Frissítve! Ferencet helyettesítő személy fog holnap választ

adni az Amoris Laetitia dubia-jára?


Az angol nyelvű cikk a Rorate Caeli honlapon jelent meg.Frissítve február 14-én: Coccopalmerio bíboros úgy döntött, hogy nem megy el a hivatalos bemutatóra. Ezt a tájékoztatást üzente Edward Pentinen keresztül a sajtókonferenciára:

"Coccopalmerio nem tudja bemutatni az Amoris könyvét a körülötte zajló csatározások miatt, interjúkat fog adni pár napon belül." A konferencia előadói szerint "Coccopalmerio könyve nem a dubira-ra adott válasz, hanem csak saját véleményét tükrözi." Köszönjük a Szentléleknek, aki Római Egyház tanításhoz való hűségének legnagyobb hatalmú védelmezője, - Coccopalmerio valószínűleg megérezte a jelenlétét, aki, mint a Törvényszövegeket Értelmező Pápai Tanács elnöke egy hivatalos vatikáni satótájékoztatón hivatalos véleményt kellett volna mondjon az Amoris Laetitia-nak a tanítástól való eltéréséről, amely jelenleg pontosításra vár.

A tegnapi hír: A Rorate Caeli értesülése szerint holnap sajtókonferenciát fognak tartani az Amoris Laetitia-ról. Úgy hírlik, hogy választ fog kapni a négy bíboros dubia-ja. A választ adó személy Francesco Coccopalmerio bíboros, a Törvényszövegeket Értelmező Pápai Tanács elnöke lesz.

A fenti hírhez kapcsolódik, hogy a napokban jelent meg Coccopalmerio bíborosnak Ferenc pápa kérésére az Amoris Laetitia-ról írt könyve. Részlet a könyvből:

"Az elvált és újraházasodott, de facto házaspárok, akik együtt élnek, kétségtelenül nem modelljei a katolikus tanítással szinkronban lévő házasságnak, de az Egyház nem teheti meg, hogy nem vesz róluk tudomást. Ezért a bűnbánat és a szentáldozás szentségét ki kell szolgáltatni egy megfelelő megkülönböztetési időszak eltelte után ezeknek az úgynevezett megsebzett családoknak és mindazoknak, akik annak ellenére, hogy nem a hagyományos házasság keretében élnek, de kifejezik a szentségek iránti őszinte vágyukat...
Igen, ezért azoknak kiszolgáltatni a szentségeket, akik annak ellenére, hogy szabálytalan helyzetben élnek, de őszintén kérik a teljes értékű egyházi életben való részesedést, Anyaszentegyházunk nyitottságát és mély irgalmát fejezi ki, aki nem hagyja el egyetlen gyermekét sem, tudatában lévén annak, hogy az abszolút tökéletesség értékes ajándék, de nem mindenki számára elérhető."


Real Time Web Analytics