A házasság


---------

Schütz Antal:

Dogmatika

(1937-es kiadás)


---------

Szentségimádás


A Belvárosi Nagyboldogasszony Plébániatemplom ( 1056 Budapest, Március 15. tér ) 2018. január elsejétől folyamatos, napi 24 órás szentségimádást indított az Örökimádás oldalkápolnában. A szentségimádást úgy szervezik, hogy legalább 2 fő előre regisztrált adoráló személy folyamatosan legyen az Oltáriszentség társaságában. Adorálásra az alábbi honlapon lehet jelentkezni.
---------

Régi rítusú (latin) szentmisék Magyarországon:

Budapesten, Gödöllőn, Vácott, Sülysápon, Sümegen, Szegeden, Kecskeméten és Pécsett.

Információ: a belvárosi Szent Mihály templom honlapján.---------

Régebbi írásainkból:

Krajsovszky Gábor 2020. október 12-én a Püspökkari Konferencia, illetve a magyarországi Püspökkari Titkárságok részére e-mailben elküldött levele

Krajsovszky Gábor levele a Kormánynak

Krajsovszky Gábor 2020. szeptember 29-én a Kormányportálra elküldött levele

Krajsovszky Gábor: Mindszenty bíboros élete (hangfelvétel)

Krajsovszky Gábor: Mindszenty bíboros (hangfelvétel és szöveg)

Pater Anonymus: „Félelmetes” katolicizmus

Pater Anonymus: A liberális Egyház rosszabb, mint a liberális világ

Juliánus barát: "Az Isten gyermeke, az Isten döntése!"

Ottaviani bíboros: A harmadik fatimai titok

Schütz Antal: Kik a szentek?

A két Lúcia nővér - tények és fotók

"... VI. PÁL EGÉSZ KERESZTÉNY ORSZÁGOKAT SZOLGÁLTATOTT KI A KOMMUNISTÁKNAK! ... de az igazi Egyház még mindig a miénk, katakombákba kényszerítve." (Mindszenty bíboros)

Mindszenty bíborosnak felajánlott honlapunk

elsősorban a Magyar Katolikus Egyház 1958 (II. Vatikáni Zsinat) előtti fontos eseményeit és hittudósait mutatja be, emléket állítva a Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszusnak, Mindszenty bíborosnak, a Regnum Marianumnak, az 1952-ben feloszlatott szemináriumok, szerzetesrendek vértanúinak, száműzetésre ítélt volt tanárainak és papnövendékeinek. Röviden megemlékezünk dicsőséges 1956-os szabadságharcunkról, valamint minden katolikus hívő kötelességeként érintjük a - napjainkat is érintő - legfontosabb katolikus hitvédelmi kérdéseket. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékkönyve az oldal aljára görgetve megtekinthető és letölthető. A honlap tartalma folyamatosan bővül.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juliánus barát: Ferenc Pápa nem akar

találkozni Orbán Viktorral - nagyon helyes!(...)

Sokan ugyanis, ha nem követik figyelemmel a politikát, azt a naiv képzetet társíthatják a pápához, hogy ő a kereszténység hiteles képviselője. Így, ha Orbán visszautasítja a találkozót, akkor eme goromba gesztusa miatt az "igazikonzervatívok" azzal vádolhatják, hogy nem is keresztény; ha pedig találkozna a pápával, akkor az tovább fokozhatja a zavart a hívő keresztények körében, hogy most akkor helyes volt-e a migrációt megállítani, vagy mégis inkább a templomok menekültszállóvá alakítása lett volna a krisztusibb lépés, ahogyan azt például Pannonhalmán tették a derék bencések (és egyből az Index címlapjára is kerültek vele, még 2015-ben.)

A találkozó elutasítása segíti a tisztánlátást az egyszerű emberek számára is: Bizony, az a furcsa helyzet állt elő, hogy a kereszténységet a valaha demokratából lett Orbán Viktor sokkal hitelesebben képviseli, mint maga a pápa, aki láthatóan minden megmozdulását annak rendeli alá, hogy azokkal a liberális média tetszését elnyerje.

(...)

Bővebben »

További írásaink »-----------------------

Ottaviani bíboros: A harmadik fatimai titok

1963. október 15-én, körülbelül 3 évvel az után a dátum után, amit Lucia dos Santos megjelölt a Vatikán számára a "harmadik fatimai titok" nyilvánosságra hozatalára, a stuttgarti "Neues Europa-ban" egy Louis Emrich nevű újságíró publikálta "Fatima titkát" "Az emberiség jövője a moszkvai egyezmény és Isten Anyjának La Salette-ben és Fatimában történt üzenetei fényében"címmel.

A szöveget a vatikáni hatóságok diplomáciai indiszkréció útján, információs célból szivárogtatták ki a washingtoni, londoni és moszkvai hatóságok felé, elengedhetetlenül fontosnak tartva a nukleáris vizsgálatok leállításáról szóló egyezmény megkötéséhez. (...)

Alfredo Ottaviani bíboros volt a szerzője a fatimai "harmadik titok diplomáciai változatának", amelyet informálás céljából elküldtek Washington, London és Moszkva kormányának, és amelyet azután ugyancsak Ottaviani bíboros jóváhagyásával publikáltak 1963-ban a stuttgarti"Neues Europa"-ban.


(...)

A fatimai harmadik titok:

Az egész emberiséget egy nagy büntetés fogja sújtani; nem ma, nem holnap, hanem a huszadik század második felében.

Akármerre nézünk, többé már sehol sem a rend uralkodik, és a Sátán fog uralkodni, a legmagasabb helyekről irányítva az események menetét. Ő (a Sátán) nagyon sikeres lesz, és be fog épülni az Egyházba a legfelső szintig.

Az Egyház számára a legnagyobb megpróbáltatás ideje fog elkövetkezni. Bíborosok fognak bíborosokkal, püspökök fognak püspökökkel szemben állni; és a Sátán masírozni fog híveivel és Rómában változások lesznek. Ami rothadt, le fog esni, és ami le fog esni, az többé nem fog felemelkedni. Az Egyház el fog sötétedni, és a világot a terror fogja elborítani.

A huszadik század második felében nagy háború fog kitörni. Tűz és füst fog az Égből alászállni, az óceánok vizéből gőz lesz, tajtékjuk megemelkedik, eláraszt és elsüllyeszt mindent. Millió és millió ember fog meghalni órák alatt, és a túlélők azt fogják kívánni, bárcsak meghaltak volna.

Mindenütt a halál fog uralkodni az ostobák és a Sátán hívei által elkövetett eltévelyedések miatt, és a Sátán, csakis a Sátán fog uralkodni egyedül az egész világon.

Végül, akik túlélik mindezeket az eseményeket, ismét Istent és az Ő győzelmét fogják hirdetni, és úgy fognak Neki szolgálni, mint azelőtt, amikor még a világ nem volt ilyen romlott.

(...)

Bővebben »

További írásaink »-----------------------

Bálint Zsolt: A gonoszság titka(...) 2. Négy évtizede vásároltam meg Szántó Konrád (1920-1999) kisebb rendi ferences szerzetes „A katolikus egyház története” című háromrészes monográfiáját. A harmadik kötetet különös érdeklődéssel forgattam, mert ebben vizsgálhatók voltak a hivatkozott kordokumentumok, és részben mentesek voltak a ferences páter mindent kiengesztelni vágyó pacifista-humanista hozzáállásától. A gyűjteményben különösképpen feltűnt a „Küzdelem a huszita tanok ellen” című szemelvény. Ebben a ferences atya egykori nagy elődjének, Marchiai Szent Jakab ferences (1391- 1476), moldvai területekre kiküldött inkvizítor, a Vatikánba érkezett jelentéséből idéz oly módon, hogy a moldvai utazás során összeírt eretnek huszita hittételekből felsorol huszonhármat.

3. Miért ragadta meg a figyelmemet ez a szemelvény? Ennek oka az volt, hogy a hittételek közül kevés olyat találtam, amit a II. Vatikáni Zsinat utáni modernista keresztény felekezet ne fogadna el. Elgondolkoztam azon, hogy mi értelme volt az évszázados vérontásnak, tanúságtételeknek és háborúságnak, ha az Egyház ezeket a tételeket mára magáévá tette? Vagy az Egyház sose tette volna magáévá ezeket? De aki magává tette, az felekezet, hiszen több ilyen is van, aki huszita lelkületben él? Következésképp: mi, úgynevezett katolikus felekezetűek is már protestánsok vagyunk, csak nem vesszük már észre? Azért nem protestálunk, mert pásztoraink szép csendesen kivezettek bennünk abból az akolból, amelyet az Úr Jézus őriz? Vagy otthagytak minket, és mi gazdátlan nyájként tévelygünk az évszázadok mezején? (...)

Bővebben »

További írásaink »-----------------------

Felhívjuk Kedves Olvasóink figyelmét, hogy a Korda Kiadó közzétette kiadványainak honlapját, amelyről le is lehet tölteni a műveket. Majdnem kivétel nélkül mind zsinat előtti kiadványok, szépek és tartalmasak (régi nagy jezsuita atyák lelkigyakorlatos és teológiai művei a nagyközönségnek):

A Korda Könyvkiadó és Nyomda könyveinek

archívuma

-----------------------
Koronavírus:

Juliánus barát: Miért lettem oltásellenes?

John-Henry Westen: A vakcina kifejlesztésére felhasznált meg nem született csecsemők a szövet kivételekor még életben voltak

Schneider püspök: A keresztényeknek el kell utasítaniuk az abortált magzatok felhasználásával készült COVID védőoltást, még akkor is, ha ezért vértanúkká kell válniuk

Viganó érsek: Nyílt levél Donald Trumpnak

Vigano érsek: Felhívás az Egyházért és a Világért a katolikusokhoz és minden jószándékú emberhez

Maike Hickson: ÚJ INTERJÚ: Viganò érsek elemzi a Nagy Újraindítást,reményt ad a fatimai Szűzanya fényében

Bill Gates "digitális igazolványt"akar azok számára, akik megkapják majd a Covid-19 védőoltást

Miként szolgálja a WHO a Kínáról mintázott Új Világrendet?

Viganò érsek az Édesanyáknak: “Mentsük meg gyermekeinket az egészségügyi diktatúrától!”

A ENSZ kénytelen volt beismerni, hogy Bill Gates oltásai gyermekbénulást terjesztenek Afrikában

Viganò érsek figyelmeztetése a Nagy Újraindításra (Great Reset)
---------

Honlapok:

Depositum

Világ Királynője

Nemzeti Emlékezet Bizottsága

Pro Hungaria Sacra

Péter sziklája

Szózat

Tengernek Csillaga

Dominium Marianum - Mária uralma

Diakónus

Mennyek Királynéja Kápolna

http://engesztelok.hu/
A Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus Emlékkönyve (letöltés ITT, a kép alatti szöveg végén):
Real Time Web Analytics