23 neves katolikus akadémikus és pap nyílt levelet

tett közzé, amelyben támogatásukról biztosítják

a dubia-t író négy bíborost

A négy bíborost támogató nagyszerű püspökök, Józef Wróbel , Athanasius Schneider és Jan Watroba után a négy bíboros újabb támogatása.

Mint katolikus tudósok és lelkek gondozói, mély elismerésünket fejezzük ki és teljes támogatásunkról biztosítjuk a bíborosi kollégium négy tagjának, Őeminenciája Walter Brandmüller, Raymond Leo Burke, Carlo Caffarra és Joachim Meisner bíborosoknak a bátor kezdeményezését .

Amint az nyilvánosságra került, ezek a bíborosok öt kérdést, a dubia-t tettek fel Ferenc pápának, amelyben kérték, hogy tegye egyértelművé a katolikus tanítás és a szentségi fegyelem öt alapvető pontját, amelyek az Amoris Laetitia apostoli buzdítás 8. fejezete alapján veszélynek vannak kitéve; az Egyház tanításával és hagyományával, valamint a korábbi pápai dokumentumokkal - nevezetesen Szent II. János Pál II. enciklikájával, a Veritatis Splendor-ral és a Familiaris Consotrio apostoli buzdítással ellentmondásban vannak. Ferenc pápa visszautasította, hogy válaszoljon a négy bíborosnak. (...)

Alkalmasint sok kommentátor, mindenekelőtt Claudio Pierantoni professzor alapos történelmi-teológiai tanulmánya bizonyította, hogy az Amoris Laetitia életbe léptetését követő viták és terjedő zavarok következtében az egyetemes Egyház történelmének súlyos, kritikus szakaszába lépett, amely vészes hasonlóságot mutat a negyedik század nagy ariánus válságával. Az akkori katasztrofális konfliktus abból adódott, hogy a püspökök nagy része, beleértve Péter utódját is, kételkedett Krisztus istenségében. Sokan nem lettek teljesen eretnekek, de zavarból vagy félénkségből kényelmes kompromisszumot kerestek a "béke" és az "egység" érdekében.

Ma hasonló válságot tapasztalhatunk, ezúttal a keresztény élet alapjai tekintetében. Folyamatos képmutatás tapasztalható a házasság felbonthatatlansága, a súlyos objektív paráználkodás bűne, a házasságtörés és a szodómia, az Oltáriszentség és a halálos bűn szörnyű valósága tekintetében. A gyakorlatban a magas beosztású főpapok és teológusok egyre növekvő száma ássa alá vagy kifejezetten tagadja ezeket a dogmákat és azt, hogy a szexuális magatartásra vonatkozó isteni törvény alól nincs kivétel, aminek folytán túlzó vagy egyoldalú hangsúlyt kap az "irgalom", a "lelkipásztori kíséret" és az "enyhítő körülmények".

A jelenleg regnáló pápa igen bizonytalan trombitát fúj ebben az ellenséges "fejedelemségek és hatalmasságok" elleni harcban, Péter bárkája veszélyesen sodródik, mint egy kormánylapát nélküli hajó, és valójában a kezdődő szétesés jeleit mutatja. Ebben a helyzetben, hisszük, hogy az apostolok valamennyi utódának súlyos és sürgős kötelessége világosan és határozottan fellépni a korábbi pápák és a trentói zsinat tanításai alapján a Tanítóhivatal tanításában világosan kifejtett erkölcsi tanítást megerősítendő. Néhány püspök és bíboros már kifejtette, hogy a dubia-t időszerűnek és megfelelőnek tartja.

Nagyon reméljük és buzgón imádkozunk érte, hogy közülük minél többen jelentsék ki nyilvánosan, nem csak azt, hogy helyeslik a négy bíboros kérését, hogy Péter utóda erősítse meg a híveket a hitnek ebben az öt pontjában, "... küzdjetek a hitért, amely egyszer s mindenkorra szóló öröksége a szenteknek" (Jud,3), hanem Burke bíboros ajánlását illetően is, hogy ha a Szentatya mulasztást követ el, akkor a bíborosok kollektíven felszólíthatják egy testvéri korrekcióra, Pál lelkületével, amikor Péter apostoltársát megfeddte Antióchiában (Gal, 2:11).

Bízzuk ezt a súlyos problémát az Egyház édesanyja és minden eretnekség legyőzője, a Szent Szűz gondjaira és égi közbenjárására.

2016, december 8, Szeplőtelen fogantatás ünnepe

(aláírók):

Msgr. Ignacio Barreiro Carambula, STD, JD
Chaplain and Faculty Member of the Roman Forum

Rev. Claude Barthe,
France

Dr. Robert Beddard, MA (Oxon et Cantab), D.Phil (Oxon)
Fellow emeritus and former Vice Provost of Oriel College Oxford.

Carlos A. Casanova Guerra
Doctor of Philosophy, Full Professor,
Universidad Santo Tomás, Santiago de Chile

Salvatore J. Ciresi MA
Notre Dame Graduate School of Christendom College
Director of the St. Jerome Biblical Guild

Luke Gormally, PhL
Director Emeritus, The Linacre Centre for Healthcare Ethics (1981-2000)
Sometime Research Professor, Ave Maria School of Law, Ann Arbor, Michigan (2001-2007)
Ordinary Member, The Pontifical Academy for Life

Rev. Brian W. Harrison OS, MA, STD
Associate Professor of Theology (retired), Pontifical Catholic University of Puerto Rico; Scholar-in-Residence, Oblates of Wisdom Study Center, St. Louis, Missouri

Rev. John Hunwicke, MA (Oxon.)
Former Senior Research Fellow, Pusey House, Oxford; Priest of the Ordinariate of Our Lady of Walsingham; Member, Roman Forum

Peter A. Kwasniewski PhD (Philosophy)
Professor, Wyoming Catholic College

Rev. Dr. Stephen Morgan DPhil (Oxon)
Academies Conversion Project Leader & Oeconomus
Diocese of Portsmouth

Don Alfredo Morselli STL
Parish priest of the Archdiocese of Bologna

Rev. Richard A. Munkelt PhD (Philosophy) Chaplain and Faculty Member, Roman Forum

Rev. John Osman MA, STL
Parish priest in the archdiocese of Birmingham,
former Catholic chaplain to the University of Cambridge

Dr Paolo Pasqualucci
Professor of Philosophy (retired),
University of Perugia

Dr Claudio Pierantoni
Professor of Medieval Philosophy in the Philosophy Faculty of the University of Chile
Former Professor of Church History and Patrology at the Faculty of Theology of the Pontificia Universidad Católica de Chile
Member of the International Association of Patristic Studies

Dr John C. Rao D.Phil (Oxon.)
Associate Professor of History, St. John's University (NYC)
Chairman, Roman Forum

Dr Nicholas Richardson. MA, DPhil (Oxon.)
Fellow emeritus and Sub-Warden of Merton College, Oxford
and former Warden of Greyfriars, Oxford.

Dr Joseph Shaw MA, DPhil (Oxon.) FRSA
Senior Research Fellow (Philosophy) at St Benet's Hall,
Oxford University

Dr Anna M. Silvas FAHA,
Adjunct research fellow, University of New England,
Armidale, NSW, Australia.

Michael G. Sirilla PhD
Director of Graduate Theology,
Franciscan University of Steubenville, Ohio

Professor Dr Thomas Stark
Phil.-Theol. Hochschule Benedikt XVI, Heiligenkreuz

Rev. Glen Tattersall
Parish Priest, Parish of Bl. John Henry Newman, Archdiocese of Melbourne
Rector, St Aloysius' Church, Melbourne

Rev. Dr David Watt STL, PhD (Cantab.)
Priest of the Archdiocese of Perth
Chaplain, St Philomena’s chapel, Malaga

forrás: rorate-caeli

Olvasóink figyelmébe ajánljuk honlapunk állásfoglalását Ferenc pápaságát illetően Dr. Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta? írásával.


Real Time Web Analytics