Marian T. Horvat: Hogyan árulta

el a Vatikán a kínai földalatti

püspököket másodszor is?


[Szerk. megj.: XVI. Benedek árulásáról ITT olvashatunk.]

Azokra az olvasókra, akik követték Rómának a kínai földalatti katolikus Egyház ellen nyilvánosan elkövetett árulását , amelyben Benedek 2007-ben írt levele óriási szerepet játszott, a mostani hírek döbbenetes erővel hatottak.


Nyilvánvaló, hogy létezik egy Peking-Vatikáni egyezmény, amely kiárusítja a kínai földalatti Egyházat

A Vatikán felszólította az egyik földalatti püspököt, hogy mondjon le és egy másikat, hogy lépjen vissza és adja át a helyét a kommunista állam által támogatott Hazafias Szövetség (CPA) [békepapság] püspökeinek. Ezeket a püspököket a kommunista rezsim nevezte ki és neki kötelesek engedelmeskedni elsősorban, minden "idegen hatalmat", - beleértve a Vatikánt is - megelőzően.

Az AsiaNews nyilvánosságra hozta, hogy a Szentszék által elismert Shantou -i Peter Zhuang Jianjian püspököt egy vatikáni delegáció felkérte, hogy lépjen vissza. Az érvénytelenül szentelt Huang Bingzhang püspökkel akarják helyettesíteni, akit vatikáni jóváhagyás nélkül nevezett ki a Hazafias Szövetség, és ezért kiközösítés alá esik, és aki már régóta tagja Kína parlamentjének, a Nemzeti Népkongresszusnak.

A másik eset Joseph Guo Xijin püspök esete, Mindong püspökéé, akit felszólítottak, hogy álljon félre és legyen az érvénytelenül szentelt Vincent Zhan Silu püspök segédpüspöke.

Egyszerűen fogalmazva: a Vatikán feladja a Szentszékhez hű püspököket és a kommunista rezsimhez lojálisokkal helyettesíti őket. [Pontosan úgy, mint Mindszenty bíboros esetében.]

A legitim püspökökre nehezedő vatikáni nyomás

Az AsiaNews jelentése szerint Zhuang püspök 2017. októbere óta nem hajlandó lemondani, és átadni a helyét egy kommunistabarát püspöknek. Három hónapon belül már másodszor szólította fel a Szentszék a lemondásra, de ő azt mondta, hogy inkább az engedetlenséget választja, mintsem hogy "megsértse az Egyház dogmáját és fegyelmét".

Majd ezután, 2017. decemberében erőszakkal Pekingbe vitték, hogy találkozzon a Vatikán delegációjával és állami hivatalnokokkal. Ott megint felszólították, hogy mondjon le, hogy javítson a Peking-Róma kapcsolaton és elősegítse az Egyház egységét. A püspök könnyezett; egy megfigyelő azt mondta, hogy Zhuang püspök élete legnehezebb időszakát élte át és elárulva érezte magát.


Róma arra kéri a képen látható Xijin püspököt, hogy lépjen vissza és szolgáljon egy olyan püspököt, aki a kommunisták embere

Hogyne lenne egy ilyen kérés árulás a hős földalatti Egyházzal szemben, amely évtizedeken át üldözést szenvedett és hű maradt Rómához? Zhuang püspök maga is háromszor volt a kommunisták börtönében , mert nem tett hűségesküt a kommunista Hazafias Szövetségnek. Felfoghatatlan, hogy Róma feláldozza ezeket a hűséges püspököket a "kapcsolatok javítása" ürügyén.

Ami Guo Xijin püspököt illeti, akit megkértek, hogy "önként" lépjen vissza, 2017. áprilisában a kommunista rezsim egy hónapig fogva tartotta azért, hogy a Hazafias Szövetség képviselői "átképezhessék". Ez az "intézkedés" egy új, szigorúbb szabályzat része, amelyet a kommunista rezsim vezetett be azért, hogy ellenőrzése alatt tartsa és teljesen a kommunista társadalom szolgálatába állítsa a vallást. Már csak az marad hátra, hogy megnézzék, hogy eléggé "át-orientált"-e ahhoz, hogy a kérésnek megfelelően lemondjon.

A kínai földalatti katolikusok reakciója

A Vatikánnak ez az árulása a kínai földalatti egyház sok katolikusát csalódással tölt el. Az AsiaNews riportot készített egy katolikussal Hebei tartományból, aki egyszerűen csak Pálnak nevezte magát, és döbbenetének adott hangot, hogy a Vatikán képes feláldozni legitim püspökeit azért, hogy jó kapcsolatba kerüljön a kínai kormánnyal. "Sajnálom, hogy a Szentszéket az orránál fogva vezetik, hogy hagyja magát manipulálni", mondta. "Ez szégyen az Egyházra nézve."


Sok kínai katolikus felháborodásának adott hangot, amikor hírét vette, hogy a Vatikán elárulta az igazi kínai katolikus Egyházat

Paul kiemelte, hogy minél több engedményt tesz az Egyház, a katolikusok annál erőteljesebben fognak reagálni. "Nem hajlunk meg és nem kötünk kompromisszumot. Ha a Vatikán nem tud megfelelni a kihívásnak, magunknak kell magunkat megvédenünk", mondta.

Benedek, egy Sanghai-i katolikus azt mondta, hogy elveszítette a Szentszékbe helyezett bizalmát emiatt az ügy miatt. "A Vatikán jelen pillanatban bármi áron kompromisszumokat köt és együttműködik a Vörös Sárkánnyal ", jelentette ki, "feladva az Egyház elveit". Egy másik katolikus, John azt mondta, hogy a hit nem lehet adásvétel tárgya, és hogy "az Egyház elveit nem lehet elárulni", de a Szentszék most "elárulja azokat, akik hűségesek az immár Sátánnak végzetesen alávetett Egyházhoz."

A földalatti Egyház más tagjai kifejezetten panaszkodtak amiatt, hogy nem marad más számukra, mint "gyalogoknak lenni egy politikai játszmában" , amelyet a Vatikán játszik Kínával és főleg hogy az igazi Egyház "tövis" lett Róma oldalában. Ha a Vatikán átengedi a Hazafias Szövetségnek az ellenőrzést, egyezte meg egy másik katolikus, akkor az Egyház csak azokból fog állni, akik a kommunista rezsimnek, és nem pedig azokból, akik a Szentszéknek vetik alá magukat.

"Csalódtam, teljesen csalódtam" írta egy másik katolikus. "Az új Júdás ismét eladta az Urat. Örülhet a démon! Ennek így nincs értelme." Sok lojális kínai katolikus számára ez az engedmény a földalatti Egyház végérvényes lerombolását jelenti.

Másrészről pedig nagyon kiábrándító arról beszámolni, hogy a földalatti katolikus Egyház sok püspöke, papja és híve végül be fog hódolni a Vatikán azon parancsának, hogy csatlakozzon a Hazafias Szövetséghez, híven a Szentszék iránti, hosszú időn keresztül és mélyen beléjük gyökerezett alávetettséghez és engedelmességhez.

Az egyetemes Egyház részéről hiányzó felháborodás

A katolikusok mára már annyira hozzászoktak a kommunizmusnak a zsinati Egyház részéről történő támogatásához, hogy kevesen tiltakoznak csak a hősies és üldözött földalatti katolikus Egyház átjátszása ellen.

A Vatikánnak az a rögeszméje, hogy javítsa kapcsolatait Kína kommunista kormányával, már hosszú ideje Pekingnek nyújtott egymást követő számos kedvezményt eredményezett. XVI. Benedek tette az első jelentős lépést, amikor bejelentette, hogy egyetlen Egyházat akar, és a földalatti katolikusokat arra biztatta, hogy egyesüljenek a Hazafias Szövetséggel. Benedek visszavonta a földalatti Egyháznak korábban nyújtott azon engedményt, hogy saját püspököket szenteljen, így gyakorlatilag olyan jövő elé állítja őket, hogy nem lesznek főpapjaik, akik papokat szenteljenek és kiszolgáltassák a szentségeket.


Zen bíboros Rómába utazott egy Ferencnek címzett felhívással, hogy megállítsa az árulást

Ferenc fokozta a kínai kormánnyal történő összeolvadás sebességét Pietro Parolin bíboros államtitkárnak a Kínával folyó tárgyalások vezetőjévé történt kinevezésével. Az Egyházat sújtó új, szigorúbb szabályozások és folyamatos üldözése ellenére - egy Zhifang nevű város katolikus templomát lerombolták 2017 decemberében - Parolin bíboros buzgó igyekezettel további engedményeket kíván tenni. Kézzelfogható bizonyíték van rá, hogy megengedik a kínai kommunista hatóságoknak, hogy püspököket jelöljenek ki, amely kérdés mindig is a viták középpontjában állt, - hogy békét kössenek a Hazafias Szövetséggel. Hogy mindnyájan egyek legyenek. Vagyis, természetesen egy kínai Hazafias Egyház legyen, amelyet a kommunisták tartanak ellenőrzésük alatt ...

Úgy tűnik, hogy egyedül a kommunista ellenes nyugalmazott Zen bíboros van felháborodva. Miután tudomást szerzett a törvénytelen püspököknek nyújtandó kedvezményekről, Rómába utazott, hogy átadjon Ferencnek egy levelet, kérve a Szentszéket, hogy "lépjen vissza a szakadék széléről, amíg nem késő".

De hol marad Katolikus Egyházunk többi főpapjának, papjának és híveinek a felháborodása? Miért nincs szinte semmi reakciója ennek a manővernek, amely egy szövetségbe tömöríti az Egyházat a kommunista rezsimmel, amely jelenleg is brutálisan üldözi? Nincs értelme elpusztítani az igazi Kínai Katolikus Egyházat.

forrás: www.traditioninaction.org.


Real Time Web Analytics