Szeifert Ferenc: Utószó ...

... Nagy Miklós „A szabadság védelmében" c. könyvéhez, amelyet Szeifert Ferenc (+2010) csolnoki plébános atya adott ki, és amely ITT megtekinthető.Nagy Miklós a XX. század egyik tanúja változatos életpályájával és sokféle tevékenységével.
A lelkipásztort, a nevelõt, a költõt, a népi írót, a népszerû novellistát ez a kötet katolikus újságíróként mutatja be az Új Ember hetilapban 1945. október 7-tõl 1948. november 14-ig írt cikkei alapján. (Nincsenek e kötetben az Új Ember hetilapban ebben az idõben megjelent elbeszélései, versei.)
A II. világháború utáni években a kezdõdõ diktatúrával szemben a demokráciáért, a magyar nép, a vallás és az Egyház szabadságáért folyt a küzdelem a katolikus sajtó lapjain is. Nagy Miklós ebben a küzdelemben élen járt.
Elsõ cikke 1945. október 7-én jelent meg, az utolsó 1948. november 14-én. November 20-án letartóztatják. December 27-én Mindszenty bíboros következik.
Az 1949. februári Mindszenty-perben a bíborost és munkatársait, köztük Nagy Miklóst, börtönbüntetésre ítélik.
A börtönbõl három év múlva szabadul. Az irodalmi pálya bezárult elõtte. Örül, hogy a Gondviselés különös kegyébõl az esztergomi egyházmegye legkisebb plébániáján, Únyon, mintegy belsõ számûzetésben, lelkipásztorként szolgálhatja Istent és híveit.
1973. július 9-én hal meg.
Barátja, Seres Ferenc gyûjti és õrzi mûveit. Neki köszönhetõ, hogy 1993-ban megjelenik Válogatott verseinek egy kötete, késõbb Börtönversei és Mária-versei. Novelláiból két kis kötet jelent meg eddig.
Ideje, hogy újságíróként is megismerje a magyar, elsõsorban katolikus olvasóközönség. E kötet írásainak közreadása több szempontból is indokolt.
Több, riportszerû írás, szemtanútól, történelmi ismereteinket bõvíti és segíti a történelmi kutatást. Közelrõl ismerhetjük meg például Mindszenty József bíborost, és többet az akkori egyházi vezetõk közül. Nagyszabású a korabeli többszázezres zarándoktömeget fogadó városok és búcsújáróhelyek bemutatása. Az Egyház elleni világnézeti és politikai harcok hátterét is megismerhetjük.
Páratlan felkészültsége és képessége van Nagy Miklósnak a történelmi sorsfordulóknak és a sorsfordító egyéniségeknek a bemutatására. Írásainak figyelmes áttanulmányozása tágítja szellemi látóhatárunkat, de cselekvésre is indít és segít, hogy megvalósítsuk sok ma is aktuális célkitûzését, melyek megvalósítását erõszakkal megakadályozták életében. Új feladataink megoldásához is adhat indításokat.
Nemcsak szempontokat kaphatunk tõle a problémák megoldására, de stílust is tanulhatunk tõle. Soha nem durva, nem nyers az ellenfelekkel vagy más nézetet vallókkal szemben. A közös jót, egy jobb világot akar megvalósítani. Szavai szerint: Ha nem is tudjuk mennyországgá változtatni világunkat, legalább akadályozzuk meg, hogy pokollá váljon.

Csolnok, 2004. november 30-án, Szent András apostol napján.