A két Lúcia nővér - tények és fotók

A Tradition in Action katolikus honlap évekkel ezelőtt több cikket is megjelentetett arról, hogy a fatimai látnok Lúcia nővért az 1960-as évektől kezdve egy ál-Lúcia nővér helyettesítette. Az igazi Lúcia nővér utoljára 1957. december 26-án jelent meg egy vele készült interjú erejéig a nyilvánosság előtt, azután örökre eltűnt.

10 év múlva, 1967-ben, VI. Pál fatimai látogatása idején felbukkant egy új, joviális Lúcia nővér. Ez a szögletes arcú, vidám és robosztus alkatú Lúcia nővér, - aki teljes mértékben különbözött az ovális arcú, szomorú és sápadt, az 1957-es interjút tett Lúcia nővértől - 1982-től, II. János Pál fatimai látogatásától kezdve egyre gyakrabban mutatkozott a nyilvánosság előtt.

De beszéljenek a tények és a fényképek, és mindenki döntse el maga, hogy a Lúcia I. és a Lúcia II. nővérről készült fényképek ugyanazt a személyt ábrázolják-e.

1. A két mosolygó Lúcia nővér

Az 1.kép a mosolygó Lúcia I. nővért ábrázolja. A fénykép dátuma ismeretlen, de mivel a Dorottyás nővérek habitusát viseli, a harmincas évei vége felé járhatott. Legfeljebb 41 éves lehet a képen, mert 1948-ban lépett be a Kármelbe, és 1907-ben született.

Lúcia II. nővér szintén mosolyog a 2. képen, a fénykép dátuma 1982. május 13., tehát 75 évesnek kell lennie. A két fényképet közelebbről is megnézve számos részlet árulkodik arról, hogy itt két különböző személyről van szó.

Lúcia I. nővér vastag, sűrű szemöldökének természetes vonala egyenes (1a. fénykép). A szemöldök az orr fölött és a szem belső sarkában átnyúlik a homlokfelületre.

Lúcia II. nővér szemöldöke, amelyet részben szemüvegének sötét keretei rejtenek, nem egyenes, hanem kissé ívelt és kúpos; Az íve közvetlenül a szem fölött kezdődik. A két szemöldök között, az orr fölött széles sáv van, szemöldök nélkül.

Amikor a Lúcia I. nővér mosolyog (1b. fénykép), a két orcája mint két kerek alma domborodik ki.

Bár a Lúcia II. nővér mosolyát kissé takarja a szemüvege, az látszik, hogy hiányzik ez a két domborulat.

A Lúcia I. nővér orcáin határozott gödröcskék vannak (1c. kép). de a Lúcia II. nővér orcái laposak és szélesek, és amikor mosolyog, nincsenek gyűrődések vagy gödröcskék.

A Lúcia I. nővér alsó ajka vaskos és lefelé áll. Az alsó és a felső ajkak különböző vastagságúak.

A Lúcia II. nővér ajkai vékonyak, simák, keskenyek, szorosak és egyenlő vatagságúak.

Egyesek azzal érvelnek, hogy fogászati beavatkozás megmagyarázhatja a két Lúcia nővér fogai közötti különbséget. A 4. pontban lentebb érintjük a fogak kérdését részletesebben. Itt ezen a két képen csak a fogaknak az ajkak állására való hatását említjük.

Ha valaki hosszú fogai takarására nagy ajkakkal rendelkezik, mint ahogyan nyilvánvalóan Lúcia I. nővér is fiatalkorában, akkor ha a hosszú fogakat rövidre cserélnék, akkor az ajkak könnyedén eltakarnák ezeket a sokkal kisebb fogakat. Akkor kellene lennie olyan fényképnek az idősebb Lúcia nővérről, amely azt mutatná, hogy ajkai több, mint elegendőek ezeknek a kisebb fogaknak a lefedésére. De fordítva van: a Lúcia II. nővér ajkai általában nem fedik le sokkal kisebb fogait.

Amikor Lúcia I.nővér mosolyog, a szája széle felfelé görbül. De amikor a Lúcia II. nővér mosolyog, a szája széle lefelé áll.

Lúcia nővérnek egy másik ismertető jele, amelyet látni lehet a gyerekkori képétől kezdve a kb. 40 éves koráig készült képeken, egy erőteljesen kiugró izom az álla közepén (1d fotó, és lásd még lentebb a 6. fotósorozatot). De ez az izom sohasem jelenik meg a Lúcia II. nővér fényképein.

Lúcia I. nővér álla erős, de nem kiugró. Lúcia II. nővér álla, ezzel ellentétben, kiemelkedik. Ez utóbbinak az állkapcsa négyszögletes , amely nem jelenik meg a Lúcia I. nővér képein.

2. A két Lucia nővér profilja

Lúcia I. nővérről ez a profilkép 1946. május 22-én készült, a fatimai Jelenések Kápolnájában.

Lúcia II. nővér képe 2000. május 13-án készült Francisco fatimai sírjánál.

Fejeik hasonló pozícióban vannak, egyenesen előre néznek, és mindketten imádkozó vagy elmélkedő arckifejezést öltöttek.

Bár a Lúcia I. nővér arca árnyékban van, orrának profilja hegyes és kicsit felfelé áll.

Lúcia II. nővér orra vége ezzel ellentétben gömbölyű és kissé lefelé mutat.

Az orrok eltérő szögét le lehet mérni az orr és a felső ajkak mentén húzott egyenes közötti szöggel.

Lúcia I. nővér esetében ez tompaszög, míg Lúcia II. nővér esetében hegyesszög.

Lúcia II. nővér profilképén látni lehet, hogy a szemöldökei mennyire íveltek, megerősítve az előző megfigyeléseket.

Lúcia I. nővér álla - annak ellenére, hogy fiatalabb és nem túlsúlyos - élesen hajlik vissza a nyaka felé, mintegy tokában végződik.

Lúcia II. nővér álla viszont, bár a képen idősebb és testesebb, előre és kifelé hajlik. Annyira hangsúyos, hogy jobban kiáll, mint az orra.

3. A két nevető Lucia nővér

A nevető Lúcia nővért ábrázololó 3. fényképsorozat egyik képének sem ismerjük a pontos dátumát.

A 3a fotón megfigyelhető az erőteljes, egyenes szemöldök, amely Lúcia I. nővér domború homlokát övezi. Lúcia II. nővér íves szemöldöke halványabb és a homloka ott, ahol a szemöldökkel találkozik, lapos.

A 3b képen, ahol szélesen mosolyognak, Lúcia I. nővér felső ajka vastag, nehéz és kissé lágy. Amikor Lúcia II. nővér mosolyog, felső ajka vékony és feszes.

A Lúcia I. nővér arcának gödröcskéi és gyűrődései ebben a mosolyban is megjelennek. De teljesen hiányoznak Lúcia II. nővér sima arcáról.

Lúcia I. nővér orrának markáns orrlyuka van, amely nem látható Lúcia I. nővér orrán.

Lúcia II. nővér gömbölyű végű orra vége lefelé áll, míg Lúcia I. nővéré felfelé.

Lúcia I. nővér fogai teljesen különböznek, de mivel sokan felvetették a fogorvosi beavatkozás lehetőségét, a 4. fényképsorozaton részletesebben is kitérünk rá.

Lúcia I. nővér (3c. kép) arcának alsó része hold alakú, lefelé szűkül, erős állkapcsa a nyaka felé mutat. Arcformája ovális. De a Lúcia II. nővér arcának alsó része szögletes, hosszú álla kifelé mutat.

4. Lucia nővér fogai

Lúcia I. nővér rossz fogai (ld. a fenti 3. fotósorozatot) és a Lúcia II. nővér nyilvánvalóan különböző fogazata közötti különbségre felhozott ellenérveket két pontban foglaljuk össze:

Első érv: Lúcia I. nővérnek nagyon hosszú és rossz fogai vannak. Ez indokolhatott fogpótlást. A fogpótlás megváltoztathatja a száj struktúráját. Ezért az arc összes vonásának a megváltozása magyarázható eredeti fogai kihúzásával és a fogpótlással.

Második érv: Lúcia II. nővér fényképei alapján úgy tűnik, hogy kis fogakból álló műfogsora van. Ez alátámasztja az első érv következtetéseit.

Az első érvet illetően: Az érvelés első fele igaz, Lúcia I. nővérnek rossz fogai voltak, ami indokolhatná a fogpótlást.

De a második következtetés - hogy a műfogsor megváltoztatja a személy arcstruktúráját - vitatható. Sok, teljes fogpótláson átesett személy fogpótlás előtt és után készült képén lehet látni, hogy az arc struktúrája nem változik meg alapvetően. Azonkívül csak az olcsó és rosszul készített műfogsorok mutatnak rövid fogakat és túl sok fogínyt.

Ezért nehéz elképzelni, hogy a tekintélyes Coimba-i Kármel, ahová Lúcia I. nővér még rossz fogakkal került, egy nem hozzáértő fogorvossal kicserélteti a katolikus világ egy olyan jelentős személyiségének a fogait, mint amilyen Lúcia nővér volt. Sokkal valószínűbb, hogy a fogorvos jó volt, a fogpótlás, ha volt, jó minőségű volt és nem változtatta meg alapvetően Lúcia nővér arcát és mosolyát.

Azonkívül hogyan változtathatják meg a fogak az orr, a szemöldök vagy az állkapocs formáját? Csak egy komplett plasztikai sebészi beavatkozás magyarázhatná meg ezeket a különbségeket.

A második érvet illetően, amely azt állítja, hogy Lúcia II. nővér műfogsort visel, a kövekeztetés sántít. Nem nyilvánvaló, hogy Lúcia II. nővérnek műfogsora van. Néhány józan eszű érvelés arra utal, hogy a fogai akár természetesek is lehetnek:

Senki sem helyettesíti rossz vagy csúnya fogait egy másik rossz vagy csúnya fogkészlettel. Vagyis, miért építene fel egy ügyes fogorvos egy csúnya, vastag fogínyű fogsort egy olyan személy szájába, aki sokat mosolyog? (ld. a 4c és 4d képetet). Miért választott volna rövid és csúnya fogakat egy ilyen jelentős, a nyilvánosság előtt sokat szereplő személy szájába? Szakmailag nézve, aligha valószínű, hogy ilyen műfogsort csinálna. Tehát a csúnya fogak a eredeti fogakat valószínűsítik, nem pedig a műfogsort.

Ráadásul, mivel a műfogsor mesterséges, nem változik a megjelenése. De Lúcia II. nővér egyik képén az egyik fog felett gyulladt a fogínye. (ld. a 4a ábrán a nyilat);

Úgy tűnik, hogy az ínyei visszahúzódtak, így a fogai hosszabbaknak tűnnek, mint ahogyan az a 4b képen látható.

A fogorvosok az igazinál szebb fogakat készítettek volna a Lúcia II. nővérnek.

Ezért a második érvnek sem a felvetése, sema következtetése nem igaz. Az, hogy Lúcia II. nővérnek műfogsora van vagy nincs, lehet vita tárgya, amennyire a fényképek alapján ez egyáltalán eldönthető.

És ha Lúcia II. nővérnek saját fogai vannak, akkor ezek teljesen eltérnek a Lúcia I. nővér fogaitól. Ebben az esetben hogyan magyarázható másként, mint úgy, hogy két különböző személyt látunk.

5. A két komoly Lucia nővér

A komoly Lúcia nővérről nem nehéz képet találni az 1950-es évek előtti időkből. Gyerekként komoly volt az arca, és arckifejezésének komolysága az évek során tovább mélyült. Majdnem minden képen ünnepélyes és komoly, tekintete szomorú és beszédes. Az 5. fényképen (kb. 1946-ban), egy kérésnek eleget téve, Lúcia nővér megpróbálta utánozni, hogyan nézett a Miasszonyunk, amikor Fatimában megjelent.

Lúcia II. nővérről viszont nehéz komoly arckifejezést ábrázoló képet találni. Még amikor nem mosolyog, arcáról akkor is hiányzik a Lúcia I. nővér arcának baljós tónusa és fürkésző pillantása. Az 5. fénykép, amely a komoly Lúcia II. nővért mutatja, a 2004-ben megjelent "Fatima Lúcia saját szavaival" (Fatima in Lucia's Own Words ) c. könyv borítójáról való.

Az 5.a kép a Lúcia I. nővér jellemzően sűrű szemöldökét mutatja, amely az orra fölött majdnem összeér, amikor aggodalmas az arca. A szemöldöke fölött egyfajta barázda jelenik meg, hangsúlyozva súlyosságukat. Ebből semmi sem látszik Lúcia II. nővér arcán.

Enyhe kifelé kancsalság figyelhető meg Lúcia I. nővér szemében. Ezzel ellentétben, Lúcia II. nővér szemében erős befelé kancsalság látható..

Az 5b. ábrán Lúcia I nővér ajkai hullámos vonalúak és szorosan összezártak. Mégis, elegendő látszik az ajkakból. A Lúcia II. nővér felsõ ajka lefelé mutató U-alakú. Vékony, szűk ajka normális esetben nem takarja el a fogait.

A Lúcia I. nővér arcának két ránca a szája mellett két egyenes vonalat alkot. De a Lúcia II. nővér arcának ráncai íveket alkotnak.

Lúcia I. nővér alsó ajka alatt homorú árnyékos terület van, melyben észrevehető az izom kontúrja. Azonban a Lúcia II. nővér alsó ajka alatt nincs homorú tér, sem az állán nincs semmi kiálló izom, bár az életkorral az ilyen jellegű vonások inkább fokozódnak, mint eltűnnek.

Úgy tűnik, hogy a Lúcia II. nővér elveszítette a Lúcia I. nővér parasztosan erőteljes, durva arcvonásait és bőrét, és sokkal világosabb bőrszínt vett fel, ami egy más társadalmi háttérrel rendelkező személyt mutat.

Elképzelhető, hogy ha valaki más társadalmi vagy szociális környezetbe kerül, megváltozik a megjelenése, de a Lúcia I. nővér esetében nem valószínű, hogy a bőrszín radikálisan megváltozott volna. A fenti bal oldali fénykép két idős portugál asszonyt ábrázol, a híres Napcsodáról készült fotón. Ők ugyanolyan parasztok, mint Lúcia volt, és valószínűleg ugyanazon a területen éltek, mivel meglátogatták a csodát, amit a gyerekek előre jeleztek. Úgy tűnik, ez jó példa arra, hogy mi történik általában a paraszti néppel, amikor öregszenek. Az arcuk durva marad, és megőrzik paraszti vonásaikat.

Emellett Lúcia édesanyja, akiről a feltehetően az ötvenes éveiben készült felvétel az idős nők melletti képen látható, nem mutat semmiféle hajlandóságot arra, hogy más bőrszíne lenne.

6. Az ajak fölötti rész

Amikor gyermek volt, Lúcia I. nővérnek az orra és a felső ajkának csúcsa között hosszú rés volt (6a., 7a., 8a. kép).

Ebben a résben középen egy meghatározott függőleges, árokszerű mélyedést, a philtrumot is megfigyelhetjük.

Azonban a Lúcia II.nővér arcán nincs ez a hosszú rés a felső ajka és az orra között, és nem látható az árokszerű bemélyedés sem.

7. A gesztusok és a szellemiség

A Lúcia I. és a Lúcia II. nővért ábrázoló két utolsó fényképsorozat különböző helyzetekben mutatja be őket. A Lúcia I. nővérről készült képek többsége 1946-ból származik. A Lúcia II. nővér képei a 2000. évi fatimai látogatásáról valók.

Lúcia I. nővér ünnepélyesnek, visszafogottnak, tartózkodónak látszik az első fotókon (9-14). Mindig nagyon összeszedetten áll, a kezei diszkrét gesztust mutatnak. Olyan embernek tűnik, aki nem szokott fényképezkedni, és ez egy kicsit kínos és kényelmetlen a számára.

A testhelyzete, a gesztusai és arckifejezése alapján könnyen el lehet hinni, hogy ő az a személy, aki látta a Szűzanyát, és megértette az üzenetek súlyosságát és szerepét. Az arckifejezése olyan személyhez is illik, aki a Poklot is látta, ahogyan az 1917. július 13-án megtörtént.

Ez a lelkiállapot legalább 1957. december 26-ig tartott, amikor Augustin Fuentes atya interjút készített vele. Fuentes atya akkoriban hivatalos Fatima levéltáros és Lúcia nővér bizalmasa volt. Az interjúban megerősítette, hogy Lucia nővér nagyon komolynak és "nagyon szomorúnak" tűnt.

Fuentes atya azt mondta, hogya Lúcia nővér nagy aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy "senki sem - sem a jók, sem a rosszak - nem fordítanak figyelmet a Szent Szűz üzenetére." Nagyon aggódott a harmadik titok nyilvánosságra hozása miatt is, és ismételten hangsúlyozta, hogy nagy büntetés vár a világra, melynek során nemzetek fognak eltűnni, ha az emberiség közömbös marad a Szűzanya üzeneteivel szemben, és Oroszország nem tér meg. Ami be fog következni, figyelmeztetett Lúcia nővér, az az Ördög és a Boldogságos Szűz közötti döntő csata, amelynek során az Egyház vezetői magukra fogják hagyni a híveket.

"Atya, ne várjunk arra, hogy Rómából a Szentatya bűnbánatra szóló felhívást tegyen közzé. Ne várjunk bűnbánatra szóló felhívást sem egyházmegyéink püspökeitől, sem egyházközségeinkből. Nem, a Mi Urunk eddig gyakran alkalmazta ezeket az eszközöket, és a világ nem törődött velük. Ezért most mindenkinek magának kell hozzáfognia, hogy lelkileg megváltoztassa magát. Mindenkinek nemcsak a saját lelkét kell megmentenie, hanem mindazok lelkét is, akiket Isten az útjába helyezett."

Ezek a legsúlyosabb aggodalmak tükröződtek az arckifejezésében és általában az egész viselkedésében.

A Lúcia II. nővér fotók sorozatán (9-14. kép) viszont egy teljesen más szellemiségű személyt láthatunk. Mindig mosolyog, és nyugodt a testhelyzetében és a gesztusaiban.

Nincs meg benne a Lúcia I. nővér jellegzetes természetes félénksége. A 13. és a 14. képen egy barátja öleli körül a karjával, amelyet minden tartózkodás nélkül elfogad.

Négyszemközt II. János Pállal (11. kép), előrehajol, arcán mosoly és vidám. Már nem tűnik aggodalmaskodónak a jövővel, a küldetésével, az elkövetendő büntetéssel, a felszentelt lelkek romlottságával, vagy a sok más, korábbi aggályával kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy optimista és elégedett.

8. A különböző tanítások elfogadása

Az egész probléma legnagyobb nehézsége az, hogy Lúcia nővér egy dolgot mondott az 1960-as évekig, majd az évek során ezt később megváltoztatta. Mi lehet ennek az oka?

Ha továbbra is megjelent neki az Úr Jézus és a Szűzanya, miért nem szólt semmit a II. Vatikáni Zsinatról és az úgynevezett reformokról, mint amilyen az új miserítus (Novus Ordo Mass), az egyéb liturgikus újításokról és a hivatások számának csökkenéséről? Sőt, éppen ellenkezőleg, Lúcia II. nővér teljesen alkalmazkodik ezekhez az újításokhoz; például a jobb oldali fotókon, 1991. május 13-án (felül) és 2000. május 13-án (alul) állva fogadja az Oltáriszentséget.

Ha komoly aggodalmának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy mennyire fontos lenne a harmadik titkot 1960-ban feltárni, miért nem szólt egy szót sem erről a következő 40 év során? Ellentétben azzal, amit korábban mondott, hogyan tudta megerősíteni a Vatikán által 2000-ben előadott harmadik titkot, valamint Ratzinger bíboros és Tarcisio Bertone érsek "hivatalos értelmezését", akik ezt követően kijelentették, hogy a Fatima-epizód már a" múlté"? Igaz, Ratzinger bíboros már mint XVI. Benedek pápa később azt nyilatkozta, hogy "tévedünk, ha azt gondoljuk, hogy a fatimai üzenetek beteljesedtek."

Ezek, és még sok más kérdés is csak azzal magyarázható, hogy 1958 után egy másik Lúcia nővér jelent meg a nyilvánosság előtt.


Real Time Web Analytics