dr. Balogh Sándor: KinyilatkoztatásokA szerző Dr. Balogh Sándor, az Amerikai Egyesült Államokban élő nyugalmazott politológia professzor. A veszprémi szemináriumból 1952-ben, amikor is a Nagyszemináriumot ill. a teológiát államilag feloszlatták a házi faliújságon közölt Mindszenty-megemlékezés miatt, több kispaptársával együtt bíróság elé, majd börtönbe került dr. Major Kálmán spirituálissal együtt.Bár nem tudjuk „sem a napot, sem az órát,”(Mt 25,13), Jézus Urunk az evangéliumokban több jelt sorolt fel, amelyek jelzik a végső időket, tehát nyilván akarja, hogy figyeljük a jeleket. Ilyenek a természeti csapások, háborúk, a keresztények üldözése, és hamis próféták megjelenése. Lk 18,8-ban pedig megjegyzi: „Csak az a kérdés, amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?”

Szent Pál részletesebben fejti ki ezt: Semmiképpen meg ne tévesszen valaki titeket, hiszen előbb be kell következnie az elpártolásnak, és meg kell mutatkoznia a bűn emberének, a kárhozat fiának, az ellenségnek, 4aki mindenek fölé emelkedik, amit Istennek és szentnek neveznek. Sőt, Isten templomában foglal majd helyet, és istennek akar látszani. (2Tessz 2,3-4)

Tehát a Második Eljövetel előtt jön az Antikrisztus, de az előtt eljön az elpártolás, amit sok fordító “aposztáziának” fordit. Mind az Egyházjog (Can. 751), mind a Katekizmus (817) megkülönböztet eretnekséget, szakadást, és aposztáziát. Az eretnekség lényege hittétel tagadása, a szakadás pedig a pápával egyesült Egyháztól való formális szakadás, mint pl. az ortodox egyházak. Ezzel szemben az aposztázia a hittétel átértelmezése: ugyanazon szó alatt mást hisz valaki, mint amit az Egyház tanít. Példa erre a Szentmise. Eredetileg Jézus keresztáldozatának megjelenítése volt, ma az aposztaták egy közös lakomának tartják. Vagy az Egyház: valamikor a természetfeletti világgal való kapcsolatot volt hivatott ápolni, ma a társadalmi igazságosság őreként értelmezik az aposztaták. Ezért míg az eretnekséget könnyű felismerni, az aposztáziát nehezebb, és a fonák helyzet állhat elő, hogy sokan az igazi hívőket tekintik szakadárnak, ha az Egyház az aposztaták kezébe kerül..

Az idők folyamán voltak magán-kinyilatkoztatások, amelyek egyenesen vagy közvetve az utolsó időkre vonatkoznak. A közismert Szent Malachiás féle lista a pápákról szól, és az utolsó pápa után azt irja, „Vége.” Ezt sokan úgy értelmezik, hogy a lista utolsó pápája után jön a vég. Ez a jövendölés beteljesedőben van.

1846-ban a franciaországi La Salette-ben a Szűzanya 33 „titkot” bízott Calvat Melanira, amiket megtalálunk a http://www.rosesfromheaven.com/virginmary/LaSalette.html vagy a http://www.marypages.com/LaSaletteEng1.html honlapokon.

9. (…) Nagy lesz a papok és szerzetesek száma akik elszakadnak az igaz hittől, és lesznek köztük püspökök is.(…)

28. Róma elveszti a hitet és az Antikrisztus székhelye lesz.

31. Az Egyház lehanyatlik, és az emberek nem tudják, ki az igazi pápa.

Nos, ez beteljesedett. A jelen helyzetben sokan kételkednek, hogy ki az igazi pápa!

Számos jelenés a pápa száműzetéséről beszél. Ez eddig nem következett be, ehelyett lemondatták, és egyesek szerint a Vatikánban magában van száműzve, mintegy belső száműzetésben vagy házi örizetben.


Real Time Web Analytics