Egyre nagyobb teret nyer a szabadkőműves

hamvasztás a Zsinati Egyházban

1963. május 8-án VI. Pál visszavonta az 1917-es Kánonjogi Kódex 1203. kánonját, amely megtagadta a katolikus temetést azoktól, akik elhamvasztatják a testüket. 1963. július 5-én jóváhagyta a Piam et Konstantinem Útmutatást, amely lehetővé tette a katolikusok elhamvasztását. Utána az a hír járta, hogy a szabadkőművesség megzsarolta. A pletyka szerint, ha nem hagyta volna jóvá a hamvasztást, felfedték volna homoszexuális múltját.

Valódi vagy sem, az számít, hogy 1) engedélyezte a Katolikus Egyház teljes hagyományával ellentétes hamvasztást, és 2) cselekedete nagyon tetszett a szabadkőművességnek.

1983-ban ez a téves doktrína bekerült a II. János Pál által kihirdetett Új Kánonjogi Kódexbe (1176. kánon 3. §).

A Vatikán 33 éven át nem adott ki más dokumentumot, és a progresszív helyi püspökök mindenütt ösztönözték a hamvasztást.

2016. október 25-én Ferenc jóváhagyta a Hittani Kongregáció Ad resurgendum dokumentumát, amely megerősíti, hogy a választható hamvasztás „egészségügyi, gazdasági vagy társadalmi megfontolásokból”. (4. §) Vagyis szélesre tárta az ajtót minden katolikus előtt, hogy éljen e kifogások egyikével vagy másikával. Néhány korlátozás megmaradt, például az a kikötés, hogy a hamvakat temetőben kell elhelyezni.

Ezen a héten, 2023. december 12-én Ferenc tett egy újabb lépést, és jóváhagyta, hogy a hamvakat – de „azoknak csak egy kis részét” – az elhunyt számára kedves „jelentős helyen” helyezzék el, ahol élt; nagyobb részét "szent helyen" kell örök nyugalomra helyezni.

Victor Fernandez bíboros, a Hittani Kongregáció vezetője, aki aláírta a dokumentumot, bizonyos korlátozásokat ír elő: A hamvakat nem lehet "levegőben, szárazföldön, tengeren vagy más módon szórni, és nem őrizhető meg tárgyi emlékekben", ékszerekben vagy egyéb tárgyakban." Hét évvel ezelőtt Müller bíboros, aki az Ad resurgendumot írta, szintén korlátozásokat vezetett be a "katolikus hamvasztás" tekintetében, amelyeket ma Fernandez szinte teljesen figyelmen kívül hagyott. Miért kellene Fernandezét komolyabban venni, mint Müllerét?

Ki ne látná, hogy a zsinati egyház a szabadkőművességnek a hamvasztásról vallott elvei elfogadása felé halad?

Képek: Lent: Müller és Fernandez, az átmeneti korlátozások mesterei.
Második sor: hamvasztás ma a zsinati egyházban.
Harmadik sor: így lesz holnap, ha Isten nem lép közbe.


Forrás: https://traditioninaction.org/RevolutionPhotos/B068-Fer.htm .


Real Time Web Analytics