A házasság


---------

Régi rítusú (latin) szentmisék Magyarországon:

Budapesten, Gödöllőn, Vácott, Sülysápon, Sümegen, Szegeden, Kecskeméten és Pécsett.

Információ: a Juventutem Magyarország honlapján.---------

Régebbi írásainkból:

Mindszenty bíboros imája a II. világháborús békeszerződés aláírásának napján

Ferencet helyettesítő személy fog holnap választ adni az Amoris Laetitia dubia-jára?

A Gulag-ra hurcolt egyházi személyekre emlékeztek Agyagosszergényben - könyvbemutató

Luther Márton nem az evangélium tanúságtevője

Patrick Archbold: Apokalipszis most? Az égen újabb nagy jel tűnik fel...

Schütz Antal: A bukott angyalok üdvtörténeti szerepe

Őszentsége XII. Kelemen pápa „In Eminenti” bullája a szabadkőművességről

Erdő Péter bíboros úr állásfoglalása az újraházasodottak áldozásáról

Schneider püspök: Még ha egy püspök, vagy maga a pápa parancsolna is olyant, ami bűn, "vissza kell utasítanom"

Tagle fogja Müllert felváltani a Hittani Kongregáció (CDF) prefektusi székében?

Prohászka Ottokár: Farsang vasárnapra: III. Természetfölötti szeretet (1903)

A helyi püspök megerősítette: a Medjugorje-i jelenés csalás

Prohászka Ottokár: Nagyböjt 1. vasárnapjára - A kísértésről (1903)

Marco Tosatti: Már folyamatban van az ökumenikus mise? Az átváltoztatás a protestánsoknak kényelmetlen. A trükk a csend ...
"... nagy büntetés vár a világra, melynek során nemzetek fognak eltűnni, ha az emberiség közömbös marad a [fatimai] Szűzanya üzeneteivel szemben, és Oroszország nem tér meg. Ami be fog következni, az az Ördög és a Boldogságos Szűz közötti döntő csata, amelynek során az Egyház vezetői magukra fogják hagyni a híveket." (Lucia dos Santos, fatimai látnok)

Mindszenty bíborosnak felajánlott honlapunk

elsősorban a Magyar Katolikus Egyház 1958 (II. Vatikáni Zsinat) előtti fontos eseményeit és hittudósait mutatja be, emléket állítva a Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszusnak, Mindszenty bíborosnak, a Regnum Marianumnak, az 1952-ben feloszlatott szemináriumok, szerzetesrendek vértanúinak, száműzetésre ítélt volt tanárainak és papnövendékeinek. Röviden megemlékezünk dicsőséges 1956-os szabadságharcunkról, valamint minden katolikus hívő kötelességeként érintjük a - napjainkat is érintő - legfontosabb katolikus hitvédelmi kérdéseket. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékkönyve az oldal aljára görgetve megtekinthető és letölthető. A honlap tartalma folyamatosan bővül.
-----------------------

Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya?

13. rész, A VI. Pálnak emelt szabadkőműves emlékmű... 1984-ben történt, amikor VI. Pál személyi titkára, a szabadkőműves Msgr. Pasquale Macchi elhatározta, hogy emlékművet emelnek VI. Pálnak, a Miasszonyunk Crowned-i kegyhelyének terén, a Varese szent hegyén (város Milánótól 30 km-re északra). Az emberek hallani sem akartak erről az emlékműről, de II. János Pál 1984-es látogatása Brescia-ban hozzájárult ennek az ellenállásnak a legyőzéséhez.

Az emlékművet, amely arról a furcsaságáról lett ismert, hogy van benne egy ötlábú juh, 1986. májusában avatták fel a szabadkőműves Mr. Giulio Andreotti , a szabadkőműves államtitkár, Agostino Casaroli bíboros, és a szabadkőműves Msgr. Pasquale Macchi , VI. Pál személyi titkára jelenlétében, akiknek a neve mind rajta volt "Pecorelli listáján", Casaroli bíborosével együtt.

2000. novemberében írtam egy könyvet "A VI. Pálnak emelt szabadkőműves emlékmű" címmel, amelyben megmutattam, hogy ebben a szoborban a szabadkőművesek felmagasztalták emberüket, VI. Pált, mint a szabadkőművesség "legfelső vezetőjét" és mint "zsidó pápát", és dicsőítették a "szabadkőműves igazság három tettéért", amelyek a következtők: Krisztus elárulása, az Egyház elárulása, és a keresztény nemzetek történelmének az elárulása.

Luigi Villa atya VI. Pálról szóló harmadik könyve, a "VI. Pál 'új Egyháza'" kiemeli az Egyház megváltoztatásának fő pontjait, amelyet a tradíció teljes leépítése követett - majdhogynem gyilkos megszállottsággal! - olyannyira, hogy többé már nem is lehet visszaállítani.Villa atya "VI. Pál boldoggá avatása?" c. könyve 12 évvel ennek az emlékműnek az elkészülte után jelent meg, és ezzel a mondattal végződik: "Ez volt VI. Pál, aki elárulta Krisztust, az Egyházat és a történelmet!" A szabadkőművesek a vésztjósló bronz emlékműbe" vésték" ezeket az árulásokat, Villa atya pedig egy 284 oldalas teológiai-történelmi tanulmányba.

A VI.Pálnak emelt szabadkőműves emlékmű.

A VI.Pálnak emelt szabadkőműves emlékmű közelebbről.

A VI.Pálnak emelt szabadkőműves emlékművön a VI.Pál palástját összefogó zsidó főpapi jelvény, az efod, Izrael 12 törzsének a jelképével.Bővebben »-----------------------

Franco Adessa: Ki is volt valójában Luigi Villa atya?

12. rész, II. János Pál Brescia-ban

FRISSÍTVE VI. Pálnak a Szent Péter Bazilika bronzkapuján látható alakjával, kezén a szabadkőművesek ötágú csillagával."... Az én bátorságom csupán azok bátorsága, akik szabadnak tekintik magukat az igazi felelősséggel szemben ('Az igazság szabaddá tesz', János, 8.32). Ez valójában nagyon nehéz feladat. És ehhez manapság nagy bátorság kell! Mégis, alapvető a fontossága, még akkor is, ha kockázatokkal jár! Ha Krisztusnak nem lett volna 'bátorsága' nyíltan beszélni és ostorozni ellenségeit, (a farizeusokat, az írástudókat, a tanítókat, a főpapokat!), akkor Ő is kényelmesen, ágyban halt volna meg, a kereszthalál elszenvedése nélkül."

Ezután Villa atya így folytatta levelét:

"Eminenciás Uram! Jézus lelkipásztori szinten rendre utasította őket hitetlenségükért. És megfeddte őket bizonyos hitszegőkkel szemben mutatott "toleranciájukért", hogy azok akadálytalanul kifejthessék aknamunkájukat, így osztoztak azok bűnében, amely félrevezette a híveket. Nos, nem ugyanez a helyzet VI. Pállal is? Nem véletlenül VI. Pál volt az, aki a szabadon hagyta uralkodni a progresszivistákat, a többé-kevésbé eretnekeket, megengedve nekik, hogy aláássák a Hit legmélyebb alapjait? És ezért most az Egyház kiégett; csak nyomokban található meg mögötte a keresztény civilizáció! Ezért ezzel a könyvvel e levél írója megpróbálta az igazság tükrébe nézve lerántani a maszkot! Azért, mert senkinek sem áll jogában becsuknia a szemét az előtt, ami az Egyházban történik egy olyan pápa gondatlansága miatt, akit most még oltárra is akarnak emelni!"

És még:

" Ezért, Excellenciás Uram, megismétlem: "Hogyan tudná a pápa (II. János Pál) akár akadémikus retorikával megvédeni VI. Pált, azok után, amit leírtam és "dokumentáltam" róla, és az után a "levél" után, amelyet elküldtem az összes olasz püspöknek, - egy hónappal ezelőtt! Amelyben megmutattam 'egy 'VI. Pálról készült fotót', a bal kezén látható "ötágú csillaggal", vagy másképpen a 'szabadkőművesek pentagrammájával', amelynek az eredetije bele van metszve a római Szent Péter Bazilika 'bronzkapujának' első paneljébe, és az 'Osservatore Romano' 1977. szeptember 25-i számában is megjelent?"A római Szent Péter Bazilikának a II. Vatikáni Zsinatot megörökítő bronzkapuja.VI.Pál keze kinagyítva, amelyen jól látható az ötágú csillag, a szabadkőművesek pentagrammája.Bővebben »

További írásaink »


-----------------------


-----------------------
-----------------------
-----------------------
"Ez a kincsünk azonban cserépedényben van, hogy a nagyszerű erőt ne magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk. (2Kor, 4,7)"


Az Éghajlat könyvkiadó kiadásában megjelent könyv a Regnum Marianum két hiteles tanújának, Balás Béla püspök úrnak és Bolberitz Pál professzor úrnak a visszaemlékezéseit tartalmazza.


-----------------------
"De hát tökéletes hazugság még nem volt a világon."


A Mindszenty Alapítvány és az Aethenaeum Kiadó kiadásában megjelent könyv Mindszenty bíborosnak az 1956-os szabadságharccal kapcsolatos naplójegyzeteit, gondolatait tartalmazza. Interneten megrendelhető a bookline könyváruházban, de kapható a könyvesboltokban is. Érdemes elolvasni!


-----------------------


A REGNUM EUCHARISTICUM az OSZK elektronikus állományában
A Szent István Könyvhétre megjelent teljes Schneider-kötet (Regnum Eucharisticum) díjmentesen letölthető az Országos Széchenyi Könyvtár elektronikus könyvtárából.


-----------------------


DR. ERDŐS MÁTYÁS ATYA, volt esztergomi dogmatikatanár és spirituális életéről szeretnénk megjelentetni egy életrajzi kötetet, amelyben személyes visszaemlékezések is olvashatók lennének. A kötet szerkesztői, Dr. Hegedűs András Ph.D. és dr. Krajsovszky Gábor Ph. D. várják a tisztelt olvasók személyes visszaemlékezéseit a hegedusandras@invitel.hu és a krajsovszky.gabor@pharma_semmelweis-univ.hu e-mail címeken. A részletes felhívás ITT olvasható.


-----------------------


MEGJELENT MINDSZENTY bíboros Emlékiratainak új, bővített kiadása! A könyv megrendelhető Helikon könyvkiadó honlapján. Egy könyv, mely ebben a formában először kerül az olvasók elé. Egy könyv, melynek rövidített változata először Kanadában jelent meg 1974-ben. Majd 1989-ben itthon – a csonka kiadás.


-----------------------


MEGJELENT a "Hűséggel az egyházhoz és a történelmi magyar hazához c. tanulmánykötet Mindszenty bíboros pappá szentelésének 100, esztergomi érseki kinevezésének 70., valamint halálának 40. évfordulójára, Adriányi Gábor professzor úr 80. születésnapjára ajánlva. A könyvről bővebben ITT olvashatunk, az ismertető plakát a megvásárlás lehetőségével ITT tekinthető meg.


-----------------------


REGŐCZI ATYA MINDSZENTY GYŰJTEMÉNYE minden nap megtekinthető a Budapest, XII. Galgóczy u. 49. szám alatt található Kútvölgyi Boldogasszony kápolna melletti zarándokház Mindszenty emlékszobájában. Bővebben »


-----------------------


SZENTMISE MINDEN HÓNAP 6-ÁN! Mindszenty Bíboros boldoggá és szentté avatásáért 1991 óta, mióta az épen maradt testét Máriacellből Esztergomba hazahoztuk, minden hónap 6-án (ha vasárnapra esik, akkor 5-én) reggel 8:30-kor szentmisét mutatunk be az Esztergomi Bazilika Szent István vértanú kápolnájában. Bővebben »


-----------------------


MINDEN HÓNAP 29-ÉN 18 órakor Mindszenty bíboros szülőfalujában, Csehimindszenten összejövünk a plébániatemplomban. Szentmisét mutatunk be, imádkozunk a hazáért, a magyar népért és a bíboros úr mielőbbi boldoggá és szentté avatásáért. Szentségimádást tartunk, keresztutat járunk, szentgyónáshoz, szentáldozához járulunk, végül pedig mécsesekkel és fáklyákkal vonulunk ki a falu főterén álló Mindszenty-szoborhoz. Bővebben »


-----------------------Legolvasottabb
írásainkból:


Roberto de Mattei: "Oroszország katolikus lesz"

Burke bíboros felszólítása Oroszország felajánlására a Szűzanya Szeplőtelen Szívének

Giuseppe Nardi: "Andreas Englisch: Benedek és Ferenc nincsenek beszélő viszonyban egymással"

Új lendületet kapott a XVI. Benedek pápa lemondásáról folytatott vita

A helyi püspök megerősítette: a Medjugorje-i jelenés csalás

Tagle fogja Müllert felváltani a Hittani Kongregáció (CDF) prefektusi székében?

Mgr. Pío Vito Pinto: "A levelet író négy bíboros elveszítheti a bíborosi címét"

Józef Wróbel: Az Amoris Laetitia nem jól van megírva

Louie Verrecchio: Ferenc válasza a négy bíboros levelére (a dubia-ra)

Giuseppe Nardi: A Vatikán teológusai azt tanulmányozzák, mi a teendő eretnek pápa esetén

Burke bíboros: "Ha a pápa kitart a házasságot illető tévedésében, a bíborosok jogosultak kibocsájtani egy "hivatalos jegyzőkönyvet a súlyos hiba helyreigazítására"

Négy bíboros HIVATALOS ÚTON azzal a kéréssel fordult Ferenc pápához, hogy tisztázza az Amoris Laetitia félreérthető pontjait

Nemzetközi nyilatkozat az Egyháznak a házasságra vonatkozó örökérvényű dogmái és megronthatatlan tanítása iránti hűségről

Dr. Balogh Sándor: Lelki áldozás

Dr. Balogh Sándor: A Sátán inkognitóban a vatikáni családszinóduson

Tóth Tihamér:Mily súlyos bűn a tisztátalanság!

dr. Balogh Sándor: NYÍLT LEVÉL A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKKARNAK - Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Holokauszt

Gyurján Edit: Dr. Brückner József rövid életrajza

Harmat Artúr: A zene az Oltáriszentség szolgálatában

Schütz Antal: Boldog Özséb hitvalló + 1270

Prohászka Ottokár: A Pilis hegyén (1927)

Prohászka Ottokár: Nagyböjt 4. vasárnapjára - Jézus szereti keresztjét (1902)

Dr. Balogh Sándor: Katolikusként kell értelmezni
---------

Honlapok:

Pro Hungaria Sacra

Juventutem Magyarország

Péter sziklája

Szózat

The Denzinger-Bergoglio (angol nyelvű)

Denzinger-Bergoglio (magyar nyelvű)

Tengernek Csillaga

Dominium Marianum - Mária uralma

Diakónus

Váci Eucharisztikus Kongresszus, 2013

Mennyek Királynéja Kápolna

http://engesztelok.hu/
A Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus Emlékkönyve (letöltés ITT, a kép alatti szöveg végén):
Real Time Web Analytics