XI. Piusz pápa: Ez a házasság (Casti connubii)

XI. Piusz pápa 1957-ben füzet formájában kiadott 1930-as körlevele. Forrás: Pázmány Péter elektronikus könyvtár. .Miért írja a Szentatya ezt az enciklikát?

Napjainkban az emberek tévesen fogják fel a házasságot.

XI. Pius pápa 1930-ban azért írta ezt a „keresztény házasságról” szóló levelet, hogy helyesbítse ezt a felfogást, és megvilágítsa a házasságról szóló keresztény tanítást.

A házasságra vonatkozó törvények

Mindenki szabadon választhat házasság és magányos élet között.

Mi szükséges ahhoz, hogy egy férfi és egy nő egybekelése igazi házasság legyen? Ahhoz, hogy igazi házasság legyen, a következők szükségesek: szándékozzanak házasságot kötni, szabadakaratból tegyék, és akarják megtartani a házasságra vonatkozó törvényeket.

Manapság sokan túl nehéznek találják a házasság törvényeit. Manapság sokan azt hiszik, hogy a házasság törvényei rosszak. Manapság sokan azt hiszik, hogy a házasság törvényei értelmetlenek.

Isten rendelte a házasságot, így Isten rendelte el a házasság törvényeit is. Isten rendelte el a házasságot, így Isten ellenőrzi a házasság törvényeit is. Sok ember elfelejti, hogy Isten rendelte a házasság törvényeit.

Ha Isten rendelte a házasság törvényeit,
ezek nem lehetnek túl nehezek,
ezek nem lehetnek rosszak,
ezek nem lehetnek értelmetlenek,
mert Isten végtelenül bölcs és jó.

Isten a házasság törvényeit a férfi és a nő javára és a gyermekek javára rendelte. Isten a házasság törvényeit a család boldogságára, az állam javára és az emberi nem javára rendelte.

Az emberek döntik el, hogy házasodnak e és kivel kötnek házasságot. Ebben az értelemben az emberek műve a házasság.

De ez nem jelenti azt, hogy az ember megváltoztathatja a házasság lényegét. Nem jelenti azt, hogy emberek szabják meg a házasság törvényeit, s hogy emberek ellenőrizhetik azt. Ezt csak Isten teheti.

A házasság legfőbb törvénye, – hogy a házasság felbonthatatlan.

A házasság áldásai


Isten rendelte a házasságot és azt szentségi méltóságra emelte. Isten rendelte azokat a törvényeket, melyek a házasságot megszabják. Isten adja a házasságból származó áldásokat.

A házasság legnagyobb áldásai:
a gyermekek,
az egymás iránti hűség
és a szentség kegyelme.

Gyermekek

hogy őt megismerje, szeresse, és életét megossza vele a mennyekben.

Azok, akik szeretik az Istent, vele akarnak lenni a mennyországban. Azok, akik szeretik az Istent, kívánják, hogy más is ismerje, szeresse Istent és kívánjon Vele lenni a mennyországban.

Akiknek gyermekeik vannak, segíthetik őket abban, hogy megismerjék és szeressék Istent, és kívánjanak vele élni a mennyországban.

Akiknek gyermekeik vannak, azoknak hatalmában áll polgárokat adni a mennyországnak.

Akiknek gyermekeik vannak, megvan a kiváltságuk, hogy polgárokat adjanak a mennyországnak.

Akiknek gyermekeik vannak, elősegítik Isten tervét: az Ő országának növekedését.

De a gyermekek gyöngék, a gyermekeket gondozni kell, a gyermekeket tanítani kell.

A gyermekek nem élhetnek, ha nem gondozzák őket.

A gyermekek csak akkor ismerhetik és szerethetik meg az Istent, ha erre megtanítják őket.

Kinek kell gondoskodnia a gyermekekről? Kinek kell tanítania a gyermekeket? A szülőknek kell gondoskodni róluk, a szülőknek kell tanítani őket, ez Isten elgondolása. Ezért rendelte Isten a házasságot. Isten azért rendelte a házasságot, hogy legyenek gyermekek, legyen aki gondozza, és tanítsa a gyermekeket. „A házasság elsődleges célja a gyermekek életrehívása és nevelése.”

Hűség

A gyermekáldás után következő áldás a hűség kegyelme.

A házasság szentsége által adja meg Isten a kegyelmet, melynek segítségével férfi és nő egyetértésben élhet egymással. A házasság szentsége által adja meg Isten a kegyelmet, hogy a férfi és nő szeresse egymást. A házasság szentsége által adja meg Isten a kegyelmet, melynek segítségével férfi és nő mindig és mindenben egymás javát keresik. Megkapják a kegyelmet, hogy házasságuk igazi keresztény házasság legyen.

Isten bizonyos dolgokat azért tilt, másokat azért parancsol, hogy a házastársakat boldoggá és egymás iránt hűségessé tegye.

Isten a házastársaknak megtiltja, hogy egymáson kívül máséi is legyenek, vagy máséi kívánjanak lenni. Ez annyit jelent, hogy Isten tiltja a házasságtörést, sőt annak kívánását is.

Isten megparancsolja a házastársaknak, hogy szeressék egymást és egymás javát keressék. Isten megparancsolja a házastársaknak, hogy életüket szerető egyetértésben töltsék. Isten megparancsolja a házastársaknak, hogy az Ő szolgálatában és lelkük megmentésében segítsék egymást.

Ha a házasságot a maga tágabb értelmében teljes és bensőséges közösségi életnek fogjuk fel, akkor a házasságnak valóban fő célja, hogy a férfi és nő mindent megtegyen, hogy egymást nagyobb tökéletességre segítse.

Ki a család feje?

Ha a férfi és nő hűségesek egymáshoz, akkor egyetértés lesz köztük. Hogy egyetértés lehessen, rendnek kell lenni. Hogy rend lehessen, tekintélynek kell lenni. Ezt a tekintélyt a férfi kapta.

A férfi a család feje. Ha a férfi a család feje, az asszonynak engedelmeskednie kell. Az asszony engedelmességi kötelezettsége függ a körülményektől. Változhatik idő szerint, hely szerint és személy szerint.

De a törvény nem változik: a férfi a család feje.

Vajon a nő teljesen alárendelt az által, hogy a férfi a család feje? A nő nem feltétlenül alárendelt.

Jogai vannak, mint feleségnek, jogai vannak, mint társnak, és jogai vannak, mint anyának.

Ha a férfi a család feje, a nő a család szíve. Ha a férfi első a kormányzásban, a nő első a szeretetben.

Ha a férfi elhanyagolja családfői kötelességeit, mit tegyen az asszony?

Ha a férfi elhanyagolja családfői kötelességeit, a nő elfoglalhatja helyét. Ha a férfi, mint családfő nem irányítja a családot, a nőnek kell azt megtennie.

A szentségi kegyelem

A szentségi kegyelem hathatósan segíti a házastársakat. A szentségi kegyelem földi előnyöket ad, a szentségi kegyelem lelki előnyöket ad. A földi előnyök forrása: a házasság felbonthatatlansága.

A házasság felbonthatatlanságának ténye férfinak és nőnek különböző előnyöket biztosít. Erősíti hűségüket, bizakodóvá teszi őket, és öreg korukra biztonságot ad.

A házasság felbonthatatlanságának ténye előnyöket biztosít a gyermekeknek, biztosítja számukra szüleik állandó gondoskodását.

A házasság felbonthatatlanságának ténye előnyöket biztosít az államnak. Az értékes társadalom alapja az értékes család, amelyből értékes nemzedék származik.

A lelki előnyök abból származnak, hogy Krisztus megáldotta a házasságot és a házassági eskü révén számíthatnak a házastársak az Ő különös kegyelmére.

A keresztény házastársaknak Krisztus segítséget ad, hogy szentekké legyenek és Istent szolgálják. A keresztény házastársaknak különös erőt ad, hogy szeressék egymást, hogy teljesítsék kötelességeiket, hogy elkerüljék a veszélyeket, és legyőzzék a nehézségeket.

Ha a keresztény házastársak élnek ezzel a segítséggel, boldogok lesznek, szentek lesznek, szeretni fogják egymást, ahogy Krisztus szereti az Ő Egyházát.

A házasság lealacsonyítása

Napjainkban a házasságot lealacsonyítják és a családi életet lezüllesztik. Miért van ez?

A házasságot lealacsonyítják és a családi életet szétzüllesztik, mert sokan nem látnak benne semmi szentet.

Sokan azért nem látnak benne semmi szentet, mert a sajtó, a film, a rádió nem lát benne semmi szentet.

Sok embert befolyásol a sajtó, a film, a rádió. Akik a házasságban semmi szentet nem látnak, tagadják, hogy Isten rendelte a házasságot. Azt mondják, hogy a házasság emberek műve és nem Istené.

Az ember-alkotta házasság

Sokan azt mondják, hogy a házasság az emberek műve. Ha a házasság az emberek műve, amint sokan mondják, akkor a házasság törvényeit is emberek alkották.

Ha emberek alkották a házasság törvényeit, akkor ezeket a törvényeket bárki kedve szerint megváltoztathatja.

Mi történik, ha a házasság törvényeit bárki kedve szerint megváltoztathatja?

A következő:
házasságtörés,
hűtlenség,
születések szabályozása,
erkölcstelenség,
a család szétzüllése,
válás.

Születések szabályozása

A katolikus Egyház nem mondja, hogy mindenkinek nagy családja legyen, de megköveteli az Egyház, hogy a házastársak mesterségesen ne csökkentsék gyermekeik számát. Aki ezt teszi, vétkezik!

Aki gyermekeinek számát korlátozza, igyekszik tettét igazolni. Azt mondják, hogy nem telik nekik gyermekre. Azt mondják, hogy a gyermekszülés veszélyes az asszonyra nézve.

A mesterséges születésszabályozást sohasem lehet igazolni. Az ilyen születésszabályozásnál a nemi erőket felhasználják, de eredményességüket megakadályozzák. A mesterséges születésszabályozás Isten tervének meghiúsítása. A mesterséges születésszabályozás szándékával folytatott házasélet nemi perverzitás.

A mesterséges születésszabályozás önmagában rossz, és rosszat sohasem szabad tenni, még akkor sem, ha jó származik belőle. Súlyos bűn terheli azokat, akik a születést mesterségesen szabályozzák.

Gyermekgyilkosság

Jó az igazi irgalmasság. Sok embernek azonban furcsa elképzelése van az irgalmasságról. Egyesek azt gondolják, hogy ártatlan gyermekek meggyilkolása irgalmas cselekedet lehet. Törvényeket kívánnak, melyek megengedik a meg nem született gyermek meggyilkolását. A meg nem született gyermek meggyilkolása éppen olyan bűn, mint a megszületett gyermek meggyilkolása.

Vajon szabad e meggyilkolni a meg nem született gyermeket, ha az édesanya élete veszélyben van? Sohasem szabad meggyilkolni a meg nem született gyermeket még akkor sem, ha az édesanya élete veszélyben van. Ha az édesanya élete veszélyben van, az orvosoknak mindent meg kell tenniök, hogy tudásukkal mentsék meg, de nem azzal, hogy megölik gyermekét.

Rosszat sohasem szabad tenni, még akkor sem, ha jó származik belőle.

Az orvosok ne öljék meg az anyát, hogy megmentsék gyermekét. Az orvosok ne öljék meg a gyermeket. hogy megmentsék anyját. Ha nem tudják mindkettőt megmenteni, mentsék meg az egyiket és hagyják a másikat meghalni, de ne öljék meg a másikat. Egyiket sem szabad megölniök.

Jogosan csak a gonosztevőt szabad megölni. Lehet e gonosztevő a még meg sem született gyermek? Jogosan megölhetjük az erőszakkal támadót. Vajon a meg nem született gyermek erőszakos támadó?

A meg nem született gyermek megölését semmi sem igazolhatja, mert ez nyilvánvalóan gyilkosság.

Isten és a különböző irányzatok

Egyesek a faj érdekeit tartják szem előtt. Egyesek a faj érdekeinek túlságosan nagy jelentőséget tulajdonítanak.

Azt képzelik, hogy önmagukban rossz dolgok is szolgálhatják a faj érdekeit. De rosszat sohasem szabad tenni, akkor sem, ha jó származik belőle. Egyes irányzatok jogot formálnak arra, hogy némelyeket eltiltsanak a házasságtól, némelyeket eltiltsanak a gyermekáldástól és bevezessék a sterilizációt.

Nincs az a hatalom, amelynek joga volna megakadályozni az emberek házasságkötését, és megakadályozni a gyermekáldást. Nincs az a hatalom, amelynek joga volna megcsonkítani olyan alattvalóinak testét, akik nem érdemeltek büntetést.

Modernek legyünk?

Akik magukat modernnek vallják, azt mondják: férfi és nő egyenlő. Ha a férfi és nő egyenlő, az asszonynak nem kell engedelmeskednie. Akik magukat modernnek vallják, azt is mondják: az asszonynak joga van ahhoz, hogy kötelességeit mint feleség és anya elhanyagolja.

Meg kell engedni az asszonynak, hogy minden idejét a közügyeknek, a szociális problémáknak és gazdasági ügyeknek szentelje.

Azok az emberek, akik ezt mondják, lehetnek modernek, de kiveszett belőlük minden jóérzés.

Mi történik, ha az asszony megfeledkezik anyai és házastársi kötelességeiről, ha minden idejét a közügyeknek, a szociális problémáknak és gazdasági ügyeknek szenteli?

Ez történik:
a férj elveszti feleségét,
a gyermekek elvesztik anyjukat
s az otthon elveszti gondozóját.

Azokból az emberekből, akik ezt mondják, kiveszett minden jóérzés. Ezek arra bíztatják az asszonyt, hogy dobjon el magától mindent, ami anyai, feleségi és élettársi jogait biztosítja. Egyáltalán nem foglalkozhatik az asszony közügyekkel?

Foglalkozhatik az asszony közügyekkel, szociális problémákkal, és gazdasági ügyekkel, de első kötelessége mindig családjának gondozása.

Elmaradottak legyünk?

Vannak, akik azt mondják, hogy a házasságtörés nem nagy dolog. Vannak, akik azt mondják, hogy a férfi nem elégedhetik meg egy asszonnyal. Vannak, akik azt mondják, hogy az asszony nem elégedhetik meg egy férfival. Vannak, akik azt mondják, hogy a családi háromszög elítélése ósdi felfogás.

A családi háromszög elítélése nem ósdi felfogás. A házasságtörés elítélése nem ósdi felfogás. Ennek a tilalomnak alapja Isten törvénye.

Isten a házasság törvényeit emberek számára rendelte, tehát megadta nekik a képességet is ezek megtartására. Isten a házasság törvényeit az emberiség javára rendelte.

Vannak, akik azt mondják, hogy férfi és nő kapcsolatának alapja a szimpátia és érzelem. A szimpátia és érzelem nem lehet a házasság alapja, mert a szimpátia és érzelem elmúlnak. A házasság alapja a szeretet.

Válás

Vannak, akik azzal támadják a szentségi házasságot, hogy az csak közjogi szerződés. Ha a házasság közjogi szerződés, akkor felbontható, mert emberek kötötték.

Vannak, akik még tovább mennek, és azt mondják, hogy a házasság csak magánszerződés. Ha magánszerződés, még könnyebben felbontható, mint a közjogi szerződés. Azok, akik a házasságot csak közjogi vagy magánszerződésnek tekintik, azonnal készek felbontani, amint a házasélet számukra terhessé vagy kellemetlenné válik. A válást emberséges cselekedetnek vélik.

Emberségesebbnek tartják magukat még Jézus Krisztusnál is, Aki úgy áldotta meg a házasságot, amint azt az Isten rendelte és úgy erősítette meg a rávonatkozó törvényeket is a férfi és a nő javára, a gyermekek javára és az állam javára.

A házasság legfőbb törvénye, amit Jézus Krisztus újra kihirdetett, ez: a házasság felbonthatatlan.

Boldog a világ

Sokan úgy vélik, hogy a válást meg kell engedni. Sokan úgy vélik, hogyha megengedik a válást, a világ boldogabb lesz. Vajon boldogabb lesz e a világ, ha a válást megengedik? Ha a válást megengedik, a világ boldogtalanabb lesz.

Ha a házasság felbontható, ki akar majd házastársával egy életen át együtt maradni? Ha a házasság felbontható, ki akar majd gyermeket? Ha a házasság felbontható, ki fogja majd felnevelni a gyermekeket? Ha a házasság felbontható, ki marad hűséges? Ha a válás lehetséges, akkor a családi élet lehetetlen.

Ha a családi élet lehetetlenné válik, mi lesz a társadalomból? Ha a válást megengedik, ez bajt okoz férfinak és nőnek, bajt okoz a gyermekeknek, bajt okoz az államnak. Bajt és nem boldogságot.

Vegyes házasság

Elismeri az Egyház a vegyes házasságot?

Az Egyház nem ismeri el a vegyes házasságot. Az Egyház tiltja a vegyes házasságot.

Miért tiltja az Egyház a vegyes házasságot? Mert bajt okoz, mert szenvedést okoz.

Az Egyház tiltja, mert a katolikus fél fokozatosan feladja meggyőződését. Az Egyház tiltja, mivel a gyermekek elvesznek az Egyház számára. Az Egyház tiltja, mert a házastársak rendszerint elidegenednek egymástól.

A boldog házasság alapja a férfi és nő teljes egyetértése. Hogyan élhetnek teljes egyetértésben, ha legmélyebb vallási meggyőződésükben nem egyeznek?

A tapasztalat azt mutatja, hogy a vegyes házasságok legritkább esetben boldogok. Akad néhány kivétel közöttük, de ezek is boldogabbak lennének, ha mindkét fél egy vallású lenne. De a vegyes házasságoknak rendszerint boldogtalanság a vége.

Sohasem engedi meg az Egyház a vegyes házasságot?

Az Egyház eltűri a vegyes házasságot, ha erre komoly oka van. De csak olyan esetben, ha a katolikus fél szabadon gyakorolhatja vallását. A katolikus félnek törekednie kell arra, hogy házastársa megtérjen. Gyermekeit katolikus hitben kell nevelnie, és házasságát katolikus templomban kell kötnie. Az Egyház azzal a feltétellel engedi meg a vegyes házasságot, hogy a nem-katolikus fél ígéretet tesz eme szabályok betartására.

Egyetlen megoldás

Napjainkban a házasság eszményét lealacsonyították. Ez sok szenvedésnek lett okozója. Hogy állíthatjuk helyre a házasság eszményét? Hogyan ahadályozhatjuk meg a szenvedést? Csak egy megoldás van: a házasságot vissza kell állítani az őt megillető helyre, ahova Isten állította. Ezen a helyen a házasság szent, a házasság kegyelmet ad, a házasság szentség. Isten terve szerint a házastársak egymás iránti kapcsolata olyan, mint Krisztus szeretete az Egyház iránt. Ki állíthatja a házasságot arra a helyre, amely őt Isten terve szerint megilleti? Ezt megtehetik a házastársak, megtehetik a házasulandók, megteheti az állam.

Mit tehetnek a házastársak?

Hogyan állíthatják a házastársak a házasságot az Isten terve szerint az őt megillető helyre? A házastársak úgy állíthatják a házasságot az őt megillető helyre, hogy igazi keresztény házaséletet élnek, mindenben engedelmeskedve a házasságra vonatkozó isteni törvényeknek. Azáltal, hogy segítik egymást, azáltal, hogy hűségesek, és azáltal, hogy nem élnek vissza a házasság-adta jogaikkal, valamint azzal, hogy a szentségekhez járulnak.

HA házastársak úgy állíthatják a házasságot az őt megillető helyre, ha ismerik a házasság célját, ha ismerik Istennek a házasságra vonatkozó törvényeit, és megtartják őket. A házastársak úgy állíthatják a házasságot az őt megillető helyre, ha élnek a szentség kegyelmével, és igazi keresztény életet élnek.

Mit tehetnek a házasulandók?

HHogyan állíthatják a házasulandók a házasságot az Isten terve szerint őt megillető helyre?

Ha komolyan készülnek a házasságra. Hogyan kell készülniök? Jellemük alakításával, és azzal, hogy házastársuk helyes megválasztásához segítséget kérnek a Szentlélektől.

Választásuk végleges. Ennél fontosabb döntés nincs életükben.

Ha választásuk helyes, boldogok lesznek itt és a másvilágon. Ha választásuk elhibázott, boldogtalanok lesznek itt és esetleg a másvilágon is.

A fiatalság választásában nem lehet eléggé óvatos. Vigyázni kell, hogy ne menjen fejjel a falnak. A választásnál arra kell gondolniok, hogy a házasság szent, hogy a házasság felbonthatatlan.

Választásuk előtt ki kell kérniök szüleik tanácsát, belátva, hogy az idősebb és házaséletet élő emberek nagyobb tapasztalattal rendelkeznek, mint a házasulandók.

Mit tehet az állam?

Hogyan állíthatja az állam a házasságot az Isten terve szerint őt megillető helyre? Az állam úgy állíthatja a házasságot az őt megillető helyre, hogy segítséget nyújt férfinak és nőnek, hogy házaséletüket Isten törvényei szerint éljék. Mi szükséges ehhez?

Megélhetés mindenki számára. Az asszonyok ne legyenek kénytelenek házonkívüli munkájukkal pénzt keresni. Emberhez méltő életmód, elérhető árak, szülésnél orvosi segítség.

Mit tehet még az állam? Az állam törvényeket állíthat az erkölcstelenség útjába. Együtt dolgozhat az Egyházzal, és törvényeit az Egyház törvényeire építheti. Az Egyház és állam együttműködése mindkettőre előnyös. Ami előnyös az Egyházra és az államra, az előnyös az emberekre is.

*

Segítsen minket az Atya, Aki rendelte a házasságot, A Fiú, Aki megerősítette törvényeit, a Szentlélek, Aki kegyelmével erőt ad a törvények megtartására, hogy visszaállíthassuk a házasságot az Isten terve szerint őt megillető helyre.


Real Time Web Analytics