A házasság
---------


Választásokhoz
---------

Régi rítusú (latin) szentmisék Magyarországon:

Budapesten, Gödöllőn, Vácott, Sülysápon, Sümegen, Szegeden, Kecskeméten és Pécsett.

Információ: a Juventutem Magyarország honlapján.---------

Régebbi írásainkból:

Simon Galloway: Nincs válságban az Egyház?

Dr. Balogh Sándor: Politikai korrektség a gyakorlatban

Bazsó-Dombi Attila: Szűz Mária gyergyói könnyezése kezdetének 8. évfordulója

Dr. Balogh Sándor: A föld kovásza?

Dr. Balogh Sándor: Akkor kit kövessünk?ó

Prohászka Ottokár: Jézus kínszenvedése: A penitencia királya

Bazsó-Dombi Attila: Quo vadis, Domine? – 2016 Húsvétján

Dr. Balogh Sándor: Húsvéti jó hír: HABEMUS PAPAM

Dr. Balogh Sándor: A húsvéti liturgia fontossága

Csávossy Elemér S. J.: Jézus Szíve elmélkedések - A kilenc szeretetszolgálat

Prohászka Ottokár: Fehér vasárnapra: Krisztus a mi bizalmunk.(1897)

Elsőszombati szentmise a Szent Anna Réten 2016. április

Dr. Balogh Sándor: Katolikusként kell értelmezni

Dr. Balogh Sándor: Cukros mázzal bevont patkányméreg
Szent Athanáziusz ezt mondja: "Még ha a tradícióhoz hűséges katolikusok száma maroknyira is csökken le, ők lesznek azok, akik Jézus Krisztus igaz Egyházát jelentik." Sok félrevezetett katolikus tévedése abban áll, hogy azt hiszik, hogy ha a nagy többséghez tartoznak, akkor megmenekülnek, mert azt gondolják, hogy Krisztus a nagy többséget nem fogja elítélni. Holott a Mi Urunk nem éppen az ellenkezőjét mondta? "Mert sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak." (Máté, 22,14).

Mindszenty bíborosnak felajánlott honlapunk

elsősorban a Magyar Katolikus Egyház 1958 (II. Vatikáni Zsinat) előtti fontos eseményeit és hittudósait mutatja be, emléket állítva a Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszusnak, Mindszenty bíborosnak, a Regnum Marianumnak, az 1952-ben feloszlatott szemináriumok, szerzetesrendek vértanúinak, száműzetésre ítélt volt tanárainak és papnövendékeinek. Röviden megemlékezünk dicsőséges 1956-os szabadságharcunkról, valamint minden katolikus hívő kötelességeként érintjük a - napjainkat is érintő - legfontosabb katolikus hitvédelmi kérdéseket. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékkönyve az oldal aljára görgetve megtekinthető és letölthető. A honlap tartalma folyamatosan bővül.


-----------------------

Giuseppe Nardi: "Andreas Englisch: Benedek és

Ferenc nincsenek beszélő

viszonyban egymással"... Ferenc pápa és elődje, XVI. Benedek teljesen szemben állnak egymással: "Szóba sem állnak egymással". Ezekkel a szavakkal kezdte meg a Vatikán-szakértő Andreas Englisch március 16-án Limburgban az elődását. Englisch hosszú éveken át a német Axel Springer médiakonglomerátum vatikáni és olasz sajtótudósítója volt Rómában. 30 éves római tapasztalattal a háta mögött neves Vatikán szakértőként tartják számon. Limburgban a Josef Kohlmaier Kollégiumban Englisch a "Ferenc - a Vatikán harcosa " [ez a legutóbbi könyvének a címe] témában mondott el belső információkat, egy március 18-án a Nassauische Neue Post újságban megjelent riporthoz kapcsolódóan. Az a bepillantás a Vatikán kulisszái mögé, amelyet Englisch nyújtott a hallgatóinak, még drámaibb, mint a Nassauische Neue Post -ban megjelent cikke. (...)

Ha reflektálunk Englisch tanúbizonyságára, meg kell említeni, hogy XVI. Benedeket nyilvánosan statiszta szerepre fokozták le, akinek alig van közös ügye Ferenccel, de akire Ferencnek szüksége van a nyilvánosság előtt való jó megjelenés érdekében, és akit csatarendbe állít, amikor neki tetszik. Ezzel a háttérrel Benedek távolmaradása a november 19-i bíborosi kinevezésről nagy jelentőséget kap. Ferenc bíborosi kinevezései azon ritka események közé tartoznak, amikor a jelenlegi pápa felkéri az elődjét, hogy jelenjen meg a nyilvánosság előtt. XVI. Benedek megjelent a Szent Péter Bazilikában a bíborosi kinevezéseken 2014-ben is és 2015-ben is. A harmadik ilyen alkalommal azonban távol maradt, aminek a következtében a frissen kinevezett bíborosokat Ferenc elküldte, hogy látogassák meg Benedeket a Mater Ecclesiae kolostorban. Valószínűleg azért tette, hogy megelőzze egy olyan következtetés levonását, amiről Englisch most szólt. Ferenc feltehetően demonstratív lépésnek tartja Benedek távolmaradását.

Mindenesetre az időzítés nem azt mutatja, hogy udvariassági látogatás lett volna, mint ahogyan a Vatikán állítja; ellenkezőleg, nagyon is jelentős. A konzisztórium előtt öt nappal a négy bíboros, Brandmüller, Burke, Caffarra, és Meisner nyilvánsságra hozta a dubiájá-t (kétségeit) , az ellentmondásos pápai dokumentum, az Amoris Laetitia értelmezését illetően, miután két hónapig várták Ferenc pápától a választ - mindhiába. A dubia nyilvánosságra hozatalával a négy bíboros Ferenc útjába állt, aki mindaz ideig igyekezett nem tudomást venni róla, és amely a legközelebbi munkatársait és támogatóit izzadságszagú verbális akrobatikára kényszerítette. Ferenc a hallgatás stratégiáját alkalmazta, mégis veszteséggel került ki a konfliktusból, mint az olyan pápa, aki visszautasítja, hogy a hit és erkölcs alapvető kérdéseire választ adjon. Az a kár, amit elszenvedett, erősen beárnyékolja a pápaságát.

Amiről a Nassauische Neue Post nem számolt be: Englisch szerint különféle egyházi erők gyakoroltak nyomást Bendekre, hogy mondjon le.

Ennek a kijelentésnek óriási jelentősége van. Azok, az Egyház történelmében eddig még elő nem fordult körülmények, amelyek a XVI. Benedek pápa lemondásához vezettek, erős kétségeket erősítenek meg. Konkrétan, hol a határ a törvényes befolyásolás és a kényszerítés között? Benedek maga erősítette meg, hogy szabadon, a saját akaratából mondott le. Amíg az ellenkezőjét be nem bizonyítják, ezt el is kell fogadni igaznak. Ugyanakkor a törvényességtől eltekintve, egy különös sakk-matt lóg a levegőben. Főleg, ha figyelembe vesszük Carlo Maria Martini bíboros teljes erőbedobással 2012. júniusában megfogalmazott kívánságát, hogy XI. Benedek mondjon le, és a Martini által alapított Szent Gallen-i maffia szerepét Jorge Mario Bergoglio megválasztásában.

Tény az, hogy Benedek visszavonult, és a helyét, mint egy katonai tábornok vezérkara, elfoglalta a titkos Szent Galleni maffia Bergoglio-ja és csapata, és amelynek esze ágában sincs távozni.

Bővebben »

További írásaink »


-----------------------


Szeretettel várjuk a koncelebráló paptestvéreket!
A szentmise után vetítettképes megemlékezést tartunk a Szemináriumban.

(Brückner atyáról honlapunkon - többek között - az alábbi írások olvashatók: Gyurián Edit: Dr. Brückner József rövid életrajza, Dr. Prokopp Mária: Dr. Brückner József és kora, Dr. Csapody Vera: Emlékeim Brückner atyáról, Kabar Sándor: Isten igaz embere, Gyurián Edit: Brückner atya és Mindszenty József.)

Emlékezzünk Brückner atya elöző években meghalt hitvalló tanítványaira is!

Parádi Gyula (1929-2016. márc. 28.)

(Parádi atyáról honlapunkon az alábbi írások olvashatók: Nagy Ferenc: A XX. század magyar és magyarul tudó püspökeinek szentelési leszármazása és Fejérdy András: Titkos püspökszentelés(ek) Magyarországon 1960 őszén).

Kabar Sándor (1928-2016. jan. 9.)

(Kabar atyáról és atyától honlapunkon sok írás olvasható, néhány ezek közül: Kabar Sándor: Isten igaz embere (Brückner atyáról) és Kabar Sándor: Életem dióhéjban.).

Major Sándor (1920-2015. máj. 1.)

(Major atyától honlapunkon az alábbi írás olvasható: Major Sándor: Tanúvallomás Brückner atyáról).

Burián László (1922-2014. ápr.22.)

(Burián atyától és atyáról honlapunkon nagyon sok írás olvasható, néhány ezek közül: Szilvássy József: Egy plébános a földi pokolban és Burián László: Az üldöztetések kora).

Tarnai Imre (1927-2014. okt.27.)

Boda László (1929-2014. aug.12.)

(Boda atyától honlapunkon az alábbi írások olvashatók: Boda László: Emlékezés, rólunk és Boda László: Mindszenty József bíboros erkölcsi személyisége és az erények (A boldoggá-avatási kérelemhez csatolva)).

Szeifert Ferenc (1930-2010. nov. 5.)

(Szeifert atyától honlapunkon az alábbi írás olvasható: Szeifert Ferenc: Megemlékező találkozó a „vértanúság” jegyében. Ő adta ki saját költségén a kommunisták által a papi működéstől eltiltott Pezenhoffer Antal hatalmas, 13 kötetes "A magyar nemzet történelme" c. művét és a "A katolikus hit igazsága" c. 3 kötetes hitvédelmi könyvét. )


-----------------------

Szeretettel értesítjük Parádi Gyula (1929-2016), 1970-ben titokban felszentelt püspök, 1987-2004 közt Budapest Bakáts téri plébános atya híveit, hogy halálának első évfordulóján, március 28-án, kedden 8.30-kor a ferencvárosi Bakáts téren levő plébániatemplomban szentmisét mutat be Szabon Gábor plébános atya.(Parádi atyáról honlapunkon az alábbi írások olvashatók: Nagy Ferenc: A XX. század magyar és magyarul tudó püspökeinek szentelési leszármazása és Fejérdy András: Titkos püspökszentelés(ek) Magyarországon 1960 őszén.


-----------------------
-----------------------
"Ez a kincsünk azonban cserépedényben van, hogy a nagyszerű erőt ne magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk. (2Kor, 4,7)"


Az Éghajlat könyvkiadó kiadásában megjelent könyv a Regnum Marianum két hiteles tanújának, Balás Béla püspök úrnak és Bolberitz Pál professzor úrnak a visszaemlékezéseit tartalmazza.


-----------------------
"De hát tökéletes hazugság még nem volt a világon."


A Mindszenty Alapítvány és az Aethenaeum Kiadó kiadásában megjelent könyv Mindszenty bíborosnak az 1956-os szabadságharccal kapcsolatos naplójegyzeteit, gondolatait tartalmazza. Interneten megrendelhető a bookline könyváruházban, de kapható a könyvesboltokban is. Érdemes elolvasni!


-----------------------


A REGNUM EUCHARISTICUM az OSZK elektronikus állományában
A Szent István Könyvhétre megjelent teljes Schneider-kötet (Regnum Eucharisticum) díjmentesen letölthető az Országos Széchenyi Könyvtár elektronikus könyvtárából.


-----------------------


DR. ERDŐS MÁTYÁS ATYA, volt esztergomi dogmatikatanár és spirituális életéről szeretnénk megjelentetni egy életrajzi kötetet, amelyben személyes visszaemlékezések is olvashatók lennének. A kötet szerkesztői, Dr. Hegedűs András Ph.D. és dr. Krajsovszky Gábor Ph. D. várják a tisztelt olvasók személyes visszaemlékezéseit a hegedusandras@invitel.hu és a krajsovszky.gabor@pharma_semmelweis-univ.hu e-mail címeken. A részletes felhívás ITT olvasható.


-----------------------


MEGJELENT MINDSZENTY bíboros Emlékiratainak új, bővített kiadása! A könyv megrendelhető Helikon könyvkiadó honlapján. Egy könyv, mely ebben a formában először kerül az olvasók elé. Egy könyv, melynek rövidített változata először Kanadában jelent meg 1974-ben. Majd 1989-ben itthon – a csonka kiadás.


-----------------------


MEGJELENT a "Hűséggel az egyházhoz és a történelmi magyar hazához c. tanulmánykötet Mindszenty bíboros pappá szentelésének 100, esztergomi érseki kinevezésének 70., valamint halálának 40. évfordulójára, Adriányi Gábor professzor úr 80. születésnapjára ajánlva. A könyvről bővebben ITT olvashatunk, az ismertető plakát a megvásárlás lehetőségével ITT tekinthető meg.


-----------------------


REGŐCZI ATYA MINDSZENTY GYŰJTEMÉNYE minden nap megtekinthető a Budapest, XII. Galgóczy u. 49. szám alatt található Kútvölgyi Boldogasszony kápolna melletti zarándokház Mindszenty emlékszobájában. Bővebben »


-----------------------


SZENTMISE MINDEN HÓNAP 6-ÁN! Mindszenty Bíboros boldoggá és szentté avatásáért 1991 óta, mióta az épen maradt testét Máriacellből Esztergomba hazahoztuk, minden hónap 6-án (ha vasárnapra esik, akkor 5-én) reggel 8:30-kor szentmisét mutatunk be az Esztergomi Bazilika Szent István vértanú kápolnájában. Bővebben »


-----------------------


MINDEN HÓNAP 29-ÉN 18 órakor Mindszenty bíboros szülőfalujában, Csehimindszenten összejövünk a plébániatemplomban. Szentmisét mutatunk be, imádkozunk a hazáért, a magyar népért és a bíboros úr mielőbbi boldoggá és szentté avatásáért. Szentségimádást tartunk, keresztutat járunk, szentgyónáshoz, szentáldozához járulunk, végül pedig mécsesekkel és fáklyákkal vonulunk ki a falu főterén álló Mindszenty-szoborhoz. Bővebben »


-----------------------Legolvasottabb
írásainkból:


Szűz Mária Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Fiai - konstitúció

De Mattei: Nizza - folytatódik a vallásháború

Margaret C. Galitzin: A Tisztítótűzben Szenvedő Lelkek Múzeuma

Pálos Frigyes: Mindszenty József bíboros, hercegprímás és a Váci Egyházmegye kapcsolata

Csobay Noémi, Szakács Gábor : Egyházi tabu: Regnum Marianum, A tétovázás bére

Az esztergomi Lourdes-i barlangba visszakerült a Szűzanya szobra

Fényképek Kabar Sándor atya albumából

Dr. Balogh Sándor: Amit az utolsó időkről tudni kell és tudni lehet - I. Az aposztázia

Dr. Balogh Sándor: Levél egy egyházi személy olvasómnak

Dr. Balogh Sándor: Jó és rossz hír

Dr. Balogh Sándor: Egy Habsburg véleménye Ferencről

Burián László: A Bezák-ügy

Földi Endre: Elmélkedések az Oltáriszentségről

A Mindszenty bűnügy okmányai (Sárga könyv)
---------

Honlapok:

Pro Hungaria Sacra

Juventutem Magyarország

Péter sziklája

Szózat

The Denzinger-Bergoglio (angol nyelvű)

Denzinger-Bergoglio (magyar nyelvű)

Tengernek Csillaga

Dominium Marianum - Mária uralma

Diakónus

Váci Eucharisztikus Kongresszus, 2013

Mennyek Királynéja Kápolna

http://engesztelok.hu/
A Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus Emlékkönyve (letöltés ITT, a kép alatti szöveg végén):
Real Time Web Analytics