Marcantonio Colonna : A diktátor pápaFrissítés 2018. márciud 23-án: Henry Sire, egy Owfordban végzett történész és a Hamvaiból feltámadt főnix írója rejtőzik a “Marcantonio Colonna” szerzői álnév mögött.

Részletek a 2017-novemberében olaszul, majd december 5-én már angolul, majd németül is megjelent, mindössze 141 oldalas könyvből, amely bepillantást enged a modern idők legzsarnokibb és legerkölcstelenebb pápaságába, Ferenc pápa működésébe. A könyv az angol Kindle kiadó kiadásában jelent meg és megvásárolható az Amazon internetes könyváruházban ITT ».

Bevezetés:

"Jorge Bergoglio-t 2013-ban mint liberálist és reformert választották meg pápának. Tény, hogy szülőhazájában, Argentínában, mint manipulatív politikust és ügyes ön-menedzsert ismerték. Az emberek derűs pápájának a maszkja mögött azonban Ferenc pápa diktátorként erősítette meg a pozícióját, félelmet keltve kormányoz és a Vatikánban a legkorruptabb emberekkel vette körül magát, azért, hogy megakadályozza és visszájára fordítsa a tőle várt reformokat."

A könyv szerzőjének a neve álnév, Marcantonio Colonna. Bár nem lehet tudni pontosan, kit takar a név, ezt írják róla a bevezetőben:

"... az Oxfordi Egyetemen végzett, nagy tapasztalata van történelmi és egyéb kutatásokban. Ferenc pápaságának a kezdetétől Rómában él, és ez a könyv a Vatikánban dolgozó szoros kapcsolataitól - beleértve bíborosokat és a könyvben említett más személyeket is - származó információk gyümölcse. "

Tartalomjegyzék:Bevezetés
1. A St. Gallen maffia
2. Az argentin bíboros
3. Reform? Miféle reform?
Képek
4. Új (görbe) ösvény taposása
5. Irgalom! Irgalom!
6. A Szent Márta Kreml
Utószó

Részletek a könyvből:

"Ha valaki Buenos Aires-i katolikusokkal beszél, elmondják neki, miféle csodálatos változáson ment keresztül Jorge Mario Bergoglio. Savanyú, morcos érsekük egyetlen éjszaka alatt átváltozott mosolygó, kedves Ferenc pápává, a néppel azonosulni akaróvá, a nép bálványává. Ha valaki egy vatikáni dolgozóval beszél, fordított csodáról hallhat. Amikor kikapcsolják a kamerákat, megszűnik a nyilvánosság, Ferenc pápa rögvest megváltozik: arrogáns, elutasító lesz, trágár szavakat használ és állandó dühkitörésekről tesz tanúbizonyságot, amelyről mindenki tud, a bíborosoktól kezdve a sofőrökig. Mint ahogyan Ferenc pápa maga mondta megválasztásának estéjén, a konklávén a bíborosok 2013. márciusában úgy tűnik, elhatározták, hogy pápájukat a "Föld túlsó végéről" választják, de a valóság azt mutatja, hogy azóta rádöbbentek, hogy nem nézték meg alaposan a portékát. Először úgy tűnt, hogy friss levegőt hoz az új pápa; a megszokások elvetése lehet egy olyan ember jellemzője is, aki merész, radikális reformokat visz végbe a Egyházban. Pápaságának ötödik évében egyre világosabban látszik, hogy nem lesznek reformok. Helyettük mit kaptunk? Forradalmi változást a személyes stílusban, de nem olyant, amilyennek a katolikusok elképzelik a Föld legszentebb hivatalát. A konzervatív katolikusok Ferenc pápa erkölcsi tanítása miatt aggódnak, amit bevezetni szándékozik, a liberálisok pedig azért elégedetlenkednek, mert a változások bizonytalanok és nem elég gyorsak. Az ilyen félelmeken túl azonban vannak olyan hibák, amelyek minden katolikust az Egyház és a pápai hivatal egységéért indítanak megmozdulni. Csaknem öt év pápaság után Ferenc megmutatta, hogy nem az a demokratikus, liberális vezető, amelynek azok a bíborosok gondolták, akik 2013-ban megválasztották őt pápának, hanem egy olyan zsarnok pápa, amilyennel évszázadok óta nem találkozhattunk.Döbbenetesnek tűnhet ez a vád, de megdönthetetlen bizonyítékok támasztják alá. Ez a könyv érinti az elhibázott reformokat, amelyek meghiúsították a Ferencbe vetett reményeket, és részletesen leírja a Vatikánban uralkodó rettegés légkörét, amelyet az argentin pápa teremtett meg."

A könyv egyik legfontosabb része az, amely a Jorge Bergoglio-ról szóló “Kolvenbach-jelentést" érinti. Hans Kolvenbach atya, a Jezsuita Rend szuperior generálisa volt 1983-tól 2008-ig, és így Bergoglio elöljárója is abban az időben. 1991-ben összeállított egy dossziét Bergoglio-ról, - nyilvánvalóan hiába - azt remélve, hogy ez eltéríti majd Antonio Quarracino bíborost, Buenos Aires akkori érsekét attól a szándékától, hogy kérvényezze II. János Páltól Bergoglio püspöki kinevezését. Bár a Kolvenbach -jelentés titokzatos módon eltűnt a jezsuiták római archívumából, miután Bergogliót 2013-ban "Ferenc pápa" néven pápává választották, Colonnának sikerült a tartalmából ízelítőt adni:

"Miután Bergoglio atya jezsuita, diszpenzációra volt szüksége ahhoz, hogy püspöknek jelölhessék; szükség volt a rendjétől egy jelentésre, amelyet Quarracino bíboros 1991-ben kért meg. A jelentést a jezsuita generális állította össze, és a Jorge Bergoglióról adott legterhelőbb jellemtanulmány volt, amelyet pápává választása előtt valaha is írtak róla. A jelentés tartalmát sohasem hozták nyilvánosságra, de a következő beszámolót egy pap adta, akinek sikerült elolvasnia, mielőtt eltűnt volna a jezsuiták archívumából: Kolvenbach atya egy sereg hiányossággal vádolta Bergogliót, kezdve a vulgáris nyelvezettel a fondorlatosságon, az alázatosság álarca mögött megbúvó engedetlenségen keresztül a lelki kiegyensúlyozottság hiányáig; a jövendő püspökségre való alkalmasságát tekintve a jelentés kihangsúlyozta, hogy mint a rendjének provinciálisa, megosztó szerepet játszott. Ezek után nem meglepő, hogy pápává választása után Ferenc erőfeszítéseket tett, hogy rátegye a kezét a dokumentum összes példányára, és a római jezsuita archívumban őrzött eredeti példányra. A jelentés korrekt, de feltételezhetjük a jezsuiták ellenséges hozzáállását, mert ők akkor Argentínában erős kontroll alatt voltak, de a valóságban Bergoglio nagyon eltúlozta ezt azért, hogy Quarracino bíboros előtt mártírnak állítsa be magát (ez az a jelenség, amelyre Kolvenbach atya gondolt, amikor azt említette, hogy az alázatosság álcája mögött engedetlenség lapul.) Ha mindent kellőképpen figyelembe veszünk, a Kolvenbach-jelentés aligha tekinthető úgy, mint egy vallási vezető-modell bemutatása."

Remélhetőleg valakinek sikerül majd megszereznie a Kolvenbach jelentés egy példányát a közeljövőben. Ezért akarja Bergoglio megsemmisíteni az összes példányt minden áron.

Végezetül ejtsünk pár szót a szerző által választott álnév jelentéséről: Marcantonio Colonna. Giuseppe Nardi Vatikán-szakértő érdekes magyarázatot ad a név hátteréről , amely röviden a következő:


"Ez egy olyan név, amelyre érdemes felfigyelni és amelyről érdemes szót ejteni. Rómában mindenki számára ismerős. Érdemes belenézni a történelemkönyvekbe is, hogy megértsük a név jelentését.

A Colonna család az ókori Róma arisztokrata családja. Az álnév Marcantonio II Colonna-ra (1535-1584) emlékeztet, aki a jelenlegi herceg közvetlen őse. Katonai parancsnok volt, bár ezt a címet ő adta magának. 1571-ben Szent V. Piusz pápa megtette a törökök elleni harcban a pápai seregek fővezérének. A Lepanto-i tengeri ütközetben vállvetve együtt harcolt Don Juan de Austria-val, akivel visszaverték a török támadást. Így, akárcsak dédapja, Spoleto-i I. Albrich a Garigliano-i csatában, megállította az iszlám fosztogatást Európában.

Ez a Lepanto-i hős , majd a híres spanyol Armada admirálisa az, aki az itt bemutatott könyvből beszél. Az igazi szerzőt úgy gondoljuk, hogy az angol nyelvterületen kell keresni."

német nyelvű forrás: www.katholisches.info

fordítás: eucharisztikuskongresszus

További fejezetek a könyvből:
A St. Gallen maffia ,
Az argentin bíboros .
Az argentin bíboros (folytatás)
Bergoglio, mint püspök és érsek
Bergoglio balra tolódik


Real Time Web Analytics