Pater Anonymus: Mindszenty József nagyságát

még a bolsevikok is bizonyítjákTöbb megnyilatkozásban reagáltak már arra, hogy az „ifjú titán történész”, vagyis az annak nevezett nímand könyvet írt Szent Bíborosunkról. Ilyen sok esztendő elteltével is, a világon mindenfelé élő Mindszenty-kultusz rettenetesen csípi a szemüket.

Szentéletű Bíboros Atyánk sebészi pontossággal vágott és vág az elevenjükbe. Minden írásában, beszédében felhívta a figyelmet az istentelen és embertelen ideológiára épülő magatartás gyalázatára. S ezt a pontos analízist nem képesek megemészteni, talán azért sem, mert ők maguk is tisztában vannak ennek az ideológiának szörnyűségével. Nekik ugyan ez az ideológia a lételemük, mivel a sátán zsoldjába szegődtek.

S éppen az ateizmusuk miatt nem képesek az Úr kegyelmét felfogni és kilábalni ebből a sátáni rabságból. Nevezett „történész” – korunk tagadás-divatjával és a bolsevik hazugságok ismert módszerével mítosznak nevezi a Bíboros Atya személyét példaképül állító igaz katolikus szemlélet gyökereit.

Ha csak mítosz lenne és nem lenne igaz Mindszenty József minden szava és tette, akkor nem harcolnának ilyen kétségbeesett kapálózással. Mindszenty József bármelyik írását, beszédét idézzük, egy-egy történeti, hitigazságot fejtegető szavait, akár csak a sorok között olvasva is rátalálunk az ésszerű bolsevik-ellenességre.

Elénk állítja az istentelen és embertelen gondolkodás lopakodó (vagy olykor nyíltsisakos) támadását az Isten és az Ő törvényével magasztosan élő Ember ellen. S pont azért, mert Bíboros Atyánk felhívta rá a figyelmet, nem kell erőlködni, hogy felfedezzük a mai világban terjedő újbolsevizmus ártalmát.

Amikor a kommunista Kína hűséges katolikusait eláruló Bergoglio kijelenti, hogy „nem akar még egy Mindszenty-ügyet” (mármint mártír katolikusokat a sárgáknál), akkor tudhatjuk, hogy nevezett trónbitorló megkapta az utasítást, „sátángyuribácsi küldött egy kis perselypénzt”.

Mostanság a perverzeket pártoló minden bergoglio-i megnyilvánulás – pl. a legújabban vatikáni ebédre hívott transz-buzeránsok esete – mi mást mutatna, mint, hogy a felforgató bolsevizmus ott van Krisztus mostani megfeszítésénél. Bergoglio és maffiaszervezete teljesen hitetlen. A perverzitások befogadása mi más, mint a teremtő Isten által megszabott rend elvetése.

Évek óta figyeltem és manapság mások tollából olvastam, hogy római gyuribácsink (Jorge) nem mutat be szentmisét. (Amikor a katolikusellenes cselekedetekkel kell előrukkolni, vagy muszlim lábakat csókolgatni, akkor furcsa módon nem kényszerül tolószékbe…) A Szent Márta-házbeli sületlen prédikációit sem fordítja már le, a se nem katolikus, se nem magyar félhivatalos rikkancs (hála Istennek).

Milyen sokan elaléltak az Eucharisztikus Kongresszuson és a tavalyi budapesti turnén való képmutatásától. Ügyesen megjátszotta az „atyát”, pedig ő egy nagyon gonosz nagybácsi, aki kiforgatná istengyermeki örökségéből a katolikusokat.

Sőt még a határon sem kell átlépni, hogy Mindszenty Józsefnek, egyházi részről történő folyamatos csúfolását meglássuk. Lépten-nyomon ronda szobrokkal, portrékkal állnak elő és a Mindszenty József Bíboros Atya boldoggá avatását akadályozó főpapjaink áldják meg ezeket a monumentumokat. A színpadias és nagyon átlátszóan hamis „tiszteletnyilvánítás” az esztergomi kriptában, vagy bárhol, inkább szégyene a magyar katolikusoknak.

Amikor ők a szájukra veszik Szentéletű Atyánk nevét, ugyanazt a gyalázatot követik el, mint az ellene harcoló bolsevisták. Lehet-e másként, hiszen ezeknek a kinevezéséhez ugyanúgy a B’nai B’rith páholy járult hozzá, miként Bergoglio megválasztásához. Ugyanúgy a new york-i főrabbi adta át az utasításokat a Central Park egyik padján ülve (élő tanúk vannak rá), miként most „Róma rabigába görbedéséhez” (v.ö.: Berzsenyi Dániel verse.)

Sokszor gondoltam már arra, hogy Mindszenty József – függetlenül a haza szabadságától – akarna-e itthon pihenni, ilyen környezetben? Mennyi szenvedést vállalt fel a Sacra Hungaria megvalósulásáért, de még mennyit kell elviselnie manapság? Vajon akarná-e, hogy az ilyen egyháziak mozgassák és ilyen bergoglio-félék vigyék végbe a boldoggáavatást?

Avagy éppen ez a szenvedésvállalás a legújabb prédikációja – számunkra? Imádság, önmegtagadás, hithűség és az arra épülő szent életvitel. Ez a leghatásosabb fegyver a sátán ellen, legyen akár bolsevista, akár bergogliánus ez az ördögféleség. Ha a katolikusok azt látják, hogy kívülről és belülről ugyanaz – a Jelenések Könyve által megrajzolt – nagy vörös sárkány támad, akkor a pusztába menekülő Vajúdó Asszony számára, a mi szívünk legyen a kegyelemre szomjazó pusztaság, amely helyet ad a Gyermek születésének. Adventi lelkigyakorlatos vezetőnk legyen Mindszenty József. Írásai, beszédei legyenek a betlehemi csillag számunkra.


Real Time Web Analytics