Maike Hickson: A harmadik bíboros szólalt fel

a négy bíboros és a dubia védelmében

A négy bíborost támogató nagyszerű püspökök, Józef Wróbel , Athanasius Schneider, Jan Watroba és a 23 neves katolikus személyiség és pap után újabb három bátor bíboros, Renato Raffaele Martino, George Pell és Paul Josef Cordes mondja ki az igazságot. Érdemes megjegyezni a nevüket!

Kezdetben volt a négy bíboros, majd lett a négy bíboros és a három püspök. Az elmúlt két hétben további bíborosok emelték fel szavukat a dubia mellett, legutóbb Renato Raffaele Martino bíboros, aki George Pell-hez és Paul Josef Cordes-hoz csatlakozva a nyilvánosság elé lépett.

Tegnapelőtt az olasz honlap, a La Fede Quotidiana rövid interjút közölt az olasz Renato Raffaele Martino bíborossal, a Pápai Igazság és Béke Tanácsának korábbi elnökével. Amikor konkrétan rákérdeztek a négy bíboros közelmúltban publikált dubia-jára, Martino bíboros ezekkel a szavakkal válaszolt: "Semmit rosszat nem látok benne." Majd hozzátette: "Jogszerű tanbeli kérdésben a pápához fordulni és véleményt nyilvánítani - és a válasz is jogos lenne."

Martino bíboros idézi a Katolikus Egyház házasságról szóló hagyományos tanítását, amikor az elváltak és újraházasodottak szentáldozáshoz járulásáról szólt: "Nem, a tan nem változott és nem változhat. A házasság szentsége felbonthatatlan. " Martino hozzátette : "az esetenkénti megközelítés, amint azt az Amoris Laetitia teszi, kétes értelmezésekhez vezet." Ugyanebben az interjúban az olasz bíboros egyértelműen leszögezi, hogy a Katolikus Egyház törvénytisztelő tanítása szerint mind a házasság nélküli együttélés, mind a válás utáni második polgári házasság ugyanaz, mivel mindkettő "rendezetlen" kapcsolat és nem szentség.

Pár nappal korábban a Római Kúria egy korábbi tagja, Paul Josef Cordes bíboros hasonló kijelentéseket tett. Az osztrák Kath.net honlapnak adott interjújában ezt mondta: "A négy bíboros objektív hangnemben az Amoris Laetitia szövegében található kételyeket kérte eloszlatni. Aránytalan mértékű tiltakozással kellett szembesülniük. Nem tudom mire vélni ezt a nagy felháborodást: kétségbe kell vonnom, hogy ezeket a felháborodott személyeket az igazság kiderítése iránti vágy vezérelné".

Nem számíthatunk eget rengető dolgokra, de minden kiegészítő támogatás nagyon sokat számít Dávidnak ebben a Isten igazságának védelméért Góliát ellen folytatott küzdelmében.

forrás: thewandererpress.

Olvasóink figyelmébe ajánljuk honlapunk állásfoglalását Ferenc pápaságát illetően Dr. Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta? írásával.


Real Time Web Analytics