Hogyan haltak meg az apostolok

Jézus halála a tudomány szemszögéből1Máté

Etiópiában szenvedett mártírhalált, kard által okozott halálos sebtől.

2Márk

Egyiptomban, Alexandriában halt meg, miután lovak után kötözték és addig húzatták velük, amíg meg nem halt.

3Lukács

Görögországban akasztották fel egy nagyhatású prédikációja után.

4

János

Mártíromságnak nézett elébe, amikor forró olajban főzték egy római keresztényüldözési hullám idején. Csodálatos módon életben maradt.

Ezután Patmos börtönsziget bányáiba száműzték ...

A prófétai látomásait tartalmazó Jelenések Könyvét Patmoson írta. János apostolt később szabadon engedték és a mai Törökország területén lévő Edessa püspöke lett.

Késő öregkorában halt meg. Ő volt az egyetlen az apostolok közül, aki békés halállal halt meg.

5Péter

Fejjel lefelé keresztre feszítették egy X-alakú kereszten, mert a hagyomány szerint azt mondta a kínzóinak, hogy méltatlannak érzi magát arra, hogy ugyanolyan módon haljon meg, mint ahogyan Jézus Krisztus meghalt.

6

Jakab

A jeruzsálemi egyház feje volt. A Templom száz láb magas délkeleti tornyából dobták a mélybe, mert nem volt hajlandó megtagadni Krisztusban való hitét. Amikor észrevették, hogy túlélte az esést, ellenségei agyonverték egy ványolórúddal.

*Ez ugyanaz a templomtorony volt, ahol a Sátán megkísértette Jézust.

7Nagy Jakab

Zebedeus fia, halász volt, amikor Jézus elhívta egy életre szóló szolgálatra. Mint az Egyház erős vezetőjét, végül is lefejezték Jeruzsálemben. Az őrzésével megbízott római tiszt csodálattal látta, hogyan védi a hitét a megpróbáltatások alatt. Majd a tiszt vele tartott a kivégzés helyére. Úrrá lett rajta a meggyőződés, a bírák előtt kinyilvánította új hitét, és letérdelt Jakab mellé, hogy mint keresztényt, lefejezzék őt is.

8Bertalan

Nataniel néven is ismert, Ázsiában volt misszionárius. A mai Törökországban tett tanúságot a Mi Urunk mellett. Bertalan igehirdetéséért halt mártírhalált Örményországban, ahol halálra korbácsolták.

9András

Patrasban, Görögországban feszítették egy X alakú keresztre. Miután hét katona megkorbácsolta, testét rákötözték a keresztre, hogy meghosszabbítsák az agóniáját. A hívei elmondták, hogy amikor a kereszt felé vitték, András ezekkel a szavakkal üdvözölte őket: 'Régóta vágytam és reméltem ezt a boldog órát. A keresztet megszentelte Krisztus teste, mert rajta függött.' Kínzóinak tovább prédikált két napon keresztül, mígnem meghalt.

10Tamás

Lándzsával szúrták agyon Indiában egyik hittértő útja során, amikor a szubkontinens egyházának alapjait rakta le.

11Júdás

Nyíllal lőtték le, mivel nem volt hajlandó megtagadni Krisztusba vetett hitét.

12Mátyás

Őt volt az, akit az Iskarióti Júdás helyére választottak. Megkövezték, majd lefejezték.

13Pál

Megkínozták majd lefejezték a gonosz császár, Néró parancsára Kr.u.67-ben. Pál hosszasan volt fogságban, amely alatt megengedték neki, hogy sok levelet írjon a Római Birodalomban általa létrehozott egyházaknak. Ezek a levelek a keresztény tanítás alapjait képezik, az Újszövetség nagy részét teszik ki.

Mindez talán eszünkbe juttatja, hogy a mi szenvedéseink semmiségek ezekhez az üldöztetésekhez képest, ahhoz a hideg kegyetlenséghez képest, amellyel az apostoloknak és a tanítványoknak szembesülniük kellett azokban az időkben a hit védelméért.

... és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. (Máté, 10,22).

"A hit nem az, hogy elhisszük, hogy Isten megteheti, hanem az, hogy tudjuk, hogy megteszi!"

Jézus halála a tudomány szemszögébőlJézust 33 éves korában halálra ítélték. Abban az időben a kereszthalál a "legrosszabb" halálnem volt. Csak a leggonoszabb bűnözőket ítélték erre a halálra. Jézus számára még rettenetesebb volt, hogy míg más bűnözőket keresztre feszítettek, Jézust odaszegezték a keresztre a kezénél és a lábánál fogva.

Minden szög 6 és 8 coll közötti hosszúságú volt (1 coll= 2,54 cm).

A szögeket beleverték a csuklójába. Nem a tenyerébe, mint ahogyan sokszor ábrázolják. A csuklóban van egy ín, ami a vállig nyúlik ki. A római katonák tudták, hogy amikor a csuklóba verik a szöget, ez az ín elszakad és Jézus arra kényszerül, hogy a hátizmait használja, hogy megtámassza magát, amikor levegőt akar venni.

A két lábát egymásra téve szegezték át. Így kénytelen volt arra a szögre támaszkodni, amely a lábát a kereszthez szögezte. Jézus nem tudott folyamatosan a lábaira támaszkodni a fájdalom miatt, ezért felváltva meghajlította a hátát, majd a lábait használta, hogy levegőt vehessen. Képzeljük el ezt a viaskodást, ezt a szenvedést, ezt a bátorságot!

Ez volt 3 órán keresztül a Jézus által elviselt valóság, Igen, 3 órán keresztül! El tudjuk képzelni ezt a szenvedést? Pár perccel halála előtt Jézus megszűnt vérezni, pusztán csak víz ömlött a sebeiből. A képeken általában látjuk a sebeket a kezén és a lábán és a lándzsa okozta oldalsebét ...

De vegyük csak sorra a valódi sebeket a testén.

A kalapáccsal a csuklóiba bevert hatalmas szögek, az egymásra tett két lábába vert szög, és a római katona lándzsája okozta seb az oldalán csak egy része a szenvedéseinek. De a szögek és a lándzsa előtt Jézust megkorbácsolták és megverték. A korbácsolás olyan kegyetlen volt, hogy letépte a húst a testéről. A verés olyan szörnyű volt, hogy az arca beszakadt és a szakállát letépték. A töviskorona belemélyedt a fejbőrébe. A legtöbb ember már ezt a kínszenvedést sem élte volna túl. Már nem vér, hanem csak víz folyt a sebeiből ... Egy felnőtt ember teste 3,5 liter vért tartalmaz. Jézus kifolyatta mind a 3,5 liter vérét. Három szög volt a testében, egy töviskorona a fején, és emellett egy római katona beleszúrta a lándzsáját az oldalába. ..

És akkor még nem szóltunk arról a megaláztatásról, amit elszenvedett, amikor 2 km-en keresztül hordoznia kellett keresztjét, miközben a tömeg köpdöste, kövekkel dobálta, (a kereszt mintegy 30 kg súlyú volt, csak a felső része, amihez a kezeit szögelték). Jézus ezt is elszenvedte, hogy megnyissa a Mennyország kapuját, hogy nekünk szabad legyen az utunk Isten felé. Hogy a bűneink "le legyenek mosva"! Mindegyik, kivétel nélkül! Gondolkodjunk el ezen.


Real Time Web Analytics