Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya?

10. rész, További halálos fenyegetések

és egy "próbálkozás" ...Fejezet a "Ki is volt valójában Luigi Villa atya?" (Who Really Was Father Luigi Villa?) c. könyvből (The Apostolate of Our Lady of Good Success (Jó Szerencse Anyja Apostolátus) 1288 Summit Ave Suite 107 Oconomowoc, WI. 53066 USA Phone 262-567-0920 website: www.ourladyofgoodsuccess.com e-mail: ladyofgoodsuccess@sbcglobal.net)

Luigi Villa atyát Pió atya bízta meg 1956-ban az Egyházon belüli szabadkőművesség elleni harccal, amit azután XII. Piusz pápa pápai mandátummal is jóváhagyott. Honlapunkon több részletben közölni fogjuk Luigi Villa atya fordulatokban bővelkedő életrajzát, amelyen keresztül 2012-ig, Villa atya haláláig nyomon követhetjük azt a tragédiát, amely - bár a gyökerei legalább 50 évvel korábbra nyúlnak vissza - XII. Piusz pápa minden kétségbeesett erőfeszítése ellenére már az ő uralkodásának végén elkezdődött és azóta is tart, mind a mai napig az Anyaszentegyházunk legfelső köreibe beépült szabadkőműveseknek köszönhetően. Villa atya életútja végigkísérte a kelet-európai kommunista éveket, megérteti Mindszenty bíboros elárultatásának okait és a jelen helyzetet is. Annyi lehet talán a vigaszunk, hogy ennyi kínszenvedés után már az Egyház Feltámadásának kell következnie!A "Chiesa viva" 1994. februári, 248. számában Villa atya publikált egy cikket " PDS Scopriamo le carte " (P.D.S. - Baloldali demokratikus párt: Játsszunk nyílt kártyákkal) címmel, amelynek én is társszerzője voltam. A cikk támadás volt a kommunizmus ellen és leleplezte annak szabadkőműves eredetét. Bebizonyította, hogy a kommunizmus nem egyéb, mint a sátáni bajor Illuminátus rend titkos programja a katolikus Egyház és a keresztény civilizáció lerombolására.

Ezt a cikket Villa atya röpiratnak szánta, amelyet Olaszország összes városában terjeszteni akart. És így is tettünk.

1994. február 26-án Ivrea Piedmont városában terjesztettünk. A probléma csak az volt, hogy a szövegben , "Pecorelli listájának" adatai között , ahol a szabadkőműves főpapok nevei voltak, ott állt Ivrea püspökének, Msgr. Luigi Bettazzi-nak a neve is. Dühöngve az egyházmegyéjében való terjesztés miatt, Msgr. Bettazzi azonnal bejelentette a sajtónak, hogy bepereli az irat szerzőit. Aztán megváltoztatta a véleményét és csak Villa atyát perelte be.

A “PDS: scopriamo le carte” dosszié Ivrea egyházmegyében történt terjesztése után Msgr. Bettazzi beperelte Villa atyát és elkezdődött “látszatper” amely eredménytelenül végződött. Miért?Brescia-ban nagy zűrzavar tört ki. Sok pap úgy gondolta, hogy végre itt az ideje, hogy megállítsák Villa atyát, aki, amellett, hogy a "Chiesa viva" 246. és 47. számában püspököket "inzultált" , köztük Msgr. Bettazzi-t is, egy Milánó érsekével , Carlo Maria Martini bíborossal készült erősen kritikus hangvételű interjút is publikált, amely a “The Sunday Times”-ban jelent meg 1993. április 26-án.

Többet aggodalmaskodtak és várták a pillanatot, amikor az "igazság" kiderül!

A tárgyalás napját 1995. január 31-re tűzték ki, a Brescia-i bíróságon.

És mintha nem lettek volna elegek a 'Chiesa viva" 254. és 255. , 1994. szeptemberi és októberi számában megjelent cikkek, Villa atya megjelentetett egy újabb kritikus hangvételű cikket a "Le Monde"-ban 1994. január 4-én megjelent, Martini bíborossal készült interjúról.

Brescia-ban forrongott a levegő. Ugyanaz a Msgr. Bettazzi szította a tüzet, és 1994. november 30-án kemény hangvételű levelet írt Villa atyának, amelyben felszólította "megfelelő kártérítésre az okozott károk után" és amelyben sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy "ilyen szerencsétlen vitát kell folytatnia... "

A “PDS: Scopriamo le carte” dokumentumkötetnek a borítója. A dokumentumkötetet széles körben terjesztettek Észak-Olaszország sok városában.Végre elérkezett a nagy nap, január 31-e. És nem történt semmi! Brescia papjai meglepődtek és nem értették, hogy egy ennyire várt és a sajtó által annyira beharangozott eseménynek ilyen váratlan és csalódást keltő kimenete legyen.

Emlékszem, hogy 1994. év vége felé Villa atya megkért engem, hogy gépeljek le neki egy levelet az államtitkárnak, Angelo Sodano-nak címezve, amelyben azt mondta, hogy ő nem fog áldozattá válni, és az összes bíboros nevét nyilvánosságra fogja hozni ...

Nem sokkal később Villa atya ügyvédje kapcsolatba lépett Msgr. Bettazzi ügyvédjével, mert Ivrea püspöke szerette volna, ha Villa atya fogadja őt.

A találkozó január elején történt meg. Msgr. Bettazzi, alighogy belépett Villa atya irodájába, megkérdezte Villa atyát, hogy hozzájárul-e ahhoz, ha ő visszavonja a feljelentést. A beszélgetés több, mint egy óra hosszat tartott.

Később, egy 1995. január 9-én kelt levél tanúsága szerint Msgr. Bettazzi megköszönte Villa atyának, hogy fogadta őt és azt mondta, hogy "meggyőződött jóhiszeműségéről", és még ezt a mondatot tette hozzá: "... Örömmel teszem meg, amit már kezdettől fogva meg akartam tenni, azaz visszavonni a panaszt," és a levél ezekkel a szavakkal végződött: "És ... Arrivederci a Mennyországban, ahol Ön végleg megbizonyosodhat arról, hogy ugyan számos bűnöm van, de ezek között nem szerepel a szabadkőművesség."

De Villa atya még nem volt a Paradicsomban. 1995. március 28-án, levelet írt az államtitkárnak, Angelo Sodano bíborosnak, amelyben kérte, hogy távolítsa el Msgr. Bettazzi-t Ivrea egyházmegye éléről, 11 súlyos okot sorolva fel, beleértve azt a bizonyosságot is, hogy Ivrea püspöke szabadkőműves. Villa atya azt is bebizonyította, hogy Msgr. Bettazzi a Nemzetközi Pax Christi elnökeként munkáját a ma "New Age"-nek nevezett sátáni terv szellemében végezte, amelynek az a célja, hogy lerombolja a katolikus Egyházat és a keresztény civilizációt.

Mindig szerettem volna megtudni, hogy Msgr. Bettazzi-nak ez a "megtévesztő próbálkozása" összefüggésben volt-e Villa atya Martini bíboros interjúiról írt cikkeivel, de azt azért érdemes megemlíteni, hogy emlékszem, hogy Villa atya mutatott nekem egy könyvet, amelyben le volt írva, hogy ha Martini bíborosból pápa lesz, akkor minden valószínűség szerint Msgr. Luigi Bettazzi lesz az államtitkára.

Azután Olaszország összes városa hónapokon keresztül be volt terítve a “PDS: Scopriamo le Carte" röpirattal, de ezeket a terjesztéseket halálos fenyegetések követték.

Birtokomban van egy levelezőlap, amelyen egy ötágú csillag van, rajta egy halálos fenyegetés: a képeslapot más, telefonon és faxon érkezett fenyegetések követték.

Carlo Maria Martini bíboros, Milánó érseke.Amikor a "Chiesa viva"-ban megjelentek Martini bíborosnak a “The Sunday Times"-ban és a “Le Monde”-ban publikált interjújáról készült cikkek, a megjelenést mindig az ehhez kapcsolódó dokumentációk széleskörű terjesztése követte.

1996. januárjában Martini bíborosnak az “Israele radice santa” (Izrael szent gyökerei) című könyvével kapcsolatban jelentek meg újabb kritikai hangvételű cikkek és dokumentumok. A könyvben a bíboros arra bíztatja a katolikusokat, hogy olvassák a Talmudot.

1998. december 19-én Msgr. Bruno Foresti-t Msgr. Giulio Sanguineti, La Spezia-Sarzana korábbi püspöke, előtte pedig Savona püspöke követte Brescia püspöki székében.

A Ruini-barát Msgr. Giulio Sanguineti, 1998 és 2007 között Brescia püspöke.Msgr. Sanguineti-t még fiatalon Chiavari püspöke, Msgr. Luigi Maverna, helyettes generálisnak nevezte ki. Msgr. Luigi Maverna neve szerepel "Pecorelli listáján", belépési dátum: 3/6/1968, sorszám: 441/c, Acronym: LUMA.

A 2000-ben megjelent “Si speieghi, Eminenza!” (Tisztázza magát, Eminenciás Uram!) könyv borítója.2000. február 6-án Villa atya kiadott egy könyvet “Si spieghi Eminenza!” (Tisztázza magát, Eminenciás Uram!") címmel, amely Milánó érsekéről, Martini bíborosról szól, aki a támadás elhárítására bevonta Brescia püspökét egy félrevezető védekezési eljárásba. A püspök 2000. március 7-én egy személyes levelet írt a bíborosnak, Villa atya ellen.

Anélkül, hogy a könyvben akár a legkisebb hibát is kimutatta volna, a levél befeketítette Villa atyát VI. Pálról szóló írásai miatt, és olyan általános és támadó kifejezéseket tartalmazott, mint "rágalomhadjárat", "egyoldalú és radikális értelmezés", "teljesen civilizálatlan eljárás", "a szeretet megsértése", "szélsőségesen konzervatív és zsinat előtti tendenciák" ... Végül Msgr. Sanguineti megígérte a bíborosnak, hogy "kötelességünknek érezzük, hogy minden rendelkezésünkre álló eszközzel harcoljunk ellene és megállítsuk az arroganciának ezt a megnyilvánulását és az igazság egyedüli birtoklásának büszke vélelmét."

A 2000-ben megjelent “Válasz Brescia püspökének egy levelére" c. dokumentumkötet borítója.Sohasem tudhattuk volna ezt meg, ha a levél bizalmas marad. De a bíboros az egyházmegyei évkönyvben publikálta, és Milánó klerikusai számára hozzáférhetővé tette.

Ezután Msgr. Sanquineti magához kérette Villa atyát . A beszélgetés során, amikor a szabadkőműveseknek az Egyházba történő beszivárgásáról esett szó, és Villa atya a püspökre is célzott, Msgr. Sanguineti felpattant: "Azt gondolja, hogy én is szabadkőműves vagyok?" "Igen, biztosan tudom", felelte Villa atya, és tényként megemlítette, hogy a szabadkőműves Msgr. Maverna nevezte ki helyettes generálisnak, (aki később el lett távolítva egyházmegyéjéből Villa atya egyik közbenjárásának köszönhetően.) Villa atya arra a tényre is alapozta megállapítását, hogy közvetlenül is hallott róla egyik hiteles szabadkőműves forrásától.

A püspök nem reagált, hanem átment egy másik szobába lecsillapodni, majd megnyugodva visszatért.

Villa atya megkapta Brescia püspöke levelének a másolatát egy milánói személytől is, aki szintén arról számolt be, hogy széles körben terjesztik az egyházmegyében.

Ez a levél megérdemelt "Válasz" -t kapott négy cikk formájában: az egyiket Villa atya, a másikat egy híres jezsuita, a harmadikat egy kiemelkedő nemzetközi jogász és negyediket a Cassazione-i Bíróság főügyésze írta. A "Válasz" megjelent a "Chiesa viva" -ban, majd kinyomtatták és terjesztették.

De ebben az esetben nem késlekedett a kegyelemdöfés.

2000. októberében Villa atya küldött az Egyház fejének és a jezsuita rendnek egy borítékot Carlo Martini bíborosra vonatkozó olyan súlyos állításokat bizonyító dokumentumokkal, hogy ezzel véget is ért a bíboros milánói karrierje.

A dokumentumokat egy levél kísérte, amelyet Villa atya és jómagam írtunk, amelyben a címzetteket értesítettük arról, hogy ha bármi történne a családtagjainkkal, velünk, vagy azokkal a személyekkel, akik a tanúságtételeket írták, egy tucat megbízható barátunknál letétbe helyeztük ennek a levélnek a másolatát, hogy adják át a bíróságnak és a rendőrségnek, és legelsőként Carlo Maria Martini bíborost hallgassák ki.

***

Mindeközben Msgr. Sanguineti nemcsak Martini bíboros irányában mutatott elkötelezettséget, hanem "felelős mestere", Camillo Ruini bíboros irányba is.

Sok cikk jelent meg a "Chiesa viva"-ban az eretnek neokatekumenátus mozgalom ellen, amelynek a hivatalos patrónusa Camillo Ruini bíboros, a Vatikán legbefolyásosabb embere.

Msgr. Sanguineti Brescia-ban töltött első püspöki éve után 1999. december 19-én hivatalos találkozót tartott Lombardia, Verona, Piacenza és Fidenza neokatekumenátus közösségeinek, ahol bátorító szavakkal buzdította ezt az eretnek mozgalmat.

Pár hónappal később, 2000. május 13-án Villa atya kiadott egy 373 oldalas könyvet "Eretnekségek a neokatekumenátus mozgalomban" címmel, felsorolva Kiko titkos katekizmusának 18 eretnekségét.

Msgr. Sanguineti ezután más, utazást igénylő feladatok után nézett, amelyek Dél-Amerikába szólították.

Brescia egyházmegyében Msgr. Sanguineti-t egy másik műve tette feledhetetlenné.

Három héttel Bresciai-i püspöki megbízatásának lejárta előtt, 2007. szeptember 23-án felszentelte az egyházmegyének a harmadik évezredben épült első templomát.

A templom, amelyről kiderült, hogy sátáni-szabadkőműves templom, csodálatos környezetben, a Padergnone hegy lábánál, Rodengo Saiano (Brescia) faluban. található. A templomot körülvevő külső fal különös spirális alakjáról ismerhető fel.

Ki is volt valójában Luigi Villa atya? - 1. rész, A Hit
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 2. rész, Találkozások Pió atyával
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 3. rész, A titkos ügynök
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 4. rész, A szándékosan okozott kudarcok
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 5. rész, Villa atya Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 6. rész, A "keresztút" kezdete
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 7. rész, A “Chiesa viva” újság és Mindszenty bíboros
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 8. rész, Gyilkossági kísérletek
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 9. rész, Benelli, Casaroli, Ruini
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 10. rész, További halálos fenyegetések és egy "próbálkozás" ...
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 11. rész, VI. Pál boldoggá avatása?
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 12. rész, II. János Pál Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 13. rész, A VI. Pálnak emelt szabadkőműves emlékmű
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 14. rész, A Pió atyának szentelt sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 15. rész, Egy újabb ... gyilkossági kísérlet
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 16. rész, XVI. Benedek és a San Giovanni Rotondo-i sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 17. rész, Ruini bíboros szabadkőműves?
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 18. rész, Villa atyát ... kitüntetik
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 19. rész, XVI.Benedek Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 20. rész, A Padergnone-i (Brescia) szabadkőműves-sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 21. rész, II. János Pál "szentté avatási pere"
(folyt. köv.)


Real Time Web Analytics