A házasság


---------

Schütz Antal:

Dogmatika

(1937-es kiadás)


---------

Szentségimádás


A Belvárosi Nagyboldogasszony Plébániatemplom ( 1056 Budapest, Március 15. tér ) 2018. január elsejétől folyamatos, napi 24 órás szentségimádást indított az Örökimádás oldalkápolnában. A szentségimádást úgy szervezik, hogy legalább 2 fő előre regisztrált adoráló személy folyamatosan legyen az Oltáriszentség társaságában. Adorálásra az alábbi honlapon lehet jelentkezni.
---------

Régi rítusú (latin) szentmisék Magyarországon:

Budapesten, Gödöllőn, Vácott, Sülysápon, Sümegen, Szegeden, Kecskeméten és Pécsett.

Információ: a belvárosi Szent Mihály templom honlapján.---------

Régebbi írásainkból:

Krajsovszky Gábor 2020. október 12-én a Püspökkari Konferencia, illetve a magyarországi Püspökkari Titkárságok részére e-mailben elküldött levele

Krajsovszky Gábor levele a Kormánynak

Krajsovszky Gábor 2020. szeptember 29-én a Kormányportálra elküldött levele

Krajsovszky Gábor: Mindszenty bíboros élete (hangfelvétel)

Krajsovszky Gábor: Mindszenty bíboros (hangfelvétel és szöveg)

Pater Anonymus: „Félelmetes” katolicizmus

Pater Anonymus: A liberális Egyház rosszabb, mint a liberális világ

Juliánus barát: "Az Isten gyermeke, az Isten döntése!"

Ottaviani bíboros: A harmadik fatimai titok

Schütz Antal: Kik a szentek?

A két Lúcia nővér - tények és fotók

"... VI. PÁL EGÉSZ KERESZTÉNY ORSZÁGOKAT SZOLGÁLTATOTT KI A KOMMUNISTÁKNAK! ... de az igazi Egyház még mindig a miénk, katakombákba kényszerítve." (Mindszenty bíboros)

Mindszenty bíborosnak felajánlott honlapunk

elsősorban a Magyar Katolikus Egyház 1958 (II. Vatikáni Zsinat) előtti fontos eseményeit és hittudósait mutatja be, emléket állítva a Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszusnak, Mindszenty bíborosnak, a Regnum Marianumnak, az 1952-ben feloszlatott szemináriumok, szerzetesrendek vértanúinak, száműzetésre ítélt volt tanárainak és papnövendékeinek. Röviden megemlékezünk dicsőséges 1956-os szabadságharcunkról, valamint minden katolikus hívő kötelességeként érintjük a - napjainkat is érintő - legfontosabb katolikus hitvédelmi kérdéseket. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékkönyve az oldal aljára görgetve megtekinthető és letölthető. A honlap tartalma folyamatosan bővül.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viganó érsek: Nekünk, katolikusoknak ma,

amikor tanúi vagyunk az Egyház Keresztútjának,

kötelességünk a Kereszt tövében állni... Az Egyháznak nincs és nem is lesz vége. Tudjuk, hogy ez a szörnyű válság, amelyben tanúi vagyunk mindannak az elpusztításának, ami még megmaradt a katolicizmusból, azok által, akiket az Úr nyája pásztorainak küldött, a fájdalmas Keresztutat és a Misztikus Test sírba süllyesztését jelzi, amelyet a Gondviselés rendelt el, mindenben utánozva az Isteni Főt.

Krisztus fájdalmas kiáltását halljuk, amikor az Egyház felnyög.

Így történt ez Jeruzsálem sötét égboltja alatt, a Golgotán is, amikor az Isten Fiának a keresztre szegezését látva voltak olyanok, akik azt hitték, hogy a Názáreti rövid pályafutásának vége. De azok mellett, akik - pesszimizmusból, félelemből, opportunizmusból vagy nyílt ellenségeskedésből kifolyólag - cinikusan figyelik az Egyház halálhörgését, vannak olyanok is, akik Vele együtt nyögnek és nyitva áll a szívük e kín előtt, még akkor is, ha tudják, hogy ez a feltámadás szükséges, nélkülözhetetlen előfeltétele, amely Őt és minden tagját várja. A halálhörgés szörnyű, akárcsak az Úr kiáltása, amely átütötte a Parasceve [a Húsvét előtti készületi nap] hitetlen csendjét, és ezzel együtt a Sátán uralmát a világ felett. Eli, Eli, lamà sabactani! Halljuk, amikor Krisztus kiált, miközben az Egyház felnyög. Látjuk a dárdákat, a karókat, a nádat ecettel átitatott szivaccsal; halljuk a tömeg vulgáris gyalázkodásait, a Szanhedrin provokációit, az őröknek adott utasításokat, a jámbor nők zokogását.

...

Bővebben »

További írásaink »-----------------------

Juliánus barát: Beer Miklós "katolikus lelkészt"

zavarja, ha a politikusok védelmezik a

kereszténységet - ha már az Egyház nem,

akkor ők se tegyék!Beer Miklós volt váci püspököt, aki nyugalmazása óta főállásban a liberális sajtónak való nyilatkozgatással foglalkozik, ezúttal éppen a HVG interjúvolta meg, melyet az index is szemlézett. ( https://index.hu/belfold/2021/07/03/beer-miklos-zavar-bennunket-ha-az-lmbtq-gondolkodas-propagalasaval-talalkozunk/). Érdekes módon az index cikke pont egy olyan mondatot ragadott ki, amely egyébként véletlenül teljesen vállalható, talán nem szóltak az újságírónak, hogy Beer Miklós jófiú, és Semjént kell támadni...

(...)

Célkeresztben Semjén Zsolt, aki - ellentétben az Egyházzal - ki merte mondani azt, hogy a homoszexuális életmód bűn, és hogy keresztény ember azt nem támogathatja. Ez nem tetszett az újságírónak, de a jelek szerint Beer Miklósnak sem, akit az index cikk szerzője stílusosan "lelkész"-nek nevez, mutatva azt, hogy halvány fogalma sincs arról sem, hogy egyáltalán melyik egyházhoz tartozik (A katolikus papokat ugyanis nem "lelkész"-nek hívják. A szót a reformáció idején találták ki, hogy megkülönböztessék a református és evangélikus egyház elöljáróit a katolikus papoktól. Egyházjogi szempontból ennél többről van szó: a papok felszentelése egészen Szent Péterig és Jézusig visszavezethető, a lelkészeknél ilyenről nincs szó.)

Bővebben »

További írásaink »-----------------------

Jog az eltévelyedéshez

A riport a Budapesten orosz nyelven kéthetente megjelenő lap, a Российский курьер 2009. június 16-30. számában jelent meg. Mi is az a jog a homoszexualitáshoz? A modern tömegkommunikációs eszközök nincsenek egységes véleményen. Most megismertetjük Önökkel a problémának azt a megközelítését, amelyet nyugodtan nevezhetünk a Pravoszláv Egyház véleményének. Ez a vélemény, - egyéb szervezetek véleményével ellentétben – nem változik.

Eltekinteni a homoszexualitás lényegének erkölcsi megítélésétől a társadalom biológiai megsemmisülésével jár – ezt a véleményét fejtette ki a „Interfax – Egyház” portálnak Irina Szilujanova, a filozófiai tudományok doktora, az Orosz állami orvosi egyetem bioetika tanszékének vezetője, a Moszkvai Patriarchátus bioetikai egyházi-társadalmi tanácsának helyettes vezetője.

Várjuk a Katolikus Egyház egyértelmű állásfoglalását is!


****************

Csaknem valamennyi kutató szerint két típusa van a homoszexuálisoknak: úgynevezett aktív, vagy veleszületett, és passzív, vagy szerzett. Az emberiség 3%-a veleszületetten homoszexuális. Ennél a 3%-nál sokkal több a „másodlagos” homoszexualitás, amely terjed, mint a ragály. Ha egy ilyen magatartást elfogadunk mint pszichológiai normát, (a kulturális irányzat, liberális befolyás eredményeképpen), akkor ez a deviancia belerögződik az ember fiziológiájába, és villámgyorsan elterjed.

(...)Ahogyan Chesterton gyönyörűen megmondta: „amikor a nemiség megszűnik szolga lenni, azonnal zsarnokká válik.” És, ugyancsak az ő szavaival, a kereszténység azért jelent meg a világban, hogy meggyógyítsa ezt a bajt, és az egyetlen lehetséges gyógymóddal, az aszkézissel gyógyította. Ki lehet jelenteni, hogy az emberi szexualitás gyökeres átértékelésével a kialakuló keresztény kultúra jelentette az első igazi szexuális forradalmat. A biblikus hagyomány, ellentétben a pogány kultúrával, évszázadok alatt határozott elutasító hozzáállást dolgozott ki a „szexualitás mártírjai” iránt. A „másság” a pogány kultúrában vallásos színezetet kapott, a keresztény kultúrában pedig szociális és erkölcsi kirekesztettséggel jár. Köztudott, hogy a homoszexualitást a Biblia határozottan elutasítja. Emlékezzünk csak a Leviták könyvére, amelyben ezért a viszonyért halálos ítélet járt. Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében az egynemű kapcsolatokat „ ocsmányságnak” nevezi, az ebben élő emberek pedig „tele is vannak mindenféle gonoszággal, hitványsággal, kapzsisággal, ravaszsággal; tele irigységgel, gyilkossággal, vetélkedéssel, ármánykodással, rosszindulattal.” (Róm, 1, 27-31.)

Bővebben »

További írásaink »-----------------------

Felhívjuk Kedves Olvasóink figyelmét, hogy a Korda Kiadó közzétette kiadványainak honlapját, amelyről le is lehet tölteni a műveket. Majdnem kivétel nélkül mind zsinat előtti kiadványok, szépek és tartalmasak (régi nagy jezsuita atyák lelkigyakorlatos és teológiai művei a nagyközönségnek):

A Korda Könyvkiadó és Nyomda könyveinek

archívuma

-----------------------
Koronavírus:

Juliánus barát: Miért lettem oltásellenes?

John-Henry Westen: A vakcina kifejlesztésére felhasznált meg nem született csecsemők a szövet kivételekor még életben voltak

Schneider püspök: A keresztényeknek el kell utasítaniuk az abortált magzatok felhasználásával készült COVID védőoltást, még akkor is, ha ezért vértanúkká kell válniuk

Viganó érsek: Nyílt levél Donald Trumpnak

Vigano érsek: Felhívás az Egyházért és a Világért a katolikusokhoz és minden jószándékú emberhez

Maike Hickson: ÚJ INTERJÚ: Viganò érsek elemzi a Nagy Újraindítást,reményt ad a fatimai Szűzanya fényében

Bill Gates "digitális igazolványt"akar azok számára, akik megkapják majd a Covid-19 védőoltást

Miként szolgálja a WHO a Kínáról mintázott Új Világrendet?

Viganò érsek az Édesanyáknak: “Mentsük meg gyermekeinket az egészségügyi diktatúrától!”

A ENSZ kénytelen volt beismerni, hogy Bill Gates oltásai gyermekbénulást terjesztenek Afrikában

Viganò érsek figyelmeztetése a Nagy Újraindításra (Great Reset)
---------

Honlapok:

Depositum

Világ Királynője

Nemzeti Emlékezet Bizottsága

Pro Hungaria Sacra

Péter sziklája

Szózat

Tengernek Csillaga

Dominium Marianum - Mária uralma

Diakónus

Mennyek Királynéja Kápolna

http://engesztelok.hu/
A Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus Emlékkönyve (letöltés ITT, a kép alatti szöveg végén):
Real Time Web Analytics