Bernard Janzen emlékezik Malachi Martin atyára


Bernard Janzen, aki sok riportot készített az 1999-ben elhunyt Malachi Martin atyával, 2015. november 5-én így emlékezett az atyára. Angol nyelvű forrás: http://cor-mariae.com.Évekkel a halála után és az őt lejáratni megpróbáló kampány ellenére Malachi Martin atya tovább folytatja, hogy bebizonyítsa az Egyház problémáit taglaló diagnózisának a helyességét. A Triumph Communications-nek egy sor könyve jelent meg a Malachi Martin atyával élete utolsó szakaszában készült interjúkkal. Néhányat olvastam közülük és hasznosnak tartom őket a jelen helyzet megértéséhez. Martin atya az 1990-es években hangsúlyozta, hogy olyan időket élünk, amely sokkal rosszabb, mint bármely korábbi időszak az Egyház üldözésének idejéből.

Malachi Martin atya határozottan állította, hogy XXIII. János, VI. Pál és II. János Pál pápák mind elmulasztották, hogy engedelmeskedjenek a Szűzanya Fatimában adott üzeneteinek.

"Ezek a pápák nem törődtek a Szűzanya üzenetével, aki azt mondta, hogy "Az összes püspökkel közösen, egy napon, szenteljétek nekem Oroszországot. És Oroszország meg fog térni." Ha ez a felajánlás megtörtént volna, Oroszország katolikussá lett volna, a marxistáknak befellegzett volna, és nem lenne büntetés. De Ő azt is mondta: "Ha nem történik meg ez a felajánlás, Fiam mindnyájatokat meg fog büntetni. " XXIII. János, VI. Pál, és II. János Pál nem törődött ezzel a figyelmeztetéssel és ezzel a paranccsal..."

Annak magyarázatára, hogy ez a felajánlás valóban nem történt meg, Martin azt mondta, hogy az ok "Luciferig nyúlik vissza. Túl nagy a hatalma az Egyház prelátusai felett. Semlegesíteni tudja azokat az embereket, akik valamit tennének."


Plus ça change, plus c’est la même chose.

"A megkísértés órájában" c. interjúkötetben (a Triumph Communications kiadása) Martin atya elemzi legújabb könyvét, "Az utolsó pápá"-t (Windswept House) : megerősíti, hogy "a könyvben szereplő események 95%-a valóban így történt, de regénybe foglalva írta le". A könyv fő mondanivalója, hogy "a Római Katolikus Egyház ... aposztáziában van." Az atya ezután elemzi a gyakran használt, gyakran félreértett, rosszul értelmezett következő fogalmakat: skizmatikus, eretnek, aposztata. Veszem a bátorságot, hogy az alábbiakban összefoglaljam:
- ha skizmatikus vagy, az azt jelenti, hogy harcolsz az Egyház hatalma vagy törvénykezési joga ellen.
- ha eretnek vagy, tagadod az Egyház egy vagy több dogmáját. Ha eretnek vagy, még nem veszítetted el teljesen a hitedet, de eléggé meg van mérgezve a hited , és könnyen elveszítheted.
de ha aposztata vagy, tagadod a katolikus Egyház alapigazságait, mint pokol, isteni kegyelem vagy személyes bűn, vagy lecsökkented a bűn fogalmát szociális kérdésekre.

Ezután Martin atya hozzáfűzte:

"Jelen pillanatban (1977) a katolikusok jelentős többsége aposztata. Aposztata egyháziak vitték őket aposztáziába. A bíborosok, püspökök, papok egyháziak egy jelentős kisebbsége aposztáziában van. Többé már nem vallják a kereszténységnek egyedül a katolicizmusban lefektetett egyetemes igazságait."

Ma, egy generációval később, elmondhatjuk, hogy az aposztata bíborosok és püspökök "jelentős kisebbségéből" jelentős többség lett.

Azután összehasonlította a jelen helyzetet a protestantizmus eretnekségével. Lázadás volt, de meg kell jegyezni, hogy sem Luther, sem VIII. Henrik király nem tagadta a mennyországot, a poklot, a megszentelő kegyelmet vagy az isteni kinyilatkoztatást. Az ő fő tévedésük az, hogy azt követelték, hogy övék legyen a tanítóhivatal.

"A jelen kor aposztáziája rosszabb, mint az ariánus eretnekség... Abban a rettenetes helyzetben vagyunk, hogy a klérus tagjai közül sokan nem hisznek abban, hogy az Oltáriszentségben Jézus valóságosan jelen van. Sőt, abban sem hisznek, hogy Jézus Isten. És még ennél is tovább mennek. Egy neves francia jezsuita, Teilhard de Chardin azt állítja, hogy az Isten nem lett emberré, de az ember megistenülhet... Számos bíboros is ezt vallja. Nem úgy hisznek többé a Megtestesülésben vagy a Feltámadásban, ahogyan eddig tudtuk. Aposztaták lettek, és mégis hivatalban maradhattak. Az Egyház szolgálatában állnak!"

Az atya ezután megjegyezte, hogy a katolikusok többsége "az orránál fogva félre van vezetve az igaz hittől és még fel sem ismerik ezt. A püspök és papjai gyakran mondják, hogy nincs semmi probléma, ha homoszexuális vagy elvált és (polgárilag) újraházasodott vagy és úgy járulsz a szentségekhez. " Ismétlem, mindez 1997-ben történt, és vegyük észre, mennyire igaz mindez a jelenlegi Kasper-féle szinódus fényében.

Az interjút készítő Bernard Janzen megjegyezte, hogy "a hierarchia egyik jellemzője, hogy nem tagadják nyíltan a tanítást és a dogmákat: egyszerűen úgy tesznek, mintha nem is léteznének. Martin atya megerősítette, hogy "úgy élnek, mintha a tanítás többé nem létezne."

Martin atya ezután elmagyarázta, hogy "Az utolsó pápa" egyik altémája az, hogy

"rövid időn belül, emberi számítás szerint, nem lesz többé látható Római Katolikus Egyházi szervezet." Azután hozzátette, hogy "Semmilyen szervezet sem lesz." Majd, "Ön-lerombolás következik be. (ld. bővebben ITT »). Az 1960-as években történt meg az ördögi felajánlás, a Sátán trónra ültetése a Vatikánban. ... Ez történelmi tény ... a világ minden részéről összesereglett Lucifer-hívők tették, és azóta, bizonyos értelemben véve, Lucifernek hatalma van Rómában. Még nem birtokolja teljesen Rómát, de biztos vagyok benne, hogy abban bízik, hogy a jövőben birtokolni fog egy pápát olyannyira, hogy az egész ház az övé lesz. Az egyetlen ember, aki ki tudná űzni Lucifert Rómából, a ház ura. És a ház ura a pápa. A pápának kell elvégeznie az ördögűzést, a ház megtisztítását."

1997-ben Martin atya még azt mondhatta, hogy Lucifer még nem "birtokolja a házat", de most, hogy Francis/Danneels a pápa, ki tudja ...

Martin atya azután elmagyarázta, hogy bár Gabriel Amorth atya és ördögűző társai nagyon jók, korlátok közé vannak szorítva, mivel a hatalom a ház urának, azaz a pápának a kezében van.

"Az utolsó pápa" c. könyvében Martin atya azt állítja, hogy Lucifer trónra emelése 1963. június 29-én történt meg, másutt pedig azt írta, hogy a trónra emelés megismétlése a Vatikánban ettől a dátumtól számított 50 éven belül kell megtörténjen, amely 2013. június 29-én járt le. Más szavakkal, nem sokkal azután, hogy Jorge Bergoglio átvette az uralmat a Vatikánban, és odavitte kedves barátját, Monsignore Ricca-t.

Kilenc évvel ez után a trónraemelés után 1972. június 29-én Pál pápa így siránkozott:

"Mi azt hittük, hogy a II. Vatikáni Zsinat napfelkelte lesz az Egyház történetében. De ehelyett felhők és viharok jöttek, és sötétség. ... " És hogyan történt ez? ... Bizalmasan elmondjuk neked, szabad beszélgetésben elmondjuk, lehet, hogy alaptalan, de lehet, hogy van egy hatalom, egy ellenséges hatalom. Nevezzük nevén: az ördög... Valami rejtélyes repedésből, nem, ez nem rejtélyes, valami repedésből a sátán füstje belépett Isten templomába."

"A sötétség uralma" c. könyvében Martin atya leírja, mit is jelent a "Sátán füstje", amikor ismertet egy interjút, amelyet VI. Pál pápa adott egy közeli barátjának, Jean Guitton-nak nem sokkal halála előtt. Amikor Guitton megkérdezte a pápát a Sátán füstjére vonatkozó, gyakran idézett megjegyzéséről, VI.Pál így válaszolt:

"Igen, a Sátán füstje a szentélyben van. A Sátán jelenléte miatt a katolikusok arra ítéltettek, hogy az emberiségnek egy jelentéktelenül kicsiny részévé váljanak. "

Martin atya folytatta,

"Emlékeznünk kell erre. Új támadás indult. A támadás nagyon egyszerű, kísértés formájában történik: "Légy olyan, mint a többi ember. Imádj egy általános Istent. Légy jó. Légy türelmes. Légy humanitárius. Csatlakozz a többi emberhez, hogy építsétek az ember földi világát."

"Rómában jelen van egy erő, amely jelen pillanatban elmozdíthatatlan. Közönséges emberi erővel nem mozdítható. Csak a fatimai Szűzanyában való hit segíthet, aki azt mondta, hogy csak Ő tudja megmenteni az Egyházat, mert ez a Fiának az akarata. Nem azért, mert a Szűzanya így akarja, hanem azért, mert Krisztus így döntött. Krisztus azt akarja, hogy Édesanyja legyen az egyedüli, aki jön és megmenti az Egyházat. Ha figyelmesen elolvassuk, mit mondott a Szűzanya Lucia nővérnek, biztos üzenetet kapunk arról, hogy rosszul mennek a dolgok. A választottak közül sokan el fogják veszíteni a hitüket. "


Még egy megjegyzés:

" A Lucifer-hívőknek nagyon szoros határideje van. Van egy belső, luciferista próféciájuk, amely azt mondja, hogy hacsak a herceg [Lucifer] nem lesz egyértelműen hatalomra segítve a citadellában, nevezetesen a Vatikánban, elvesznek. Ahhoz, hogy a herceget trónra segítsék, meg kell szabadulniuk a jelenlegi pápától [II. János Páltól]. "

Ne felejtsük el, hogy Martin mindezt 1997-ben írta. Most pedig láthatjuk, hogy milyen türelmetlen a Danneels/Kasper vonal, amikor nem volt elég II. János Pált függésben tartani, hanem utána jött Benedek, aki ellen tudott nekik állni, nevezetesen, amikor kibocsájtotta a Motu Proprio-ját a szentmise szentáldozatnak bemutatásáról. Azonban meg tudták tenni azt, hogy lemondatták.

Ugyanebben az interjúban Janzen megkérdezte Malachi Martin atyát, lehetséges-e, hogy a bíborosok egy eretnek pápát válasszanak, Martin atya ezt válaszolta:

"Igen, lehetséges, hogy egy aposztatát válasszanak pápává. Ebben az esetben rettenetes helyzetbe kerülünk. Rémálom-szerű helyzetbe kerülünk. A legnagyobb szentek hite is próbára lesz téve ...A hiteteket darabokra törik. Ha ez megtörténik, ők (a sötétség urai) fognak uralkodni és mindennek illegalitásba kell vonulnia. Bernard, úton vagyunk afelé, hogy, amint VI. Pál pápa szenvedésében megjövendölte, az emberiség jelentéktelenül kicsiny részévé zsugorodjunk."


Real Time Web Analytics