Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya?

11. rész, VI. Pál boldoggá avatása?Fejezet a "Ki is volt valójában Luigi Villa atya?" (Who Really Was Father Luigi Villa?) c. könyvből (The Apostolate of Our Lady of Good Success (Jó Szerencse Anyja Apostolátus) 1288 Summit Ave Suite 107 Oconomowoc, WI. 53066 USA Phone 262-567-0920 website: www.ourladyofgoodsuccess.com e-mail: ladyofgoodsuccess@sbcglobal.net)

Luigi Villa atyát Pió atya bízta meg 1956-ban az Egyházon belüli szabadkőművesség elleni harccal, amit azután XII. Piusz pápa pápai mandátummal is jóváhagyott. Honlapunkon több részletben közölni fogjuk Luigi Villa atya fordulatokban bővelkedő életrajzát, amelyen keresztül 2012-ig, Villa atya haláláig nyomon követhetjük azt a tragédiát, amely - bár a gyökerei legalább 50 évvel korábbra nyúlnak vissza - XII. Piusz pápa minden kétségbeesett erőfeszítése ellenére már az ő uralkodásának végén elkezdődött és azóta is tart, mind a mai napig az Anyaszentegyházunk legfelső köreibe beépült szabadkőműveseknek köszönhetően. Villa atya életútja végigkísérte a kelet-európai kommunista éveket, megérteti Mindszenty bíboros elárultatásának okait és a jelen helyzetet is. Annyi lehet talán a vigaszunk, hogy ennyi kínszenvedés után már az Egyház Feltámadásának kell következnie!A szabadkőművesek oltárra akarták emelni emberüket, VI. Pált. Tervük része volt két pápának, XXIII. Jánosnak és VI. Pálnak az oltárra emelése, hogy ezzel is igazolják a II. Vatikáni Zsinat "természetfeletti" voltát. Az Olasz Püspökök XXXV. konferenciáján Ruini bíboros a jelenlévő püspökök és bíborosok előtt bejelentette a döntést VI. Pál "boldoggá avatási perének" az elindításáról.

1992. május 13-án Ruini bíboros, a CEI [az Olasz Püspöki Kar] elnöke és a pápa római helyettese, kiadott egy utasítást, amelyben többek között ez áll: "Megkérünk minden hívó személyt, hogy közöljön velünk közvetlenül vagy juttasson el Róma egyházmegyei bíróságához minden olyan "hírt", amelyek bizonyos mértékben vitatják "Isten szolgájának" a szentségét."

1992-ben Camillo Ruini bíboros bejelentette VI.Pál "boldoggá avatási perének" az elindítását egy "erőszakos puccsal" az olasz püspökök többsége ellenében, akik nem akarták.De Villa atya világosan akart látni. Ezért 1992. május 25-én felhívta hűséges barátját, a "Chiesa viva" munkatársát, Msgr. Nicolino Sarale államtitkárt, és Ruini bíborosnak VI.Pál "boldoggá avatását" kezdeményező döntése iránt érdeklődött.

Nos, Msgr. Sarale elmondta Villa atyának, hogy ez a döntés Ruini bíboros "erőszakos puccsa" volt, mert az olasz püspökök többsége nem akarta!

A "boldoggá avatási per" egészen 1997-ig folyt. Villa atya megtudta, hogy Pietro Palazzini bíboros levelet írt VI. Pál "boldoggá avatási" posztulátorának, amely tartalmazta VI. Pál három legutóbbi homoszexuális szeretőjének a nevét.

Pietri Palazzini bíborosnak tekintélye volt ezen a területen, mert két kötet dokumentuma volt, amely bizonyította VI. Pál tisztátalan, és természetellenes bűneit.

A "VI. Pál boldoggá avatása?" c. könyv 1998-ban jelent meg. Az én feladatom volt az első 5000 példány szállításának a megszervezése.

A pápa, a bíborosok, a püspökök és olasz papok ezrei kapták meg egyszerre a könyvet. Rómából az a hír érkezett, hogy a pápa helyettese, Ruini bíboros dühöng. Tudni akarta, ki finanszírozta ezeknek a könyveknek a nyomtatását és ingyenes kiküldését az olasz klérus több ezer tagjának. Amikor Villa atya beszámolt nekem erről telefonon, nevetve mondta: "Megmondhatjuk Őszentsége helyettesének a három elkövető nevét: az Atya, a Fiú és a Szentlélek volt."

A Montini-barát Msgr. Bruno Foresti, Brescia püspöke 1983 és 1998 között.A könyv nagy visszhangot keltett, és én, mint feladó, szintén részesültem ezekből az irracionális és dühödt reagálásokból. Néhány könyvet vissza is kaptunk, minden lapját kitépve, és olyan megjegyzésekkel ellátva, hogy még a legedzettebbeket is zavarba hozta.

Én néhány példányt megtartottam, de Villa atya a legközönségesebbeket kidobta. Az egész Brescia-i egyházmegye forrongott. A püspök, Msgr. Bruno Foresti, megígértette az egyházmegye papjaival, hogy nem veszik a kezükbe Villa atya egyetlen könyvét sem.

Több mint tizenkét év elteltével ezek az ígéretek és kötelezettségvállalások már sehol sincsenek!

A nyílt és becsületes harc nem mutatkozott hatásosnak egy olyan pap ellenében, mint amilyen Luigi Villa atya volt!

A "VI.Pál boldoggá avatása?" c. könyv borítója volt az oka annak, hogy VI. Pál boldoggá avatási perének a posztulátora leállította a pert VI.Pál tisztátalan és természetellenes bűnei miatt.A könyv következménye világos volt mindenki számára: megakadályozta VI. Pál "boldoggá avatási" perének az elindítását. Senki sem tudta megcáfolni a könyvben felsorakoztatott tényeket, idézeteket, dokumentumokat és képeket, amelyek igazolták, hogy a pápa megválasztásakor hamis esküt tett, mert épp az ellenkezőjét teszi annak, amire koronázása napján ünnepélyes esküt tett.

[szerk. megj.: Ezek után semmi meglepő nincs abban, hogy a hitvalló és mártír Mindszenty bíborost, VI. Pál áldozatát nem akarják szentté avatni! (Ld. pl. Luigi Villa: Mindszenty bíboros és VI.Pál). És nem is fogják mindaddig, amíg ez az ellenséges megszállás nem szűnik meg az Egyházban!
VI. Pálról és Mindszenty bíborosról lásd még honlapunkon Luigi Villa atya VI. Pál - a pápa, aki megváltoztatta az Egyházat című írását.
]

Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 1. rész, A Hit
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 2. rész, Találkozások Pió atyával
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 3. rész, A titkos ügynök
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 4. rész, A szándékosan okozott kudarcok
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 5. rész, Villa atya Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 6. rész, A "keresztút" kezdete
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 7. rész, A “Chiesa viva” újság és Mindszenty bíboros
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 8. rész, Gyilkossági kísérletek
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 9. rész, Benelli, Casaroli, Ruini
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 10. rész, További halálos fenyegetések és egy "próbálkozás" ...
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 11. rész, VI. Pál boldoggá avatása?
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 12. rész, II. János Pál Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 13. rész, A VI. Pálnak emelt szabadkőműves emlékmű
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 14. rész, A Pió atyának szentelt sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 15. rész, Egy újabb ... gyilkossági kísérlet
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 16. rész, XVI. Benedek és a San Giovanni Rotondo-i sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 17. rész, Ruini bíboros szabadkőműves?
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 18. rész, Villa atyát ... kitüntetik
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 19. rész, XVI.Benedek Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 20. rész, A Padergnone-i (Brescia) szabadkőműves-sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 21. rész, II. János Pál "szentté avatási pere"
(folyt. köv.)


Real Time Web Analytics