Ágoston atya

homíliái


---------

Választásokhoz


---------

A házasság


---------

Schütz Antal:

Dogmatika

(1937-es kiadás)


---------

Szentségimádás


A Belvárosi Nagyboldogasszony Plébániatemplom ( 1056 Budapest, Március 15. tér ) 2018. január elsejétől folyamatos, napi 24 órás szentségimádást indított az Örökimádás oldalkápolnában. A szentségimádást úgy szervezik, hogy legalább 2 fő előre regisztrált adoráló személy folyamatosan legyen az Oltáriszentség társaságában. Adorálásra az alábbi honlapon lehet jelentkezni.
---------

Régi rítusú (latin) szentmisék Magyarországon:

Budapesten, Gödöllőn, Vácott, Sülysápon, Sümegen, Szegeden, Kecskeméten és Pécsett.

Információ: a Juventutem Magyarország honlapján.---------

Régebbi írásainkból:

Boda László: Emlékezés, rólunk

Koller Gyula: Az Ősrégi Szeminárium

Szabó Géza: Megemlékezés Városi Istvánról

Városi István (1905-1978): Az új hajlék dicsérete

Városi István (1905-1978): Ének Szent Margitról

Futó Károly: A lelkivezetésről

Földi Endre (+2007): Elmélkedések az Oltáriszentségről

Dr. Erdős Mátyás: Előszó

Gyurián Edit: Dr. Brückner József rövid életrajza

Földi Endre: Gondolatok

Major Sándor: Tanúvallomás Brückner atyáról

Földi Endre: Példakép-e még Szent István király?

Gyurián Edit: Részletek Brückner József atya leveleiből

"... VI. PÁL EGÉSZ KERESZTÉNY ORSZÁGOKAT SZOLGÁLTATOTT KI A KOMMUNISTÁKNAK! ... de az igazi Egyház még mindig a miénk, katakombákba kényszerítve." (Mindszenty bíboros)

Mindszenty bíborosnak felajánlott honlapunk

elsősorban a Magyar Katolikus Egyház 1958 (II. Vatikáni Zsinat) előtti fontos eseményeit és hittudósait mutatja be, emléket állítva a Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszusnak, Mindszenty bíborosnak, a Regnum Marianumnak, az 1952-ben feloszlatott szemináriumok, szerzetesrendek vértanúinak, száműzetésre ítélt volt tanárainak és papnövendékeinek. Röviden megemlékezünk dicsőséges 1956-os szabadságharcunkról, valamint minden katolikus hívő kötelességeként érintjük a - napjainkat is érintő - legfontosabb katolikus hitvédelmi kérdéseket. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékkönyve az oldal aljára görgetve megtekinthető és letölthető. A honlap tartalma folyamatosan bővül.

-----------------------

Dr. Balogh Sándor : Mihez van joguk a menekülteknek?

Ferenc ál-pápa megint olyanba üti az orrát, amihez nem ért, és ami csak rosszabbítja a helyzetet.

Gaudete et Exsultate című „Apostoli” levélnek nevezett förmedvényében kiáll az arab menekültek jogaiért, miszerint nekik joguk van bármely országba menni az ott lakók terhére, azok ellenzése ellenére.

Ha igazi menekültek, akkor a menekülés csak szükségmegoldás. Az igazi megoldás: lehetővé tenni, hogy otthon maradjanak, amihez alapvető jogukat nem lehet elvitatni, tehát meg kell oldani a probléma gyökerét, olyan társadalmi és politikai változásokat kell létrehozni, amelyek lehetővé teszik, hogy saját otthonukban maradjanak.

A jó Isten megáldotta az arab országokat olajjal, olyan természeti kinccsel, amely igazságos vagyonelosztás alapján minden arabot bőven el tudna látni a megélhetéshez szükséges javakkal. De a volt gyarmatosító hatalmak olyan politikai és gazdasági rendszert hagytak hátra, amiben vannak egyrészt a dúsgazdag olaj sejkek és a hatalomért küzdő forradalmárok, másrészt az elszegényedett tömegek.

Egyszóval, a menekülteknek alapvető joguk van otthon maradni emberi életkörülmények közt, és Ferenc ezt a megoldást kellene, hogy támogassa.

Ferenc itt segíthetne, a nyugati országok kultúrájának és a társadalmi rendjének tönkretétele helyett.

Bővebben »

További írásaink »


-----------------------


A REGNUM EUCHARISTICUM az OSZK elektronikus állományában
A Szent István Könyvhétre megjelent teljes Schneider-kötet (Regnum Eucharisticum) díjmentesen letölthető az Országos Széchenyi Könyvtár elektronikus könyvtárából.


-----------------------


REGŐCZI ATYA MINDSZENTY GYŰJTEMÉNYE minden nap megtekinthető a Budapest, XII. Galgóczy u. 49. szám alatt található Kútvölgyi Boldogasszony kápolna melletti zarándokház Mindszenty emlékszobájában. Bővebben »


-----------------------


SZENTMISE MINDEN HÓNAP 6-ÁN! Mindszenty Bíboros boldoggá és szentté avatásáért 1991 óta, mióta az épen maradt testét Máriacellből Esztergomba hazahoztuk, minden hónap 6-án (ha vasárnapra esik, akkor 5-én) reggel 8:30-kor szentmisét mutatunk be az Esztergomi Bazilika Szent István vértanú kápolnájában. Bővebben »


-----------------------


MINDEN HÓNAP 29-ÉN 18 órakor Mindszenty bíboros szülőfalujában, Csehimindszenten összejövünk a plébániatemplomban. Szentmisét mutatunk be, imádkozunk a hazáért, a magyar népért és a bíboros úr mielőbbi boldoggá és szentté avatásáért. Szentségimádást tartunk, keresztutat járunk, szentgyónáshoz, szentáldozához járulunk, végül pedig mécsesekkel és fáklyákkal vonulunk ki a falu főterén álló Mindszenty-szoborhoz. Bővebben »


-----------------------
Legolvasottabb
írásainkból:


A bergoglianizmus a legrosszabb eretnekség

Michael Baker: A pokolról

Krajsovszky Gábor: Vélemény a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége által történt „Tíz kérdés tíz párthoz” kezdeményezésről

Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 16. rész, XVI. Benedek és a San Giovanni Rotondo-i sátáni templom

Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 15. rész, Egy újabb ... gyilkossági kísérlet

Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 14. rész, A Pió atyának szentelt sátáni templom

Roberto de Mattei: "Oroszország katolikus lesz"

Burke bíboros felszólítása Oroszország felajánlására a Szűzanya Szeplőtelen Szívének

Giuseppe Nardi: "Andreas Englisch: Benedek és Ferenc nincsenek beszélő viszonyban egymással"

Új lendületet kapott a XVI. Benedek pápa lemondásáról folytatott vita

A helyi püspök megerősítette: a Medjugorje-i jelenés csalás

Tagle fogja Müllert felváltani a Hittani Kongregáció (CDF) prefektusi székében?

Mgr. Pío Vito Pinto: "A levelet író négy bíboros elveszítheti a bíborosi címét"

Józef Wróbel: Az Amoris Laetitia nem jól van megírva

Louie Verrecchio: Ferenc válasza a négy bíboros levelére (a dubia-ra)

Giuseppe Nardi: A Vatikán teológusai azt tanulmányozzák, mi a teendő eretnek pápa esetén

Burke bíboros: "Ha a pápa kitart a házasságot illető tévedésében, a bíborosok jogosultak kibocsájtani egy "hivatalos jegyzőkönyvet a súlyos hiba helyreigazítására"

Négy bíboros HIVATALOS ÚTON azzal a kéréssel fordult Ferenc pápához, hogy tisztázza az Amoris Laetitia félreérthető pontjait

Nemzetközi nyilatkozat az Egyháznak a házasságra vonatkozó örökérvényű dogmái és megronthatatlan tanítása iránti hűségről

Dr. Balogh Sándor: Lelki áldozás

Dr. Balogh Sándor: A Sátán inkognitóban a vatikáni családszinóduson

Tóth Tihamér:Mily súlyos bűn a tisztátalanság!

dr. Balogh Sándor: NYÍLT LEVÉL A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKKARNAK - Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Holokauszt

Gyurján Edit: Dr. Brückner József rövid életrajza

Harmat Artúr: A zene az Oltáriszentség szolgálatában

Schütz Antal: Boldog Özséb hitvalló + 1270

Prohászka Ottokár: A Pilis hegyén (1927)

Prohászka Ottokár: Nagyböjt 4. vasárnapjára - Jézus szereti keresztjét (1902)

Dr. Balogh Sándor: Katolikusként kell értelmezni
---------

Honlapok:

Pro Hungaria Sacra

Juventutem Magyarország

Péter sziklája

Szózat

The Denzinger-Bergoglio (angol nyelvű)

Denzinger-Bergoglio (magyar nyelvű)

Tengernek Csillaga

Dominium Marianum - Mária uralma

Diakónus

Váci Eucharisztikus Kongresszus, 2013

Mennyek Királynéja Kápolna

http://engesztelok.hu/
A Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus Emlékkönyve (letöltés ITT, a kép alatti szöveg végén):
Real Time Web Analytics