A házasság
---------


Választásokhoz
---------

Régi rítusú (latin) szentmisék Magyarországon:

Budapesten, Gödöllőn, Vácott, Sülysápon, Sümegen, Szegeden, Kecskeméten és Pécsett.

Információ: a Juventutem Magyarország honlapján.---------

Régebbi írásainkból:

XII. Piusz pápa "Humane Generis" kezdetű apostoli körlevele

Semjén Zsolt: Mindszenty a 20. század erkölcsi iránytűje volt

Megérdemeljük Ferencet

Bálint Zsolt: A hálátlanság kora

Mindszenty-szobrot avattak Komáromban

dr. Pákh Tibor: Visszaemlékezések

Csápori Gyula: A szabadkőművesség iránya és törekvései Ausztria-Magyarországban

Csávossy Elemér: Sarlós Boldogasszony

Csávossy Elemér: A sivatag

Tóth Tihamér: Esküvői szentbeszédek III.

<Schütz Antal: Szent Bonaventúra egyházdoktor +1274.

Margaret C. Galitzin: A Tisztítótűzben Szenvedő Lelkek Múzeuma

De Mattei: Nizza - folytatódik a vallásháború

Dr. Márfi Gyula érsek: Jönnek, hogy elfoglalják Európát
Szent Athanáziusz ezt mondja: "Még ha a tradícióhoz hűséges katolikusok száma maroknyira is csökken le, ők lesznek azok, akik Jézus Krisztus igaz Egyházát jelentik." Sok félrevezetett katolikus tévedése abban áll, hogy azt hiszik, hogy ha a nagy többséghez tartoznak, akkor megmenekülnek, mert azt gondolják, hogy Krisztus a nagy többséget nem fogja elítélni. Holott a Mi Urunk nem éppen az ellenkezőjét mondta? "Mert sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak." (Máté, 22,14).

Mindszenty bíborosnak felajánlott honlapunk

elsősorban a Magyar Katolikus Egyház 1958 (II. Vatikáni Zsinat) előtti fontos eseményeit és hittudósait mutatja be, emléket állítva a Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszusnak, Mindszenty bíborosnak, a Regnum Marianumnak, az 1952-ben feloszlatott szemináriumok, szerzetesrendek vértanúinak, száműzetésre ítélt volt tanárainak és papnövendékeinek. Röviden megemlékezünk dicsőséges 1956-os szabadságharcunkról, valamint minden katolikus hívő kötelességeként érintjük a - napjainkat is érintő - legfontosabb katolikus hitvédelmi kérdéseket. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékkönyve az oldal aljára görgetve megtekinthető és letölthető. A honlap tartalma folyamatosan bővül.


-----------------------Most jutott a tudomásunkra, hogy a könyvet kiadó

Argumentum Kiadó bezúzatta Székely Tibor honlapunkon is ismertetett "Vatikán,

püspökök, kispapok 1-2. - Tiltás - Tűrés - Lázadás. 1956-1959. / 1959-1962.

A titkos szemináriumtól a II. Vatikáni zsinatig BM és ÁEH dokumentumokban"

c. könyvét, és majd nyáron kiadnak egy "javított" változatot. Egyelőre nem tudjuk, ki vagy mi áll emögött.


-----------------------Miközben Ferenc Egyiptomba igyekszik,

Benedek felidézi Regensburgot

Ferenc egyiptomi látogatásának hivatalos logója az iszlám félholddalNehéz lenne véletlen egybeesésnek nevezni, hogy miközben Ferenc pápa egyiptomi útra kel, nem kétséges, hogy azért, hogy az iszlámmal folytatott "párbeszédet" szorgalmazza, XVI. Benedek emeritus pápa néhány nappal korábban nyilvánosságra hozta egy lengyel konferencia számára írt levelét az Egyház-állam kapcsolatát érintő gondolatairól, amelyben felidézi híres regensburgi beszédét, ahol az iszlám és az erőszak kapcsolatát eredendőnek nevezte, mert az ok magában az iszlámban rejlik.

Miközben Ferenc az üldözött egyiptomi keresztényeknek arról készül beszélni, hogy "nem létezik muszlim terrorizmus", és "nem helyes az iszlámot az erőszakkal azonosítani", Benedek nem habozik nevén nevezni az "iszlám mozgalmakat" és a "radikalizmust" , amelyek "kontinensünk jövőjét fenyegetik", és amelyek "korunkat robbanásveszélyes helyzetbe hozták, amelynek a következményeit naponta megtapasztaljuk".

Alább olvasható a teljes levél.

Bővebben »

További írásaink »


-----------------------
"Ez a kincsünk azonban cserépedényben van, hogy a nagyszerű erőt ne magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk. (2Kor, 4,7)"


Az Éghajlat könyvkiadó kiadásában megjelent könyv a Regnum Marianum két hiteles tanújának, Balás Béla püspök úrnak és Bolberitz Pál professzor úrnak a visszaemlékezéseit tartalmazza.


-----------------------
"De hát tökéletes hazugság még nem volt a világon."


A Mindszenty Alapítvány és az Aethenaeum Kiadó kiadásában megjelent könyv Mindszenty bíborosnak az 1956-os szabadságharccal kapcsolatos naplójegyzeteit, gondolatait tartalmazza. Interneten megrendelhető a bookline könyváruházban, de kapható a könyvesboltokban is. Érdemes elolvasni!


-----------------------


A REGNUM EUCHARISTICUM az OSZK elektronikus állományában
A Szent István Könyvhétre megjelent teljes Schneider-kötet (Regnum Eucharisticum) díjmentesen letölthető az Országos Széchenyi Könyvtár elektronikus könyvtárából.


-----------------------


DR. ERDŐS MÁTYÁS ATYA, volt esztergomi dogmatikatanár és spirituális életéről szeretnénk megjelentetni egy életrajzi kötetet, amelyben személyes visszaemlékezések is olvashatók lennének. A kötet szerkesztői, Dr. Hegedűs András Ph.D. és dr. Krajsovszky Gábor Ph. D. várják a tisztelt olvasók személyes visszaemlékezéseit a hegedusandras@invitel.hu és a krajsovszky.gabor@pharma_semmelweis-univ.hu e-mail címeken. A részletes felhívás ITT olvasható.


-----------------------


MEGJELENT MINDSZENTY bíboros Emlékiratainak új, bővített kiadása! A könyv megrendelhető Helikon könyvkiadó honlapján. Egy könyv, mely ebben a formában először kerül az olvasók elé. Egy könyv, melynek rövidített változata először Kanadában jelent meg 1974-ben. Majd 1989-ben itthon – a csonka kiadás.


-----------------------


MEGJELENT a "Hűséggel az egyházhoz és a történelmi magyar hazához c. tanulmánykötet Mindszenty bíboros pappá szentelésének 100, esztergomi érseki kinevezésének 70., valamint halálának 40. évfordulójára, Adriányi Gábor professzor úr 80. születésnapjára ajánlva. A könyvről bővebben ITT olvashatunk, az ismertető plakát a megvásárlás lehetőségével ITT tekinthető meg.


-----------------------


REGŐCZI ATYA MINDSZENTY GYŰJTEMÉNYE minden nap megtekinthető a Budapest, XII. Galgóczy u. 49. szám alatt található Kútvölgyi Boldogasszony kápolna melletti zarándokház Mindszenty emlékszobájában. Bővebben »


-----------------------


SZENTMISE MINDEN HÓNAP 6-ÁN! Mindszenty Bíboros boldoggá és szentté avatásáért 1991 óta, mióta az épen maradt testét Máriacellből Esztergomba hazahoztuk, minden hónap 6-án (ha vasárnapra esik, akkor 5-én) reggel 8:30-kor szentmisét mutatunk be az Esztergomi Bazilika Szent István vértanú kápolnájában. Bővebben »


-----------------------


MINDEN HÓNAP 29-ÉN 18 órakor Mindszenty bíboros szülőfalujában, Csehimindszenten összejövünk a plébániatemplomban. Szentmisét mutatunk be, imádkozunk a hazáért, a magyar népért és a bíboros úr mielőbbi boldoggá és szentté avatásáért. Szentségimádást tartunk, keresztutat járunk, szentgyónáshoz, szentáldozához járulunk, végül pedig mécsesekkel és fáklyákkal vonulunk ki a falu főterén álló Mindszenty-szoborhoz. Bővebben »


-----------------------Legolvasottabb
írásainkból:


Marco Tosatti: Már folyamatban van az ökumenikus mise? Az átváltoztatás a protestánsoknak kényelmetlen. A trükk a csend ...

Dr. Balogh Sándor: Ferenc lemond 2016-ban?

Athanasius Schneider: Laetitia adulterii, avagy a házasságtörők öröme

Bálint Zsolt: Jézus országa vagy Európai unió? Krisztus Király ünnepe előtti gondolatok

Schütz Antal: Szent Mihály arkangyal

Dr. Balogh Sándor: Az Antikrisztus és a Hamis Próféta egymásra talált

Pezenhoffer Antal: A papi nőtlenség (a cölibátus kérdése)

Aquinói Szent Tamás: Mohamed

Megérdemeljük Ferencet

Athanasius Schneider: 12 tanács eretnek környezetben élő katolikus családoknak

Prohászka Ottokár: A nagyhét: A főparancsolat

Fejérdy András: Titkos püspökszentelés(ek) Magyarországon 1960 őszén

Kabar Sándor: Az esztergomi szeminárium kórusa

dr. Balogh Sándor: Kell nekünk két új modell pápa?

dr. Balogh Sándor: Erősödik az aposztázia

Szabadkőműves terv a katolikus Egyház tönkretételére

Váry Albert: A vörös uralom áldozatai Magyarországon

Prohászka Ottokár: A böjt lelke

Tóth Tihamér: Krisztus bennünk - a szentáldozás hatásai (erő és öröm)
---------

Honlapok:

Pro Hungaria Sacra

Juventutem Magyarország

Péter sziklája

Szózat

The Denzinger-Bergoglio (angol nyelvű)

Denzinger-Bergoglio (magyar nyelvű)

Tengernek Csillaga

Dominium Marianum - Mária uralma

Diakónus

Váci Eucharisztikus Kongresszus, 2013

Mennyek Királynéja Kápolna

http://engesztelok.hu/
A Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus Emlékkönyve (letöltés ITT, a kép alatti szöveg végén):
Real Time Web Analytics