Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya?

1. rész, A HitFejezet a "Ki is volt valójában Luigi Villa atya?" (Who Really Was Father Luigi Villa?) c. könyvből (The Apostolate of Our Lady of Good Success (Jó Szerencse Anyja Apostolátus) 1288 Summit Ave Suite 107 Oconomowoc, WI. 53066 USA Phone 262-567-0920 website: www.ourladyofgoodsuccess.com e-mail: ladyofgoodsuccess@sbcglobal.net)

Luigi Villa atyát Pió atya bízta meg 1956-ban az Egyházon belüli szabadkőművesség elleni harccal, amit azután XII. Piusz pápa pápai mandátummal is jóváhagyott. Honlapunkon több részletben közölni fogjuk Luigi Villa atya fordulatokban bővelkedő életrajzát, amelyen keresztül 2012-ig, Villa atya haláláig nyomon követhetjük azt a tragédiát, amely - bár a gyökerei legalább 50 évvel korábbra nyúlnak vissza - XII. Piusz pápa minden kétségbeesett erőfeszítése ellenére már az ő uralkodásának végén elkezdődött és azóta is tart, mind a mai napig az Anyaszentegyházunk legfelső köreibe beépült szabadkőműveseknek köszönhetően. Villa atya életútja végigkísérte a kelet-európai kommunista éveket, megérteti Mindszenty bíboros elárultatásának okait és a jelen helyzetet is. Annyi lehet talán a vigaszunk, hogy ennyi kínszenvedés után már az Egyház Feltámadásának kell következnie!Villa atya régi rítusú szentmisét mutat beXII. Pius pápának Domenico Tardini bíboros államtitkárhelyetteshez intézett szavai nélkül fel sem fogható, ki is volt valójában Luigi Villa atya:
"Mondja meg Msgr. Giambattista Bosio-nak, hogy jóváhagyom Luigi Villa atyának a Pió atyától kapott megbízatását. Pápai mandátumot adok neki, tudományos fokozatot kell szereznie dogmatikus teológiából,és rá kell bíznia magát Alfredo Ottaviani, Pietro Palazzini és Pietro Parente bíborosokra. Azt is mondja meg Msgr. Bosionak, hogy az Egyház történetében ez az első eset, hogy ilyen feladattal bíznak meg egy fiatal papot. És azt is mondja meg neki, hogy ez lesz egyben az utolsó is."


Luigi Villa 1918. február 3-án született Lecco-ban született, három fiú közül másodikként. Édesanyjától csodálatos ajándékot kapott: a Hitet. Hányszor hallottam tőle ezeket a szavakat: "Édesanyám hite van bennem." Édesanyja olyan anya volt, aki, ha a plébános meglátogatta otthonában, letérdelt előtte és megcsókolta a kezét: olyan anya volt, aki azt tanította a fiának, hogy az Isteni Gondviselés mindig fél órával korábban ébred fel, mint ő maga. Olyan anya volt, aki azt tanította a fiának, hogy mindent fogadjon el, amit Isten kimér a számára, még a szerencsétlenségeket is ... amiben nem is volt hiány Villa atya családjában!

Luigi Villa atya 1942-ben, nemsokkal pappá szentelése utánEgyszer látott egy Comboni atyát és elhatározta, hogy követi a példáját. Befejezvén a gimnáziumot és a teológiai tanulmányokat, 1942. június 28-án pappá szentelték. Másnap, 1942. június 29-én mutatta be első szentmiséjét a Lecco-i székesegyházban. Ő maga mesélte el nekem ennek a napnak a történetét.

Lusignoli Alina, Villa atya édesanyjaMegérkezett Lecco-ba. Belépve a székesegyházba, a pap azt mondta neki, hogy kezdheti a szentmisét. A templomban talán húsz idős ember, ha volt, akik kíváncsian nézték, ki is ez az új pap. Nem volt meghirdetve, semmi jel, semmi utalás nem volt arra, hogy egy fiatal pap az újmiséjét fogja bemutatni! Nem volt egyáltalán semmi!

A mise után a plébános ezt mondta: "Most menjen haza a szüleihez ebédelni." Semmivel sem kínálták meg, még egy pohár vízzel sem! Luigi Villa atya hazament a szüleihez .... megebédelt velük, és nézte, ahogy sírva eszik az ebédet. Ilyen volt az újmiséje!

De volt Valaki, ki megértette ennek a szentmisének a jelentőségét. Ezért volt az, hogy az 1942. június 29-i dátumtól számítva pontosan 21 évvel később a Sátánt egy kettős fekete mise keretében trónra emelték a vatikáni Szent Pál kápolnában: megszületett az Ember Új Egyetemes Egyháza, amelyet a Sátán sugalmazott, és ezzel megkezdődött az Antikrisztus uralkodása. [szerk. megj.: a fekete mise szörnyű szertartását Malachi Martin atya részletesen leírja a "Windswept House" c. könyvében (Broadway Books, New York), magyarul egy részlet belőle: Lucifer intronizációja: fekete mise Rómában].

De egyedül csak azt a papot, akinek június 29-én celebrált újmiséjével senki sem törődött, bízták meg egyszeri és megismételhetetlen módon azzal a feladattal, hogy védje Krisztus Egyházát legrosszabb belső ellenségeitől, akik az Antikrisztus uralmát kezdeményezték.

Villa atya körülbelül egy évtizedig a Comboni Intézetben végezte papi szolgálatát. Megbecsült előadó és tanár volt. Előadásait Olaszország városaiban mindenütt örömmel fogadták. Emellett főleg a fiatalok képzésének szentelte idejét.

Éppen ez a fiatalokkal való kapcsolata és rájuk gyakorolt hatása szerzett neki halálos ítéletet. Egy fasiszta személy, az igazságügyi miniszter, Roberto Farinacci halálos ítéletet hozott ellene. Az indoklás a következő volt: "Senki sem tudja, ki is ez a Luigi Villa atya; valószínűleg azért küldték, hogy a fiatalokat a Köztársaság ellen bujtogassa." A golyó általi halálbüntetésre nem került sor az Igazságügyi Minisztérium egy tisztviselőjének a figyelmeztetése miatt, aki titokban és gyorsan értesítette Villa atya egy társát, Ceccarini atyát, - aki Villa atyával együtt a Crema-i Comboni Intézetben lakott - és így Villa atya megmenekült. Ennek az ítéletnek az árnya ránehezedett Villa atyára az Olasz Szociális Köztársaság egész fennállása alatt; a halál atmoszférája, állandó fenyegetettség vette körül. Csak a háború végén, 1945. július 25-én szabadult meg ettől a rémálomtól!

A háború alatt Villa atya egész zsidó családokat mentett meg. Tény, hogy XII. Piusz parancsára 57 zsidót mentett meg az Olaszország és Svájc határán álló hegyekbe történt három utazással, minden út alkalmával kockára téve életét.

A háború után a fiatal Villa atya rövid misszionáriusi gyakorlatot szerzett Egyiptomban. Különös volt számomra, hogy az atya sohasem mesélt az ott szerzett élményeiről, és csak halála előtt néhány héttel szánta rá magát arra, hogy beszéljen róla.

Aswan volt a helység neve, Kairótól 900 km-re délre. Mesélt a hőségről, amit el kellett viselnie, az éjszakákat a teraszon töltötte, ahol "alacsony", csak 40 °C volt a hőmérséklet. A városban a Comboni nővérek működtettek egy iskolát, ahol csak két pap volt: ő és egy másik, nagyon öreg Comboni atya. Egy ponton ezt mondta magának: "Nem volt szabad tanulnom sem arabul, sem angolul, tilos volt tanítanom, prédikálnom, gyóntatnom ... és egy apáca volt a főnököm."

Megkérdeztem: "Akkor miért küldték Aswan-ba?" Szomorú pillantást vetett rám és azt válaszolta: "Meghalni."

"Meghalni? És mit csinált az Aswan-i tartózkodás egész ideje alatt?"

"Sírtam és imádkoztam." Volt néhány rosszullétem; a negyedik után vonatra ültettek és hallottam a főnököm hangját, amikor azt mondta az orvosnak: "Nem fog élve Kairóba jutni".

De Villa atya pár hónapig a kairói kórházban maradt, amíg 1949. október 13-án elhagyhatta Egyiptomot és visszatérhetett a veronai Comboni központba.

Miután Villa atya élve érkezett vissza a misszióból, Comboni felettesei azzal a feladattal bízták meg, hogy "szerezzen hivatásokat". Ebben az időben Villa atya családját nagy szégyen érte. Villa atya, aki becsülte szüleit, kötelességének érezte, hogy segítsen rajtuk, vigaszt nyújtva szívfájdalmukra és minden egyéb téren, az anyagiakat is beleértve.

Villa Carlo, Villa atya édesapjaCsaládi problémái ellenére, "hivatásokat szerző" feladatát Villa atya olyan jól végezte, hogy később nagyszerű elismerést kapott a skót generális szuperiortól, David-tól. Fél évszázaddal később, az alapító, Daniel Comboni oltárra emelésekor a generális szuperior gyors látogatást tett Villa atya intézetében és azt mondta: "Ön a valaha is élt legnagyobb Comboni. 120 hivatást szerzett az Intézetnek."

Bár a veronai szuperiór is tudta az 1950-es évek elején, ki ő, mégis 1952. novemberében Villa atya írásos figyelmeztetést kapott, amelyre ő egy négyoldalas levéllel válaszolt, visszautasítva az ellene felhozott vádakat, és kérve a figyelmeztetés visszavonását, vagy legalább az ő válaszának a hozzácsatolását az Intézet hivatalos dokumentumához. Elegendő elolvasni ezt a hosszú és részletes választ, hogy megérthessük, hogy a szuperiorok, akik megpróbáltak megszabadulni Villa atyától, nem gondolták meg magukat.

Villa atya Fulvio nevű unokaöccsével, bátyja, Renato fiával1953. elején Villa atya elhagyta a Comboni Intézetet, és Ferrara érsekének, Msgr. Roger Bovelli-nek a meghívására átkerült abba az egyházmegyébe, hogy megalapítson egy nemzetközi misszionárius mozgalmat.

Ki is volt valójában Luigi Villa atya? - 1. rész, A Hit
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 2. rész, Találkozások Pió atyával
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 3. rész, A titkos ügynök
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 4. rész, A szándékosan okozott kudarcok
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 5. rész, Villa atya Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 6. rész, A "keresztút" kezdete
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 7. rész, A “Chiesa viva” újság és Mindszenty bíboros
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 8. rész, Gyilkossági kísérletek
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 9. rész, Benelli, Casaroli, Ruini
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 10. rész, További halálos fenyegetések és egy "próbálkozás" ...
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 11. rész, VI. Pál boldoggá avatása?
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 12. rész, II. János Pál Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 13. rész, A VI. Pálnak emelt szabadkőműves emlékmű
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 14. rész, A Pió atyának szentelt sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 15. rész, Egy újabb ... gyilkossági kísérlet
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 16. rész, XVI. Benedek és a San Giovanni Rotondo-i sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 17. rész, Ruini bíboros szabadkőműves?
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 18. rész, Villa atyát ... kitüntetik
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 19. rész, XVI.Benedek Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 20. rész, A Padergnone-i (Brescia) szabadkőműves-sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 21. rész, II. János Pál "szentté avatási pere"
(folyt. köv.)


Real Time Web Analytics