhető mű, megmutatva minden oldalát ennek a sötét és zavaros "utazó" pápának, aki pápaságának nagy részét az összes vallást egyetlen, a szabadkőművesek iránytása alatt álló Világegyházba tömörítő délibáb kergetésére használta fel, hogy megvalósíthassák az Antikrisztus világuralmát.Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 1. rész, A Hit
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 2. rész, Találkozások Pió atyával
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 3. rész, A titkos ügynök
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 4. rész, A szándékosan okozott kudarcok
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 5. rész, Villa atya Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 6. rész, A "keresztút" kezdete
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 7. rész, A “Chiesa viva” újság és Mindszenty bíboros
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 8. rész, Gyilkossági kísérletek
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 9. rész, Benelli, Casaroli, Ruini
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 10. rész, További halálos fenyegetések és egy "próbálkozás" ...
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 11. rész, VI. Pál boldoggá avatása?
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 12. rész, II. János Pál Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 13. rész, A VI. Pálnak emelt szabadkőműves emlékmű
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 14. rész, A Pió atyának szentelt sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 15. rész, Egy újabb ... gyilkossági kísérlet
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 16. rész, XVI. Benedek és a San Giovanni Rotondo-i sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 17. rész, Ruini bíboros szabadkőműves?
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 18. rész, Villa atyát ... kitüntetik
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 19. rész, XVI.Benedek Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 20. rész, A Padergnone-i (Brescia) szabadkőműves-sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 21. rész, II. János Pál "szentté avatási pere"
(folyt. köv.)


Real Time Web Analytics