A házasság
---------


Választásokhoz
---------

Régi rítusú (latin) szentmisék Magyarországon:

Budapesten, Gödöllőn, Vácott, Sülysápon, Sümegen, Szegeden, Kecskeméten és Pécsett.

Információ: a Juventutem Magyarország honlapján.---------

Régebbi írásainkból:

Krisztus szenvedése meg az enyém. (I.)

Tóth Tihamér: Krisztus szenvedése meg az enyém. (II.)

Prohászka Ottokár: Nagyböjt 2. vasárnapjára - I. A lelkiismeretvizsgálatról (1897)

Tóth Tihamér: Krisztus szenvedése meg az enyém. (III.)

Tóth Tihamér: Krisztus szenvedése meg az enyém. (IV.)

Prohászka Ottokár: Nagyböjt 3. vasárnapjára - II. A szent kereszt dicsősége (1899)

Tóth Tihamér: Krisztus szenvedése meg az enyém. (V.)

Tóth Tihamér: Krisztus szenvedése meg az enyém. (VI.)

Prohászka Ottokár: A szentmiséről I. A legtökéletesebb imádság az áhítatos misehallgatás (1894)

Prokopp Gyula: Liszt Ferenc - Bogisich Mihályról

Prohászka Ottokár: A nagyhét: Jézus ünnepélyes bevonulása Jeruzsálembe.

Prohászka Ottokár: A nagyhét: A főparancsolat

Bangha Béla S.J.: Mi nekünk az Oltáriszentség? - Lehet-e az Oltáriszentségben hinni?

Bangha Béla S.J.: Jézus szavai az utolsó vacsorán
Krisztus eljövetele előtt az Egyháznak át kell mennie egy utolsó próbatételen, mely sokak hitét meg fogja ingatni. Az üldözés, mely kíséri az Egyház földi zarándokútját, fölfedi a "gonoszság misztériumát" egy vallási megtévesztés formájában, mely az embereknek problémáik látszólagos megoldását kínálja föl cserében azért, hogy elpártolnak az igazságtól. A legnagyobb vallási megtévesztés az Antikrisztusé, azaz egy ál-messianizmusé, amelyben az ember önmagát dicsőíti Isten és az Ő testben eljött Messiása helyett. (A Katolikus Egyház Katekizmusa, 675)

Mindszenty bíborosnak felajánlott honlapunk

elsősorban a Magyar Katolikus Egyház 1958 (II. Vatikáni Zsinat) előtti fontos eseményeit és hittudósait mutatja be, emléket állítva a Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszusnak, Mindszenty bíborosnak, a Regnum Marianumnak, az 1952-ben feloszlatott szemináriumok, szerzetesrendek vértanúinak, száműzetésre ítélt volt tanárainak és papnövendékeinek. Röviden megemlékezünk dicsőséges 1956-os szabadságharcunkról, valamint minden katolikus hívő kötelességeként érintjük a - napjainkat is érintő - legfontosabb katolikus hitvédelmi kérdéseket. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékkönyve az oldal aljára görgetve megtekinthető és letölthető. A honlap tartalma folyamatosan bővül.


-----------------------

Hívek könyörgése II.

Mennyei Atyánk! A mai napon megemlékezünk Mindszenty József bíboros, hitvalló életéről. Amikor 1956-ban, a 8 éves kommunista rabság után szabadságát visszanyerte, első szavai ezek voltak: senkivel szemben nincs gyűlölet szívemben. A megbocsátás azonban koránt sem jelentette azt, hogy ne küzdött volna szüntelenül a hazáját és egyházát megnyomorító bármilyen diktatúra és ellenséges irányzat ellen. Ezt pedig minden megalkuvás és elvtelen kompromisszum nélkül tette. Add Urunk, hogy mi is szüntelenül szem előtt tartsuk a Szentírás szavait: legyünk szelídek, de okosak is a jó elvek megtartása és hitünk bátor megvallása terén.
A Rákosszentmihályon 2016. december 3-án, a Mindszenty bíboros tiszteletére rendezett konferencia után bemutatott szentmisén a hívek könyörgése és a kitüntetett Sillye Jenő laudációja.

Bővebben »

További írásaink »


-----------------------
"Ez a kincsünk azonban cserépedényben van, hogy a nagyszerű erőt ne magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk. (2Kor, 4,7)"


Az Éghajlat könyvkiadó kiadásában megjelent könyv a Regnum Marianum két hiteles tanújának, Balás Béla püspök úrnak és Bolberitz Pál professzor úrnak a visszaemlékezéseit tartalmazza.


-----------------------
"De hát tökéletes hazugság még nem volt a világon."


A Mindszenty Alapítvány és az Aethenaeum Kiadó kiadásában megjelent könyv Mindszenty bíborosnak az 1956-os szabadságharccal kapcsolatos naplójegyzeteit, gondolatait tartalmazza. Interneten megrendelhető a bookline könyváruházban, de kapható a könyvesboltokban is. Érdemes elolvasni!


-----------------------


TÓTH ILONKA EMLÉKHÁZ
2016. október 23.-án került átadásra Tóth Ilonka újjáépített szülőháza, valamint az 1956 utáni terrort bemutató komplexum, mely egyben oktatóhely is lesz a jövőben. Az avatásról a videó ITT tekinthető meg.


-----------------------


A REGNUM EUCHARISTICUM az OSZK elektronikus állományában
A Szent István Könyvhétre megjelent teljes Schneider-kötet (Regnum Eucharisticum) díjmentesen letölthető az Országos Széchenyi Könyvtár elektronikus könyvtárából.


-----------------------


DR. ERDŐS MÁTYÁS ATYA, volt esztergomi dogmatikatanár és spirituális életéről szeretnénk megjelentetni egy életrajzi kötetet, amelyben személyes visszaemlékezések is olvashatók lennének. A kötet szerkesztői, Dr. Hegedűs András Ph.D. és dr. Krajsovszky Gábor Ph. D. várják a tisztelt olvasók személyes visszaemlékezéseit a hegedusandras@invitel.hu és a krajsovszky.gabor@pharma_semmelweis-univ.hu e-mail címeken. A részletes felhívás ITT olvasható.


-----------------------


MEGJELENT MINDSZENTY bíboros Emlékiratainak új, bővített kiadása! A könyv megrendelhető Helikon könyvkiadó honlapján. Egy könyv, mely ebben a formában először kerül az olvasók elé. Egy könyv, melynek rövidített változata először Kanadában jelent meg 1974-ben. Majd 1989-ben itthon – a csonka kiadás.


-----------------------


MEGJELENT a "Hűséggel az egyházhoz és a történelmi magyar hazához c. tanulmánykötet Mindszenty bíboros pappá szentelésének 100, esztergomi érseki kinevezésének 70., valamint halálának 40. évfordulójára, Adriányi Gábor professzor úr 80. születésnapjára ajánlva. A könyvről bővebben ITT olvashatunk, az ismertető plakát a megvásárlás lehetőségével ITT tekinthető meg.


-----------------------


REGŐCZI ATYA MINDSZENTY GYŰJTEMÉNYE minden nap megtekinthető a Budapest, XII. Galgóczy u. 49. szám alatt található Kútvölgyi Boldogasszony kápolna melletti zarándokház Mindszenty emlékszobájában. Bővebben »


-----------------------


SZENTMISE MINDEN HÓNAP 6-ÁN! Mindszenty Bíboros boldoggá és szentté avatásáért 1991 óta, mióta az épen maradt testét Máriacellből Esztergomba hazahoztuk, minden hónap 6-án (ha vasárnapra esik, akkor 5-én) reggel 8:30-kor szentmisét mutatunk be az Esztergomi Bazilika Szent István vértanú kápolnájában. Bővebben »


-----------------------


MINDEN HÓNAP 29-ÉN 18 órakor Mindszenty bíboros szülőfalujában, Csehimindszenten összejövünk a plébániatemplomban. Szentmisét mutatunk be, imádkozunk a hazáért, a magyar népért és a bíboros úr mielőbbi boldoggá és szentté avatásáért. Szentségimádást tartunk, keresztutat járunk, szentgyónáshoz, szentáldozához járulunk, végül pedig mécsesekkel és fáklyákkal vonulunk ki a falu főterén álló Mindszenty-szoborhoz. Bővebben »


-----------------------Legolvasottabb
írásainkból:


Christian Bouchacourt: Közös nyilatkozat a pápa és a luteránus egyház között: a Szent X. Piusz Papi Testvérület francia körzetének a közleménye

Magyarország lángokban - 1956 (az azonos című film szövege)

Daczó Árpád: A csíksomlyói pünkösdi búcsú és az Egészen szép vagy, Mária ének

Dr. Balogh Sándor: Katolikus dilemma: szabad-e kritizálni a pápát?

Tóth Tihamér: Az antimodernista eskü és a tudomány szabadsága. Az eskü előzményei

Krajsovszky Gábor: Harcold halálig az igazság harcát

Schütz Antal: Kik a szentek?

Schütz Antal: Dogmatika II.: VIII. fejezet. A házasság

Krajsovszky Gábor: Erdős Mátyás atya elmélkedései, beszédei, előadásai II.

Fényképek és videók az esztergomi Lourdes-i barlang hálaadó miséjéről (2014. július 15.)

Pezenhoffer Antal: A dogmafejlõdés

Bálint Zsolt: Amíg világ a világ – a doxológia magyar fordításához

Dr. Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta?

Dr. Balogh Sándor: A II. Vatikáni Zsinat és a muzulmán invázió

Ágotha Tivadar: A „Különös házasság” 1951-ből nézve

Dr. Balogh Sándor: Hová megy a vonat?
---------

Honlapok:

Váci Eucharisztikus Kongresszus, 2013

Juventutem Magyarország

Péter sziklája

The Denzinger-Bergoglio (angol nyelvű)

Denzinger-Bergoglio (magyar nyelvű)

Tengernek Csillaga

Dominium Marianum - Mária uralma

Diakónus

Mennyek Királynéja Kápolna

http://engesztelok.hu/
A Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus Emlékkönyve (letöltés ITT, a kép alatti szöveg végén):
Real Time Web Analytics