Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya?

19. rész, XVI.Benedek Brescia-banFejezet a "Ki is volt valójában Luigi Villa atya?" (Who Really Was Father Luigi Villa?) c. könyvből (The Apostolate of Our Lady of Good Success (Jó Szerencse Anyja Apostolátus) 1288 Summit Ave Suite 107 Oconomowoc, WI. 53066 USA Phone 262-567-0920 website: www.ourladyofgoodsuccess.com e-mail: ladyofgoodsuccess@sbcglobal.net)

Luigi Villa atyát Pió atya bízta meg 1956-ban az Egyházon belüli szabadkőművesség elleni harccal, amit azután XII. Piusz pápa pápai mandátummal is jóváhagyott. Honlapunkon több részletben közölni fogjuk Luigi Villa atya fordulatokban bővelkedő életrajzát, amelyen keresztül 2012-ig, Villa atya haláláig nyomon követhetjük azt a tragédiát, amely - bár a gyökerei legalább 50 évvel korábbra nyúlnak vissza - XII. Piusz pápa minden kétségbeesett erőfeszítése ellenére már az ő uralkodásának végén elkezdődött és azóta is tart, mind a mai napig az Anyaszentegyházunk legfelső köreibe beépült szabadkőműveseknek köszönhetően. Villa atya életútja végigkísérte a kelet-európai kommunista éveket, megérteti Mindszenty bíboros elárultatásának okait és a jelen helyzetet is. Annyi lehet talán a vigaszunk, hogy ennyi kínszenvedés után már az Egyház Feltámadásának kell következnie!Brescia új püspökét, Msgr. Luciano Monari-t, hivatalosan 2007. október 14-én iktatták be. Az új püspök hivatalosan közzétett életrajzában olvasható, hogy édesanyjának a leánykori neve Giuliana Ruini. Voltak, akik állították, és voltak, akik tagadták a Camillo Ruini bíborossal való rokonságot, de valaki Rómából megerősítette Villa atyának, hogy Msgr. Monari Ruini bíboros embere és VI. Pál nagy rajongója.

Ami sokak számára különösnek tűnt, az az a tény, hogy alig pár héttel azután, hogy Msgr. Monari átvette a Brescia-i hivatalt, 2007.november 11-én misét celebrált a Padergnone-i új templomban, az egyházmegye első harmadik évezredi új templomában, amelyet az előző püspök, Msgr. Sanguineti szentelt fel. Tekintettel egy akkora egyházmegye, mint a Brescia-i, óriási problémáira, és arra a tényre, hogy az a falu, ahol az új templom áll, kb. ezer lakossal rendelkezik, jogosan merül fel a kérdés: Miért kellett ez látogatás?
Msgr. Luciano Monari, Ruini embere, Brescia püspöke, 2007-benA San Giovanni Rotondo sátáni templomába történt 2009. április 9-i pápai látogatás bejelentése után egy új bejelentés érkezett: 2009. november 8-án XVI. Benedek Brescia-ba látogat, ""elődje nevében", "VI. Pál halálának harmincadik évfordulója alkalmából" és "VI. Pál nyomán". Msgr. Luciano Monari tette a bejelentést, ezt mondván: "Az ok természetesen VI. Pál halálának harmincadik évfordulója. " És kiemelte, hogy "Ratzinger pápát, mint köztudott, VI. Pál emelte a bíborosi rangra, és ő ezért mindig hálával és szeretettel gondol a Brescia-ból származó pápára."

Az ezt követő beszéd annak a szükségességére összpontosított, hogy "egységben legyünk" Róma püspökével, XVI. Benedek pápával.

És ki nem volt "egységben" Róma püspökével, de nem a katolikus tant illetően, hanem például abban a kérdésben, hogy boldoggá avassák-e "Isten szolgáját", VI. Pált? A Ruini bíboros 1992. május 13-i Rendeletében megfogalmazott meghívás: "Hívunk minden hívőt, hogy közöljenek velünk közvetlenül vagy küldjenek el Róma vikáriusának egyházmegyei bíróságához minden olyan 'információt', amelyek, bizonyos mértékben, vitatják Isten szolgájának (Montininek) a szentségét" még mindig érvényben van?

És mi van azzal az emberrel, aki komolyan "engedelmeskedett" ennek a "meghívásnak" , még csak nem is úgy, mint egy egyszerű hívő, hanem mint komoly és elismert teológus, aki Pió atyától azt a megbízatást kapta, hogy szentelje életét Krisztus Egyházának védelmére az Egyházon belüli szabadkőművességgel szemben, és aki 1963 óta a Szent Szerzetes által is informálva lett arról, hogy VI. Pál szabadkőműves volt, és aki XII. Piusz pápától megbízatást kapott, hogy elvégezze ezt a különleges feladatot? Milyen sorsot szántak neki?

A pápa Brescia-i látogatásának bejelentése után, amelyet Msgr. Monari tett meg, Villa atya elmondta nekem, és többször is elismételte, egyre nagyobb aggodalommal, hogy "fordulóponton vagyunk, el akarnak engem hallgattatni... örökre. "
A XVI. Benedek Brescia-i látogatását bejelentő posztereken ez a fénykép szerepelt.Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 1. rész, A Hit
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 2. rész, Találkozások Pió atyával
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 3. rész, A titkos ügynök
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 4. rész, A szándékosan okozott kudarcok
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 5. rész, Villa atya Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 6. rész, A "keresztút" kezdete
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 7. rész, A “Chiesa viva” újság és Mindszenty bíboros
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 8. rész, Gyilkossági kísérletek
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 9. rész, Benelli, Casaroli, Ruini
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 10. rész, További halálos fenyegetések és egy "próbálkozás" ...
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 11. rész, VI. Pál boldoggá avatása?
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 12. rész, II. János Pál Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 13. rész, A VI. Pálnak emelt szabadkőműves emlékmű
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 14. rész, A Pió atyának szentelt sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 15. rész, Egy újabb ... gyilkossági kísérlet
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 16. rész, XVI. Benedek és a San Giovanni Rotondo-i sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 17. rész, Ruini bíboros szabadkőműves?
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 18. rész, Villa atyát ... kitüntetik
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 19. rész, XVI.Benedek Brescia-ban
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 20. rész, A Padergnone-i (Brescia) szabadkőműves-sátáni templom
Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 21. rész, II. János Pál "szentté avatási pere"
(folyt. köv.)


Real Time Web Analytics