Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya?

16. rész, XVI. Benedek és a San Giovanni Rotondo-i

sátáni templomFejezet a "Ki is volt valójában Luigi Villa atya?" (Who Really Was Father Luigi Villa?) c. könyvből (The Apostolate of Our Lady of Good Success (Jó Szerencse Anyja Apostolátus) 1288 Summit Ave Suite 107 Oconomowoc, WI. 53066 USA Phone 262-567-0920 website: www.ourladyofgoodsuccess.com e-mail: ladyofgoodsuccess@sbcglobal.net)

Luigi Villa atyát Pió atya bízta meg 1956-ban az Egyházon belüli szabadkőművesség elleni harccal, amit azután XII. Piusz pápa pápai mandátummal is jóváhagyott. Honlapunkon több részletben közölni fogjuk Luigi Villa atya fordulatokban bővelkedő életrajzát, amelyen keresztül 2012-ig, Villa atya haláláig nyomon követhetjük azt a tragédiát, amely - bár a gyökerei legalább 50 évvel korábbra nyúlnak vissza - XII. Piusz pápa minden kétségbeesett erőfeszítése ellenére már az ő uralkodásának végén elkezdődött és azóta is tart, mind a mai napig az Anyaszentegyházunk legfelső köreibe beépült szabadkőműveseknek köszönhetően. Villa atya életútja végigkísérte a kelet-európai kommunista éveket, megérteti Mindszenty bíboros elárultatásának okait és a jelen helyzetet is. Annyi lehet talán a vigaszunk, hogy ennyi kínszenvedés után már az Egyház Feltámadásának kell következnie!A San Giovanni Rotondo -i sátáni templom súlyos titka napról napra egyre több nehézséget okozott. Sajnálatos módon, mint ahogyan korábban is, amikor megpróbálnak "mindent elhallgatni", akkor az egyetlen túlkompenzált megoldás a Hatalom teljes súlyának a bevetése.

2007. március 18-án Tarcisio Bertone államtitkár, számos bíboros kíséretében ellátogatott San Giovanni Rotondo-ba, hogy misét celebráljon a sátáni templomban.

Tarcisio Bertone bíboros, államtitkár szentségtörő misét koncelebrál a Szent Pió atyának szentelt San Giovanni Rotondo-i sátáni templomban.A "Chiesa viva" 2007. július-augusztusi 395. és 396. száma beszámolt a "Szentségtörő koncelebrálás a San Giovanni Rotondo-i, Pió atyának szentelt szabadkőműves templomban" című cikkben arról,hogy Villa atya kérte, hogy tiltsák meg a "sátáni templom" egyházi használatát, tekintettel a már öt nyelven megjelent leleplező tanulmányra.

De tovább folytatódtak a szentségtörő koncelebrálások. A "Chiesa viva" 2007. novemberi és decemberi számában lángoló szavakkal ismét elítélte ezeket a szentségtörő miséket, ezzel a mondattal fejezve be: "A 'Chiesa viva' ezért megkérdezi a katolikus hierarchiát: meddig fogják eltűrni, hogy a szabadkőművesek sértegessék a Mi Urunk Jézus Krisztust és a Szentháromságot?"

De az egyházi hatóságok rendületlenül hallgattak, a szentségtörő misék pedig tovább folytatódtak.

Akkor a "Chiesa viva" az egyházi hatóságoknak ezt a sátáni templomot illető botrányos cselekedeteiről szóló leveleket publikált. A 2008. július-augusztusi számban megjelent egy cikk a "Sátáni templom Pió atyának?" címmel, amely újságokban, napilapokban, hetilapokban, mind olasz, mind más nyelven megjelent publikációk sorát nyitotta meg, leveleket, közleményeket és eseményeket ismertetve, amelyek leleplezték ennek az Isten bosszújáért kiáltó "sátáni templomnak" a botrányát.

De a szokásos jól bevált módszer következett. Elkezdtek XVI. Benedek San Giovanni Rotondo-i látogatásáról beszélni. Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo érseke és egyúttal a Szentszék Pio atya életművének és kegyhelyének kijelölt igazgatója, Msgr. D’Ambrosio 2008. december 8-án hivatalos nyilatkozatot tett. Ismertette a Pápai Háztartás prefeketusának, Msgr. James M. Harvey-nek a nyilatkozatát a látogatás programjával együtt, aki közölte, hogy XVI. Benedek pápa 2009. június 21-én San Giovanni Rotondo-ba látogat.

És ismét semmibe véve a bizonyított tényeket és a 150 prelátus mulasztását, hogy megcáfolják a sátáni templomról szóló tanulmányt, most a pápai tekintély teljes súlyát akarták latba vetni.

De a "Chiesa viva"-nak a San Giovanni Rotondo sátáni templomát dokumentáló kampánya még hónapokon keresztül folytatódott, a következő év áprilisáig.

Elérkezett június 21-e, XVI. Benedek látogatásának a napja. A pápának helikopterrel kellett volna San Giovanni Rotondo-ba mennie, de a Rómában kitört nagy vihar ezt megakadályozta, és így a pápa egy katonai repülőgéppel érkezett meg Foggia katonai repülőterére. Onnét autóval folytatta útját a végcélhoz.

A sátáni templom előtti téren bemutatott misén nem volt rajta Isten áldása. Tény, hogy a mise vége felé ítéletidő tört ki. Szakadó eső érkezett, amelyet dió nagyságú jégdarabokból álló jégeső követett. A hívő sereg egy pillanat alatt eltűnt. Mázli volt, hogy a tévé "technikai hiba" miatt megszakította a közvetítést?

Voltak, akik azt mondták, hogy ez "Isten büntetése" volt. Természetesen ezt nem lehet bebizonyítani, de az biztos, hogy Isten megakadályozhatta volna Krisztus helyettesének ezt a megaláztatását, de nem tette!

Azután történt még egy szerencsétlen epizód: a sátáni templom kriptájában lévő mozaikfelirat titokban történő "megáldása", amely nem szerepelt a napirendben, és a program sem említette. A mozaiksírkövön a következő felirat áll:

«Őszentsége XVI. Benedek pápai látogatásának alkalmával ebben a hívek imádságai által megszentelt és Pietrelcinai Szent Pió teste kegyhelyének művészi szépségű templomában a Szentatya időt szakított az imádságra és arra, hogy megáldja. »

Eltekintve attól a hazugságtól, amelyet állandóan hangoztattak, hogy az embereket megnyugtassák, miszerint Pietrelcina-i Szent Pió testét sohasem viszik át a sátáni templomba, ami felkavaró volt, az ennek a "megáldásnak" a rögtönzött jellege.

Miközben a Szentatya a kripta kijárata felé indult, pillantása a mozaikfeliratra esett, amit meglepődve olvasott el. Azután Msgr. D’Ambrosio egyik karját a pápa köré fonva, a másikkal megállította, odamutatott egy szenteltvíz locsolóra, amit egy kapucinus atya tartott a kezében.

Így a mozaik felirat gyorsan, még egy imádságot sem elmondva, meg lett áldva. Ez nem volt betervezve, és főleg, a felirat nem a mozaik megáldásáról, hanem az egész templom megáldásáról szólt. Vajon ez egy "csapda" volt a Szentatya számára?

A "Chiesa viva" 2009. július-augusztusi számának a címlapján a pápa szerepel a sátáni templommal a háttérben. A cím: "XVI. Benedek a San Giovanni Rotondo-i 'sátáni templomban'. Miért?"

A szövegben, többek között ez áll: "Nos, Jézus Krisztus helyettesének a hívek Jó Pásztorának kellene lennie, nem pedig csalódást okoznia a San Giovanni Rotondo szent szerzetesében hívő millióknak (...). A Szentatyának tudnia kellene, hogy ez a templom valójában egy szabadkőműves építmény. (...) És azt is kellene tudnia, hogy Pió atya a szabadkőművesek elkeseredett ellensége volt, ezért ez a templom egy poszthumusz bosszúállás."

És még: "Ezekben az években, ennek a sátáni szabadkőműves templomnak az építése után a Vatikán sohasem tett világos és hivatalos állásfoglalást. Idetartozik a bíborosok teljes hallgatása ennek az "új templomnak" az építésére és terveire vonatkozóan. Ezért elmondhatjuk: 'Hallgatás - beleegyezés.'" És még: "Mi, a "Chiesa viva", kérdezzük: 'Hogyan volt lehetséges, hogy a Vatikán képes volt ezt a "sátáni templomot" felépíteni - gúnyt űzve katolikusok millióiból az egész világon, akik jóhiszeműen halomszámra adták rá a pénzt?"

Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 1. rész, A Hit
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 2. rész, Találkozások Pió atyával
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 3. rész, A titkos ügynök
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 4. rész, A szándékosan okozott kudarcok
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 5. rész, Villa atya Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 6. rész, A "keresztút" kezdete
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 7. rész, A “Chiesa viva” újság és Mindszenty bíboros
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 8. rész, Gyilkossági kísérletek
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 9. rész, Benelli, Casaroli, Ruini
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 10. rész, További halálos fenyegetések és egy "próbálkozás" ...
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 11. rész, VI. Pál boldoggá avatása?
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 12. rész, II. János Pál Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 13. rész, A VI. Pálnak emelt szabadkőműves emlékmű
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 14. rész, A Pió atyának szentelt sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 15. rész, Egy újabb ... gyilkossági kísérlet
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 16. rész, XVI. Benedek és a San Giovanni Rotondo-i sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 17. rész, Ruini bíboros szabadkőműves?
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 18. rész, Villa atyát ... kitüntetik
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 19. rész, XVI.Benedek Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 20. rész, A Padergnone-i (Brescia) szabadkőműves-sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 21. rész, II. János Pál "szentté avatási pere"
(folyt. köv.)


Real Time Web Analytics