Ágoston atya

homíliái


---------

Választásokhoz


---------

A házasság


---------

Schütz Antal:

Dogmatika

(1937-es kiadás)


---------

Szentségimádás


A Belvárosi Nagyboldogasszony Plébániatemplom ( 1056 Budapest, Március 15. tér ) 2018. január elsejétől folyamatos, napi 24 órás szentségimádást indított az Örökimádás oldalkápolnában. A szentségimádást úgy szervezik, hogy legalább 2 fő előre regisztrált adoráló személy folyamatosan legyen az Oltáriszentség társaságában. Adorálásra az alábbi honlapon lehet jelentkezni.
---------

Régi rítusú (latin) szentmisék Magyarországon:

Budapesten, Gödöllőn, Vácott, Sülysápon, Sümegen, Szegeden, Kecskeméten és Pécsett.

Információ: a Juventutem Magyarország honlapján.---------

Régebbi írásainkból:

Boda László: Emlékezés, rólunk

Koller Gyula: Az Ősrégi Szeminárium

Szabó Géza: Megemlékezés Városi Istvánról

Városi István (1905-1978): Az új hajlék dicsérete

Városi István (1905-1978): Ének Szent Margitról

Futó Károly: A lelkivezetésről

Földi Endre (+2007): Elmélkedések az Oltáriszentségről

Dr. Erdős Mátyás: Előszó

Gyurián Edit: Dr. Brückner József rövid életrajza

Földi Endre: Gondolatok

Major Sándor: Tanúvallomás Brückner atyáról

Földi Endre: Példakép-e még Szent István király?

Gyurián Edit: Részletek Brückner József atya leveleiből

"... VI. PÁL EGÉSZ KERESZTÉNY ORSZÁGOKAT SZOLGÁLTATOTT KI A KOMMUNISTÁKNAK! ... de az igazi Egyház még mindig a miénk, katakombákba kényszerítve." (Mindszenty bíboros)

Mindszenty bíborosnak felajánlott honlapunk

elsősorban a Magyar Katolikus Egyház 1958 (II. Vatikáni Zsinat) előtti fontos eseményeit és hittudósait mutatja be, emléket állítva a Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszusnak, Mindszenty bíborosnak, a Regnum Marianumnak, az 1952-ben feloszlatott szemináriumok, szerzetesrendek vértanúinak, száműzetésre ítélt volt tanárainak és papnövendékeinek. Röviden megemlékezünk dicsőséges 1956-os szabadságharcunkról, valamint minden katolikus hívő kötelességeként érintjük a - napjainkat is érintő - legfontosabb katolikus hitvédelmi kérdéseket. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékkönyve az oldal aljára görgetve megtekinthető és letölthető. A honlap tartalma folyamatosan bővül.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Balogh Sándor: Két lehetőség: egyik rosszabb,

mint a másik

Eddig több tucatnyi cikket írtam az Egyházról és Ferencről, akit sokan pápának neveznek, azonban ilyen tragikusnak még soha nem láttam az Egyház jövőjét.

Szent Pál a 2Tessz. levélben ír a második eljövetelről, és az előtte történő aposztáziáról.

Röviden, két lehetőség van.

Első, itt van az idő, valóban az utolsó időkben élünk, és egy felelős egyházi tekintély sem készíti elő a híveket az aposztázia lehetőségére és az Antikrisztus által való egyházüldözésre, ami megelőzi Jézus második eljövetelét. Isten hiába adta a jeleket, amiket figyelni kell, senki nem törődik velük. A pásztorok alszanak, hagyják, hogy a juhok elszéledjenek és az Antikrisztus áldozatai legyenek.

A második lehetőség, hogy nem jön a világvége, hiába riasztottam mindenkit cikkeimmel. Akkor pedig itt van a nagy aposztázia, Ferenc egy csomó szexuálisan kompromittált, aposztata haverját tette meg bíborosnak, akik a következő pápát választanák. Egy csomó eretneknek tűnő tant hirdetett meg a tévedhetetlenség látszatával, és a hagyománnyal ellenkező intézkedést tett. A hagyományos vallás kihalóban van. Ráadásul a hétvégén a washingtoni bíboros lemondott korábbi szexuális viselkedése miatt, és barátja, a Newarki érsek fizette le helyette az áldozatokat a hívek pénzéből: ( Bővebben ITT (angol nyelven) »), több püspök és bíboros gyanú alatt van, a szemináriumok homoszexuális papokat nevelnek, akiknek fogalmuk sincs a hagyományos hitről és hitéletről, és senki nem kongatja meg a vészharangot.

A néhány bíboros, akik mertek szólni, csak a problémák felületét kapargatják. Szerkesztői levelekben már van, aki felveti: ez az az Egyház, amit Jézus alapított és a Szentlélek megóv a tévedéstől?

XVI. Benedekben volt minden remény, és ha ő nem csinál valamit a Szentlélek sugallatára, akkor valóban vagy itt a vég, vagy egy nagy csodára van szükség, hogy az Egyház kiláboljon ebből a helyzetből.

Bővebben ».

További írásaink »-----------------------

Hűséggel az Egyházhoz és a Magyar Hazához

címmel 2018. május 17-én 20 részes adássorozat indult kéthetes gyakorisággal (kezdési idő 18 óra, adásonként 40 perces időtartammal) Krajsovszky Gábor (*1966) gyógyszerész, egyetemi docens (Semmelweis Egyetem) előadásában Mindszenty József bíboros-prímás, esztergomi érsek életéről és munkásságáról. A szerző Mindszenty bíboros élettörténetével több, mint két és fél évtizede magánúton, érdeklődésből foglalkozik. Mindszenty Józsefet néhai plébániai hittantanárán, Bölcsvölgyi Zoltán atyán keresztül ismerte meg és a bíboros általa vált példaképévé.

A műsor célja Mindszenty József bíboros prímás, esztergomi érsek, a nagy Egyház- és nemzetnevelő tiszteletének a növelése, emléke előtti tisztelgés a szentté avatás reménységében. Ha egy történelmi személyiség alakját ellenségei négy évtizeden keresztül folyamatosan meghamisítják, amint azt Mindszenty József bíboros prímás esetében tették (és sokszor a mai napig is teszik), akkor a jelen nemzedéknek elemi joga és kötelessége méltóképpen és igaz módon megismerni a kiváló egyházfő életét, a vele kapcsolatos vitathatatlan igazságot, hogy ezáltal példáját követve építsen Egyházat és hazát: Mindszenty bíboros szellemi öröksége tisztességes magyar jövő építéséhez nélkülözhetetlen!

A szerző tudományos kutatási engedéllyel rendelkezik az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában. Valamennyi releváns közleménye (amelyek e műsorsorozat alapját is képezik) megtalálható és közvetlenül is olvasható az MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára) adatbázisban (https://www.mtmt.hu/), neve mellett a „Katolikus teológia és egyháztörténet” szekciót kiválasztva. Az adásokat követően a szerzővel az alábbi elektronikus levelezési címen lehet felvenni a kapcsolatot, esetleges diszkusszió céljából: krajsovszky.gabor@pharma.semmelweis-univ.hu

Az adások a Mária Rádió műsorarchívumában regisztrációt követően visszahallgathatók.

A műsorterv ITT; letölthető.

További írásaink »


-----------------------


A REGNUM EUCHARISTICUM az OSZK elektronikus állományában
A Szent István Könyvhétre megjelent teljes Schneider-kötet (Regnum Eucharisticum) díjmentesen letölthető az Országos Széchenyi Könyvtár elektronikus könyvtárából.


-----------------------


REGŐCZI ATYA MINDSZENTY GYŰJTEMÉNYE minden nap megtekinthető a Budapest, XII. Galgóczy u. 49. szám alatt található Kútvölgyi Boldogasszony kápolna melletti zarándokház Mindszenty emlékszobájában. Bővebben »


-----------------------


SZENTMISE MINDEN HÓNAP 6-ÁN! Mindszenty Bíboros boldoggá és szentté avatásáért 1991 óta, mióta az épen maradt testét Máriacellből Esztergomba hazahoztuk, minden hónap 6-án (ha vasárnapra esik, akkor 5-én) reggel 8:30-kor szentmisét mutatunk be az Esztergomi Bazilika Szent István vértanú kápolnájában. Bővebben »


-----------------------


MINDEN HÓNAP 29-ÉN 18 órakor Mindszenty bíboros szülőfalujában, Csehimindszenten összejövünk a plébániatemplomban. Szentmisét mutatunk be, imádkozunk a hazáért, a magyar népért és a bíboros úr mielőbbi boldoggá és szentté avatásáért. Szentségimádást tartunk, keresztutat járunk, szentgyónáshoz, szentáldozához járulunk, végül pedig mécsesekkel és fáklyákkal vonulunk ki a falu főterén álló Mindszenty-szoborhoz. Bővebben »


-----------------------
Legolvasottabb
írásainkból:


Roberto De Mattei: Az ellenállás szelleme és az Egyház iránti szeretet

Salwa Bachar: A szüzesség, az eredeti bűn és a házasság Aranyszájú Szent János (Szent Krizosztom) egyházatya tanításában

Diane Montagna: A Vatikán "szexuálisan szuggesztív" betlehemi jászla aggasztó kapcsolatba hozható az olasz LGBT aktivistákkal

Marcantonio Colonna: Az argentin bíboros

Fr. Robert Bruicciani: Amoris Laetitia: "Támadás a Legszentebb Oltáriszentség ellen" (Már csak a Szűzanya segíthet rajtunk)

Fr. Augustin Fuentes: A Lúcia nővérrel készült utolsó interjú - 1957

Pater Anonymus: Beteljesedett ...

Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya? 21. rész, II. János Pál "szentté avatási pere"

Pater Anonymus: Semmin sem lehet csodálkozni...

Msgr. Joseph Fenton naplója a II. Vatikáni Zsinatról:“ Ha nem hinnék Istenben, meg lennék győződve róla, hogy a katolikus Egyház a végét járja”

Schneider püspök: A katolikus család a jelenlegi aposztázia [hitehagyás] legelső védőbástyája

Miközben Ferenc Egyiptomba igyekszik, Benedek felidézi Regensburgot

Schneider püspök: Még ha egy püspök, vagy maga a pápa parancsolna is olyant, ami bűn, "vissza kell utasítanom"

Seres Ferenc: Mihalovics Zsigmond, a XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészítő Főbizottsága ügyvezető igazgatója

Patrick Archbold: Apokalipszis most? Az égen újabb nagy jel tűnik fel...

Dr. Török József:"EURiszlám" - Az iszlám invázió és ami mögötte van

Dr. Márfi Gyula: "A "Keresztény válasz az üldöztetésre" konferencia megnyitó beszéde
---------

Honlapok:

Nemzeti Emlékezet Bizottsága

Pro Hungaria Sacra

Juventutem Magyarország

Péter sziklája

Szózat

The Denzinger-Bergoglio (angol nyelvű)

Denzinger-Bergoglio (magyar nyelvű)

Tengernek Csillaga

Dominium Marianum - Mária uralma

Diakónus

Váci Eucharisztikus Kongresszus, 2013

Mennyek Királynéja Kápolna

http://engesztelok.hu/
A Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus Emlékkönyve (letöltés ITT, a kép alatti szöveg végén):
Real Time Web Analytics