Prohászka Ottokár: Mire céloz a Szent Szív tisztelete?

A Schütz Antal által szerkesztett, Prohászka Ottokár összegyűjtött műveit tartalmazó sorozatban, (Szent István Társulat, Budapest, 1929.) az „Elmélkedések az evangéliumról II." című kötetben jelent meg.a) Fölvonul egünkön mint ragyogó csillagzat, hogy besugározza lelkünkbe Jézus nagy alakját s fölséges imádandó egyéniségét. Szeretett titeket — hirdeti — s viszont hálás megemlékezésteket kérte. A Szent Szív tisztelete bevezet Jézus belső világába, melyből a legszebb élet fakadt s az evangélium forrásozott, s Ielkesüléssel akar eltölteni iránta ; akarja, hogy szeressük, tiszteljük, imádjuk, engeszteljük s kérjük kegyelmét s ugyanakkor utánzását sürgeti, mintha csak azt mondaná : aki boldogulni akar, az teremtsen magában szívet; «sursum corda».

b) A Szent Szív tisztelete nevezetesen a hit szellemének elsajátítására segít. Minden Isten-ismerethez szív kell. Hit inspirált gondolkozás nélkül nincs. Szemek, melyek Jézust látni akarják, a szív tüzétől legyenek megvilágítva. Minden nagy gondolatainkban a szív lelkesülése lüktet. Azért kíván az apostol a hívőknek : «illuminatos oculos cordis»; azért jött Jézus, s adott nekünk érzéket, «dedit nobis sensum», mintha csak azt mondta volna az evangélium : adott szívet. — Jézus a jó, nemes, tiszta érzület útjaira, a jó szív útjaira tereli az Isten kegyelme keresőit. Szívünkben a hitből «Herzensglaube » lesz.

c) Jézusi életre segít. Ez életnek a Szent Szív volt orgánuma ; a szükséges nagy s finom motívumokat, az erős, szerető, indulatos akaratot a szív szolgáltatja. Apostolokat csak a szív nevel s csak a szív ismer föl igazán. Vértanúi csak a szívnek vannak. Nagy törekvések, harcok és győzelmek a szív inspirációiból valók. «Schätze schafft die Liebe»; amit nem szeretünk, az nem érték nekünk. Ha Istent nem szeretem, nincs Istenem; ha Jézust nem szeretem, nincs Megváltóm ; tehát ha nem szeretek, poklot hordozok magamban itt s elmerülök benne ott túl. — Szeress nagyon, szívvel-lélekkel szolgálj, küzdj, dolgozzál. így szereted legjobban önmagadat.


Real Time Web Analytics