Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya?

6. rész, A "keresztút" kezdeteFejezet a "Ki is volt valójában Luigi Villa atya?" (Who Really Was Father Luigi Villa?) c. könyvből (The Apostolate of Our Lady of Good Success (Jó Szerencse Anyja Apostolátus) 1288 Summit Ave Suite 107 Oconomowoc, WI. 53066 USA Phone 262-567-0920 website: www.ourladyofgoodsuccess.com e-mail: ladyofgoodsuccess@sbcglobal.net)

Luigi Villa atyát Pió atya bízta meg 1956-ban az Egyházon belüli szabadkőművesség elleni harccal, amit azután XII. Piusz pápa pápai mandátummal is jóváhagyott. Honlapunkon több részletben közölni fogjuk Luigi Villa atya fordulatokban bővelkedő életrajzát, amelyen keresztül 2012-ig, Villa atya haláláig nyomon követhetjük azt a tragédiát, amely - bár a gyökerei legalább 50 évvel korábbra nyúlnak vissza - XII. Piusz pápa minden kétségbeesett erőfeszítése ellenére már az ő uralkodásának végén elkezdődött és azóta is tart, mind a mai napig az Anyaszentegyházunk legfelső köreibe beépült szabadkőműveseknek köszönhetően. Villa atya életútja végigkísérte a kelet-európai kommunista éveket, megérteti Mindszenty bíboros elárultatásának okait és a jelen helyzetet is. Annyi lehet talán a vigaszunk, hogy ennyi kínszenvedés után már az Egyház Feltámadásának kell következnie!XII. Piusz uralkodásával véget ért az a korszak, amikor Villa atyát a Vatikánban örömmel fogadták, és megkezdődött elszigetelődésének és üldöztetésének időszaka.

XII. Piusz pápa, a Pastor AngelicA XII. Piusz pápa részéről tanúsított jóindulat egy csapásra véget ért és Villa atyával szemben elkezdődött egy vérre menő politikai játszma: "Nem venni róla tudomást és elérni, hogy mindenki más is hagyja figyelmen kívül!"

Az alábbi két tény igazolja ezt a kétféle magatartást.

Egyszer Villa atya az "Angyali Pásztor" XII. Piusz pápától kért és azonnal kapott kihallgatást. A helyszín egy tágas terem volt, tele emberekkel. XII. Piusz pápa hívatta Villa atyát. Villa atya kiment, és rövid eszmecsere után XII. Piusz pápa kézen fogta és a nagy tömeg előtt megölelte, mintegy jelezve a szeretetét az iránt a pap iránt, akire titokban óriási feladatot bízott, olyant, amilyent korábban még sohasem bíztak egy egyszerű papra.

De milyen más volt évekkel később a Villa atya és VI. Pál közötti találkozó! 1971. július 14-én VI. Pál meg akarta köszönni az “Istituto Operaie di Maria Immacolata [Villa atya által alapított intézet] ” egy nővérének, Natalina nővérnek (aki portréfestő volt) azt az arcképet, amelyet a pápa pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmból festett. Villa atya, mint felettese, elkísérte a nővért Rómába.

VI. Pál portréja, amelyet a Villa atya által alapított “Istituto Operaie di Maria Immacolata" nővére, Natalina nővér festettAhogy beléptek a fogadószobába, Villa atya észrevette, hogy VI. Pál, aki a szoba közepén ült, azonnal a portréfestő Natalina nővérre nézett és a kihallgatás egész ideje alatt őt nézte.

Villa atyára, aki a nővér mellett állt, még egy pillantást sem vetett. Amikor Villa atya néhány könyvét ajánlotta a pápának, akkor VI. Pál, anélkül, hogy Villa atyára nézett volna, bal kezével intett a titkárának, Msgr. Paquale Macchi-nak, aki odalépett, elvette a könyveket, majd csendben távozott, Villa atya még egy szót sem tudott szólni.

A kihallgatás végén VI. Pál megáldotta a nővért. adott neki egy Rózsafüzért, majd Villa atyának is átadott egy Rózsafüzért tartalmazó tasakot, továbbra sem pillantva rá. És mindvégig folytatta ezt, hogy tudomást sem vett Villa atyáról, mindaddig, amíg Natalina nővérrel együtt el nem távoztak.

Ebből Villa atya megértette, hogy VI. Pálnak ez a felfoghatatlan gesztusa jelzés volt számára, hogy elkezdődött számára a "keresztút". És valóban így is lett!

Ki is volt valójában Luigi Villa atya? - 1. rész, A Hit
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 2. rész, Találkozások Pió atyával
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 3. rész, A titkos ügynök
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 4. rész, A szándékosan okozott kudarcok
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 5. rész, Villa atya Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 6. rész, A "keresztút" kezdete
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 7. rész, A “Chiesa viva” újság és Mindszenty bíboros
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 8. rész, Gyilkossági kísérletek
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 9. rész, Benelli, Casaroli, Ruini
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 10. rész, További halálos fenyegetések és egy "próbálkozás" ...
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 11. rész, VI. Pál boldoggá avatása?
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 12. rész, II. János Pál Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 13. rész, A VI. Pálnak emelt szabadkőműves emlékmű
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 14. rész, A Pió atyának szentelt sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 15. rész, Egy újabb ... gyilkossági kísérlet
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 16. rész, XVI. Benedek és a San Giovanni Rotondo-i sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 17. rész, Ruini bíboros szabadkőműves?
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 18. rész, Villa atyát ... kitüntetik
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 19. rész, XVI.Benedek Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 20. rész, A Padergnone-i (Brescia) szabadkőműves-sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 21. rész, II. János Pál "szentté avatási pere"
(folyt. köv.)


Real Time Web Analytics