A házasság
---------


Választásokhoz
---------

Régi rítusú (latin) szentmisék Magyarországon:

Budapesten, Gödöllőn, Vácott, Sülysápon, Sümegen, Szegeden, Kecskeméten és Pécsett.

Információ: a Juventutem Magyarország honlapján.---------

Régebbi írásainkból:

Dr. Balogh Sándor: NYÍLT LEVÉL A MAGYAR KATOLIKUS PÜSPÖKKARNAK - Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Holokauszt

Dr. Balogh Sándor: Ékverés vagy hídépítés?

Molnár Tamás: A liberális hegemónia

Zakar András: Az angyal bűne

Tóth Tihamér: Isten országának terjesztése: a missziók. (Szentírás: Mt 28,16-24.)

Józef Mackiewicz: A Vatikán a vörös csillag árnyékában

Schütz Antal: Szent László király hitvalló + 1095.

Tóth Tihamér: Mit hiszünk az Oltáriszentségről?

Prohászka Ottokár: A személyes Isten és a hit

Amikor a katolikus Egyház az elnyomók oldalán állt. I. rész. Dunai Ákos: Méltóztatik emlékezni, érsek úr?

Amikor a katolikus Egyház az elnyomók oldalán állt. II. rész. Dr. Mihályi Gilbert: A magyar püspökök szégyene: 1985-ös körlevelük

Amikor a katolikus Egyház az elnyomók oldalán állt. III. rész.A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele hazánk felszabadulásának 40. évfordulójára (1985)

Amikor a katolikus Egyház az elnyomók oldalán állt. IV. rész.A katolikus papok országos ünnepi békenagygyűlése 1. rész

Amikor a katolikus Egyház az elnyomók oldalán állt. V. rész.A katolikus papok országos ünnepi békenagygyűlése 2. rész
Az Egyház az Ország dicsőségébe csak ezen utolsó Húsvéton át léphet be, melyben követi Urát halálában és föltámadásában. Az Ország tehát nem az Egyház történelmi diadala által fog beteljesedni állandóan növekvő fejlődés útján, hanem Istennek a gonosz utolsó támadása fölötti győzelme által, melynek következtében Menyasszonya alá fog szállni a mennyből. Istennek a gonosz fölforgatása fölötti győzelme az Utolsó Ítélet formáját fogja ölteni e mulandó világ végső, kozmikus összeomlása után.
(A Katolikus Egyház Katekizmusa, 677. pont.)

Mindszenty bíborosnak felajánlott honlapunk

elsősorban a Magyar Katolikus Egyház 1958 (II. Vatikáni Zsinat) előtti fontos eseményeit és hittudósait mutatja be, emléket állítva a Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszusnak, Mindszenty bíborosnak, a Regnum Marianumnak, az 1952-ben feloszlatott szemináriumok, szerzetesrendek vértanúinak, száműzetésre ítélt volt tanárainak és papnövendékeinek. Röviden megemlékezünk dicsőséges 1956-os szabadságharcunkról, valamint minden katolikus hívő kötelességeként érintjük a - napjainkat is érintő - legfontosabb katolikus hitvédelmi kérdéseket. Az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékkönyve az oldal aljára görgetve megtekinthető és letölthető. A honlap tartalma folyamatosan bővül.


-----------------------

Dr. Balogh Sándor: Imádkozzunk az Egyházért!

Néhány barátom olvasta utolsó írásomat[1] és felvetették a kérdést, mit tehet az átlag és egyszerű hívő. Csak azt tudtam javasolni, hogy követni a hagyományos erkölcsi normákat, hit-elveket és hittételeket és imádkozni. Négy évvel ezelőtt javasoltam egy Rózsafüzér imádságot[2] az Egyházért, Szent Máté Evangéliuma alapján, ami soha nem volt időszerűbb és szükségesebb mint napjainkban. Elmélkedjünk rajta, és imádkozzuk ezt az Egyházért:

Az öt tized:

1. Aki az Egyházat alapította – „Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat.” (Mt. 16,18)
2. Aki az Egyházat fenntartja – „A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett.” (Mt. 21,42)
3. Aki az Egyházat irányítja – „Én veletek vagyok a világ végéig” (Mt. 28,20)
4. Aki az Egyházat védelmezi – „az alvilág kapui sem vesznek erőt rajta” (Mt. 16,18)
5. Aki az Egyházat megdicsőíti – a világ végén angyalai „hangos harsonaszóval” összegyűjtik a választottakat (Mt. 24,31)


Bővebben »

További írásaink »


-----------------------"TITEKET IS ÜLDÖZNI FOGNAK" (A keresztények válaszai az üldöztetésre régen és ma) címmel Márfi Gyula veszprémi érsek úr fővédnökségével konferenciát tartanak 2017. január 28-án délelőtt 10 órai kezdettel az Irgalmas nővérek (FdlC) rendházában (Budapest, XI. ker. Ménesi út 27.). Az előadás a tavaly Veszprémben szeptember 30-án Veszprémben tartott „Hódító iszlám vagy önfeladó kereszténység” előadás folytatása. Az előadás ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni lehet a registration@prohungariasacra.hu címen. A konferencia programja:

- - "EURiszlám" - Az iszlám invázió finanszírozása
- - Az iszlám térítés vallástudományi megközelítése
- - Forradalom és Ellenforradalom a tendenciák tükrében
- - Hogyan védekeznek azok, akiket mostanában üldöznek keresztény hitük miatt?


Bővebb információ: Pro Hungaria Sacra.


-----------------------
"Ez a kincsünk azonban cserépedényben van, hogy a nagyszerű erőt ne magunknak, hanem Istennek tulajdonítsuk. (2Kor, 4,7)"


Az Éghajlat könyvkiadó kiadásában megjelent könyv a Regnum Marianum két hiteles tanújának, Balás Béla püspök úrnak és Bolberitz Pál professzor úrnak a visszaemlékezéseit tartalmazza.


-----------------------
"De hát tökéletes hazugság még nem volt a világon."


A Mindszenty Alapítvány és az Aethenaeum Kiadó kiadásában megjelent könyv Mindszenty bíborosnak az 1956-os szabadságharccal kapcsolatos naplójegyzeteit, gondolatait tartalmazza. Interneten megrendelhető a bookline könyváruházban, de kapható a könyvesboltokban is. Érdemes elolvasni!


-----------------------


A REGNUM EUCHARISTICUM az OSZK elektronikus állományában
A Szent István Könyvhétre megjelent teljes Schneider-kötet (Regnum Eucharisticum) díjmentesen letölthető az Országos Széchenyi Könyvtár elektronikus könyvtárából.


-----------------------


DR. ERDŐS MÁTYÁS ATYA, volt esztergomi dogmatikatanár és spirituális életéről szeretnénk megjelentetni egy életrajzi kötetet, amelyben személyes visszaemlékezések is olvashatók lennének. A kötet szerkesztői, Dr. Hegedűs András Ph.D. és dr. Krajsovszky Gábor Ph. D. várják a tisztelt olvasók személyes visszaemlékezéseit a hegedusandras@invitel.hu és a krajsovszky.gabor@pharma_semmelweis-univ.hu e-mail címeken. A részletes felhívás ITT olvasható.


-----------------------


MEGJELENT MINDSZENTY bíboros Emlékiratainak új, bővített kiadása! A könyv megrendelhető Helikon könyvkiadó honlapján. Egy könyv, mely ebben a formában először kerül az olvasók elé. Egy könyv, melynek rövidített változata először Kanadában jelent meg 1974-ben. Majd 1989-ben itthon – a csonka kiadás.


-----------------------


MEGJELENT a "Hűséggel az egyházhoz és a történelmi magyar hazához c. tanulmánykötet Mindszenty bíboros pappá szentelésének 100, esztergomi érseki kinevezésének 70., valamint halálának 40. évfordulójára, Adriányi Gábor professzor úr 80. születésnapjára ajánlva. A könyvről bővebben ITT olvashatunk, az ismertető plakát a megvásárlás lehetőségével ITT tekinthető meg.


-----------------------


REGŐCZI ATYA MINDSZENTY GYŰJTEMÉNYE minden nap megtekinthető a Budapest, XII. Galgóczy u. 49. szám alatt található Kútvölgyi Boldogasszony kápolna melletti zarándokház Mindszenty emlékszobájában. Bővebben »


-----------------------


SZENTMISE MINDEN HÓNAP 6-ÁN! Mindszenty Bíboros boldoggá és szentté avatásáért 1991 óta, mióta az épen maradt testét Máriacellből Esztergomba hazahoztuk, minden hónap 6-án (ha vasárnapra esik, akkor 5-én) reggel 8:30-kor szentmisét mutatunk be az Esztergomi Bazilika Szent István vértanú kápolnájában. Bővebben »


-----------------------


MINDEN HÓNAP 29-ÉN 18 órakor Mindszenty bíboros szülőfalujában, Csehimindszenten összejövünk a plébániatemplomban. Szentmisét mutatunk be, imádkozunk a hazáért, a magyar népért és a bíboros úr mielőbbi boldoggá és szentté avatásáért. Szentségimádást tartunk, keresztutat járunk, szentgyónáshoz, szentáldozához járulunk, végül pedig mécsesekkel és fáklyákkal vonulunk ki a falu főterén álló Mindszenty-szoborhoz. Bővebben »


-----------------------Legolvasottabb
írásainkból:


Dr. Balogh Sándor: A kép kezd kiélesedni vagy változni?

Michael J. Matt, Christopher A. Ferrara, John Vennari: Vádoljuk Ferenc pápát - Nyílt levél Ferenc pápának, I.rész

Michael J. Matt, Christopher A. Ferrara, John Vennari: Vádoljuk Ferenc pápát - Nyílt levél Ferenc pápának, II.rész

Bangha Béla dr. S. J.: Eucharisztikus feladataink

Tóth Tihamér: AZ ÖTÖDIK PARANCSRÓL: IX. Urna vagy koporsó?

Csernoch János: A modern halottégetők végcélja: A társadalom elkereszténytelenítése, s a keresztény temetőknek eltörlése.

Dr. Balogh Sándor: A Sátán misztikus teste - Második nyílt levél a hierarchiához

Dr. Balogh Sándor: A világi hívek szerepe és feladata a mai zavaros időkben - Nyílt levél a hierarchiához

Dr. Balogh Sándor: Öntsünk tiszta vizet a pohárba!

Dr. Balogh Sándor: Jó pápa, rossz pápa, nem pápa ...

Dr. Balogh Sándor: A judeo-kereszténység

Mészáros Gábor Sch.P.: Keresztút

Szabó Gyula: A Pápai Magyar Intézet (PMI) vezetői és ösztöndijasai

dr. Balogh Sándor: A Szent Korona az európai művészetben

Krajsovszky Gábor: Most lett a kenyér Krisztus testévé

Burián László: Keresztény mivoltomat és a magyarságomat soha ketté nem választottam, egyiket a másik elé nem helyeztem

Athanasius Schneider: SSPX; nők és lábmosás; Oroszország felajánlása; hitetlen papok és püspökök és még sok egyéb

Dr. Balogh Sándor: A Sátán hatalmába kerítette az Egyházat, pápástól, Vatikánostól?

Dr. Balogh Sándor: Ferenc lemond 2016-ban?
---------

Honlapok:

Pro Hungaria Sacra

Váci Eucharisztikus Kongresszus, 2013

Juventutem Magyarország

Szózat

Péter sziklája

The Denzinger-Bergoglio (angol nyelvű)

Denzinger-Bergoglio (magyar nyelvű)

Tengernek Csillaga

Dominium Marianum - Mária uralma

Diakónus

Mennyek Királynéja Kápolna

http://engesztelok.hu/
A Budapesten 1938-ban megrendezett Eucharisztikus Világkongresszus Emlékkönyve (letöltés ITT, a kép alatti szöveg végén):
Real Time Web Analytics