A házasság


---------

Schütz Antal:

Dogmatika

(1937-es kiadás)


---------

Szentségimádás


A Belvárosi Nagyboldogasszony Plébániatemplom ( 1056 Budapest, Március 15. tér ) 2018. január elsejétől folyamatos, napi 24 órás szentségimádást indított az Örökimádás oldalkápolnában. A szentségimádást úgy szervezik, hogy legalább 2 fő előre regisztrált adoráló személy folyamatosan legyen az Oltáriszentség társaságában. Adorálásra az alábbi honlapon lehet jelentkezni.
---------

Régi rítusú (latin) szentmisék Magyarországon:

Budapesten, Gödöllőn, Vácott, Sülysápon, Sümegen, Szegeden, Kecskeméten és Pécsett.

Információ: a belvárosi Szent Mihály templom honlapján.---------

Régebbi írásainkból:

Krajsovszky Gábor 2020. október 12-én a Püspökkari Konferencia, illetve a magyarországi Püspökkari Titkárságok részére e-mailben elküldött levele

Krajsovszky Gábor levele a Kormánynak

Krajsovszky Gábor 2020. szeptember 29-én a Kormányportálra elküldött levele

Krajsovszky Gábor: Mindszenty bíboros élete (hangfelvétel)

Krajsovszky Gábor: Mindszenty bíboros (hangfelvétel és szöveg)

Pater Anonymus: „Félelmetes” katolicizmus

Pater Anonymus: A liberális Egyház rosszabb, mint a liberális világ

Juliánus barát: "Az Isten gyermeke, az Isten döntése!"

Ottaviani bíboros: A harmadik fatimai titok

Schütz Antal: Kik a szentek?

A két Lúcia nővér - tények és fotók

"... VI. PÁL EGÉSZ KERESZTÉNY ORSZÁGOKAT SZOLGÁLTATOTT KI A KOMMUNISTÁKNAK! ... de az igazi Egyház még mindig a miénk, katakombákba kényszerítve." (Mindszenty bíboros)

Mindszenty bíborosnak felajánlott honlapunk

elsősorban a Magyar Katolikus Egyház 1958 (II. Vatikáni Zsinat) előtti fontos eseményeit és hittudósait mutatja be, emléket állítva a Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszusnak, Mindszenty bíborosnak, a Regnum Marianumnak, az 1952-ben feloszlatott szemináriumok, szerzetesrendek vértanúinak, száműzetésre ítélt volt tanárainak és papnövendékeinek. Röviden megemlékezünk dicsőséges 1956-os szabadságharcunkról, valamint minden katolikus hívő kötelességeként érintjük a - napjainkat is érintő - legfontosabb katolikus hitvédelmi kérdéseket. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékkönyve az oldal aljára görgetve megtekinthető és letölthető. A honlap tartalma folyamatosan bővül.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prohászka Ottokár: Husvétnapra.

A föltámadás dicsősége.(1887)(...) ... Amily dicsőséges ez az első húsvéti föltámadás az Űr Jézusra nézve, oly dicsőséges az ránk nézve is. Az Űr Jézus síremléke az első húsvétkor egy ragyogó angyal volt, s a síremlék fölirata helyett ott volt az angyal szava: «Föltamadt, nincs itt!» Az Isten a világ végén, midőn már minden ember meghalt, annyi sok millió és millió sírra szinte egy angyalt rendel, a föltámadás angyalát.

Ennek az angyalnak nagy harsonája lesz ; belefúj, s az Isten e hatalmas szavára fölébred minden halott, s jön ítélőszéke elé. «Holtak, ébredjetek fel s jöjjetek az ítéletre* — ez lesz a mi húsvétunk, a mi föltámadásunk.

A húsvétvasárnap mindkét hitcikkely ünnepnapja, az egyiknek, mely így szól: Krisztus harmadnap halottaiból föltámada, a másiknak, mely így szól: hiszem a testnek föltámadását. Lehetetlen e kettőt szétválasztani; amily bizonyos, hogy Krisztus föltámadt, oly bizonyos, hogy én is föltámadok.

Borzadok, ha rágondolok ; mert nem tudom, milyen lesz az az én föltámadásom ; mert nem tudom, hogy mint fogom akkor ezekkel a szemekkel, amelyekkel ma titeket s e templomot látom, a világ valamennyi népét látni; hogy fogom majd akkor a harsona szavát hallani füleimmel, melyek most ugyanazt hallják, amit akkor hallani fognak: «van föltámadás!

Bővebben »

További írásaink »-----------------------

Viganò érsek: Mind a társadalomba,

mind az Egyházba „beszivárogtak” olyan emberek,

akik "le akarják rombolni""Dr. Armando Manocchiának Carlo Maria Viganò érsekkel készített interjúja, amelyet 2022. április 2-án sugárzott a „Canale Italia” olasz tévécsatorna.

(...) Dr. Manocchia: Az [intézményes] Katolikus Egyház, amely már egy ideje elkötelezett az ökumenizmus mellett, és összhangban áll a globalista oligarchiák által szorgalmazott elfogadás logikájával, úgy tűnik, ma egyetlen vallásnak, a szinkretizmusnak a megteremtését tűzte ki célul. Keveri az egyistenhívő tanokat és a pogány hiedelmeket, mint például a Pachamama andoki kultuszát: ez gyilkos, vagy inkább öngyilkos gesztus?

Viganò érsek: Mindkettő. Egyrészt a Hierarchia korrupt része – amelyet a rövidség kedvéért mélyegyháznak (deep church) nevezek –, mivel alárendeltje a Sátánnak, gyűlöli az Egyházat, mint Krisztus misztikus testét, és meg akarja ölni, ahogyan az megtörtént az Egyház fejével is. De tudjuk, hogy ahogy Krisztus feltámadt, úgy az Ő misztikus teste is szenvedése után fel fog támadni. Tehát igen: akik az ördögöt szolgálják, gyilkosságot hajtanak végre, bármennyire őrült és kudarcra ítéltetett is.

Másrészt a hierarchia egészséges részét többnyire olyan püspökök és klerikusok alkotják, akik elfogadják a jelenlegi hitehagyás ideológiai premisszáit, hiszen elfogadják a Zsinatot és az új liturgiát, amely tévedéseket továbbít a tömegek felé. Ők nem akarják, hogy az Egyház behódoljon, de becsapják magukat, minden bizonyíték ellenére és hatvan év kudarc után is azzal, hogy azt mondják, hogy a Zsinatot csak félremagyarázták, hogy az új szentmisét rosszul celebrálják, de visszatérhetünk egy bizonyos méltósághoz a liturgiában, hogy az ökumenizmus addig jó, amíg csak a [keleti] ortodoxokkal, de nem a bálványimádókkal közösködik.

De ha nincsenek meggyőződve arról, hogy a válság a II. Vatikáni Zsinattal kezdődött, ha nem értik meg, hogy a Zsinat okozta ezt a katasztrófát, és hogy csak úgy lehet orvosolni, ha visszatérnek a korábban létező hithez, erkölcshöz és liturgiához, akkor akaratlanul is részesei a problémának. Ők, bár a legjobb szándékkal, de a mérsékelteknek azt a részét képviselik, akik minden fronton támadással állnak szemben, és ha nem harcolnak, akkor akadályt képeznek a válság megoldásában. A Zsinatot és a mélyegyház szekularizált mentalitását támogató magatartásuk kétségtelenül öngyilkos gesztus.

(...) Ma Bergoglióval az árulás hitehagyásban teljesedett ki, a globalista ideológia, a migráció, a neomaltuzianizmus, az új világrend és az emberiség vallásának a támogatásával. A mélyegyház még a pandémiás csalásban és a tömeges vakcinázásban is részt vett, annak ellenére, hogy a szérumokban abortív sejtvonalak vannak jelen, és az immunrendszer visszafordíthatatlan legyengülését okozzák; ma képmutatóan a rendszer oldalán áll, és támogatja a Schwab-féle Zelenszkij bábot Ukrajnában Putyin elnökkel szemben, aki az egyetlen államfő, aki ellenzi a globalizációt és az azt inspiráló bűnös elveket.

Bővebben »

További írásaink »-----------------------

Ferencz János: KÉRELEM a

Legméltóságosabb Oltáriszentség védelmébenA Legméltóságosabb Oltáriszentség védelmében 2022 Hamvazószerdáján erdélyi római katolikus világi Krisztus-hívők által kezdeményezett Kérelem olvasható a feltöltésben.

A Kérelem postai úton elküldetett a Mária Országa római katolikus magyar híveiért felelős minden egyes megyésfőpásztorának, amelyben kérjük, hogy saját joghatósági területén szíveskedjen legkésőbb Húsvét szent ünnepével megszüntetni a kézbeáldoztatás kényszerét!


A Kérelem rövid kivonata:

Az Örök Isten, a Katolikus Anyaszentegyház és Szűz Mária Népe iránti felelős szeretettel ezúton alázattal kérjük, hogy a joghatósága területén főpásztorként mihamarabb rendelkezzen a koronavírus járvány okán elrendelt kézbe áldoztatás kényszerének megszüntetéséről.

Továbbá kérjük, hogy hozzon határozatot a Szent Eucharisztia hagyományhű, méltó kiszolgáltatásáról, hogy az imádattal teljes legyen, és el lehessen kerülni minden visszaélést, amelyeket mi, templomba járó hívők naponta nagy fájdalommal tapasztalunk.

A válságos állapotban szenvedő Egyházunk, és a járványtól és háborútól fenyegetett világ egyetlen mentsvára az Eucharisztikus Krisztus. A hitehagyásnak, az istentelenségnek és a Sátán bontakozó kultuszának eme szörnyű óráiban nem győzzük elégszer megvallani, hogy egyedül Krisztus az Úr és Király mindenek fölött. Az ördögi kísértések, a világ csábításai és a rosszra hajló gyönge természet miatt a megmenekülésünk csakis a szentségtörés bűnének való ellentmondás, az Úr imádatának a megújítása és a szentségi élet újjáélesztése által lehetséges!

A Legméltóságosabb Oltáriszentség védelmében, a magyar hívekért felelős római katolikus megyésfőpásztorok részére 2022 Hamvazószerdáján, Boros Béla, Ferencz János és Orbán László kezdeményezők által írott Kérelem tartalmával egyetértőket tisztelettel kérjük a petíciónk aláírására és terjesztésére.

Tájékoztatásként csupán a magyar(országi) bíboros prímásnak címzett példányt tesszük közzé, tekintettel, hogy Mária Országa római katolikus magyar híveiért felelős minden egyes megyésfőpásztorának azonos Kérelem küldetett, amelyek a címzetteknek megfelelően csupán az I. oldalakon különböznek.

Ferencz János

megbízott feladó

A Kérelem teljes szövege ITT elérhető »

A Kérelemhez ITT lehet aláírással csatlakozni »

További írásaink »-----------------------A Tartalomjegyzék ITT megtekinthető.

----------------------------------------------

Felhívjuk Kedves Olvasóink figyelmét, hogy a Korda Kiadó közzétette kiadványainak honlapját, amelyről le is lehet tölteni a műveket. Majdnem kivétel nélkül mind zsinat előtti kiadványok, szépek és tartalmasak (régi nagy jezsuita atyák lelkigyakorlatos és teológiai művei a nagyközönségnek):

A Korda Könyvkiadó és Nyomda könyveinek

archívuma

-----------------------
Koronavírus:

Viganò érsek felhívást intéz minden keresztényhez és egy Antiglobalista Szövetség létrehozására szólít fel, amely megállíthatná az emberiség globális rabszolgaságba taszítását

Juliánus barát: Miért lettem oltásellenes?

John-Henry Westen: A vakcina kifejlesztésére felhasznált meg nem született csecsemők a szövet kivételekor még életben voltak

Schneider püspök: A keresztényeknek el kell utasítaniuk az abortált magzatok felhasználásával készült COVID védőoltást, még akkor is, ha ezért vértanúkká kell válniuk

Vigano érsek: Felhívás az Egyházért és a Világért a katolikusokhoz és minden jószándékú emberhez

Maike Hickson: ÚJ INTERJÚ: Viganò érsek elemzi a Nagy Újraindítást,reményt ad a fatimai Szűzanya fényében

Bill Gates "digitális igazolványt"akar azok számára, akik megkapják majd a Covid-19 védőoltást

Miként szolgálja a WHO a Kínáról mintázott Új Világrendet?

Viganò érsek az Édesanyáknak: “Mentsük meg gyermekeinket az egészségügyi diktatúrától!”

A ENSZ kénytelen volt beismerni, hogy Bill Gates oltásai gyermekbénulást terjesztenek Afrikában

Viganò érsek figyelmeztetése a Nagy Újraindításra (Great Reset)
---------

Honlapok:

Depositum

Világ Királynője

Nemzeti Emlékezet Bizottsága

Pro Hungaria Sacra

Péter sziklája

Szózat

Tengernek Csillaga

Dominium Marianum - Mária uralma

Diakónus

Mennyek Királynéja Kápolna

http://engesztelok.hu/
A Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus Emlékkönyve (letöltés ITT, a kép alatti szöveg végén):
Real Time Web Analytics