Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya?

8. rész, Gyilkossági kísérletekFejezet a "Ki is volt valójában Luigi Villa atya?" (Who Really Was Father Luigi Villa?) c. könyvből (The Apostolate of Our Lady of Good Success (Jó Szerencse Anyja Apostolátus) 1288 Summit Ave Suite 107 Oconomowoc, WI. 53066 USA Phone 262-567-0920 website: www.ourladyofgoodsuccess.com e-mail: ladyofgoodsuccess@sbcglobal.net)

Luigi Villa atyát Pió atya bízta meg 1956-ban az Egyházon belüli szabadkőművesség elleni harccal, amit azután XII. Piusz pápa pápai mandátummal is jóváhagyott. Honlapunkon több részletben közölni fogjuk Luigi Villa atya fordulatokban bővelkedő életrajzát, amelyen keresztül 2012-ig, Villa atya haláláig nyomon követhetjük azt a tragédiát, amely - bár a gyökerei legalább 50 évvel korábbra nyúlnak vissza - XII. Piusz pápa minden kétségbeesett erőfeszítése ellenére már az ő uralkodásának végén elkezdődött és azóta is tart, mind a mai napig az Anyaszentegyházunk legfelső köreibe beépült szabadkőműveseknek köszönhetően. Villa atya életútja végigkísérte a kelet-európai kommunista éveket, megérteti Mindszenty bíboros elárultatásának okait és a jelen helyzetet is. Annyi lehet talán a vigaszunk, hogy ennyi kínszenvedés után már az Egyház Feltámadásának kell következnie!Egy Villa atyához hasonló papot egyetlen módon lehet elhallgattatni: ha fizikailag megsemmisítik. És valóban, hétszer kíséreltek meg ellene gyilkosságot. Én most röviden hármat említek meg ezek közül.

1.

Villa atya Rómából tartott vissza Brescia-ba autón. Nem sokkal Arezzo városa előtt az út jobb oldalán meredek lejtő volt mintegy 100 méter hosszúságban. Ezen a szakaszon Villa atya észrevette, hogy egy autó követi, majd, amikor mellé ért, fokozatosan igyekezett őt leszorítani az út széle felé. Mit tegyen? Villa atya már látta maga előtt a halálát. Egyszer csak egy rendőrautó hajtott el mellettük. Villa atya dudált, hogy visszahívja, mire az őt leszorító autó gázt adott és eltűnt.

Az Úr megmentette a biztos haláltól! Villa atya elmesélte ezt az incidenst Palazzini bíborosnak Luigi Gedda professzor jelenlétében, aki megállapította: "Nos, háborúban vagyunk."

2.

Villa atya egy pap barátját, Berni atyát, a Lonigo-i Corlanzone (Vicenza) plébánosát indult meglátogatni autón. Letért a főútról, majd ráfordult arra az útra, amely a helyszínre vezetett. Hirtelen a keze és a lába mozdulatlanná dermedt, úgy érezte, hogy megbénult. Ki adott neki narkotikumot?

Egy kanyarban Villa atya tágra nyitott szemmel látta, amint az autó lehajt egy mezőre, amelyet egy 6-7 méter széles, két méter mély, vízzel és sárral teli csatorna szegélyezett. Minden úgy tűnt, mintha álmodta volna, meg sem tudott mozdulni. Sem a kezét, sem a lábát nem tudta megmozdítani. Az autó pedig ment tovább, és már csak méter a csatorna, ... már csak pár hüvelyk, és az autó motorja egyszer csak hirtelen leállt. Csoda történt!

Pár másodperc múlva már a csatornában landolt volna, és eltűnt volna a fenekén, koporsóként szolgáló autójával együtt.

Amikor az autó hirtelen leállt, Villa atya magához tért és kiszállt az autóból. Egy tömeg vette körül és egy rendőr megkérdezte tőle, beszállítsa-e a kórházba. De Villa atya visszautasította, visszaszállt az autóba és elhajtott.

Casaroli bíboros, "Pecorelli listáján" a következő adatokkal szerepel: belépési dátum: 28/09/1957, sorszám: 41/076 és Acronym: CASA. VI. Pál alatt Casaroli bíboros a külügyekért felelős miniszter volt, Montini kommunisták felé történő nyitásának, az ún. "Ostpolitik"-nak, amely együttműködött Mindszenty bíboros megkínzóival, a fő terjesztője. II. János Pál államtitkárrá nevezte ki.3.

Néhány hónappal később Villa atya egy pap "barátjánál" tett látogatást, és a találkozás egy csésze kávéval végződött. Már hazafelé rosszul érezte magát. Amikor hazaért, annyira rosszul volt, hogy azonnal hívatta az orvosát. A diagnózis "mérgezés" volt. Az orvos azt mondta: "Mérgezett kávéval kínálták meg." A rákövetkező pár napban az orvosnak sikerült kimentenie Villa atyát a halálveszélyből.

Az "OP" újság 1978. szeptember 12-i számának címlapja. Ebben a számban jelent meg a 121 magas beosztású vatikáni szabadkőműves tisztviselő nevét tartalmazó "Pecorelli listája".Miután több éven át kísérgettem Villa atyát magas rangú barátaihoz, és komoly ismeretekre tettem szert az Egyházba beszivárgott szabadkőművesekről, részt vettem egy találkozón, amelyet a "Pecorelli listájával" kapcsolatban szerveztek, amelyet a "Chiesa viva" pár hónappal az előbb említett mérgezéses ügy előtt publikált.

Az OP magazinban megjelent a "Pecorelli-lista". A lista 1978-as publikálása ellenére II. János Pál bíborossá nevezte ki a listán szereplő Msgr. Fiorenzo Angelini-t és Msgr. Virgilio Noè,-t.

A találkozó egyik résztvevője megemlítette Silvio Oddi bíboros szavait a "listával" kapcsolatban. A bíboros ezt mondta: "Ez egy partizán lista".

Egy másikuk viszont ezt mondta: "'Pecorelli listája' az Casaroli összes emberének a listája", majd hozzátette: "Casaroli bíboros a négy vatikáni szabadkőműves páholy feje". Majd elhangzott egy mondat, ami megérttette velem, hogy a jogász Pecorelli , aki maga is a P2 páholy tagja és az "OP" (Osservatore Politico) kiadója volt, amelynek 1978. szeptember 12-i számában megjelent a "lista", valójában miért is publikálta a listát.

A két beszélgető fél egyike ezt mondta: "'Pecorelli listáját' azért publikálták a szabadkőművesek, mert így akarták megakadályozni, hogy Casaroli pápa lehessen."

Valóban, a vitázók arra a következtetésre jutottak, hogy Casaroli bíborosnak akkora hatalma volt a Vatikánban, hogy pápává választását csak maguk a szabadkőművesek tudták megakadályozni, ha nem őt akarták pápának.

II. János Pál pontifikátusa alatt a "Chiesa viva" leleplezte Casaroli bíboros szabadkőműves tagságát, és amikor egy prelátus bemutatta ezt II. János Pálnak, ő azt felelte: "Tudom, tudom, de nem tudom, kit tudnék a helyére tenni!"Az 1958-as konklávén Siri bíborost választották meg pápának, aki a XVII. Gergely nevet vette fel de szörnyű fenyegetések hatására - érvénytelenül - visszalépett. 1963-ban ismét Sirit választották meg pápának, fel is szállt a fehér füst, de a B’nai B’rith zsidó szabadkőműves páholy által kilátásba helyezett azonnali egyházüldözés kikényszerítette VI.Pál megválasztását. Kilenc nappal később, 1963. június 29-én, Rómában és egyidejűleg az USA-beli Charlestonban kettős fekete misét mutattak be, amelynek során bizonyos áruló prelátusok segítségével trónra ültették a Sátánt a vatikáni Szent Pál kápolnában. Ezen a napon kezdődött meg az Antikrisztus uralkodása. A Rómában bemutatott fekete misén részt vett Msgr. Agostino Casaroli és Msgr. Jean-Marie Villot.A "Chiesa viva" magazin 1992. július-augusztusi, 231. számának borítója, amelyben megjelent Perorelli listája. Carlo Alberto Agnoli magiszter bemutatásában. A bemutatásban, miután kiemelte a lista megbízhatóságát, Agnoli ezt mondja: "Esposito atyától kapott információk szerint a Egyház és a szabadkőművesség 1966-től és 1977-ig folytatott kétoldalú párbeszédeinek főszereplői között " ott volt a szalézi Vincenzo Miano atya, a "Nem-hívők titkárságának" a titkára, és a "Nem-hívők és a szabadkőművesek titkársága" c. könyv szerzője. Esposito beszámol róla, hogy Miano atya az összes ilyen párbeszédben részt vett, és "azután elmagyarázta a Szent Hittani Kongregáció számára kialakított álláspontokat, VI. Pálhoz hasonlóan, aki követte és bátorította ezeket a találkozókat. "Ki is volt valójában Luigi Villa atya? - 1. rész, A Hit
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 2. rész, Találkozások Pió atyával
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 3. rész, A titkos ügynök
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 4. rész, A szándékosan okozott kudarcok
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 5. rész, Villa atya Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 6. rész, A "keresztút" kezdete
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 7. rész, A “Chiesa viva” újság és Mindszenty bíboros
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 8. rész, Gyilkossági kísérletek
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 9. rész, Benelli, Casaroli, Ruini
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 10. rész, További halálos fenyegetések és egy "próbálkozás" ...
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 11. rész, VI. Pál boldoggá avatása?
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 12. rész, II. János Pál Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 13. rész, A VI. Pálnak emelt szabadkőműves emlékmű
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 14. rész, A Pió atyának szentelt sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 15. rész, Egy újabb ... gyilkossági kísérlet
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 16. rész, XVI. Benedek és a San Giovanni Rotondo-i sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 17. rész, Ruini bíboros szabadkőműves?
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 18. rész, Villa atyát ... kitüntetik
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 19. rész, XVI.Benedek Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 20. rész, A Padergnone-i (Brescia) szabadkőműves-sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 21. rész, II. János Pál "szentté avatási pere"
(folyt. köv.)


Real Time Web Analytics