Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya?

2. rész, Találkozások Pió atyávalFejezet a "Ki is volt valójában Luigi Villa atya?" (Who Really Was Father Luigi Villa?) c. könyvből (The Apostolate of Our Lady of Good Success (Jó Szerencse Anyja Apostolátus) 1288 Summit Ave Suite 107 Oconomowoc, WI. 53066 USA Phone 262-567-0920 website: www.ourladyofgoodsuccess.com e-mail: ladyofgoodsuccess@sbcglobal.net)

Luigi Villa atyát Pió atya bízta meg 1956-ban az Egyházon belüli szabadkőművesség elleni harccal, amit azután XII. Piusz pápa pápai mandátummal is jóváhagyott. Honlapunkon több részletben közölni fogjuk Luigi Villa atya fordulatokban bővelkedő életrajzát, amelyen keresztül 2012-ig, Villa atya haláláig nyomon követhetjük azt a tragédiát, amely - bár a gyökerei legalább 50 évvel korábbra nyúlnak vissza - XII. Piusz pápa minden kétségbeesett erőfeszítése ellenére már az ő uralkodásának végén elkezdődött és azóta is tart, mind a mai napig az Anyaszentegyházunk legfelső köreibe beépült szabadkőműveseknek köszönhetően. Villa atya életútja végigkísérte a kelet-európai kommunista éveket, megérteti Mindszenty bíboros elárultatásának okait és a jelen helyzetet is. Annyi lehet talán a vigaszunk, hogy ennyi kínszenvedés után már az Egyház Feltámadásának kell következnie!Azokban az években Villa atya hitszónoki és tanári tevékenységet folytatott. 1956-ban Bari városában tartott előadássorozatot a végzősöknek. Itt történt az, hogy egy halfogásos ebéd során megmérgezték egy spagettibe keveredett kagylóval. Értesítették barátját, Berni atyát, aki Bari repülőterén volt káplán, és Villa atyát hozzá vitték, a repülőtér betegápoló részlegébe. Ott egy orvos-ezredes kezelte, és ott is maradt, amíg fel nem épült.

Mielőtt elhagyta volna Barit, Berni atya el akarta vinni Luigi atyát San Giovanni Rotondo-ba. Amikor megérkeztek, Berni atya megkérte, hogy várjon egy kicsit, amíg ő elmegy a "Santa Maria" szállodába, hogy délre elrendezze a szobafoglalást.

Eközben Villa atya elment Pió atya kolostorának kápolnájába imádkozni. A templom üres volt, amikor letérdelt egy padban. Hirtelen megérezte valakinek a jelenlétét és megfordult, hogy lássa, ki van ott: Egy gyönyörű fiatalembert látott, aki megkérdezte tőle: "Szeretne találkozni Pió atyával?"

Pió atya kolostorának régi temploma."Nem", felelte Villa atya, de a fiatalember erősködött: "Menjen, induljon, Pió atya várja."

Villa atya odafordult ahhoz a személyhez, aki éppen akkor szólt hozzá, de nem látott senkit. A fiatalember , amint kimondta ezeket a szavakat, eltűnt!

Ezután bement a kolostorba és Pió atya cellája felé indult. Erős virágillatot érzett, és ezt el is mondta egy szerzetesnek, aki azt felelte: "Jó jel, jó jel!", és hozzátette, hogy Pió atya hamarosan vissza fog térni a cellájába.

Pió atyaVárakozás közben Villa atya noteszában összeállított egy 12 kérdésből álló jegyzetet, amit meg szeretett volna kérdezni a szerzetestől. Kis idő múlva észrevette, hogy nyílik a sekrestyébe vezető lépcső alján álló ajtó. Amint belépett Pió atya, ránézett, (Pió atya a szűk lépcső alján állt, körülbelül 20 méteres távolságban), és azt kérdezte: "Mit keres itt Luigi Villa atya?" Azután felment az 5. számot viselő cellájába, két doktor kíséretében. Pár perc múlva a doktorok eltávoztak és Pió atya szólította Villa atyát, aki belépett a cellába. Itt Pió atya választ adott mind a 12 kérdésre és több, mint félórát beszélgettek, és Pió atya egy megbízatást adott Villa atyának: "egész életét arra kell szánnia, hogy Krisztus Egyházát védelmezze a szabadkőművesek, főleg az egyházi szabadkőművesek ellenében!"

Villa atya zavartan felelte: "Nem vagyok felkészülve ilyen feladatra, legalább egy püspök védelme alatt kellene állnom." Pió atya félbeszakította és azt mondta: "Menj Chieti püspökéhez, és ő meg fogja neked mondani, mit tegyél."

Két nappal később Villa atya elhagyta Barit és felkereste Chieti püspökét, Msgr. Giambattista Bosio-t. A püspök azt kérdezte: "Miért jött hozzám?" Luigi atya ezt felelte: "Mert Pió atya azt mondta, hogy jöjjek Önhöz". Azután elmondta az okokat.

De Msgr. Bosio ezt mondta: "De ez lehetetlen! Egy püspöknek csak a saját egyházmegyéjében van hatalma, és az Ön feladata sokkal szélesebb körű! De mivel Pió atya mondta ezt Önnek, akit én nem ismerek és akiről nem is hallottam, elmegyek Rómába, hogy eligazítást kérjek."

Msgr. Bosio, Chieti-Vasto érsekeÉs Bosio püspök valóban elment Domenico Tardini bíboros államtitkárhoz, hogy beszámoljon neki arról a feladatról, amit Villa atya kapott Pió atyától. A bíboros azonnal ellenkezését fejezte ki, kijelentve, hogy ilyen feladat az Egyház legfelső vezetősége számára van fenntartva, nem pedig egy egyszerű pap számára. Azonban, mivel hallotta, hogy Pió atya volt a kezdeményező, azt mondta, hogy elmegy a Szentatyához és megkérdezi tőle. És úgy is tett.

Amikor Msgr. Bosio visszatért Tardini bíboroshoz, a bíboros azt mondta neki, hogy XII. Piusz jóváhagyta azt a megbízatást, amelyet Villa atya Pió atyától kapott, de két feltétellel: Luigi atyának tudományos fokozatot kell szereznie dogmatikus teológiából, és Alfredo Ottaviani, aki a Szentszék prefektusa, Pietro Parente és Pietro Palazzini bíborosok irányítása alá kell kerülnie.

Tardini bíboros, XII. Piusz pápa államtitkárhelyetteseEzek a bíborosok majd eligazítják és megismertetik vele az Egyháznak a XII. Piusz pápasága alatti titkos ügyeit.

Msgr. Bosio továbbította Villa atyának XII. Piusz feltételeit, de saját részről még hozzátett egyet: "Magamra vállalom, hogy a püspöke legyek, de megmondom Önnek: Montinit kerülje el!"

Villa atya elképedt ezeknek a szavaknak a keménységén, és megkérdezte: "Ki az a Montini?"

Msgr. Bosio ezt felelte: "Mondok egy példát: En vagyok az asztal egyik felén, Ön a másikon. Ezen az oldalon van Msgr. Giambattista Montini, a másik oldalon az emberiség többi része."

Meg kell említenem, hogy mind a Montini, mind a Bosio család Concesco-ból való (ez egy Brescia-hoz közeli város). Így a Bosio család jól ismerte Montinit!

Ezután egy 1957. május 6-án kelt rendelettel Msgr. Bosio Chieti-Vasto egyházmegyéjébe inkardinálta Villa atyát. Luigi atya ezután beiratkozott a svájci Fribourg-i egyetemre, és ott 1963. júliusában diplomát szerzett szentségi teológiából. Majd a római Lateráni Egyetemen is diplomát szerzett 1971. április 28-án.

1963 második felében Villa atya másodszor is felkereste Pió atyát. Amint meglátta őt Pió atya, így szólt: "Már régóta várok Önre!" Pió atya panaszkodott arra a lassúságra, amellyel Luigi atya a megbízatását végezte.

XII. Piusz pápaBeszélgetésük végén Pió atya megölelte Villa atyát és azt mondta: "Bátorság, bátorság, bátorság kell az Egyház számára, amelyet már elárasztottak a szabadkőművesek! " Majd hozzátette: "A szabadkőművesség már elérte a pápa papucsát." (VI. Pál!)

Ki is volt valójában Luigi Villa atya? - 1. rész, A Hit
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 2. rész, Találkozások Pió atyával
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 3. rész, A titkos ügynök
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 4. rész, A szándékosan okozott kudarcok
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 5. rész, Villa atya Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 6. rész, A "keresztút" kezdete
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 7. rész, A “Chiesa viva” újság és Mindszenty bíboros
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 8. rész, Gyilkossági kísérletek
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 9. rész, Benelli, Casaroli, Ruini
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 10. rész, További halálos fenyegetések és egy "próbálkozás" ...
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 11. rész, VI. Pál boldoggá avatása?
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 12. rész, II. János Pál Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 13. rész, A VI. Pálnak emelt szabadkőműves emlékmű
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 14. rész, A Pió atyának szentelt sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 15. rész, Egy újabb ... gyilkossági kísérlet
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 16. rész, XVI. Benedek és a San Giovanni Rotondo-i sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 17. rész, Ruini bíboros szabadkőműves?
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 18. rész, Villa atyát ... kitüntetik
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 19. rész, XVI.Benedek Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 20. rész, A Padergnone-i (Brescia) szabadkőműves-sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 21. rész, II. János Pál "szentté avatási pere"
(folyt. köv.)


Real Time Web Analytics