Világméretű lelki keresztes hadjárat

Szűz Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletére,

hogy isteni beavatkozásért esedezzünk

az Egyház válsága miatt

Fatimában a Szűzanya a rózsafüzér imádkozását és az öt elsőszombati ájtatosságot adta nekünk, mint hatékony lelki eszközt, amellyel különleges isteni kegyelmeket nyerhetünk.

Az öt elsőszombati engesztelés a következőkből áll: az öt egymást követő hónap első szombatján szentgyónáshoz és a szentáldozás szentségéhez járulni, imádkozni a rózsafüzért, és tizenöt percig elmélkedni a rózsafüzér tizenöt titka közül legalább egyről, azzal a szándékkal, hogy jóvátegyük a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve ellen elkövetett bűnöket.

A Katolikus Egyházat jelenleg sújtó borzasztó válság miatt a Fatimai Miasszonyunk Testvériség világméretű lelki keresztes hadjáratot indít, amely a rózsafüzér napi imádságából és az öt elsőszombati ájtatosságból áll, hogy Szűz Mária Szeplőtelen Szívén keresztül Isten segítségét és beavatkozását kérje, különösen a római Szentszékért.

Ez a lelki keresztes hadjárat 2024. január első szombatján (január 6.) kezdődik és 2024. december első szombatján (december 7.) fejeződik be.

2023. december 8., a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepén

Christopher P. Wendt, a Fatimai Miasszonyunk Nemzetközi Testvériségének igazgatója

+ Athanasius Schneider, a Fatimai Miasszonyunk Testvériség spirituálisa, az asztanai Szűz Mária Főegyházmegye segédpüspöke

(Ford.: F.D.)

A Püspök atya kérése, hogy a felhívást ezzel a linkkel együtt terjesszük:

The Confraternity of Our Lady of Fatima - 2024 Worldwide Crusade in Honour of the Immaculate Heart of Mary .

Itt további részletek olvashatóak többek között az egyéni és közösségi csatlakozás lehetőségeiről.

AD IESUM PER MARIAM


Real Time Web Analytics