Az esztergomi szeminárium kórusa

Kabar Sándor atya (a kép bal szélén) 1961-től az esztergomi szemináriumból való elűzetéséig, 1965 szeptemberéig tanította énekre és hangszeres zenére a kispapokat, és vezette a szeminárium kórusát. Ünnepi alkalmakkor ez a kórus szolgált a Bazilikában a szentmisék alatt. Ezekből a gyönyörű katolikus énekekből található az alábbiakban néhány régi hangfelvétel. A felvétel az esztergomi Bazilikában készült. A kispapok között a második sorban, szemüveggel, felismerhetjük Bolberitz Pált, az első sorban a jobb szélen Csordás Eörs, mellette Czike Imre, a bal szélen Lőrincz Béla, mellette Alberti Árpád.

Absolve Domine

Sziklaszálként (Harmath Artúr szerzeménye)

Áldjátok Istenünket

Adoramus te Christe (vegyes)

Ave verum corpus (vegyes)

Azt hirdeti a Nap

Beati eritis

Bárdos Bölcsődal

Libera - Bárdos

Bárdos Missa III (vegyes)

Cantete Domino

Ecce Mater tua

Regina coeli (Palestrina?)

Ad multo annos

In nomine Jesu

Jesu Rex admirabilis

Az Urat várva vártam

KS missa suplic

Jöjj el, jöjj el Emmánuel

Liszt Libera

Virgo Maria respice

Nosza lelkem

Adoramus te Christe (kispapok)

Parce Domine

Querirte

Regina coeli

Soha nem volt még

Te Deum

Tu es Petrus

Una hora


Real Time Web Analytics