A házasság


---------

Schütz Antal:

Dogmatika

(1937-es kiadás)


---------

Szentségimádás


A Belvárosi Nagyboldogasszony Plébániatemplom ( 1056 Budapest, Március 15. tér ) 2018. január elsejétől folyamatos, napi 24 órás szentségimádást indított az Örökimádás oldalkápolnában. A szentségimádást úgy szervezik, hogy legalább 2 fő előre regisztrált adoráló személy folyamatosan legyen az Oltáriszentség társaságában. Adorálásra az alábbi honlapon lehet jelentkezni.
---------

Régi rítusú (latin) szentmisék Magyarországon:

Budapesten, Gödöllőn, Vácott, Sülysápon, Sümegen, Szegeden, Kecskeméten és Pécsett.

Információ: a belvárosi Szent Mihály templom honlapján.---------

Régebbi írásainkból:

Földi Endre (+2007): Elmélkedések az Oltáriszentségről

Dr. Erdős Mátyás: Előszó

Gyurián Edit: Dr. Brückner József rövid életrajza

Földi Endre: Gondolatok

Major Sándor: Tanúvallomás Brückner atyáról

Földi Endre: Példakép-e még Szent István király?

Gyurián Edit: Részletek Brückner József atya leveleiből

Dr. Balogh Sándor: Nagy Imre és a Pesti Srácok

Földi Endre: Csodálatos lélekjárás volt

Földi Endre: Krisztus Király ünnepe

Dr. Csapody Vera: Emlékeim Brückner atyáról

Dr. Prokopp Mária: Dr. Brückner József és kora

Kabar Sándor: Isten igaz embere

"... VI. PÁL EGÉSZ KERESZTÉNY ORSZÁGOKAT SZOLGÁLTATOTT KI A KOMMUNISTÁKNAK! ... de az igazi Egyház még mindig a miénk, katakombákba kényszerítve." (Mindszenty bíboros)

Mindszenty bíborosnak felajánlott honlapunk

elsősorban a Magyar Katolikus Egyház 1958 (II. Vatikáni Zsinat) előtti fontos eseményeit és hittudósait mutatja be, emléket állítva a Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszusnak, Mindszenty bíborosnak, a Regnum Marianumnak, az 1952-ben feloszlatott szemináriumok, szerzetesrendek vértanúinak, száműzetésre ítélt volt tanárainak és papnövendékeinek. Röviden megemlékezünk dicsőséges 1956-os szabadságharcunkról, valamint minden katolikus hívő kötelességeként érintjük a - napjainkat is érintő - legfontosabb katolikus hitvédelmi kérdéseket. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékkönyve az oldal aljára görgetve megtekinthető és letölthető. A honlap tartalma folyamatosan bővül.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atila Sinke Guimarães: A koronavírus-pánikA vírust a Vuhani Virológiai intézetben fejlesztették ki 2019-ben: innét van a neve: Covid-19 (Corona Virus Desease 2019). A média szerint Vuhan volt a járvány kiindulási pontja.

Véletlenül vagy szándékosan, a vírus több embert megfertőzött a kínai Vuhan városban, és ettől kezdve átterjedt Kína más területeire is. Tekintettel a Kínából Olaszországba irányuló erőteljes bevándorlásra, Olaszország is megfertőződött. Ebből a két gócpontból - Kína és Olaszország - a vírus átterjedt Európára és a világ többi részére is.

(...)bár a halottak állítólagos számát hatalmas harsonaszóval közölte a média a WHO és a John Hopkins egyetem adatai alapján, az eredmények egyáltalán nem adnak okot pánikra egyetlen racionálisan gondolkodó ember számára sem.

Ha összehasonlítjuk a Covid-19 okozta halálokat és fertőzéseket az egyéb, általános halálokokkal, objektív adatokat kapunk. Nézzünk át néhány vezető halálokot az USA-ban és a világ más részein:

Halálokok

Szezonális influenza: 2019-2020 tél, USA: 41000 halott, 45 millió fertőzés; az egész világon: 468500 halott;

Tüdőgyulladás: 2017, USA: 14600 halott; az egész világon 2,56 millió halott;

Rák: 2017, USA: 606520 halott, vagy 2020-ban 1660 halott naponta; az egész világon 9,6 millió halott, vagy 20000 halott naponta;

AIDS: 2018, USA: 16350 halott; az egész világon 770000 halott, 1,7 millió fertőzött;

Autóbaleset: USA: 40000 évente; az egész világon: 1.3 millió évente vagy 3287 naponta; 30 millió rokkant vagy sérült;

Bűncselekmény: USA: 19500 gyilkosság évente, 47000 öngyilkosság évente; az egész világon: 400000 gyilkosság évente, 1,6 millió erőszakos bűncselekmény évente.

Láthatjuk, hogy a koronavírus okozta halottak számát összehasonlítva a fenti adatokkal, az előbbi sokkal szerényebb és távolról sem olyan ijesztő, mint ahogyan azt a média és a kormány sugallja. Valóban, bár nagyon sajnáljuk, hogy olyan sok embertársunk meghal influenzában, rákban, balesetek következtében, stb., de sohasem esünk pánikba vagy hisztériázunk ezekkel kapcsolatban. Ugyanakkor az államnak sem volt soha semmi oka beavatkozni polgárai magánéletébe ezek miatt a halálokok miatt.

Most, a Covid-19 keltette általános pánik jó ürügy a kormányoknak arra, hogy emiatt az állítólagos világjárvány miatt megszakítsák a munka, az istentisztelet és a pihenés megszokott rutinját.

Az ok és a következmény közötti aránytalanság felveti a kérdést: Cui bono? Ki húz belőle hasznot?

Úgy tűnik, hogy legelőször is a kínai kormány profitál ebből a válságból, mivel a múlt hét óra Hubai tartományban, amelynek a fővárosa Vuhan, a koronavírust ellenőrzés alatt tartják, az általuk kifejlesztett védőoltás miatt. Azt közölték, hogy ennek a védőoltásnak a sikere akkora, hogy a kínaiak között gyakorlatilag megszűntek a koronavírus által okozott elhalálozások, és a tartomány április 8-án visszatérhet a normális életvitelre. (ld. L’Osservatore Romano, 2020. március 23-24.)

Ebből a védőoltásból több milliót küldtek Olaszországba, és valószínűleg más országok is fogják hamarosan igényelni. Így Kína kifejlesztette a vírust és most kontrollálja a vírust. Ez a siker Kínát piedesztálra emeli, mint az emberiség nagy jótevőjét.

De felmerül a gyanú: Vajon mit tartalmazhat ez a védőoltás?

A koronavírus járvány kitörése mögött az amerikai üzletember, Bill Gates húzódik meg, aki az utóbbi években állítólag felfedezte a vírust, és a vuhani virológiai intézet létrehozását is ő finanszírozta. Tehát Gates több dolog mögött is ott áll: felfedezte a vírust, fizetett a kínaiaknak, hogy hozzák létre a laboratóriumot, ahol kifejlesztették a vírust. Azt senki sem tudja, hogy a vírus elterjedésében is volt-e szerepe, de a Kínában a vírus ellen kifejlesztett védőoltás mögött szintén ott áll.

Ebben az esetben az egésznek Gates a legnagyobb pénzügyi haszonélvezője, mert a kormányok közvetlenül vagy közvetve fizetni fognak neki, hogy megtalálja és szállítsa a veszedelmes betegség elleni gyógyszert. Ha valaki összerakja ezeket a kockákat, akkor rájön, hogy az egész koronavírus járvány kitörése egy bumeráng, amelyet Gates dobott a világ felé, és amely mérhetetlen profittal fog visszatérni a kezei közé a "járványidőszak" elmúltával.

(...)A pápa bezáratja a templomokat: egy hónapos rövid időszakon belül láthattuk Ferenc pápát és a katolikus püspököket az egész világon, amint megparancsolják, hogy zárják be a templomokat, és tiltsanak be minden egyházi szertartást, beleértve a közelgő Szent Hét szertartásait is, hogy elkerüljék a koronavírus "veszélyét". 10-nél több katolikus nem gyűlhet össze, hogy megfeleljen a hatóságok követelményeinek ...

Jó okom van feltételezni, hogy a zsinati pápák progresszivizmusának az az elképzelése, hogy az Egyházat kislétszámú csoportokra redukálják; azaz megszüntessék a nagy plébániai szervezeteket, és házaknál, kis közösségeknek, csoportoknak tartsanak miséket. Egy korábbi írásomban már idéztem Joseph Ratzinger-t és Yves Congar-t, amint pontosan ezt állítják.

Tehát most van pápánk, aki megtalálja a tökéletes ürügyet, hogy átugorja a folyamat több lépését, és véget vessen a szertartásoknak és az összejöveteleknek a plébániatemplomokban és székesegyházakban. Ez állandó helyzet lesz? Nem hiszem. De bemutatták az eszmét; a zászlót kitűzték a hegy tetejére.

Bővebben ».

További írásaink »-----------------------

"... a megpróbáltatás munkálja ki az állhatatosságot"

A hit megélése, ha tilos a nyilvános szentmiseAz úgynevezett szabad nyugati világ katolikusainak a milliói a következő hetekben vagy hónapokban, és különösen a Szent Hét és Húsvét során, amely az egész liturgikus év csúcspontja, meg lesznek fosztva a nyilvános istenimádattól, a kitört koronavírus (COVID-19) járványra adott világi és egyházi válasz következtében. Ezek közül a legfájdalmasabb és legfélelmetesebb a szentmisének és a szentáldozásnak a megvonása.

A csaknem az egész bolygóra kiterjedő pánik jelenlegi légkörét folyamatosan táplálja az új koronavírus világjárvány egyetemesen hirdetett "dogmája". A mozgásszabadságnak, a gyülekezési jognak és a véleménynyilvánítás szabadságának, mint alapvető emberi jogoknak a megtagadása szinte egy pontos terv szerint, globálisan összehangolva zajlik. Így az egész emberiség egy "egészségügyi világdiktatúrának" a foglyává válik, amely politikai diktatúraként is megnyilvánul.

(...) Hogyan reagáljanak a katolikusok és hogyan viselkedjenek ilyen helyzetben? Úgy kell felfognunk és elfogadnunk, mint próbatételt az isteni gondviselés kezéből, amely nagyobb lelki haszonnal fog járni, mintha nem tapasztaltuk volna meg. Ezt a helyzetet úgy kell felfognunk, mint isteni beavatkozást az Egyház jelenlegi példátlan válságába. Isten most az irgalmatlan világ „egészségügyi diktatúráját” használja fel az Egyház megtisztítására, hogy felébressze az Egyházat, elsősorban a pápát és a püspököket a szép modern világ illúziójából, a világgal való flörtölésből , az időleges és földi dolgokba való elmerülésből. E világ hatalma mostanra erőszakkal elválasztotta a hívőket pásztoraiktól. A papságot a kormányok arra kötelezik, hogy nép nélküli liturgiát mutasson be.

+ Athanasius Schneider, az Astana-i érsekség segédpüspöke

Bővebben ».

További írásaink »-----------------------Legolvasottabb
írásainkból:


Michael Baker: Szabadkőművesek az Egyházban

Lefebvre érsek prófétai üzenete a The Remnant-nak, 1976

Marian T. Horvat, Ph.D.: Ki árulta el először a kínai katolikusokat? - XVI. Benedek kiszolgáltatja a kínai katolikusokat a kommunistáknak

Christopher A. Ferrara: A közelgő III. hamis szinódusról nyilatkozó Parolin bíboros szavai újabb katasztrófára utalnak

Christopher A. Ferrara: Újabb nyílt levél Ferenc pápának - ezúttal az iszlámból megtértektől

Schütz Antal: Szent István első vértanú + 34 körül.

Pater Anonymus: Nyolcadik főbűn: a tradíció

"Üdvözlégy Máriát" imádkozó katolikusokat távolítottak el a brüsszeli székesegyházból a "Reformáció ünneplése" alatt

René Henry Gracida püspök: Csak a Jó Isten tudja, hogy Ferenc pápa-e vagy ellenpápa

Pater Anonymus: Ha a hírek igazak …

Antonio Socci: Egy pap nyilvánosságra hozta Caffarra bíboros utolsó, drámai szavait

Abszolút biztos jel Istentől Fatima üzenetének a megerősítésére

A két Lúcia nővér - tények és fotók

XII. Piusz pápa prófétai beszédében óva int egy olyan "Egyháztól, amely meggyengíti Isten törvényét"

Kánonjogászok és teológusok közelgő konferenciája arról, hogyan lehet "trónjától megfosztani a pápát"

Atila Sinke Guimarães: Ferenc gerillataktikát követ

Michael J. Matt, Christopher A. Ferrara, John Vennari: Vádoljuk Ferenc pápát - Nyílt levél Ferenc pápának, I.rész

Michael J. Matt, Christopher A. Ferrara, John Vennari: Vádoljuk Ferenc pápát - Nyílt levél Ferenc pápának, II.rész

Bangha Béla dr. S. J.: Eucharisztikus feladataink

Tóth Tihamér: AZ ÖTÖDIK PARANCSRÓL: IX. Urna vagy koporsó?

Csernoch János: A modern halottégetők végcélja: A társadalom elkereszténytelenítése, s a keresztény temetőknek eltörlése.

Dr. Balogh Sándor: A judeo-kereszténység-->

Mészáros Gábor Sch.P.: Keresztút

Szabó Gyula: A Pápai Magyar Intézet (PMI) vezetői és ösztöndijasai

dr. Balogh Sándor: A Szent Korona az európai művészetben

Krajsovszky Gábor: Most lett a kenyér Krisztus testévé

Burián László: Keresztény mivoltomat és a magyarságomat soha ketté nem választottam, egyiket a másik elé nem helyeztem

Athanasius Schneider: SSPX; nők és lábmosás; Oroszország felajánlása; hitetlen papok és püspökök és még sok egyéb

Dr. Balogh Sándor: A Sátán hatalmába kerítette az Egyházat, pápástól, Vatikánostól?
A Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus Emlékkönyve (letöltés ITT, a kép alatti szöveg végén):
Real Time Web Analytics