A házasság


---------

Schütz Antal:

Dogmatika

(1937-es kiadás)


---------

Szentségimádás


A Belvárosi Nagyboldogasszony Plébániatemplom ( 1056 Budapest, Március 15. tér ) 2018. január elsejétől folyamatos, napi 24 órás szentségimádást indított az Örökimádás oldalkápolnában. A szentségimádást úgy szervezik, hogy legalább 2 fő előre regisztrált adoráló személy folyamatosan legyen az Oltáriszentség társaságában. Adorálásra az alábbi honlapon lehet jelentkezni.
---------

Régi rítusú (latin) szentmisék Magyarországon:

Budapesten, Gödöllőn, Vácott, Sülysápon, Sümegen, Szegeden, Kecskeméten és Pécsett.

Információ: a belvárosi Szent Mihály templom honlapján.---------

Régebbi írásainkból:

Rédei József: Brückner atya kispapja voltam

Gyurián Edit: Brückner atya és Mindszenty József

Joánovits Lórántné: Visszamlékezés az Eucharisztikus Világkongresszusra és a II. Bécsi döntésre

Földi Endre (+2007): Elmélkedések az Oltáriszentségről

Dr. Erdős Mátyás: Előszó

Gyurián Edit: Dr. Brückner József rövid életrajza

Földi Endre: Gondolatok

Major Sándor: Tanúvallomás Brückner atyáról

Földi Endre: Példakép-e még Szent István király?

Gyurián Edit: Részletek Brückner József atya leveleiből

Dr. Balogh Sándor: Nagy Imre és a Pesti Srácok

Földi Endre: Csodálatos lélekjárás volt

Földi Endre: Krisztus Király ünnepe

"... VI. PÁL EGÉSZ KERESZTÉNY ORSZÁGOKAT SZOLGÁLTATOTT KI A KOMMUNISTÁKNAK! ... de az igazi Egyház még mindig a miénk, katakombákba kényszerítve." (Mindszenty bíboros)

Mindszenty bíborosnak felajánlott honlapunk

elsősorban a Magyar Katolikus Egyház 1958 (II. Vatikáni Zsinat) előtti fontos eseményeit és hittudósait mutatja be, emléket állítva a Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszusnak, Mindszenty bíborosnak, a Regnum Marianumnak, az 1952-ben feloszlatott szemináriumok, szerzetesrendek vértanúinak, száműzetésre ítélt volt tanárainak és papnövendékeinek. Röviden megemlékezünk dicsőséges 1956-os szabadságharcunkról, valamint minden katolikus hívő kötelességeként érintjük a - napjainkat is érintő - legfontosabb katolikus hitvédelmi kérdéseket. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékkönyve az oldal aljára görgetve megtekinthető és letölthető. A honlap tartalma folyamatosan bővül.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pater Anonymus: Elmélkedések a trienti szentmiséről

4. A Golgota-lépcsőn állok…Régi népi énekünk szavai jutnak eszembe, amikor a Hitvallás után elkezdődik a Szentmise felajánlási szertartása.

Épülő gótikus katedrálisunk szentélyelválasztó rácsán belépve álljunk oda az oltár mellé, kövessük a pap szavait és gesztusait, hogy vele együtt lépdeljünk keresztet hordozó Üdvözítőnk nyomában a Golgota ormára.

***

Egyik idegen nyelvben sem fordítják a „sacerdos” szót úgy, mint a mi áldott magyar nyelvünkben: áldozópap. A kifejezés olyan teológiai tartalmat hordoz, amelyet csak alapos körülmagyarázással értene meg egy külföldi. Pedig minden könyvtárnyi magyarázat benne van ebben az egy szóban.

Amikor a papszentelés szertartásában a Püspök a jelölt fejére teszi a kezét és némán átadja a lelki hatalom minden kritériumát, majd az u.n. szentelési prefációban arra kéri Krisztus, hogy vegye maga mellé papját az áldozat megvalósításához.

Krisztus a papja személyében és a pap Krisztus személyében cselekszik.

A felajánlás szertartásának minden gondolatát értelmezhetjük úgy is, hogy a Getszemáni kertben elhangzott szavak hangzanak fel újra: „mindazonáltal Atyám ne az én akaratom teljesüljön, hanem a Tiéd!”

(...)

Bővebben »

További írásaink »-----------------------

Dr. Petró (Pétery) József: Történeti bevezetés

a Szentmise felajánlási szertartásához... a Szentmise egyetlen „igazsága”, teológiai, kinyilatkoztatást hordozó tökéletessége a Tridenti Rítusban található meg (Pater Anonymus).

Az u.n. katechumenek miséje alatt az Egyház a hívek lelkét az imádságok, a zsoltáréneklés, a szent olvasmányok és a szentbeszéd által kellőképpen előkészítette a szentáldozat méltó megünneplésére. Az evangéliumi örök igazságok ereje, az énekek szép melódiája, a miséző szívhez szóló szavai megpuhították a jelenlevők szívét s forró vágyat keltettek a lelkekben az Úr után, aki a „hívek misé”-jében maga az áldozó és az áldozat.

Az ún. hívek miséje három részre oszlik. Az első az áldozati anyag előkészítése, vagyis a felajánlás, a második az áldozat létrehozása, vagyis az átlényegülés és a harmadik a részesedés az áldozatban, azaz a szentáldozás.

A pap a Credo után Dominus vobiscum-ot, majd Oremus-t („Könyörögjünk”) mond. Ezt a felszólítást azonban tényleg nem követi könyörgés. Itt tehát valami hiányzik a miseszertartásból. Az Oremus után a pap az oltár felé fordulva összetett kezekkel elmond egy rövid szöveget, amelyet Offertoriumnak szoktunk nevezni. Húsvét vasárnapján pl. ezt olvassa:

Terra tremuit, et quievit, dum resurgeret in judicio Deus, Alleluja.

A föld megrémült s el csendesedett, midőn felkelt ítélkezni az Isten, Alleluja.


(...)

Bővebben »

További írásaink »-----------------------

Juliánus barát: Tibi atya elfoglalta a 777-et is

avagy a Fordított Egyház, amikor nem a hívek

mennek a paphoz, hanem a pap a hívekhez - sörözniAz eddig is elég liberális szemléletű 777 blog ismét szintet lépett: "Hívd el a papot sörözni" - mondja a cikk, mint ha csak valami "Tibi atya"-bejegyzést olvasnánk a facebookon...

A különbség az, hogy a nem létező "Tibi atya" karakterét gúnyból építették föl a facebookon olyanok, akik nyíltan vállalják is, hogy semmi közük a kereszténységhez; ezzel szemben a 777 blog önmagát egy keresztény oldalnak tartja.

Aki nem hiszi, az alábbi linket elolvashatja a teli söröskorsókkal illusztrált írást, mely szerint szeptember 9. a "Hívd meg a papodat egy sörre" - világnap.

Hogy mi ezzel a gond? Nem, nem az, hogy sört inni eleve bűn lenne. Mértékkel (az emberi méltóság keretein belül) nem bűn sört inni. Jézus sem a bort változtatta vízzé a kánai mennyegzőn, hanem a vizet borrá.

(...)

Bővebben »

További írásaink »-----------------------

A ENSZ kénytelen volt beismerni, hogy Bill Gates

oltásai gyermekbénulást terjesztenek AfrikábanAz Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) fennhatósága alá tartozó Egészségügyi Világszervezet (WHO) legfrissebb jelentése megerősíti mindazt, amit már régen mondunk Bill Gates Harmadik Világbeli oltásprogramjának halálos természetéről.

A „Védőoltás által okozott 2. típusú poliovírus - Szudán” című jelentés felvázolja, hogy a Bill & Melinda Gates Alapítvány gyermekbénulás elleni védőoltásai hogyan okoznak még több gyermekbénulást Afrikában. Nem csak ez, hanem az egyéb "segély” injekciók fiatal életeket ölnek meg olyan helyeken, mint Csád és Szudán, ahol a védőoltások által kiváltott betegség futótűzként terjed.

Bámulatos, hogy a WHO nyíltan elismeri, hogy a jelenleg keringő poliovírus törzs, az úgynevezett cVDPV2 „vakcinából származik”. Ez egyértelműen jelzi, hogy ugyanazok az oltóanyagok terjesztik, amelyek Bill Gates állítása szerint segítenek az „életmentésben” és a gyermekbénulás felszámolásában.

(...)

Bővebben »

További írásaink »-----------------------Legolvasottabb
írásainkból:


Szeifert Ferenc: Mint a gyémánt - Mindszenty József bíboros rövid életrajza és történelemformáló hatása

Bíró Bertalan dr: Az eucharisztikus világkongresszusok története

Szent Brigitta: Az a pápa, aki feladja a cölibátust, a pokolra kerül

Miként szolgálja a WHO a Kínáról mintázott Új Világrendet?

Vigano érsek: Felhívás az Egyházért és a Világért a katolikusokhoz és minden jószándékú emberhez

Juliánus barát: Unortodox megoldás a paphiányra: nem kell feloldani az önkorlátozást...

Ottaviani bíboros: A harmadik fatimai titok

Schütz Antal: Kik a szentek?

A két Lúcia nővér - tények és fotók

Hogyan haltak meg az apostolok - Jézus halála a tudomány szemszögéből

Krajsovszky Gábor: "Ez az én testem" - az Oltáriszentség hittani alapjai és lelki gyümölcsei

Bangha Béla S.J.: Mi nekünk az Oltáriszentség? Lehet-e az Oltáriszentségben hinni?

Bangha Béla S.J.: Jézus szavai az utolsó vacsorán

Dr. Balogh Sándor: Mit jelent az "üdvözülés" szó?

Dr. Balogh Sándor: Lelki áldozás

dr. Balogh Sándor: A Szent Korona az európai művészetben - Nagy Károly megkoronázása

Atila Sinke Guimarães: A koronavírus-pánik

Sarah bíboros: A széles körben elterjedt kézbe és állva áldozás a Sátán támadása az Oltáriszentség ellen

Margaret C. Galitzin: A Tisztítótűzben Szenvedő Lelkek Múzeuma

Marcantonio Colonna: A St. Gallen maffia
---------

Honlapok:

Depositum

Világ Királynője

Nemzeti Emlékezet Bizottsága

Pro Hungaria Sacra

Péter sziklája

Szózat

Tengernek Csillaga

Dominium Marianum - Mária uralma

Diakónus

Mennyek Királynéja Kápolna

http://engesztelok.hu/
A Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus Emlékkönyve (letöltés ITT, a kép alatti szöveg végén):
Real Time Web Analytics