Viganò érsek újabb üzeneteA világ, amelyben élünk, az evangélium egyik kifejezésével élve, „in se divisum” [meghasonlott önmagával] (Mt 12:25). Számomra úgy tűnik, hogy ez a meghasonlás a valóság és a fikció megosztottságából áll: az egyik oldalon az objektív valóság, a másikon a média fikciója. Ez bizonyossággal vonatkozik a világméretű járványra, amelyet pszichológiai manipulációként használnak fel, és amely fontos a Nagy Újraindításhoz [Great Reset], de még inkább vonatkozik a szürreális amerikai politikai helyzetre, amelyben a kolosszális választási csalások bizonyítékát kicenzúrázzák a médiumok, amelyek már befejezett tényként hirdetik Joe Biden győzelmét.

A covid valósága szembeszökő ellentétben áll azzal, amit a mainstream média el akar velünk róla hitetni, de ez kevés a hamisság groteszk, de a lakosság többsége által rezignáltan elfogadott kastélyának a lebontásához. Hasonló módon a választási csalás, a szabályok kirívó megsértésének és az eredmények szisztematikus hamisításának a valósága ellentétben áll azzal a mesével, amelyet az információs óriások adtak nekünk, akik szerint Joe Biden az Egyesült Államok új elnöke, punktum. És így kell lennie: nincs alternatívája sem a szezonális influenza feltételezett őrült tombolásának, amely ugyanannyi halálesetet okozott, mint tavaly, vagy a korrupt és a mélyállamnak [szerk. megj.: a "deep state" tükörfordítása, jelenthet akár háttérhatalmat is] alárendelt jelölt megválasztása elkerülhetetlenségének . Tény, hogy Biden már megígérte a korlátozó intézkedések visszaállítását.

A valóságnak már nincs jelentősége: abszolút irreleváns, ha az elgondolt terv és a megvalósítása között áll. A covid és Biden az két hologram, két mesterséges alkotás, amelyek készen állnak arra, hogy újra és újra alkalmazkodjanak a felmerülő igényekhez, vagy szükség esetén helyettesítsék őket covid-21-gyel és Kamala Harrissel. A Trump-támogatókat a nagygyűlések megrendezése miatt felelőtlenséggel vádolók vádjai azonnal eltűnnek, mihelyst Biden hívei gyűlnek össze az utcákon, amint az már megtörtént a BLM tüntetésein. Ami egyesek számára bűncselekmény, mások számára megengedett: magyarázatok, logika, ésszerűség nélkül. Pusztán a baloldaliság, a Biden-re való szavazás, a maszk viselése elegendő ahhoz, hogy bármit megtehess, miközben az, hogy a jobboldalon állsz, Trump-ra szavazol vagy megkérdőjelezed a maszkok hatékonyságát, elegendő ok az elítélésre és a minden bizonyítékot vagy tárgyalást mellőző elítélésre: őket ipso facto fasisztáknak, szuverenistáknak, populistáknak, tagadóknak bélyegzik - és az ezekkel a társadalmi stigmákkal címkézettek arra ítéltetnek, hogy szép csendesen visszavonuljanak.

Így visszatérünk a jó emberek és a gonoszok közötti megosztottsághoz, amelyet kigúnyolnak, ha az egyik oldal - a miénk - alkalmazza, és fordítva, vitathatatlan posztulátumnak tartják, amikor ellenfeleink használják. Láttuk ezt a „fény gyermekeire” és a „sötétség gyermekeire” vonatkozó szavaimra érkezett megvető válaszok esetében, mintha az „apokaliptikus hangvételem” egy tombolóan őrült elme gyümölcse lenne, és nem a valóság egyszerű megfigyelése. De az emberiség e bibliai megosztottságának megvető elutasításával tulajdonképpen csak megerősítették azt, kisajátítva maguknak a társadalmi, politikai és vallási legitimitás címke megadásának a jogát.

Ők a jók, még akkor is, ha támogatják az ártatlanok meggyilkolását - és állítólag túl leszünk rajta. Ők támogatják a demokráciát, még akkor is, ha a választások megnyeréséhez mindig cselhez és csaláshoz kell folyamodniuk - még akkor is, ha a csalás kirívóan nyilvánvaló. Ők a szabadság védelmezői, még akkor is, ha nap mint nap megfosztanak bennünket tőle. Ők az objektívek és őszinték, még akkor is, ha korrupciójuk és bűneik ma már a vakok számára is nyilvánvalóak. A dogma, amelyet, ha másoké, megvetnek és becsmérelnek, vitathatatlan és megcáfolhatatlan, amikor ők hirdetik.

De mint már korábban mondtam, elfelejtenek egy apró részletet, egy olyan részletet, amelyet nem tudnak megérteni: az Igazság önmagában létezik; attól függetlenül létezik, hogy van-e valaki, aki hisz benne, mert az Igazság ontológiailag saját magában rejlik, saját maga az oka az érvényességének. Az Igazságot nem lehet tagadni, mert Isten attributuma; maga az Isten. És minden, ami igaz, része ennek a hazugságokkal szembeni elsőbbségnek. Teológiailag és filozófiailag tehát biztosak lehetünk abban, hogy ezeknek a megtévesztéseknek az órái meg vannak számlálva, mert elég lesz fényt világítani rájuk, hogy összeomoljanak. Fény és sötétség, pontosan. Engedjük meg tehát, hogy fény derüljön Biden és a demokraták megtévesztéseire, anélkül, hogy egy lépést is visszalépnénk: a csalás, amelyet Trump elnök és Amerika ellen terveztek, nem fog sokáig fennállni, és a covid világméretű csalása sem, a kínai diktatúra felelőssége, a korruptok és árulók bűnrészessége, valamint a mélyegyház [szerk. megj.: ez a "mélyállam", azaz a "deep state" mintájára létrehozott "deep church" kifejezés tükörfordítása,amelyre (egyelőre) nincs magyar szó, mondhatnánk talán háttéregyháznak is] rabszolgasága sem marad meg. Tout se tient [Minden mindennel összefügg].

Ezeknek a szisztematikusan felépített hazugságoknak a körképében, amelyet a média felkavaró szemtelenséggel terjeszt, Joe Biden megválasztása nemcsak kívánatosnak, hanem nélkülözhetetlennek, ezért igaznak és véglegesnek tűnik. Annak ellenére, hogy a szavazatok összeszámolása még nincs befejezve; annak ellenére, hogy a szavazatok ellenőrzése és újraszámlálása csak most kezdődik; annak ellenére, hogy a csalással kapcsolatos perek csak most indulnak. Biden-nek elnöknek kell lennie, mert ők már döntöttek róla: az amerikai nép szavazata csak akkor érvényes, ha megerősíti ezt az elképzelést - ellenkező esetben „újraértelmezik”, elutasítják, mint egy népszavazási kezdeményezést, mint populizmust és fasizmust.

Ezért nem meglepő, hogy a demokraták ilyen durva és erőszakos lelkesedést mutatnak in pectore jelöltjük irányában, sem az, hogy a média és a hivatalos kommentátorok ilyen olthatatlan elégedettséget nyilvánítanak ki, sem az, hogy a világ minden tájáról érkező politikai vezetők kifejezik támogatásukat és talpnyaló alávetettségüket a mélyállamnak. Egy verseny nézői vagyunk, hogy ki érkezik elsőként, könyökölve és pöffeszkedve megmutatni, hogy mindenki láthassa, mindig is hittek a demokrata báb elsöprő győzelmében.

De még ha meg is értjük, hogy a világ államfőinek és pártelnökeinek talpnyalása egyszerűen a globális baloldal elcsépelt forgatókönyvének része, őszintén szólva eléggé nyugtalaníthat bennünket az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciájának a nyilatkozata, amelyet a Vatikáni Hírek most közölt, amely zavaró kancsalsággal jelenti ki, hogy támogatja „az Egyesült Államok történelmének második katolikus elnökét”, nyilván megfeledkezve arról a nem elhanyagolható részletről, hogy Biden lelkes abortuszpárti, az LMBT ideológiájának és a katolikusellenes globalizmusnak a támogatója. José H. Gomez Los Angeles-i érsek szülőföldje, Cristeros vértanúinak emlékét megcsúfolva egyenesen azt mondja: „Az amerikai nép szólalt meg.” A nyilvánosságra került és széles körben bizonyított csalások kevéssé számítanak: az emberek szavazatainak idegesítő formalitása, bár ezer módon hamisítva, most lezártnak tekintendő az összehangolt, mainstream gondolat zászlóvivőjének javára. Hányingerrel olvashattuk James Martin (S. J.) és mindazon udvaroncok posztjait, akik azért tolják Biden szekerét, hogy részt vehessenek múló diadalában. Akik nem értenek egyet, akik egyértelműséget kérnek, akik törvényhez folyamodnak, hogy jogaikat védjék, azoknak nincs legitimitásuk, és el kell hallgatniuk, lemondaniuk maguktól és eltűnniük. Illetve: „egyesülhetnek” az ujjongó kórussal, tapsolhatnak és mosolyoghatnak. Akik nem fogadják ezt el, veszélyeztetik a demokráciát, és ki kell őket közösíteni. Mint látható, még mindig két oldal van, de ezúttal ők a legitimek és vitathatatlanok, mert ők szabják meg a határokat.

Jelzésértékű, hogy az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciája és a Planned Parenthood egyaránt kifejezi elégedettségét ugyanazon személy feltételezett választási győzelme miatt. A konszenzus ezen egyhangúsága felidézi a szabadkőműves páholyok lelkes támogatását Jorge Mario Bergoglio megválasztása alkalmával, amely szintén nem mentes a Konklávén belüli csalások árnyékától, és amelyet a mélyállam is egyformán kívánt, amint azt a John Podesta e-mailjeiből, valamint Theodore McCarrick és munkatársainak demokratákkal és magával Biden-nel való kapcsolatából tudunk. Nagyon kedves kis csibészeknek a társasága, kétségtelenül.

Az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciája e szavaival megerősíti és megpecsételi a mélyállam és a mélyegyház közötti pactum sceleris -t [bűncselekmény elkövetésének cselekményét], a katolikus hierarchia legmagasabb szintjeinek rabszolgasorba helyezését az Új Világrend számára, megtagadva Krisztus tanítását és az Egyház tanát. Ennek tudomásul vétele az első, elengedhetetlen lépés annak érdekében, hogy megértsük a jelen események összetettségét és természetfeletti, eszkatológiai perspektívában vegyük figyelembe őket. Tudjuk, sőt szilárdan hisszük, hogy Krisztus, a világ egyetlen igazi Fénye, máris legyőzte a világot elhomályosító sötétséget.

Az amerikai katolikusoknak meg kell sokszorozniuk imáikat, és különleges védelmet kell kérniük az Úrtól az Egyesült Államok elnöke számára. Arra kérem a papokat, különösen ezekben a napokban, hogy végezzék el a Sátán és a hitehagyó angyalok elleni ördögűzést, és celebrálják a Pro Defensione ab hostibus fogadalmi misét. Kérjük bizalommal a Boldogságos Szűz Mária beavatkozását, szenteljük az Ő Szeplőtelen Szívének az Amerikai Egyesült Államokat és az egész világot.

+ Carlo Maria Viganò érsek

2020. november 8.

Dominica XXIII Post Pentecosten

forrás: https://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/5143-vigano-on-biden-the-american-bishops-fr-james-martin-other-occupants-of-the-castle-of-falsehoods

Viganò érsek a katolikusvalasz blogon: Nyílt levélben reagált Viganò érsek Ferenc pápának a homoszexuális élettársi kapcsolatokat támogató szavaira

Viganò érsek a katolikus-honlap.hu-n: A Deep Church és a Deep State szoros szövetsége a keresztényellenes társadalom megvalósításának érdekében

Viganò érsek további írásai honlapunkon:

Viganò érsek az amerikai katolikusoknak: ne ijedjetek meg az ellenségtől, még ebben a rettenetes órában sem
Nyílt levél Donald Trumpnak
Felhívás az Egyházért és a Világért a katolikusokhoz és minden jószándékú emberhez
Vigano érsek az Édesanyáknak: “Mentsük meg gyermekeinket az egészségügyi diktatúrától!”


Real Time Web Analytics