A Vatikán, a Trappista rend és az

Aix-la-Chapelle-i egyházmegye

2018. január 22-én elrendelte a Mariawald-i

trappista kolostor bezárásátA Mariawald-i cisztercita kolostort a Vatikán parancsára bezárták2009-ben kapta Rómától a Mariawald-i cisztercita kolostor az engedélyt, hogy újra felvegye a tradicionális trappista liturgiát és a Szent V. Piusz pápa rítusa szerinti misét celebrálja. 2008. november 21-én kelt levelében XVI. Benedek pápa a kolostornak megadta azt a kiváltságot, hogy a liturgában is és a kolostori életben is visszatérhessenek a régi trappista rítushoz.

Hasonlóan az Immaculata ferencesekhez, miközben ez a döntés sok fiatal hivatást eredményezett, ugyanakkor kiváltotta egy maroknyi idősebb progresszivista szerzetes ellenállását, akik Rómához fordultak és kijelentették, hogy inkább feláldozzák a 110 éves rendi múltra visszatekintő kolostort, mintsem hogy megengedjék "megújítani az Egyházat a tradíció szellemében", ahogyan Ratzinger pápa engedélyében szerepel - megtartva a II. Vatikáni Zsinat "vívmányait"- , hogy visszatérjenek a tiszteletre méltó régi rítushoz.

Ezeknek az öreg zsinatistáknak az ellenállása egyházi vizitációt eredményezett, amelynek következtében az apát, Dom Josef Vollberg, 2016 végén benyújtotta a lemondását.

A Mariawaldi trappista kolostor a németországi Észak Rajna Vesztfáliában a világ azon kevés kolostorainak egyike volt, amely élt a motu proprio Summorum Pontificum 3. cikkelyében leírt rendelet adta lehetőséggel, amely megengedte egy ilyen ház teljes átalakítását a tradicionális rítus kizárólagos használatára.

Nyilvánvaló, hogy ez a kivétel túlságosan sok volt Róma urainak a számára, akik nem kedvelik a fiatalabb generációnak a tradíció iránti vonzódását, és kihasználva az egyházi vizitációt, a szokásos módon elrendelték Mariawald bezárását. Mint ahogyan a Rorate Caeli írja: "amit két világháború nem tudott elpusztítani, a bergoglianizmus megtette..."

Így a Vatikán, a trappista rend és a helyi egyházmegye, amelynek a területén található az apátság, úgy döntött, minden lelkifurdalás nélkül, hogy bezárják a kolostort és a Mariawald-i templomot, teljesen kiürítik őket, és minden berendezést átadnak az Aix-la-Chapelle-i egyházmegyének. A szerzeteseket más kolostorokban helyezik el.

Igaz, hogy az Egyház túlélt és túl is fog élni minden akadályt, az egyházi épületeket, a székesegyházakat, az apátságokat a múltban is gyakran bezárták és lerombolták.

Bízunk abban, hogy éppúgy, mint ahogyan az apátságok kegyetlen feldúlása a reformáció alatt és a zsinat utáni dühöngésben sem tartott örökké, a jelenlegi vatikáni rezsim sem fog örökké tartani.

De az is igaz, hogy ma Rómában a hatalom készséggel pusztítja a kétezer éves tradíciót, és illúzió azzal áltatnunk magunkat, hogy maguktól abbahagyják, amíg a tradicionalisták a gyengeség vagy a megosztottság jeleit mutatják.

forrás: laportelatine.org

A Szentmise ábrázolása (még a művészi értékek hiánya ellenére is) a legfontosabb tanítást adják: a teljes Szentháromság, az angyali karok, a Szentek, a küzdő egyház vagyis a hívek, de még az alvilág is jelen van a szentmisén - mert Isten és minden alkotása a Szentmisét tartja a legnagyobbnak, vagyis Mindennek. Még az alvilág is rettegőn, de jelen van - mintegy tudva, hogy ettől a Mindentől esnek el.

Confiteor


Real Time Web Analytics