Viganò érsek társaságot alapít, hogy segítse a papokat

és a szerzeteseket a „Bergoglio-i forradalommal”

való szembenállásbanAmellett, hogy anyagi támogatást nyújt a papoknak és a szerzeteseknek, az Exsurge Domine [Kelj fel, Uram] célja „a katolikus hit megváltoztathatatlan és sérthetetlen hagyományának védelme”, valamint „a hagyományos liturgia megőrzése és támogatása”.Carlo Maria Viganò érsek saját nemzetközi szervezetet alapított, hogy segítse a „kirúgott” papokat és szerzeteseket.

Szombaton bejelentették, hogy az Egyesült Államok korábbi pápai nunciusa védnökévé vált az Exsurge Domine nevű civil szervezetnek, amely nemcsak a nélkülöző papokat és a szerzeteseket, hanem az „Egyház örökérvényű tradícióját is védi":

… személyes védelmem alatt megalakult a Exsurge Domine civil szervezet, amelynek szociális célja: „segítségnyújtás, támogatás és anyagi segítség azoknak a papoknak, szerzeteseknek, valamint felszentelt laikusoknak, akiknek bizonyos gazdasági és logisztikai nehézségeik vannak; a katolikus hit megváltoztathatatlan és sérthetetlen tradíciójának a védelme; a hagyományos liturgia megőrzése és előmozdítása; bátorítani a kereszténység hatalmas vallási, történelmi és művészi örökségének a tanulmányozását, valamint teológiai és kulturális tudatosságát; a párbeszéd és a találkozás lehetőségeinek előmozdítása a Katolikus Egyház örökérvényű tradíciójának keretén belül működő különféle egyesületek, megtapasztalások vagy csoportok között.

Az alábbiakban olvasható nyilatkozatában az érsek hívja azokat a hagyományhű papokat, apácákat és szerzeteseket, akiknek a hitükhöz való hűségük jelentette az „üldözés tárgyát”, és emiatt kaptak büntetést feljebbvalóiktól.

„…Ahogyan a járvány idején a betegekkel való bánásmód miatt sok orvos elvesztette praktizálási engedélyét és fizetését, ugyanúgy a bergogliói forradalomhoz nem alkalmazkodó papokat és szerzeteseket is eltávolítják a templomokból, kizárják a kolostorokból, és minden támogatás nélkül hagyják őket” – írta Viganò.

Az érsek ezt különösen megdöbbentőnek tartja, tekintettel arra, hogy közben az Egyház „eretnekeket, perverzeket és korruptakat” támogat.

„… Valójában azok támogatják és bátorítják őket a bűnben és az erkölcstelenségben, akiknek Krisztus azt parancsolta, hogy védjék meg a nyájat a ragadozó farkasoktól” – mondta.  

A hagyományhű hívek elleni támadások példájaként Viganò egy olaszországi bencés kolostort és egy texasi karmelita kolostort emelt ki, mindkettőt ismerik a LifeSiteNews olvasói. Úgy véli, hogy ezek az esetek, csakúgy, mint a szükségtelen apostoli látogatások, a feddhetetlen püspökök elmozdítása és a hűséges papok felfüggesztése vagy laikus állapotba való kényszerítése „az a hierarchia legmagasabb szintjéről a Katolicizmus utolsó maradványainak az eltorzítására és elpusztítására irányuló szándékos akarat megerősítése.”

Viganò érsek először 2018-ban került a címlapokra azzal, hogy megvádolta és lemondásra szólította fel Ferenc pápát, mert figyelmen kívül hagyta Theodore McCarrick akkori bíboros szexuális visszaéléseit. Azóta számos határozott kijelentést tett a pápát, a jelenlegi pápaság elemeit, a COVID-zárlatokat – amelyek sok helyen a szentségek felfüggesztését is tartalmazták – és a kísérleti COVID-injekciókat bírálva. 

Carlo Maria Viganò érsek sajtóközleménye az Exsurge Domine

megalapításárólAz Egyház nagyon súlyos válságon megy keresztül, amely a polgári kormányokét is tükrözi: a hatalmi pozíciókat betöltők az általuk felügyelt intézmény és a rájuk bízott emberek ellenségeinek bizonyultak. Ez a felforgató akció üldöztetés tárgyává teszi azokat, akik nem hajlandók elfogadni az árulást: ahogyan a járvány idején a betegekkel való bánásmód miatt sok orvos elvesztette praktizálási engedélyét és fizetését, ugyanúgy azokat a papokat és szerzeteseket, akik nem alkalmazkodnak a bergogliói forradalomhoz, eltávolítják a templomokból, kizárják a zárdákból, és minden támogatás nélkül maradnak.

És ami a legzavaróbb, az az, hogy a jók üldöztetései büntetlenül szaporodnak, ugyanakkor azok, akik ezt végrehajtják, békítőnek és „befogadónak” mutatkoznak az Egyház ellenségeivel szemben: az eretnekek, a perverzek és azok, akik romlottak, maradnak a helyükön, sőt, éppen azok támogatják és bátorítják őket a bűnben és az erkölcstelenségben, akiknek Krisztus megparancsolta, hogy védjék meg a nyájat a ragadozó farkasoktól. Másrészt a Santa Marta csodálatos világában a kolostorokat és a egyházi épületeket el kell adni, hogy üdülőhelyekké vagy bevándorlók jól jövedelmező „befogadó központjaivá” váljanak. Vagy leegyszerűsítve: eladják, hogy kompenzálják azt a milliós jóvátételt, amelyet az egyházmegyéknek kell fizetniük romlott papságuk áldozatainak, valamint hogy kompenzálják az elpártoló hívek miatt adódó anyagi hiányt.  

A Bergoglio pártfogoltjai által büntetlenül uralt Vatikán olyan üldöztetéseket hajtott végre, amelyek az Egyház törvényeit sértő fegyelmi intézkedésekben és abban a célban nyilvánulnak meg, amely miatt ezek a törvények legitimek: számtalan példa van az egyházmegyék és vallási közösségek pápai biztosoknak való alárendelésére, a megfélemlítő ellenőrzésekre, az álszent apostoli látogatásokra, a püspökök elmozdítására, miközben olyan papokat a divinis felfüggesztenek, vagy világi állapotba helyeznek, akiknek egyetlen hibájuk az volt, hogy nem akarták elhagyni a katolikus hitet.

A két legújabb eset az olaszországi pienzai bencés kolostor és a texasi arlingtoni karmel közelmúltbeli esetei, amelyek sok kevésbé ismert esethez hozzáadódnak, a hierarchia legmagasabb szintjeiről a katolicizmus utolsó maradványainak eltorzítására és elpusztítására irányuló szándékos akarat megerősítései. Ennek érdekében személyes védnökségemmel megalakult az Exsurge Domine civil egyesület, melynek szociális célja:

„segítségnyújtás, támogatás és anyagi segítség azoknak a papoknak, szerzeteseknek, valamint felszentelt laikusoknak, akiknek bizonyos gazdasági és logisztikai nehézségeik vannak; a katolikus hit megváltoztathatatlan és sérthetetlen tradíciójának a védelme; a hagyományos liturgia megőrzése és előmozdítása; bátorítani a kereszténység hatalmas vallási, történelmi és művészi örökségének a tanulmányozását, valamint teológiai és kulturális tudatosságát; a párbeszéd és a találkozás lehetőségeinek előmozdítása a Katolikus Egyház örökérvényű tradíciójának keretén belül működő különféle egyesületek, megtapasztalások vagy csoportok között.

Az Exsurge Domine végül alapítvánnyá válhat, de már nemzetközi szinten is működik, és olyan egyháziakat segít, akiket a Hagyományhoz való hűségük miatt üldöznek. Bárki, aki osztja ezeket a célokat, támogatóként hozzájárulhat. Aktiválásra került egy honlap – www.exsurgedomine.org –, amelyre mindenkit szeretettel hívok, ahol nyomon lehet követni és támogatni a folyamatban lévő projekteket.

Az igaz keresztény testvériség és a hit, a remény és a szeretet kötelékében megújított egység szellemében tanulságos példát adhatunk üldözött testvéreinknek, figyelmeztetést hűtlen pásztorainknak és reményt gyermekeinknek. Mert csak a szent papok, az evangéliumhoz hű papok, a Krisztusba szerelmes papok fogják holnap, de már ma elkezdve újjáépíteni azt, amit túl régóta hagytunk rombolódni.

+ Carlo Maria Viganò,
érsek, apostoli nuncius, 2023. július 1.

forrás: https://www.lifesitenews.com/opinion/archbishop-vigano-founds-group-to-help-priests-and-religious-resist-the-bergoglian-revolution/ .


Real Time Web Analytics