A házasság


---------

Schütz Antal:

Dogmatika

(1937-es kiadás)


---------

Szentségimádás


A Belvárosi Nagyboldogasszony Plébániatemplom ( 1056 Budapest, Március 15. tér ) 2018. január elsejétől folyamatos, napi 24 órás szentségimádást indított az Örökimádás oldalkápolnában. A szentségimádást úgy szervezik, hogy legalább 2 fő előre regisztrált adoráló személy folyamatosan legyen az Oltáriszentség társaságában. Adorálásra az alábbi honlapon lehet jelentkezni.
---------

Régi rítusú (latin) szentmisék Magyarországon:

Budapesten, Gödöllőn, Vácott, Sülysápon, Sümegen, Szegeden, Kecskeméten és Pécsett.

Információ: a belvárosi Szent Mihály templom honlapján.---------

Régebbi írásainkból:

Rédei József: Brückner atya kispapja voltam

Gyurián Edit: Brückner atya és Mindszenty József

Joánovits Lórántné: Visszamlékezés az Eucharisztikus Világkongresszusra és a II. Bécsi döntésre

Földi Endre (+2007): Elmélkedések az Oltáriszentségről

Dr. Erdős Mátyás: Előszó

Gyurián Edit: Dr. Brückner József rövid életrajza

Földi Endre: Gondolatok

Major Sándor: Tanúvallomás Brückner atyáról

Földi Endre: Példakép-e még Szent István király?

Gyurián Edit: Részletek Brückner József atya leveleiből

Dr. Balogh Sándor: Nagy Imre és a Pesti Srácok

Földi Endre: Csodálatos lélekjárás volt

Földi Endre: Krisztus Király ünnepe

"... VI. PÁL EGÉSZ KERESZTÉNY ORSZÁGOKAT SZOLGÁLTATOTT KI A KOMMUNISTÁKNAK! ... de az igazi Egyház még mindig a miénk, katakombákba kényszerítve." (Mindszenty bíboros)

Mindszenty bíborosnak felajánlott honlapunk

elsősorban a Magyar Katolikus Egyház 1958 (II. Vatikáni Zsinat) előtti fontos eseményeit és hittudósait mutatja be, emléket állítva a Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszusnak, Mindszenty bíborosnak, a Regnum Marianumnak, az 1952-ben feloszlatott szemináriumok, szerzetesrendek vértanúinak, száműzetésre ítélt volt tanárainak és papnövendékeinek. Röviden megemlékezünk dicsőséges 1956-os szabadságharcunkról, valamint minden katolikus hívő kötelességeként érintjük a - napjainkat is érintő - legfontosabb katolikus hitvédelmi kérdéseket. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékkönyve az oldal aljára görgetve megtekinthető és letölthető. A honlap tartalma folyamatosan bővül.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krajsovszky Gábor 2020. szeptember 29-én

a Kormányportálra elküldött levele(...) https://vasarnap.hu/2020/09/24/brutalisan-megfenyegettek-az-lmbtq-mesekonyvek-ellen-peticiot-indito-gyermekvedo-aktivistat/

szeretném azt a véleményemet/javaslatomat megírni, hogy mindennemű, ilyen jellegű eltévelyedést (gender-elmélet, homoszexualitás) propagáló könyv, írás vagy egyéb publikáció terjesztését törvény-hatóságilag volna szükséges betiltani, továbbá az ilyen és más jellegű, igen alattomos fenyegetéseket a kiemelten súlyos büntető kategóriába volna szükséges besorolni és ennek megfelelően szankcionálni, elejét véve a társadalom teljes megrontásának. Az ilyenek megjelentetése nem az ellenoldal által sokat hangoztatott demokrácia-, hanem az anarchia körébe tartozik: erkölcstani szempontból áll fenn az, hogy a rossznak soha nincs szabadságjoga! Ahogyan a pedofília kiélése is büntetendő cselekmény, ugyanúgy a szodómia bárminemű propagálásának is azzá kell(ene) lennie: se könyvesboltokban, se egyéb helyeken ne lehessen ilyen irományokat árulni, valamint iskolákban is szigorúan tiltva legyen az, hogy a normális nemi identitástól eltérő devianciákat kötelező, vagy akár megengedő jelleggel - már akár óvodától kezdve is - propagálni lehessen. Ehhez kapcsolódik még az úgynevezett "meleg-felvonulások" betiltása is - itt, Magyarországon senki nem bántja őket, így nincs is mi és ki ellen tüntetniük, hacsak nem az egészséges családi szemlélet ellen teszik mindezt; és akkor már jogos önvédelemből léphet fel ellenük bárki is, nevezetesen a minősíthetetlen provokációjukkal szemben. Az ilyen jellegű eltévelyedések szigorúan a "négy fal közé" valók - megengedhetetlen az, hogy a normális irányultságú nemi identitást és az egészséges lelkületű családokat ezzel akarják egyes kisebbségi körök szinte felcserélni, mintegy ráerőszakolva ennek egész módját a többségi, egészséges lelkületű emberekre, azok teljes megrontása céljából. Csak az egészséges lelkületű emberek, családok tudják a keresztény-polgári értékrend alapjain nyugvó nemzet szilárd támaszát képezni.

(...)

Bővebben »

További írásaink »-----------------------

Krajsovszky Gábor levele a Kormánynak... Amikor ma az országban a keresztény értékek és az egész kereszténység az ellenség (ez már rég nem ellenzék) általi permanens, példátlan (és sajnos sok esetben büntetlen) meggyalázása folyik - legutóbbi példa ez az eset:

https://civilosszefogas.hu/istandwithremisztokepzodmeny/

és egyre nyíltabb a keresztényüldözés a világ nagyon sok részén, elsődlegesen fontos, sőt mi több, létkérdés az, hogy az országban a kereszténységet vallók közül az országgyűlési és egyéb választások alkalmával ezek az emberek hova, melyik pártra szavaznak. Ahogyan a fent hivatkozott írásomban és annak belső jelzetében is leírom, sajnos sok esetben mérhetetlenül naivak az ezekbe a körökbe tartozó emberek is. És amit én nagyon nagy mértékben hiányolok, hogy a keresztény egyházak vezetői - én csak a katolikus vonalról tudok nyilatkozni (ezért írtam a fenti, nagyon rövid bemutatkozást magamról) - az elmúlt három évtized alatt nem fogalmaztak meg egy olyan mérvű szókimondó, az ateista kommunizmus tetteit nyíltan és konkrétan keményen elítélő, részletes körlevelet /választási körlevelek jelentek azért meg, de meglátásom szerint kevés konkrétummal/, mint amilyenre szükség lett volna ahhoz, hogy (ezt a statisztikai arányokból lehet kalkulálni) templomba járó emberek ne szavazzanak nem keresztény értékrendű pártokra, illetve ne maradjanak távol a szavazástól.

(...)

"… mivel a politika ledöntheti az oltárt és romlásba viheti a halhatatlan lelkeket – ahogyan az a történelem folyamán annyiszor megtörtént -, súlyosan kötelező lelkipásztori feladatnak tekintettem a szavazó polgárok alaposabb tájékozottságát és felvilágosítását még a pártpolitika vonalán is elősegíteni. Az volt a felfogásom, hogy határozott kiállással és a lelkipásztoroktól jövő egyértelmű eligazítással megakadályozható a vallásellenes – vagy társadalmakat és a közerkölcsöket romboló – mozgalmak hatalomra jutása. A hit meggyengülésének a jele, ha az egyház ateista mozgalmakkal szemben a pártpolitikában semleges álláspontot foglal el és hívei ily módon megtévesztett lelkiismeretére hagyja a döntést."

Mindszenty József: Emlékirataim. Szent István társulat, 1989. 28-29. oldal

(...)

Bővebben »

További írásaink »-----------------------

Krajsovszky Gábor 2020. október 12-én a Püspökkari

Konferencia, illetve a magyarországi Püspökkari

Titkárságok részére e-mailben elküldött levele... Amiért most ez a levél - tiszteletteljes kérésként - Önök felé íródott, az legfőképpen a következő: egyedül Önöknek van lehetőségük a templomban ott levő hívekhez szóló olyan körlevél kötelező felolvastatásához, ami egy konkrét, nem általánosságokban megfogalmazott, hanem egy valóban hatékony, a lelkiismeretbe vágó iránymutatás, mind helyzetértékelés tekintetében – az embertelen és istentelen visszásságok, illetve azok elkövetőinek konkrét megnevezésével –, mind a jövőbe mutató egyetlen lehetséges út, a polgári-keresztény irányzat mellett /még akkor is, ha a polgári oldalon is nyilvánvalóan vannak hibák, amelyekre persze ugyanúgy fel kell hívni a figyelmet, például a szodómia hallgatólagos tűrésére, de ennek semmi esetre sem lehet alternatívája az ezt és minden normális emberi erkölcsöt támadó elvetemült, gonosz, és mindenben csak romboló baloldal/ történő egyértelmű állásfoglalással (amelytől az Egyház is és az ország egész népe is, pártállástól függetlenül, nagyon sok erkölcsi és anyagi támogatást kap). Nem lehet úgy „hitvédelmi” írást szerkeszteni, azaz csupán olyan „semleges” nyilatkozatokat adni, hogy az minden „oldalnak” megfeleljen – és az már elég nagy baj lenne, ha azt tartalmilag (különösképpen a jelen helyzetben) az ellenoldal is szó nélkül úgymond „akceptálná”. Nagyon nagy szükség van tehát egyrészt az elmúlt három évtizedben elmaradt, konkrét tényfeltárásra a magyarországi jelenlegi /és elmúlt 30 évi/ erkölcsi állapotok tekintetében, nevezetesen a liberális, szabadkőműves, Isten- és emberellenes, minden erkölcsi gátlást nélkülöző elvetemültekkel szemben, ideértve a gender-elmélet és legújabban a szódómia erőszakos, mérhetetlen aljas módon történő propagálását is! És erre már egyáltalán nem lehet ellenérv az úgymond „ne politizáljunk” kitétel – ehhez ugyanis egy nagyon alapos eligazítás és konkrét felszólítás jelenik meg (a fent idézett nagy pápák enciklikáin túlmenően) Mindszenty József bíboros politikával kapcsolatos, alkut nem ismerő, ma is teljességgel aktuális nyilatkozataiban:

(...)

Bővebben »

További írásaink »-----------------------Felhívjuk Kedves Olvasóink figyelmét, hogy a Korda Kiadó közzétette kiadványainak honlapját, amelyről le is lehet tölteni a műveket. Majdnem kivétel nélkül mind zsinat előtti kiadványok, szépek és tartalmasak (régi nagy jezsuita atyák lelkigyakorlatos és teológiai művei a nagyközönségnek):

A Korda Könyvkiadó és Nyomda könyveinek

archívuma

-----------------------
Legolvasottabb
írásainkból:


Szeifert Ferenc: Mint a gyémánt - Mindszenty József bíboros rövid életrajza és történelemformáló hatása

Bíró Bertalan dr: Az eucharisztikus világkongresszusok története

Szent Brigitta: Az a pápa, aki feladja a cölibátust, a pokolra kerül

Miként szolgálja a WHO a Kínáról mintázott Új Világrendet?

Vigano érsek: Felhívás az Egyházért és a Világért a katolikusokhoz és minden jószándékú emberhez

Juliánus barát: Unortodox megoldás a paphiányra: nem kell feloldani az önkorlátozást...

Ottaviani bíboros: A harmadik fatimai titok

Schütz Antal: Kik a szentek?

A két Lúcia nővér - tények és fotók

Hogyan haltak meg az apostolok - Jézus halála a tudomány szemszögéből

Krajsovszky Gábor: "Ez az én testem" - az Oltáriszentség hittani alapjai és lelki gyümölcsei

Bangha Béla S.J.: Mi nekünk az Oltáriszentség? Lehet-e az Oltáriszentségben hinni?

Bangha Béla S.J.: Jézus szavai az utolsó vacsorán

Dr. Balogh Sándor: Mit jelent az "üdvözülés" szó?

Dr. Balogh Sándor: Lelki áldozás

dr. Balogh Sándor: A Szent Korona az európai művészetben - Nagy Károly megkoronázása

Atila Sinke Guimarães: A koronavírus-pánik

Sarah bíboros: A széles körben elterjedt kézbe és állva áldozás a Sátán támadása az Oltáriszentség ellen

Margaret C. Galitzin: A Tisztítótűzben Szenvedő Lelkek Múzeuma

Marcantonio Colonna: A St. Gallen maffia
---------

Honlapok:

Depositum

Világ Királynője

Nemzeti Emlékezet Bizottsága

Pro Hungaria Sacra

Péter sziklája

Szózat

Tengernek Csillaga

Dominium Marianum - Mária uralma

Diakónus

Mennyek Királynéja Kápolna

http://engesztelok.hu/
A Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus Emlékkönyve (letöltés ITT, a kép alatti szöveg végén):
Real Time Web Analytics