Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya?

18. rész, Villa atyát ... kitüntetikFejezet a "Ki is volt valójában Luigi Villa atya?" (Who Really Was Father Luigi Villa?) c. könyvből (The Apostolate of Our Lady of Good Success (Jó Szerencse Anyja Apostolátus) 1288 Summit Ave Suite 107 Oconomowoc, WI. 53066 USA Phone 262-567-0920 website: www.ourladyofgoodsuccess.com e-mail: ladyofgoodsuccess@sbcglobal.net)

Luigi Villa atyát Pió atya bízta meg 1956-ban az Egyházon belüli szabadkőművesség elleni harccal, amit azután XII. Piusz pápa pápai mandátummal is jóváhagyott. Honlapunkon több részletben közölni fogjuk Luigi Villa atya fordulatokban bővelkedő életrajzát, amelyen keresztül 2012-ig, Villa atya haláláig nyomon követhetjük azt a tragédiát, amely - bár a gyökerei legalább 50 évvel korábbra nyúlnak vissza - XII. Piusz pápa minden kétségbeesett erőfeszítése ellenére már az ő uralkodásának végén elkezdődött és azóta is tart, mind a mai napig az Anyaszentegyházunk legfelső köreibe beépült szabadkőműveseknek köszönhetően. Villa atya életútja végigkísérte a kelet-európai kommunista éveket, megérteti Mindszenty bíboros elárultatásának okait és a jelen helyzetet is. Annyi lehet talán a vigaszunk, hogy ennyi kínszenvedés után már az Egyház Feltámadásának kell következnie!Bármilyen hihetetlenül is hangzik, Villa atya ezekben a viharos időkben kétszer is magas kitüntetést kapott újságírói és írói munkásságáért, de mindenek felett a katolikus Egyház és a keresztény civilizáció védelmében kifejtett tevékenységéért.

2008. decemberében kapta Villa atya az első kitüntetést, amely az “International Inars Ciociaria Journalist Award,” ("Nemzetközi Inars Ciociaria Újságírói Díj) volt, amelyet a Minisztertanács Elnöke, a Kulturális Örökség Minisztériuma, az Újságírók Nemzeti Szövetsége, a Lazio Régió Tanácsa, Frosinone Tartomány, az URSE (Európa Történelmi Régióinak Szövetsége) szponzorált, és amelyet az: "... újságíróként kifejtett rendkívül kiterjedt tevékenységéért, a teológia, az aszkétikai és a prózairodalom körébe tartozó könyvek, röpiratok írásáért, ... és Európa keresztény gyökereinek a védelmében kifejtett elkötelezett tevékenységéért és a mi civilizációnktól eltérő idegen erők ellenében az igazság védelméért" kapott.
2009. októberében kapta a második kitüntetést, amely a “Cultural Prize of Val Vibrata di Teramo” (Val Vibrata di Teramo Kulturális Díj) volt, amelyet mint "újságíró, kiemelkedő író, megvesztegethetetlen szerkesztő, a 'Chiesa Viva' vezető újságírója és szerkesztője" kapott, valamint azért, mert kiváló teológusként "egész életében elkötelezetten védte a katolikus Egyházat és terjesztette a történelmi igazságot és mert ez evangélium szerint élt!"

Mindez milyen ellentétben áll azokkal a "kitüntetésekkel", amelyeket Villa atya az utóbbi ötven évben az egyházi hierarchiától kapott!

Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 1. rész, A Hit
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 2. rész, Találkozások Pió atyával
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 3. rész, A titkos ügynök
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 4. rész, A szándékosan okozott kudarcok
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 5. rész, Villa atya Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 6. rész, A "keresztút" kezdete
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 7. rész, A “Chiesa viva” újság és Mindszenty bíboros
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 8. rész, Gyilkossági kísérletek
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 9. rész, Benelli, Casaroli, Ruini
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 10. rész, További halálos fenyegetések és egy "próbálkozás" ...
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 11. rész, VI. Pál boldoggá avatása?
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 12. rész, II. János Pál Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 13. rész, A VI. Pálnak emelt szabadkőműves emlékmű
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 14. rész, A Pió atyának szentelt sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 15. rész, Egy újabb ... gyilkossági kísérlet
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 16. rész, XVI. Benedek és a San Giovanni Rotondo-i sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 17. rész, Ruini bíboros szabadkőműves?
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 18. rész, Villa atyát ... kitüntetik
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 19. rész, XVI.Benedek Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 20. rész, A Padergnone-i (Brescia) szabadkőműves-sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 21. rész, II. János Pál "szentté avatási pere"
(folyt. köv.)


Real Time Web Analytics