Pater Anonymus: Gondolatok Luigi Villa atya

szellemébenA politikai világ ilyen-olyan csoportosulásai használják, mások kárhoztatják az úgynevezett kettős mérce intézményét, melyben az jó, amit én mondok, az rossz, amit más mond. A régi népi mondás szerint a „mi kutyánk kölyke akkor is kedves, ha rühes”.

Kétségtelen, hogy a pápaság hivatalában a leggyengébb 20-21. századi jelenség Jorge Mario Bergoglio. Az intézkedései, megnyilatkozásai messze kerülik a Szentírás és a Szenthagyomány tanítását. Ellenzőinek 99 százaléka folyton a két elődre és a II. Vatikáni Zsinatra hivatkozva cáfolják ezeket a „pápai” megnyilatkozásokat, vagy éppen rántják le a leplet az olyan dolgokról, mint az előre „lezsírozott” repülős esküvő. Ráadásul a Szűzanya fatimai jelenései, avagy pl. a Máriás Papi Mozgalom magánkinyilatkoztatásai szerepelnek érvként. A többi féldecis látnokoktól elhűl bennem a vér. (Több féldeci esetén nemcsak a Szűzanya, de az egész Szent Család megjelenik.)

A teljes logikátlanság eluralkodása láttán Luigi Villa atya személye és munkálkodása jutott eszembe – vajon ő, ma mit írna, mit mondana?

Talán azt mondaná, hogy Ferenc nem áll messze az eretnekség tételes megjelenésétől (habár az Amoris Laetitia dél-amerikai értelmezésének hivatalossá tétele ezt ki is meríti) ám feltenné a kérdést, mit keres itt a II. Vatikáni Zsinat, mint hivatkozási alap. Ebből következően mit keres itt az előző két, vagy több zsinati pápa. Milyen jogon forgatják ki a Szűzanya fatimai szavait, vagy miért adja Gobbi atya a Szűzanya szájába pl. Wojtyła magasztalását? (Ha a „Szűzanya” ezt a pápát reklámozza, akkor az egész jelenés valódisága rögtön hitelét veszti.)

Villa atya a repülős esküvő kapcsán elámulna: megrendezett reklám- és PR-fogás? Rendben, de…

Na és mi van a Wojtyła elleni merénylettel, vagy a világ szeme láttára történő haldoklásával. Nyilvánvaló, hogy mindkettő jól szcenírozott, a világot, de főleg az Egyház híveit megtévesztő olcsó kabaré-jelenet. Ali Agca csak egy statiszta, akinek el kell sütni a pisztolyát és börtönbe kell vonulni. A lövés egyértelműen a pápa közvetlen környezetéből származik, ehhez nem kell ballisztikus szakértőnek lenni, csak meg kell nézni a fotókat, hol áll Agca és melyik oldalon van a seb – a fatimai nap dátuma éppen tőle magától. Ő ugyanis ismeri a fatimai titkok mindegyikét és vastapsos sikert remél az „ártatlanul legyilkolt főpap” szerepétől – ha már egyszer a fatimai jelenésben kért Oroszország-felajánlást nem tette meg. A tv-kameráknak szánt utolsó keresztút a magánkápolnában, vagy a hangot adni már nem tudó, áldást osztó alakja az apostoli palota ablakában, egy Zeffirelli-rendezésben is megállná a helyét. Jól szcenírozott, megrendezett félrevezetés a 27 év minden romboló cselekedetének eltussolására. Cseppet sem kevesebb skandalum az Egyházban, mint Ferenc stewardess-reklámja , amit egy mára már nyugdíjas, vagyis kikezdhetetlen öreg zsinatista püspök enged meg magának.

Wojtyła ki lett kiáltva színésznek, habár csak egy amatőr csoportban kerülgette a színpadot, avagy ki lett kiáltva írónak, mert összehozott egy gyenge kis színművecskét. Közepes ripacs és műkedvelő firkász: ennyi. Azonban kétséget kizáróan jó dramaturg és ötletes ember volt, ugyanis karrierje ezt bizonyítja. (Wyszynszky szándéka ellenére 38 évesen püspök lesz, majd amikor a nagy lengyel prímás kitiltja a kommunista-bérenc Casaroli-t a varsói érseki palotából, akkor a szabadkőműves fejedelem éles szeme ráterelődik ördögi terveinek jövendő végrehajtójára. – Nem sokkal a megválasztása táján a régi vágású németországi papság között tényként kezelték, hogy Wojtyła KGB-s ügynök volt.)

Amikor robban a II. Vatikánum néven emlegetett rablózsinat, amely kisemmizte az Egyház kétezer éves hitét, ennek a szégyenteljes hitgyalázásnak aktívan jeleskedő kimunkálója és később végrehajtója lett Wojtyła is és a szabadkőműves érseke kegyeiért mindenre képes kis bajor tanárocska, Ratzinger. A sokkal okosabb Rahner „anonym-kereszténység” címen futó gondolat-szemete nyomán Ratzinger megalkotja az új zsinati egyháztant, mely szerint az „úgy nagy általánosságban létező Egyház” a katolikus egyházban áll fenn, ami azt rejti magában (igaz az eltelt évtizedekben már semmi rejtőzködés nincs), hogy sok más gyülekezetben is fennállhat. S ebből a szörnyűségből következik, hogy a katolikusok egy kétezer év óta sokszor tévúton járó szektát alkotnak.

Wojtyła, 27 év alatt telerakja a püspöki karokat „erősen más” vallásból jött vazallusaival. Az elődjét meggyilkoltató Villot helyét átveszi a páholyok fejedelme, Casaroli. A társgyilkos Marcinkus maradhat, ha az időközben már leleplezett Solidaritás-t pénzeli. Első „pápai” útjai között szerepel elzarándokolni a neki is kijáró „harminc ezüstért” az „idősebb testvérekhez”. Az Assisi-be összehívott sok-vallásos cserkésztáborok, a dél-amerikai indián-rítus tisztulási szertartása Confiteor helyett, a látványos földcsókolás, a mártír lengyel atya sírjánál látványos pózban térdelés, de a boldoggáavatást az utód végzi… nem győznénk sorolni az üres ripacskodást.

Wojtyła tudja, hogy a nála is bőszebb zsinatisták közül némelyek mennyire ellenségesek vele szemben, ezért be akarja biztosítani szellemi kardhordozója győzelmét az őt követő konklávén – magyarul a saját ilyen esetben kiközösítést mondó rendelete ellenében, a még élő pápa (vagyis ő maga) alatt lobby-zik az utódjáért és erre kötelezi azokat, akik Ratzinger mellett fognak kardoskodni.

Na mármost, Luigi Villa atya ezen a ponton azt kérdezné a szabadkőműves Opus Dei-től és az alkoholista firkászt szerepeltető Church Militant-tól, meg a zsinat minden kényelmét eddig nagyon jól élvező ágálóktól: mit keres a Ferenc elleni érvek között az Egyházat aláásó II. Vatikáni Zsinat és a két legfőbb korifeusa, mint ellenérv-rendszer?

Ha csak az Amoris Laetitia-t kellene megbuktatni, akkor sem a zsinat által átértelmezett házasságfogalmat körberagozó Wojtyła és Ratzinger az orákulum, hanem pl. XI. Pius Casti connubii -körlevele, vagy a régebbi zsinatok és pápák tanítása. Az Egyházban, mint Krisztus Misztikus Testében gyalázatosan újra megölt Krisztusnak még az sem adatik meg, hogy a Szentmisében élő legyen az Ő Golgotája, hanem valami Vörös-tengeri átvonulásra való emlékező pészah-vacsora, ahogy a gyilkosai ezt jól megfizették 500 évvel ezelőtt.

XXIII. János joviális alakjában egy VIII. Henriket és Cromwell-t kiszolgáló Woolsey bíboros korrupt lelke rejtőzött. Ajtót-ablakot nyit a lappangó és ugrásra kész modernizmusnak – erre félremagyarázhatatlan bizonyíték a zsinati nyitóbeszéd minden szava. VI. Pál-ról olyan sok kompromittáló adatot szolgáltat a Villa atya által szerkesztett Chiesa viva folyóirat, hogy a „nagy Hamlet” bukását előre ki lehet belőle olvasni. A szenny takargatásáért minden rombolásra kész. A lengyel pápa 27 évét egy kicsit már vázoltuk fentebb, de könyvtárnyi bizonyíték állna rendelkezésére annak, aki egy kicsit a rivalda mögé akar tekinteni. A „rab remete” pedig kedélyesen elsörözget bajor vendégeivel, hiszen a rombolás rá eső részét elvégezte, most pedig az a „sajnáltatós jelenet” következik majd, mint Wojtyła többfelvonásos agóniájának tv-adásában.

Ez a rakás szerencsétlenség argentin pedig elviszi a balhét, mint annak idején a naiv török Ali a vaktöltényes csúzlijával. Szegény Luigi Villa Atya, de nagy szerencséje, hogy minderről már nem kell írni, hiszen lángra lobbanna az írógépe.

A Szentmise ábrázolása (még a művészi értékek hiánya ellenére is) a legfontosabb tanítást adják: a teljes Szentháromság, az angyali karok, a Szentek, a küzdő egyház vagyis a hívek, de még az alvilág is jelen van a szentmisén - mert Isten és minden alkotása a Szentmisét tartja a legnagyobbnak, vagyis Mindennek. Még az alvilág is rettegőn, de jelen van - mintegy tudva, hogy ettől a Mindentől esnek el.

Confiteor


Real Time Web Analytics