Carlo Maria Viganò érsek: A globalizmus az

„Antikrisztus felemelkedésének” „sátáni” előkészítéseAz egykori pápai nuncius kibővítette a globalizmus és a sátánizmus közötti bensőséges kapcsolatról alkotott véleményét.

(LifeSiteNews) ––Carlo Maria Viganò érsek ismét elítélte a „globalizmus” felemelkedését, azt állítva, hogy az az „Antikrisztus politikai felemelkedésére” készíti fel az emberiséget.

Augusztus 24-én egy francia nyelvű hírügynökségnek adott interjújában Viganò a „globalizmus” térnyerését és a társadalomra gyakorolt hatását kommentálta. Az érsek, megerősítve a globalizmusról alkotott korábbi következetes vádiratát, a társadalom megromlását a Katolikus Egyház romlottságával hozta összefüggésbe:

Az az elem, amit véleményem szerint világossá kell tenni – hogy a vádirat teljes legyen – a civil szférában zajló mélyállam-puccs és az egyházi szférában a mélyegyház hasonló puccsa közötti tükör-kapcsolat.

A mindkét szférát aláásó „felforgató akció” „azonos” – szögezte le –, „mint ahogy az őket mozgató inspiráló elvek és az általuk kitűzött célok is azonosak”.

Érvelése szerint a katolikusok számára „alapvető fontosságú annak megértése, hogy a II. Vatikáni Zsinat és a Novus Ordo [ford. megj.: új miserend] olyan volt az Egyház számára, mint a Forradalom és az Emberi Jogok Nyilatkozata a civil társadalmak számára, mert mindkettő gyökerében ott rejlik a Forradalom mérgező csírája, vagyis az Isten által az emberek és az emberi társadalmak számára létrehozott természetes rend felforgatása.”

Folytatva, az érsek a globalizmus és a sátánizmus közötti összefüggést ecsetelte, azzal érvelve, hogy ezek szinte szinonimák. "A globalizmus lényege sátáni, a sátánizmus lényege pedig globalista."

A Sátánnak ugyanis az a terve, hogy létrehozza az Antikrisztus uralmát, lehetőséget adva neki, hogy parodizálja Krisztus földi életét, groteszk csodákkal utánozza csodáit, nem az Igazság egyszerűségével, hanem csalással és hazugságokkal vonzza a tömeget.

A globalizmus biztosítja, mondhatni, az emberiséget az Antikrisztus politikai felemelkedésére felkészítő színpadi berendezést, kéziratot és forgatókönyvet, akinek a világ uralkodói – szolgái – átadják nemzeti szuverenitásukat, hogy egyfajta világzsarnokká válhasson.


Kifejtve, hogyan lehet egy ilyen „színpadi felállítást” megvalósítani, Viganò azt írta, hogy „ami megmaradt Krisztus uralmából, azt el kell törölni az intézményekben, a kultúrában és a polgárok mindennapi életében”. Ennek egyik módja olyan „erkölcsi feloldozás” megvalósítása – érvelt –, amely „kicsapongásra és az erényen való gúnyolódásra” ösztönözné az embereket.

Viganò érsek felhívást intéz minden keresztényhez és egy Antiglobalista Szövetség létrehozására szólít fel, amely megállíthatná az emberiség globális rabszolgaságba taszítását .

De kiemelt olyan szempontokat is, mint a „természetes család, a társadalom alapvető sejtjének elpusztítására tett kísérletek, amelyeket kiiktatva a gyerekek árukká válnak, olyan termékekké, amelyeket a pénzesek megrendelhetnek az interneten, egy hatalmas és egyre virágzóbb bűnözői hálózatot táplálva, nem is beszélve a béranyaság iparágáról."

A válás, az abortusz, az eutanázia, a homoszexualizmus és a pánszexualizmus, a csonkolásos nemi átalakítások hatékony eszközöknek bizonyultak nemcsak a kinyilatkoztatott hit, hanem a Természettörvény legszentebb alapelveinek a felszámolására is.

Szemben a katolikus hittel, amellyel ezek az életellenes mozgalmak szemben állnak, a globalizmus „vallás”, amelyet egy „felébredt [woke] ideológia” terjeszt – jelentette ki az érsek. Míg a katolicizmus középpontjában Krisztus áll, „a globalisták a „társadalmi királyság” katolikus elveit alkalmazzák, de a Sátánt kiáltják ki a társadalmak királyának.

Viganò, aki korábban pápai nunciusként szolgált az Egyesült Államokban 2011 és 2016 között, kiemelte a „hivatalos trendhez nem igazodó információk cenzúráját, amelyet a közösségi platformok és a média cinkosságával hajtottak végre”. Érvelése szerint ezt alkalmazták a modern társadalomban, lehetővé téve a katolikusellenes szellem terjedését:

Nem véletlen, hogy a demokratikus fikció a népi tüntetések erőszakos elnyomásának eszközeit alkalmazza, amelyeknek egy szabad demokráciában barikádokhoz és nemzetközi megvetéshez kellene vezetniük – gondolok itt többek között Macronra, a Klaus Schwab Világgazdasági Fóruma égisze alatt működő „A Holnap Fiatal Vezetői” programjának volt diákjára. Nem elég „demokráciának” nevezni a diktatúrát ahhoz, hogy varázsütésre azzá váljon, különösen akkor, ha az állampolgárok viszonyulása azokhoz, akik lelkiállapotukat és elvárásaikat értelmezik, veszélyt jelent ezeknek a felforgató parazitáknak a túlélésére.

Kétségét fejezte ki aziránt is, hogy a választások jelenlegi függetlenségéről és igazságosságáról azt állítani, hogy „demokratikus”, illúzió, amellyel a „szabadkőműves oligarchia” hitegeti az embereket.

Megismétlem: ha a demokrácia működne, nem hagynák, hogy a polgárok a választások bohózatával és a parlamenti képviselet illúziójával játsszanak. Ha megengedik, az azért van, mert a szabadkőműves oligarchia tudja, hogy mindenhol elhelyezett küldöttei révén irányítani tudja. Másrészt az Antikrisztus király lesz, nem elnök; abszolút, totalitárius, diktatórikus módon fogja gyakorolni a hatalmat. És azok, akik hisznek a demokrácia meséjében, túl későn veszik észre, hogy becsapták őket.

Abp. Viganò tells Steve Bannon COVID response is ‘planned’ to establish ‘totalitarian regime’ .

Az érsek globalizmus elleni érvei korántsem most hangzottak el első alkalommal. Tavaly nyáron a Steve Bannon-nak adott interjújában ezt mondta:

Röviden: az uzsorások és spekulánsok legfőbb parancsnoksága irányít bennünket, Bill Gatestől, aki közvetlenül az élelmezési vészhelyzet előestéjén fektet be nagy farmokba, vagy közvetlenül a járvány kitörése előtt vakcinákba, egészen Soros Györgyig, aki a valuták és az államkötvények ingadozásain spekulál, és Hunter Bidennel együtt biolaboratóriumot finanszíroz Ukrajnában.

Azzal érvelt, hogy a nemzeti vezetők és államfők „nemzetünk árulói, akik elkötelezettek a lakosság kiirtása mellett, és minden cselekedetüket azért hajtják végre, hogy a lehető legnagyobb kárt okozzák az állampolgároknak”.

De azt is hitte, hogy a „szándékos ártási szándék” ellenére a „Nagy Újraindítás” néven ismert globalista törekvésnek „elkerülhetetlenül” kudarc lesz a vége, amelynek az időpontja „az ellenállási képességünktől és attól függ, ami az isteni Gondviselés terveiben szerepel.”

Arra buzdította a családokat, hogy vegyenek részt a Nagy Újraindítás „építsd vissza jobban”[ build back better] programja elleni mozgalomban, és inkább „építsék újjá azt, amit leromboltak”.

forrás: https://www.lifesitenews.com/news/archbishop-vigano-globalism-is-satanic-preparation-for-the-rise-of-the-antichrist/?utm_source=daily-catholic-2023-08-30&utm_medium=email .


Real Time Web Analytics