Pater Anonymus: A Kedves Olvasókhoz fordulokNéhai Mentorom és Jótevőm, Pálos Frigyes prépost, kanonok, művészettörténész, sokszor beszélt nekem szentelő püspökéről, a vértelen vértanúságban Mindszenty József Bíboros Atyánk hűséges harcostársáról, Pétery József váci Megyéspüspökről. Ezen beszélgetések alkalmával Frigyes Atya elmondta, hogy négy súlyos beteg gyógyulásáért, Pétery József Püspök Atya közbenjárását kérte és meghallgatásra talált.

Mint a címben is jeleztem – a Kedves Olvasókhoz fordulok, mert most Frigyes Atya unokahúga, a kiváló orvos, Edit doktor néni életéért aggódik szerető családja és mindenki, aki ismeri e nagyszerű asszonyt.

Imádságban kérjük Pétery Püspök Atya közbenjárását nagybetegünk gyógyulásáért.

Frigyes Atya próbálta mozgatni Pétery Püspök Atya boldoggáavatását, de az illetékesek – ígéretük ellenére – elengedték fülük mellett a kérést.

Ha Frigyes Atya, most mint művészettörténész belépne abba a Székesegyházba, amelyet Pétery József áldozatkészsége és bölcsessége révén, a háború viharában festményekkel ékesítettek, elszörnyedve látná, hogy Kontuly Bélának, a szentély félkupolájába festett, s az Egyházmegye alapítását ábrázoló freskóját eltüntetik, a régmúltban festett kazettás mennyezet egy részét visszafestik, s ki tudja még mi minden történik kedves Katedrálisunkkal.

De, amint a háború viharában Takács István mezőkövesdi művész által megörökítésre is került, Pétery Püspök Atya Szent József oltalmába ajánlotta a Székesegyházat és a várost. Az ostrom idején, a kupolát tartó oszlopok egyikébe fúródott bomba nem robbant fel, mert Szent József védelmezte a Katedrálist.

Az Úr, aki Pálos Frigyes Atyát ebben a Székesegyházban állította barátai közé a papszentelésben – ahol Pétery Püspök Atya könnyek között helyezte kezét a szentelendőkre, tudván, hogy őreá magára és levitáira is milyen nehéz jövő vár – bizonyosan meghallgatja majd a szentéletű Püspök közbenjáró imáját és kedves betegünknek enyhülést ad szenvedésében.


Real Time Web Analytics