Giuseppe Nardi: A Vatikán teológusai azt tanulmányozzák,

mi a teendő eretnek pápa esetén


A tűzijáték folytatódik. Amint azt a hiteles vatikáni tudósító, Giuseppe Nardi mai beszámolójából kiderül, egy 1975-ben megjelent, a tudós brazil laikus, Arnaldo Vidigal Xavier da Silveira teológiai tanulmánya jelen pillanatban a legnépszerűbb olvasmány a Vatikánban. Ez nem akármilyen tanulmány: azt vizsgálja, lehetséges-e, hogy eg y pápa eretnek legyen, vagy azzá váljon, és ha igen, mik ennek a következményei.


Nardi jelentésének legfontosabb részlete:

... A brazil jogász, Arnaldo Xavier da Silveira "Egy eretnek pápa teológiai hipotézise" című tanulmányának olasz fordítása körbejár a Vatikánban. A fordítást tavaly júniusban Marco Solfanelli végezte, és a római teológusok és egyházi elöljárók figyelmesen tanulmányozzák.

A négy bíboros levele része annak az ellenállásnak, amely egyre szélesebb körben terjed, és nemrégiben kezdeti szakaszából egy új szakaszba lépett. Abban az esetben, ha Ferenc pápa nem vet véget annak a paradoxonnak, hogy tagadja annak az Egyháznak a megváltoztathatatlan tanítását, amelynek ő a feje, a következő hónapokban drámai események várhatóak.

Három és fél éves pápaság után Ferenc elérte a határait. Annak a benyomásnak, amelyet az Egyház tanításának megváltoztatására irányuló gesztusai és szavai rejtetten sugallnak, egy bizonyos ponton vagy határozott formát kell öltenie, vagy össze kell omlania. Ferencet a saját maga által teremtett atmoszféra szorítja a sarokba. Többé nem lehet szó erről vagy arról történő spontán megnyilatkozásról, mint ami csupán rögtönzött és nem kötelezően betartandó. Pasztorális munkája és vezetési képességei , amelyek felelősségérzetet és példamutató személyiséget követelnének, elérkeztek a végső határig. Mindez Ferenc végét jelentheti.

forrás: www.katholisches.info.

Arnaldo Xavier da Silveira "Egy eretnek pápa teológiai hipotézise" című tanulmányának angol nyevű változata itt letölthető.

Olvasóink figyelmébe ajánljuk honlapunk állásfoglalását Ferenc pápaságát illetően Dr. Balogh Sándor: Igazi pápa-e Ferenc, vagy ő a hamis próféta? írásával.


Real Time Web Analytics