Fr. Augustin Fuentes: A Lúcia nővérrel készült

utolsó interjú - 1957

Lucia nővér 1957-ben adott egy interjút Augustin Fuentes atyának, amelynek a (feltételezés szerinti) teljes szövegét az alábbiakban közreadjuk. Augustin Fuentes atya mexikói pap volt, Francisco és Jácinta oltárra emelésének vice-posztulátora. Ebben az interjúban Lucia nővér azt mondta, hogy a Miasszonyunk így szólt: "Az utolsó eszköz, amit Isten a világnak a megmentésére adott, a Rózsafüzér és az Én Szeplőtelen Szívem."

Ez a fontos beszélgetés 1957. december 26-án hangzott el, és ez volt a Lucia nővérrel készült utolsó interjú. Ezután minden további interjú iránti engedélykérést elutasítottak, és Lucia nővért gyakorlatilag elhallgattatták és teljesen eltüntették a következő évekre (évtizedekre?, örökre?).

10 év múlva, 1967-ben, VI. Pál fatimai látogatása idején felbukkant egy joviális Lucia nővér. Ez a szögletes arcú, vidám és robosztus alkatú Lucia nővér, - aki hihetetlen mértékben különbözött az ovális arcú, szomorú és sápadt, Fuentes atyának nyilatkozó Lucia nővértől - 1982-től, II. János Pál fatimai látogatásától kezdve egyre gyakrabban mutatkozott. (A két Lucia nővérről szóló írásunk ITT » olvasható).

A következőkben a Fuentes atyának nyilatkozó Lucia nővér eredeti szavai olvashatók, amelyek a hivatalos fatimai levéltáros, Joaquín María Alonso atya CFM feljegyzéseiből kerültek elő. Alonso atya beszélt Lucia nővérrel, és a nyilvánosság előtt hitelesítette, hogy a Fuentes atyának tett nyilatkozat eredeti és igaz. A szöveg a La verdad sobre el Secreto de Fátima, Fátima sin mitos [A fatimai titkokról az igazság, mítoszok nélkül] című könyvében szerepel, amelyre a mexikói Santa Cruz Sánchez püspöke adta meg az imprimatur engedélyt.

Ami most következik, az Fuentes atya szövegének szó szerinti fordítása, úgy, ahogyan ő hallotta a fatimai látnok szájából.


Interjú, 1957. december 26.A mexikói Szent Szív Misszionáriusai Anyaházának nővéreihez szólva, 1958. május 22-én Fuentes atya azt mondta, hogy "el akarom mondani nektek utolsó beszélgetésemet Lucia nővérrel, amely tavaly december 26-án hangzott el. A kolostorban történt, ahol Lucia nővért nagyon szomorúnak, sápadtnak és fáradtnak láttam."

Azután felolvasta nekik Lucia nővérnek az 1957. december 26-án készült interjúban hozzá intézett szavait.
A szomorú Lucia nővér“Atya, a Szent Szűz nagyon szomorú, mert senki sem törődik az üzeneteivel, sem a jók, sem a rosszak. A jók azért nem, mert folytatják útjukat a jó irányába, de nem figyelnek az üzeneteimre. A rosszak a bűneik miatt, nem látják, hogy Isten büntetése már most is sújtja őket; ők is folytatják útjukat a rossz irányába, nem törődve az üzeneteimmel. De Atya, el kell hinnie nekem, hogy Isten meg fogja büntetni a világot és a büntetés az szörnyű lesz."

"Az Ég büntetése küszöbön áll. Előttünk áll az 1960-as év, és mi fog történni? Mindenki számára nagyon szomorú lesz, távol minden jó dologtól, ha a világ nem imádkozik és nem gyakorol bűnbánatot előtte. Nem mondhatok részleteket, mert még mindig titok. A Szent Szűz akarta így, csak a Szentatya és Fatima püspöke ismerheti a titkot. De mindketten úgy döntöttek, hogy nem bontják fel, hogy ne befolyásolja őket. (1)"

"Ez a Miasszonyunk üzenetének harmadik része, amely egészen 1960-ig titokban marad. Mondja meg nekik, Atya, hogy a Szent Szűz ismételten mondta - Francisco és Jacinta unokatestvéremnek és nekem is - hogy sok nemzet el fog tűnni a föld színéről [szerk.megj.: a "migránsok" által?], hogy Oroszország az Ég büntetésének eszköze lesz az egész világ számára, hacsak az a szegény nép meg nem tér előbb...."A döntő csata az Ördöggel


Fr. Augustin FuentesLucia nővér ezt is mondta nekem:

"Atya, az Ördög a döntő csatát vívja a Szent Szűzzel, és, amint Ön is tudja, ami a legjobban támadja Istent és ami a legtöbb lelket adja az Ördögnek, az az Istennek szentelt lelkek megszerzése. Így a hívek védtelenül maradnak és az Ördög könnyebben elragadja őket."

"Atya, azt is mondja meg nekik, hogy Francisco és Jacinta unokatestvéreim sok áldozatot hoztak, mert látták, hogy a Szent Szűz milyen szomorú volt az összes jelenés során. Sohasem mosolygott ránk. Behatolt a lelkünkbe az a bánat, amit benne láttunk, és amelyet az Isten elleni bűnök és a bűnösöket fenyegető büntetések okoztak. Gyerekek lévén, nem tudtuk, milyen intézkedéseket kellene tennünk, kivéve az imádságot és az áldozathozatalt ...."Ne várjunk arra, hogy Róma megszólaljonA pokolra vonatkozó látomásról, amelyet a Miasszonyunk megmutatott Luciának, Jacintának és Francesconak, Lúcia nővér ezt mondta:

"Ezért, Atya, nemcsak az a küldetésem, hogy arról a materiális büntetésről beszéljek, ami biztosan be fog következni a földön, ha a világ nem fog imádkozni és bűnbánatot tartani. Nem, a küldetésem az, hogy elmondjam mindenkinek annak a közvetlen veszélyét, hogy örökre elveszítjük lelkünket, ha megmaradunk bűneinkben."

"Atya, ne várjunk arra, hogy Rómából a Szentatya bűnbánatra szóló felhívást tegyen közzé. Ne várjunk bűnbánatra szóló felhívást sem egyházmegyéink püspökeitől, sem egyházközségeinkből. Nem, a Mi Urunk eddig gyakran alkalmazta ezeket az eszközöket, és a világ nem törődött velük. Ezért most mindenkinek magának kell hozzáfognia, hogy lelkileg megváltoztassa magát. Mindenkinek nemcsak a saját lelkét kell megmentenie, hanem mindazok lelkét is, akiket Isten az útjába helyezett."A két utolsó fegyver a világ megmentésére"Atya, a Szent Szűz nem mondta nekem, hogy a végidőkben vagyunk, de én így értelmeztem három ok miatt:
"A Miasszonyunk sohasem mosolygott. Mindig szomorú volt."Az első ok az, hogy azt mondta nekem, hogy az Ördög harcba száll a Szűzzel, a döntő csatára. Ez a csata a végső lesz, ahol az egyik fél győzni fog és a másik vereséget szenved. Ezért, mostantól kezdve vagy Istennel vagyunk, vagy az Ördöggel; nincs középút.

A második ok az, hogy azt mondta nekem is és az unokatestvéreimnek is, hogy Isten két utolsó fegyvert ad a világ kezébe: a Szent Rózsafüzért és a Szeplőtelen Szívem tiszteletét. És mivel ezek az utolsó menedékek, vagyis a végsők, ez azt jelenti, hogy nem lesz más.

A harmadik ok az, hogy az Isteni Gondviselés tervében, ha Isten meg akarja büntetni a világot, akkor először mindig megpróbálkozik az összes többi gyógymóddal. Amikor látja, hogy a világ nem fordít rá figyelmet, akkor, ahogyan mi a tökéletlen megfogalmazásunkkal mondjuk, egy bizonyos tisztelettel a végső menedéket, Szent Édesanyját nyújtja nekünk menedékül."

"Ha megvetjük és elutasítjuk ezt a végső eszközt, az Ég nem fog nekünk kegyelmezni, mert olyan bűnt követünk el, amit a Szentírás mint a Szentlélek elleni bűnt említi. Ez a bűn abban áll, hogy - teljes tudással és akarattal - visszautasítjuk a kezünkbe helyezett üdvösséget."

"Mivel a Mi Urunk nagyon jó Fiú, nem fogja megengedni, hogy támadjuk és megvessük az Ő Szent Édesanyját. Nyilvánvaló tanúbizonyságunk erre a különböző évszázadok történelme, amikor a Mi Urunk rettenetes példákon keresztül mutatta meg, hogyan védi meg Szent Édesanyja becsületét."

"Imádság és áldozat az a két eszköz, ami megmenti a világot. Ami a Szent Rózsafüzért illeti, Atya, ebben a mostani végidőben, amelyben élünk, a Szent Szűz új erőt kölcsönzött a Rózsafüzér imádkozásának. Ezt oly módon teszi, hogy nincs olyan probléma, bármilyen nehéz is legyen, - legyen akár földi, akár lelki, - a mi magunk vagy a családunk lelki életében, a családunkban, a világban vagy egyházközségünkben, vagy akár a népek és a nemzetek életében, amit ne lehetne megoldani a Rózsafüzér imádkozásával."

"Megismétlem, nincs olyan nehéz probléma, amit ne lehetne megoldani ebben a mai időben a Szent Rózsafüzér imádkozásával. A Szent Rózsafüzér imádkozásával megmentjük magunkat, megszenteljük magunkat, Isten ügyét támogatjuk és sok lelket megmentünk."

"Mária, Szent Anyánk Szeplőtelen Szívének tisztelete Őrá, mint az irgalom, a jóság és a megbocsájtás kútfőjére és mint a Mennyország kapujára tekint. Ez a fatimai Miasszonyunkra vonatkozó üzenet első része; míg a második rész, amely rövidebb, de nem kevésbé fontos, a Szentatyára vonatkozik."

---------------------------------

1. 1943-ban Fatima püspöke, José Correira da Silva, felhatalmazta Lucia nővért, hogy írja le a harmadik titkot, mert mellhártyaproblémával életveszélyben volt. 1944. június 17-én ezt a dokumentumot Lucia nővér hivatalosan átadta a püspöknek. Amikor Lucia nővér átadta a levelet da Silva-nak, azt mondta, hogy elovashatja, de a püspök visszautasította. Elrendelte, hogy a lepecsételt dokumentumot a püspöki Kúria páncélszekrényében helyezzék el. XII. Piusz pápa szintén nem akarta elolvasni az üzenetet, és da Silva püspök őrzésére bízta 1957-ig, amikor a lepecsételt borítékot parancsára Rómába vitték.

forrás: www.traditioninaction.org


Real Time Web Analytics