A házasság


---------

Régi rítusú (latin) szentmisék Magyarországon:

Budapesten, Gödöllőn, Vácott, Sülysápon, Sümegen, Szegeden, Kecskeméten és Pécsett.

Információ: a Juventutem Magyarország honlapján.---------

Régebbi írásainkból:

Luther Márton nem az evangélium tanúságtevője

Patrick Archbold: Apokalipszis most? Az égen újabb nagy jel tűnik fel...

Schütz Antal: A bukott angyalok üdvtörténeti szerepe

Őszentsége XII. Kelemen pápa „In Eminenti” bullája a szabadkőművességről

Erdő Péter bíboros úr állásfoglalása az újraházasodottak áldozásáról

Schneider püspök: Még ha egy püspök, vagy maga a pápa parancsolna is olyant, ami bűn, "vissza kell utasítanom"

Tagle fogja Müllert felváltani a Hittani Kongregáció (CDF) prefektusi székében?

Prohászka Ottokár: Farsang vasárnapra: III. Természetfölötti szeretet (1903)

A helyi püspök megerősítette: a Medjugorje-i jelenés csalás

Prohászka Ottokár: Nagyböjt 1. vasárnapjára - A kísértésről (1903)

Marco Tosatti: Már folyamatban van az ökumenikus mise? Az átváltoztatás a protestánsoknak kényelmetlen. A trükk a csend ...

Borbély Imre: Miként vált a Katolikus Egyház a globális háttérhatalom eszközévé? A II. Vatikáni Zsinat mögöttesei

Új lendületet kapott a XVI. Benedek pápa lemondásáról folytatott vita

Tóth Tihamér: Krisztus az Olajfák hegyén
"... nagy büntetés vár a világra, melynek során nemzetek fognak eltűnni, ha az emberiség közömbös marad a [fatimai] Szűzanya üzeneteivel szemben, és Oroszország nem tér meg. Ami be fog következni, az az Ördög és a Boldogságos Szűz közötti döntő csata, amelynek során az Egyház vezetői magukra fogják hagyni a híveket." (Lucia dos Santos, fatimai látnok)

Mindszenty bíborosnak felajánlott honlapunk

elsősorban a Magyar Katolikus Egyház 1958 (II. Vatikáni Zsinat) előtti fontos eseményeit és hittudósait mutatja be, emléket állítva a Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszusnak, Mindszenty bíborosnak, a Regnum Marianumnak, az 1952-ben feloszlatott szemináriumok, szerzetesrendek vértanúinak, száműzetésre ítélt volt tanárainak és papnövendékeinek. Röviden megemlékezünk dicsőséges 1956-os szabadságharcunkról, valamint minden katolikus hívő kötelességeként érintjük a - napjainkat is érintő - legfontosabb katolikus hitvédelmi kérdéseket. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékkönyve az oldal aljára görgetve megtekinthető és letölthető. A honlap tartalma folyamatosan bővül.
-----------------------

(A Luigi Villa: VI. Pál - a pápa, aki megváltoztatta az Egyházat c. cikkben a fordítás pontatlanságából fakadó liturgikus tévedések voltak, amelyeket olvasói hozzászólás alapján kijavítottunk. A hibákért Olvasóink elnézést kérjük.)
-----------------------

Christopher A. Ferrara: Álljunk ki Paprocki püspök

mellett!A Bergoglio-okozta felfordulás közepette, immár ötödik éve, csak kevés püspök vette a bátorságot, hogy nyilvánosan megvédje azt, amit az Egyház mindig is tanított a házasságról, a fogamzásról és az emberi szexualitásról. Az elmúlt négy év során, apokaliptikus méretekben a Vatikán segítséget és vigaszt nyújt a Hatodik parancs szisztematikus kiforgatására, amelynek a megsértése több lélek vesztét okozza, mint bármely más bűn, amint erre a fatimai Miasszonyunk is figyelmeztetett.

Így nem meglepő, hogy miközben a Vatikán hallgatásba burkolózik, Thomas John Paprocki püspök támadások kereszttüzébe került, mert megtiltotta a "meleg házasság" bármiféle egyházi jóváhagyását. A modernista szennylap, a National Catholic Reporter, például a püspököt mint "megzavarodott elmét" emlegeti.

Az ez ellen a jó püspök ellen intézett támadások főkolomposa - a harcos "melegbarát" James Martin atya, S.J.

Valahogyan minden következmény nélkül, Martin itt, ott és mindenütt azért kampányol, hogy a szodómia az Egyházban elismert legyen, a kampányba beleértve egy könyvet "híd építésére" a "meleg közösség felé" és a szodómiát reklámozó "New Ways Ministry " támogatását, melyet (a bergogliani zűrzavar előtt) még az amerikai püspökök, valamint a Vatikán is elítélt az Egyház tanításának nyílt felforgatása miatt. Még a Crux online liberális folyóirat is gyanakodva tekint Martin homoszexuális-párti bohóckodásaira. (...)

Kérem, hogy Zuhlsdorf atyát követve, minden, katolikus hitéhez hű olvasó küldjön Paprocki atyának bátorító üzenetet, és támogassa őt az egyházmegye elérhetőségén keresztül: www.dio.org. Imádkozzunk a püspökért, és ezt mondjuk is meg neki.

A csúcson kezdődött hitehagyás közepette a hagyományos katolikus tanításnak a legkisebb jelét is úgy kell ápolni, mint palántát a kenyér helyett köveket termő kopár búzamezőn. Mert végül is a hierarchia lesz az, amely vissza fogja állítani az Egyházat, hogy újra Isten gondoskodásának az eszköze legyen, amikor elérkezik Oroszország felajánlásának az ideje és a Szűzanya Szeplőtelen Szívének a végső győzelme.

Bővebben »

További írásaink »


-----------------------


-----------------------
-----------------------
-----------------------
"Ez a kincsünk azonban cserépedényben van, hogy a nagyszerű erőt ne magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk. (2Kor, 4,7)"


Az Éghajlat könyvkiadó kiadásában megjelent könyv a Regnum Marianum két hiteles tanújának, Balás Béla püspök úrnak és Bolberitz Pál professzor úrnak a visszaemlékezéseit tartalmazza.


-----------------------
"De hát tökéletes hazugság még nem volt a világon."


A Mindszenty Alapítvány és az Aethenaeum Kiadó kiadásában megjelent könyv Mindszenty bíborosnak az 1956-os szabadságharccal kapcsolatos naplójegyzeteit, gondolatait tartalmazza. Interneten megrendelhető a bookline könyváruházban, de kapható a könyvesboltokban is. Érdemes elolvasni!


-----------------------


A REGNUM EUCHARISTICUM az OSZK elektronikus állományában
A Szent István Könyvhétre megjelent teljes Schneider-kötet (Regnum Eucharisticum) díjmentesen letölthető az Országos Széchenyi Könyvtár elektronikus könyvtárából.


-----------------------


DR. ERDŐS MÁTYÁS ATYA, volt esztergomi dogmatikatanár és spirituális életéről szeretnénk megjelentetni egy életrajzi kötetet, amelyben személyes visszaemlékezések is olvashatók lennének. A kötet szerkesztői, Dr. Hegedűs András Ph.D. és dr. Krajsovszky Gábor Ph. D. várják a tisztelt olvasók személyes visszaemlékezéseit a hegedusandras@invitel.hu és a krajsovszky.gabor@pharma_semmelweis-univ.hu e-mail címeken. A részletes felhívás ITT olvasható.


-----------------------


MEGJELENT MINDSZENTY bíboros Emlékiratainak új, bővített kiadása! A könyv megrendelhető Helikon könyvkiadó honlapján. Egy könyv, mely ebben a formában először kerül az olvasók elé. Egy könyv, melynek rövidített változata először Kanadában jelent meg 1974-ben. Majd 1989-ben itthon – a csonka kiadás.


-----------------------


MEGJELENT a "Hűséggel az egyházhoz és a történelmi magyar hazához c. tanulmánykötet Mindszenty bíboros pappá szentelésének 100, esztergomi érseki kinevezésének 70., valamint halálának 40. évfordulójára, Adriányi Gábor professzor úr 80. születésnapjára ajánlva. A könyvről bővebben ITT olvashatunk, az ismertető plakát a megvásárlás lehetőségével ITT tekinthető meg.


-----------------------


REGŐCZI ATYA MINDSZENTY GYŰJTEMÉNYE minden nap megtekinthető a Budapest, XII. Galgóczy u. 49. szám alatt található Kútvölgyi Boldogasszony kápolna melletti zarándokház Mindszenty emlékszobájában. Bővebben »


-----------------------


SZENTMISE MINDEN HÓNAP 6-ÁN! Mindszenty Bíboros boldoggá és szentté avatásáért 1991 óta, mióta az épen maradt testét Máriacellből Esztergomba hazahoztuk, minden hónap 6-án (ha vasárnapra esik, akkor 5-én) reggel 8:30-kor szentmisét mutatunk be az Esztergomi Bazilika Szent István vértanú kápolnájában. Bővebben »


-----------------------


MINDEN HÓNAP 29-ÉN 18 órakor Mindszenty bíboros szülőfalujában, Csehimindszenten összejövünk a plébániatemplomban. Szentmisét mutatunk be, imádkozunk a hazáért, a magyar népért és a bíboros úr mielőbbi boldoggá és szentté avatásáért. Szentségimádást tartunk, keresztutat járunk, szentgyónáshoz, szentáldozához járulunk, végül pedig mécsesekkel és fáklyákkal vonulunk ki a falu főterén álló Mindszenty-szoborhoz. Bővebben »


-----------------------Legolvasottabb
írásainkból:


Schneider püspök: A katolikus család a jelenlegi aposztázia [hitehagyás] legelső védőbástyája

Miközben Ferenc Egyiptomba igyekszik, Benedek felidézi Regensburgot

Schneider püspök: Még ha egy püspök, vagy maga a pápa parancsolna is olyant, ami bűn, "vissza kell utasítanom"

Seres Ferenc: Mihalovics Zsigmond, a XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészítő Főbizottsága ügyvezető igazgatója

Patrick Archbold: Apokalipszis most? Az égen újabb nagy jel tűnik fel...

Dr. Török József:"EURiszlám" - Az iszlám invázió és ami mögötte van

Dr. Márfi Gyula: "A "Keresztény válasz az üldöztetésre" konferencia megnyitó beszéde

Athanasius Schneider püspök: A szabadkőművesség a "Sátán eszköze", és az Egyház lerombolása a célja

Christian Bouchacourt: Közös nyilatkozat a pápa és a luteránus egyház között: a Szent X. Piusz Papi Testvérület francia körzetének a közleménye

Magyarország lángokban - 1956 (az azonos című film szövege)

Daczó Árpád: A csíksomlyói pünkösdi búcsú és az Egészen szép vagy, Mária ének

Dr. Balogh Sándor: Katolikus dilemma: szabad-e kritizálni a pápát?

Tóth Tihamér: Az antimodernista eskü és a tudomány szabadsága. Az eskü előzményei

Krajsovszky Gábor: Harcold halálig az igazság harcát

Schütz Antal: Kik a szentek?

Schütz Antal: Dogmatika II.: VIII. fejezet. A házasság

Krajsovszky Gábor: Erdős Mátyás atya elmélkedései, beszédei, előadásai II.

Fényképek és videók az esztergomi Lourdes-i barlang hálaadó miséjéről (2014. július 15.)

Pezenhoffer Antal: A dogmafejlõdés

Bálint Zsolt: Amíg világ a világ – a doxológia magyar fordításához

Dr. Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta?

Dr. Balogh Sándor: A II. Vatikáni Zsinat és a muzulmán invázió

Ágotha Tivadar: A „Különös házasság” 1951-ből nézve

Dr. Balogh Sándor: Hová megy a vonat?
---------

Honlapok:

Pro Hungaria Sacra

Juventutem Magyarország

Péter sziklája

Szózat

The Denzinger-Bergoglio (angol nyelvű)

Denzinger-Bergoglio (magyar nyelvű)

Tengernek Csillaga

Dominium Marianum - Mária uralma

Diakónus

Váci Eucharisztikus Kongresszus, 2013

Mennyek Királynéja Kápolna

http://engesztelok.hu/
A Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus Emlékkönyve (letöltés ITT, a kép alatti szöveg végén):
Real Time Web Analytics