A házasság


---------

Schütz Antal:

Dogmatika

(1937-es kiadás)


---------

Szentségimádás


A Belvárosi Nagyboldogasszony Plébániatemplom ( 1056 Budapest, Március 15. tér ) 2018. január elsejétől folyamatos, napi 24 órás szentségimádást indított az Örökimádás oldalkápolnában. A szentségimádást úgy szervezik, hogy legalább 2 fő előre regisztrált adoráló személy folyamatosan legyen az Oltáriszentség társaságában. Adorálásra az alábbi honlapon lehet jelentkezni.
---------

Régi rítusú (latin) szentmisék Magyarországon:

Budapesten, Gödöllőn, Vácott, Sülysápon, Sümegen, Szegeden, Kecskeméten és Pécsett.

Információ: a belvárosi Szent Mihály templom honlapján.---------

Régebbi írásainkból:

Krajsovszky Gábor 2020. október 12-én a Püspökkari Konferencia, illetve a magyarországi Püspökkari Titkárságok részére e-mailben elküldött levele

Krajsovszky Gábor levele a Kormánynak

Krajsovszky Gábor 2020. szeptember 29-én a Kormányportálra elküldött levele

Krajsovszky Gábor: Mindszenty bíboros élete (hangfelvétel)

Krajsovszky Gábor: Mindszenty bíboros (hangfelvétel és szöveg)

Pater Anonymus: „Félelmetes” katolicizmus

Pater Anonymus: A liberális Egyház rosszabb, mint a liberális világ

Juliánus barát: "Az Isten gyermeke, az Isten döntése!"

Ottaviani bíboros: A harmadik fatimai titok

Schütz Antal: Kik a szentek?

A két Lúcia nővér - tények és fotók

"... VI. PÁL EGÉSZ KERESZTÉNY ORSZÁGOKAT SZOLGÁLTATOTT KI A KOMMUNISTÁKNAK! ... de az igazi Egyház még mindig a miénk, katakombákba kényszerítve." (Mindszenty bíboros)

Mindszenty bíborosnak felajánlott honlapunk

elsősorban a Magyar Katolikus Egyház 1958 (II. Vatikáni Zsinat) előtti fontos eseményeit és hittudósait mutatja be, emléket állítva a Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszusnak, Mindszenty bíborosnak, a Regnum Marianumnak, az 1952-ben feloszlatott szemináriumok, szerzetesrendek vértanúinak, száműzetésre ítélt volt tanárainak és papnövendékeinek. Röviden megemlékezünk dicsőséges 1956-os szabadságharcunkról, valamint minden katolikus hívő kötelességeként érintjük a - napjainkat is érintő - legfontosabb katolikus hitvédelmi kérdéseket. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékkönyve az oldal aljára görgetve megtekinthető és letölthető. A honlap tartalma folyamatosan bővül.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Danilo Quinto: Miért történik mindez?

... Már nem tanítják a jó és a rossz megkülönböztetését. A vallás számukra alapvetően egybeesik azzal, amit Attali mond: "Válasz az egyén lelkiségére. Egyéni használatra vonatkozó szabályok sorozata." Nem azt mondta-e a Szent Márta ház lakója, hogy "mindenkinek megvan a maga elképzelése a jóról és a gonoszról, és úgy kell döntenie, hogy követi a jót és harcol a gonosszal, ahogyan ő ezt elképzeli." Ez elég lenne a világ jobbá tételéhez?

(...) Ha elfog bennünket a félelem, akkor a Gonosz játékszerévé válunk. Csak a hit menthet meg minket. Nem az ember az ura életnek és halálnak. "Az Úr tesz halottá és élővé, visz le az alvilágba, s hoz vissza onnét" (1 Sám 2,6), mert "Mert hiszen neked hatalmad van élet és halál fölött, levezetsz az alvilág kapujához és újra felhozol onnét." (Bölcs 16:13). A vérfolyásos nő csodája után, miközben még beszélt, Jézus meghallotta azok hangját, akik eljöttek, hogy elmondják a zsinagóga vezetőjének, Jairusnak: "A lányod meghalt. Miért zavarod még mindig a Mestert? "(Mk 5-35). Jézus feléje fordult és így szólt: "Ne félj, csak higgy!" (Mk 5-36). A hit ment meg, ami azt a tizenkét éves kislányt is megmentette, aki Jézus szavai után: „Kislány, parancsolom, kelj föl!” (Mk 5–41), járni kezdett. Aki ezeket a csodákat megtette, nem szórja-e szét egyetlen lélegzettel, mint leveleket a szél azokat, akik gyalázatos terveiknek akarják alávetni az embert? Ennyire kevés hitünk van? Semmi - még a legjelentéktelenebb dolgok sem - kerülik el Isten szemét, Gondviselését és ítéletét. - "Ugye két fillérért öt verebet is adnak. Mégis az Isten nem feledkezik meg egyetlenegyről sem. Sőt még a fejeteken a hajszálakat is mind számon tartja. Ne féljetek hát! Sokkal többet értek ti, mint a verebek." (Lk 12, 6-7)

(...) Az emberek cselekedetei nem kerülik el Istent, minden ember, minden generáció múltbeli, jelenbeli és jövőbeli cselekedete, és minden ember megkapja jutalmát vagy elítélését. ... Ennek az életnek az utolsó pillanatáig Isten várni fog, akárcsak az istenfélő jobb lator esetében, aki így szólt a Krisztust káromló másik gonosztevőhöz: „Nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy! Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el."(Lk 23, 40–41)

Bővebben »

További írásaink »-----------------------

Felhívjuk Kedves Olvasóink figyelmét, hogy a Korda Kiadó közzétette kiadványainak honlapját, amelyről le is lehet tölteni a műveket. Majdnem kivétel nélkül mind zsinat előtti kiadványok, szépek és tartalmasak (régi nagy jezsuita atyák lelkigyakorlatos és teológiai művei a nagyközönségnek):

A Korda Könyvkiadó és Nyomda könyveinek

archívuma

-----------------------
Koronavírus:

John-Henry Westen: A vakcina kifejlesztésére felhasznált meg nem született csecsemők a szövet kivételekor még életben voltak

Schneider és Strickland püspök: Az abortált magzatok sejtjeinek a felhasználásával készült oltások alkalmazása erkölcsileg nem megengedett

Schneider püspök: A keresztényeknek el kell utasítaniuk az abortált magzatok felhasználásával készült COVID védőoltást, még akkor is, ha ezért vértanúkká kell válniuk

Viganó érsek: Nyílt levél Donald Trumpnak

Vigano érsek: Felhívás az Egyházért és a Világért a katolikusokhoz és minden jószándékú emberhez

Juliánus barát:Az örök földi élet nem alapvető emberi jog - avagy a legvidámabb barakk

Bill Gates "digitális igazolványt"akar azok számára, akik megkapják majd a Covid-19 védőoltást

Miként szolgálja a WHO a Kínáról mintázott Új Világrendet?

Viganò érsek az Édesanyáknak: “Mentsük meg gyermekeinket az egészségügyi diktatúrától!”

A ENSZ kénytelen volt beismerni, hogy Bill Gates oltásai gyermekbénulást terjesztenek Afrikában
---------

Honlapok:

Depositum

Világ Királynője

Nemzeti Emlékezet Bizottsága

Pro Hungaria Sacra

Péter sziklája

Szózat

Tengernek Csillaga

Dominium Marianum - Mária uralma

Diakónus

Mennyek Királynéja Kápolna

http://engesztelok.hu/
A Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus Emlékkönyve (letöltés ITT, a kép alatti szöveg végén):
Real Time Web Analytics