Fra Cristoforo: "Ez az oka annak, hogy miért

döntött úgy a négy bíboros,

hogy NEM tesz hivatalos korrekciót"Fra Cristoforo [Kristóf atya] cikke a anonimidellacroce honlapon jelent meg. Fra Cristoforo egy magas vatikáni kapcsolatokkal rendelkező olasz pap, aki ezen az [ál]néven írja blogját.

[Emlékeztető: Négy bíboros, az olasz Carló Caffarra, Bologna nyugalmazott érseke, az amerikai Raymond Burke, az Apostoli Signatura jelenlegi elnöke, a német Walter Brandmüller és Joachim Meisner, Köln nyugalmazott érseke 2016. szeptember 18-án öt tisztázandó kérdést, dubiát tett fel Ferenc pápának az Amoris Laetitia-val kapcsolatban, amelyre nem kaptak választ: Négy bíboros HIVATALOS ÚTON azzal a kéréssel fordult Ferenc pápához, hogy tisztázza az Amoris Laetitia félreérthető pontjait . Miután nem kaptak választ, a négy bíboros kilátásba helyezte egy hivatalos helyreigazítás nyilvánosságra hozatalát, ami az alábbiak szerint és miatt nem fog megtörténni.]

Most amit szeretnénk megmagyarázni az olvasóknak, lehet, hogy sokan félreértelmezték, az az, hogy azzal folyamodunk ehhez a négy szent bíboroshoz: hogy hozzák nyilvánosságra, ahogyan megígérték, az Amoris Laetitia hivatalos helyreigazítását.

Buzgó hívei vagyunk ennek a négy szent bíborosnak, akik arcukat Krisztus igazsága felé fordították. Az egyetlen dolog, amit kérünk, hogy vigyék végbe a szándékukat, hogy helyrehozzák a MULASZTÁS hibáját; azokat a hibákat, amelyek zavart és reménytelenséget keltettek sok katolikus hívőben.

A forrásomtól tudom, hogy Müller, a Hittani Kongregáció prefektusa intette óvatosságra a négy bíborost. Valóban, a négy bíboros megbeszélésén Müller is jelen volt. Az hivatalos korrekciót illető óvatosság Müllernek abból a kijelentéséből fakadt, hogy : "válasszák a kisebbik rosszat. Ha a közzéteszik a korrekciót, skizmát [egyházszakadást] okozhatnak."

Azt gondolom, valójában Müller nem tévedett. Természetesen valószínű lenne az egyházszakadás. És a négy bíboros a nyilatkozat előtt egy perccel meghátrált. Nem szép dolog skizmát okozni, megértjük a habozásukat.

De van egy dolog, kérem: igaz az, hogy a skizma komoly dolgokat eredményezne. De így hagyni mindent szintén komoly dolog. Mert az Amoris Laetitia mérge napról napra egyre mélyebbre hatol.

Az Amoris Laetitia az újegyház alakövévé vált. Ma másról sem beszélnek. Minden egyházközség, egyházmegye, plébánia az Amoris Laetitia-n nyugszik. És nincs menekvés, a méreg terjed.

Igaz az, hogy Müller óvatosan nyilatkozik, és már januárban említette, hogy valószínűleg nem lesz helyreigazítás: Bővebben, olaszul.

De elképzelték a sok, teljes sötétségben élő lélek sorsát?

A négy bíboros nyilvánvalóan hallgatott a prefektus szavára. De akkor az Isten népét bizonytalanságban, zavarban kell hagyni?

Ezzel újra kifejezzük a négy (Müllert is beleértve immár öt) bíboros iránti szeretetünket, megbecsülésünket és főleg a tiszteletünket, de fényt kérünk. Segítség.

Elbizonytalanodásunkban úgy tűnik, hogy bevégeztetett.

Finan Di Lindisfarne: Utóirat: A kisebbik rossz

Egyetértek Christopher testvérrel, és hozzáteszem, hogy nagyon komolyan imádkoznunk kell ezekért a bíborosokért. Én is ezt teszem kicsi és szerény reflexióval.

Ezen a honlapon már több vita folyt erről a témáról különféle nézőpontokból. Mi is azok közé tartozunk, akik küzdenek és elmondják, mi a rossz az Egyházban.

Azok közé az emberek közé tartozunk, akik keresik az igazságot.

Néhányan mások elbagatellizálják a dubiát azzal érvelve, hogy II. Vatikáni Zsinat óta ezelőtt is voltak repedések. Most ebbe nem megyünk bele.

Amit mondani szeretnék: kezdjük a jelen és a legsürgősebb feladattal. Harcolni az ellen, ami nincs összhangban a Hit igazságával.

A négy (immár öt, vagy még több) bíboros kiinduló pont lehet, amelyre rá lehet építeni az eretnekség terjedésével szembeni ellenállást.

Ezért támogassuk imáinkkal ezeket a bíborosokat, mert szükségük van rá.

Távol álljon tőlünk ítélkezni felettük: nem szeretnék a helyükben lenni. Nagyon nagy felelősség nyomja a hátukat. Nem könnyű felismerni, mit tegyenek, ha a tét a skizma [szakadás].


Real Time Web Analytics