Mindszenty bíboros romlatlan teste


... Sorra vettünk hát mindenkit, az ország első zászlósurának [Mindszenty bíborosnak] letartóztatását elrendelő Rajktól, az azt végrehajtó Ocskó Gyulától kezdve az akaratbénító szérumot adagoló Weil doktorig mindenkit. Érdekes, elrettentő képsorozat tárult elénk. Rajkot felakasztották; utódját, Kacar Jánost, aki “kihallgatta” Mindszentyt, szintén felakasztották; Ocskót agyonlőtték a határőr ÁVO-sok, amikor a “szabadságot akarta választani”! A hírhedt igazságügy minisztert, Riesz Istvánt a börtönben megfojtották (cellájában agyonverték). A kínvallatók egyike, Zöld Sándor öngyilkos lett [miután megölte feleségét és gyerekeit.] Az úgynevezett orvosok, a Szovjetből a Hercegprímás “kezelésére” küldött Kaftanoff doktor megőrült; asszisztense, Blaukopf doktor ott égett lakásán; Weil Emil doktort meggyilkolták. A Mindszenty kézírását hamisító Sulner “írásszakértő” Párizsba szökött és ott rejtélyes körülmények között kimúlt. [szerk. megj.:Péter Gábort és Décsi Gyulát életfogytiglani fegyházra ítélték, Domas Ferencet koncentrációs táborba zárták. Azt a 13 rendőrt, akik letartóztatták a bíborost, deportálták.]

Távol volt tőlünk a kárörvendés, még a gondolata sem kísértett. Annál inkább mély meggyőződéssel vallottuk, hogy Isten malmai őrölnek s hogy aki Istenben bízik, nem csalatkozik. S a népünk, nemzetünk szabadságáért sóvárgó vágyódásunk tüzét ilyen reménykedés olaja akkor is, ma is éleszti és ébren tartja.”

(...) Mindszenty bíboros máriacelli búcsúztatásakor történt egy különös esemény, amelyet a kegytemplom elöljárója ismertetett a megjelentekkel.

“1991. május 2-án hajnalban -hivatalos bizottság jelenlétében -felnyitották a bíboros koporsóját. P.Veremund Hochreiter, a mariazelli kegytemplom elöljárója aznap, a délutáni búcsúztató szentmise elején elmondta a híveknek:

Mindszenty bíboros tizenhat év után teljesen épen feküdt koporsójában!(Ezt a fényképet az Új Misszió folyóirat 1994. júniusi száma címlapfotóként közölte!) Arca, kezei, ruhája úgy tűnt fel a bizottság tagjai előtt, mintha csak tegnap temették volna el. Ezen el lehet gondolkodni, még akkor is, ha a mindig természetes magyarázatot keresők azonnal igyekeztek hozzátenni: a testet bebalzsamozták. Erről többet nem is tudunk, hiszen érzékeinken felül áll a természetfeletti. Isten az ilyen, a tapasztalatokon túlmutató jellel már nem egyszer titokzatos dolgokat kívánt jelezni nekünk.

(ld. Krajsovszky Gábor: A jó harcot megharcoltam (Mindszenty József halálának 30 éves évfordulójára))Mindszenty bíboros romlatlan testét előrejelezte egy látomás. XII. Pius pápa annak idején a magas kort megélt Natália nővér (akkori) látomásait hitelesnek nyilvánította. Természetesen ebből az következik, hogy minden látomás, az utána következők is, hitelesek.

1991 április 7-én Natália nővérnek ez a látomása volt. " ... Különálló kápolnája volt Mindszenty atyának. Fehér márványoszlopokon áll a felső asztalrész, amin miséznek. A teteje alatt ... látható volt Mindszenty atya a koporsóban. Amikor felszentelnek egy oltárt, beletesznek egy ereklyét. Itt az egész Mindszenty atyát láttam ereklyének. Tisztán láttam.A kápolna Mindszenty prímás szent testének ereklyetartója. Nem sír. Ereklyetartó. Mindszenty atyának a pásztorbotja és a süvege is látható volt. Tudtam, hogy szent teste mint aki él, olyan volt, nem olyan, mint aki meghalt. Az oszlopok gyönyörűek voltak -gyerekformájú angyalkák -, azok tartották az ereklyetartót. Maga a kápolna szent hely lesz. ... Mindszenty atya szentté lesz avatva. ..."

[szerk. megj.: Más országokban üvegkoporsóban mutatnák az embereknek a csodát, nálunk befalazták az esztergomi Bazilika kriptájába.]


Real Time Web Analytics