Dr.Balogh Sándor:

A Sátán inkognitóban a vatikáni családszinóduson


A szerző Dr. Balogh Sándor, az Amerikai Egyesült Államokban élő nyugalmazott politológia professzor. A veszprémi szemináriumból 1952-ben, amikor is a Nagyszemináriumot ill. a teológiát államilag feloszlatták a házi faliújságon közölt Mindszenty-megemlékezés miatt, több kispaptársával együtt bíróság elé, majd a kommunisták börtönébe került dr. Major Kálmán spirituálissal együtt. Honlapunkon sok írása olvasható, amelyek az igazi katolikus tanítást tükrözik. Akkor is igazat mondott, amikor ezért börtön járt (ld. A veszprémi szeminárium bezárása).
Sokan kétségbe vonják, hogy Ferenc illetve Bergoglio bíboros igazi pápa-e?

Ha eddig volt alapja Ferenc védelmének, a vatikáni családszinódus eloszlat minden kétséget. Egy amerikai katolikus értelmező és kommentátor szeptember 18-i cikkének érdekes címet adott: „Ferenc Rubikonja.” A családról szóló zsinat lesz az ő Rubikonja, vajon átlépi-e? Eljött-e az aposztázia és a Hamis Próféta kora? A Hamis Próféta Péter állítólagos utódjaként került a Vatikáni bürokrácia élére, miután az igazi pápát, XVI Benedeket, érvénytelenül lemondatták? Ha ez így van, a Szent Pál jövendölése szerinti Antikrisztus kora sem lehet messze.

Még nincs vége a szinódusnak, még jöhetnek meglepetések, de a kialakuló kép nem látszik szépnek,

A szekuláris világ is rohamléptekkel halad a globalizmus útján a Világkormány felé, ami az Antikrisztust emeli trónra. Ugyanakkor az Egyház is rohamlépekben halad a naturalista szekularizáció felé. Így nem irreális felvetni a kérdést.

Malachy Martin halála (és Ferenc „pápasága”) előtt így válaszolt egy kanadai újságíró kérdésére:

Bernard: …a püspökök időnként nyilatkozatokat tesznek közzé a honvédelemről és a gazdaságról. Ezek mögött is marxisták húzódnak meg? Ezek a nyilatkozatok ugyanis tele vannak a baloldal által használt kifejezésekkel.

Martin atya: E nyilatkozatok mögött marxizmus rejlik. Marxizálták őket. A marxizmus lényege: „Ne nézz az emberi látóhatáron túlra. Te, ember, végtelen tökéletesedésre vagy képes, ha lerázod a hátadról a kapitalista sakálokat. A hatalom, a tökéletesség és a boldogság forrása az ember. Ne keress semmi transzcendenst.” Minden egyéb, mint a munkások paradicsoma, a proletárforradalom és a többi, mind a történelmi frazeológia része, amelyet – mint Gorbacsov tette – új frazeológiára lehet cserélni, lásd méltányosság, tolerancia, fanatizmus-mentesség. De a lényeg: „Azt akarom, hogy csak erre a világra figyelj. Ne remélj üdvösséget az égből. A csillagokon túlról nem érkezik semmiféle üzenet, nincs megváltás arrafelé. Jézus ember volt. Mi is emberek vagyunk.” Ez a marxizmus rövid kivonata.[1]

Malachy marxizmusnak nevezi, de helyesebb lenne ateista humanizmusnak, vagy liberalizmusnak nevezni ezt az ideológiát, amely vígan túlélte a kommunizmus bukását.

Az ausztráliai Pell bíboros szerint már az elején látató volt a konfliktus, mikor kijelentette a szinódus megkezdése előtt, hogy „fontos, hogy mindkét fél egyenlő arányban legyen képviselve a bizottságokban”, mintha a katolikus álláspont a szavazatok számától függne.

Ez a megosztottság mindjárt az elején megmutatkozott, a legmagasabb szinten. Egy angol nyelvű cikk[2] fordítása szerint, „Ferenc pápa közbelépése aláásta Erdő bíboros jelentésének a tekintélyét, és azt jelezte a szinódus atyáinak, hogy a kérdés még megvitatásra vár, és ő inkább a tavalyi, a katolikus hagyománnyal szakító Relatio Synodi oldalán áll, nem pedig Erdő Péter bíboros mellett. Ferenc pápa ezen közbelépése nagyon meggyengítette Erdő bíboros erőfeszítését, hogy a szinódust a hagyományos katolikus tanítás megvédésnek az irányba terelje.”

Ha ezt összevetjük Kocsis Fülöp hajdúdorogi metropolita felszólalásával, aki a magyar görög katolikus egyházat képviseli a szinóduson, nem nehéz kitalálni, kit képvisel Ferenc. Kocsis felszólalásában a Ferenc által készített Instrumental Laboris, azaz a szinódus Munkatervére hivatkozva mondta, hogy
„Az 1. fejezet 8. paragrafusára összpontosítanék, de valójában az egész szövegben olyan alapvető hiányosságokat érzek, amelyek nem kerülhetik el a figyelmünket. Ezért felszólalásom az olyan összes, a mai helyzetet elemző szituációra, a társadalmi változásokra utaló beszédre vonatkozik, amely ezeket a nehézségeket a mai idők „kihívásának” nevezi.

Úgy tűnik, hogy a szövegből alapjaiban, a kezdetektől fogva hiányzik a világos megfogalmazása annak: honnan jönnek ezek a gondolatok? A nagy részük nem egyeztethető össze Isten tervével, tehát nem Tőle valók. Ha így van, akkor fel kell tenni a kérdést: Honnan jönnek, kitől erednek ezek a nehézségek, ezek a változtatások?

Ki kell mondani világosan, hogy megromlott világunkban a család és a jóakaratú, jó szándékú emberek támadás alatt állnak, hatalmas és kegyetlen támadás alatt. És ez a támadás az Ördög támadása. Nevén kell neveznünk ezt a sátáni erőt, amely ezekben a jelenségekben óriási szerepet játszik, mert csak így tudjuk megtalálni a lehetséges megoldásokat.”
[3]

Az angol beszámoló még megemlíti, hogy a dokumentum nemcsak a Sátánt nem említi, hanem az ördögöt, poklot, mennyországot sem. Ne feledjük el, hogy a Sátán győz, ha sikerül neki a háttérben maradni, és csupán emberi gyengeségnek és társadalmi problémának tekintjük a bűnt és az Ő manipulációját. A Sátán legnagyobb hazugsága, hogy nincs Sátán!

Egy másik érsek, a kazahstáni Thomas Peta, egy lépéssel tovább ment. VI. Pál „Sátán füstje a Vatikánban” kijelentésére hivatkozva, magát a Ferenc által írt Instrumentum Laborist kritizálja: „Sajnos, ezt a füstöt fel lehet fedezni az Instrumental Laboris egyes pontjaiban, és a zsinati atyák egyes felszólalásaiban is.”[4]

Milyen pápa az, akinek az írásában „fel lehet fedezni a sátán füstjét?"

Ferenc a család kérdését mint szociológiai témát kezeli, amire lehet szociológiai megoldást találni. Ez az aposztázia lényege. Nincs természetfeletti, minden ezen a földön van, és mindent naturális eszközökkel kell megoldani.

Csak azt nem értem, hogy ha nincs természetfeletti, miért fontos nekik az áldozás, hacsak azért nem, hogy exponenciálisan, a "pápa" jóváhagyásával, növekedjen a szentségtörések száma. Az érdemtelen áldozás nem növeli a kegyelmet, hanem az érdemtelenül áldozónak halálát okozza.

Gratulálunk Kocsis metropolitának és Peta érseknek, hogy megleckéztették Ferencet, és reméljük, hogy ez felébresztette a zsinati Atyákat!

Figyelembe véve az egyéb érveket, nem nehéz megállapítani, kinek szolgál Ferenc, még ha a szinódus legyőzné is. Mindenesetre jó tudni, hogy vannak bíborosok és érsekek más világrészeken és országokban, akik látják az igazságot és ellenállnak.
1. Benedek kényszerített és érvénytelen lemondatása,
2. Bergoglió automatikus ön-kiközösítése a pápaválasztással kapcsolatos alkujáért,
3. Viselkedése több irányban heretikusnak tűnik, pl. a zsidókkal és mohamedánokkal való kapcsolata és elismerése, mint velünk egyenlő vallások, a környezet és a földanya mintegy imádása és az evilági élet fontosítása a mennyország helyett,
4. A rengeteg elszólás, amit a Vatikánnak utólag kellett kimagyarázni,
5. Megválasztása utáni címer-botrány - a szabadkőműves, ötcsillagos címert meg kellett neki változtatni,
6. A jelen szinódussal kapcsolatos viselkedése,
7. Malachy leírása a vatikáni „fekete-misén” tett vérszerződésről illetve vér-esküről,[5] (Card. Bergoglio volt a következő „pápa”, akit a Szent Pál kápolnában választottak),
8. Szent Pál jóslása az Antikrisztusról, és a Jelenések Könyve a Hamis Prófétáról,
9. A különböző jelenések és a szentek látomásai, köztük számos üzenet don Gobbinak a szabadkőműves befolyásról a Vatikánban.

Több mint másfél éve kezdtem foglalkozni ezzel, és azóta írásaimnak[6] minden sora beigazolódott. Javaslom a cikkek elolvasását, főleg, ha valakinek van kételye, mert azok sok részletet megmagyaráznak.

Javaslom, sőt, kérem, hogy minél többen, minél gyakrabban, imádkozzuk az Egyházért az alábbi Rózsafüzért:

AZ EGYHÁZ TITKAINAK RÓZSAFŰZÉRE

Bevezető titkok:

1. Aki a szentségek által az egyház közösségébe felvesz minket.
2. Aki a szentségek által az egyház közösségében megerősít minket.
3. Aki a szentségek által az egyház közösségében üdvözít minket.

1. Aki az Egyházat alapította mikor Péter mint sziklát tette meg helynökévé. (Mt 16,18)
2. Aki az Egyházat fenn tartja mint sarokkő. (Mt 22,42)
3. Aki az Egyházzal van a világ végezetéig (Mt 28,20).
4. Aki az Egyházat megvédi a pokol torkától (Mt 16,18).
5. Aki az Egyházat az angyalok hangos harsonaszózatával megdicsőíti (Mt 24,31)

[1] Malachi Martin: A kiforgatott katolicizmus
[2] http://voiceofthefamily.com/has-the-intervention-of-pope-francis-returned-synod-to-heterodox-trajectory/
[3] https://www.lifesitenews.com/opinion/archbishop-fulop-kocsis-synod-must-name-satan-as-source-of-attacks-on-famil
[4] https://www.lifesitenews.com/opinion/archbishop-peta-we-can-perceive-the-infernal-smoke-in-synod-interventions
[5] http://uzenete.blogspot.com/2013/06/malachi-martin-vegido-elojelei.html 2. rész, 1963. június
[6] http://www.egipatrona.hu/mvsz/index.php/sajtoszolgalat/2014-sajtoanyaga/1619-prof-dr-balogh-sandor-kinek-a-helytartoja-ferenc
Dr. Balogh Sándor: A II. Vatikáni Zsinat és a muzulmán invázió
Dr. Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta?
Dr. Balogh Sándor: Szakadás vagy hitehagyás? Mi a teendő? NYÍLT LEVÉL MINDENKINEK
Dr. Balogh Sándor: Erősödik az aposztázia
Dr. Balogh Sándor: Hogy tudtunk ide jutni?
Dr. Balogh Sándor: Kell nekünk két új modell pápa?
Dr. Balogh Sándor: Kinyilatkoztatások
Dr. Balogh Sándor: A fenomenologikus filozófia
Dr. Balogh Sándor: Hová megy a vonat?
Dr. Balogh Sándor: A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉS A ZSIDÓSÁG ESZKATOLÓGIAI SZEREPE


Real Time Web Analytics