Krajsovszky Gábor: A megváltás szolgálattevői

Óriási lehetőség van az új nemzedék nevelésében, kellő felkarolással. A magyarságtudatnak a bevetésével és a mai nemzedékkel megoldhatónak látszana a Kárpát-medence jövője is. Mindszenty József

Mindszenty József bíboros Észak-kaliforniai lelkipásztori „diadalútja” alkalmával 1974. december 22-én – közvetlenül Karácsony ünnepe előtt - San-Franciscoban a St. Raymond templomban a keresztség és a bérmálás szentségét szolgáltatta ki egy újszülöttnek, illetve huszonnyolc fiatalnak. Az ünnepi szentmisére összegyűlt magyarok száma elérte az ezer főt, akik csodálattal szemlélték és hallgatták a nagy főpásztort. Az ott elhangzott beszédéből vett részletekkel készítsük elő lelkünket Jézus születésének ünnepére!

„Örömömnek adok kifejezést mindenekelőtt, hogy ebben a letűnő esztendőben már másodszor látogathatlak meg benneteket. Örömömet fokozza, hogy egy hívő család újszülött gyermekének a keresztelésében részt vettem. És a szentmise keretében jön a bérmálkozó ifjúság a bérmálás szentségének, a Szentlélek ajándékainak a vételére. De térjünk vissza a mai szent evangéliumhoz! Az evangéliumban a mi megváltásunk tényét látjuk inkább, mint a világ eseményeiben. Különösen Keresztelő Szent Jánosnak a születése, amit e héten megismertünk, majd a mai szent evangéliumban Szent József körül is látjuk, hogy az Isten kezdeményező és végző tényező a mi megváltásunk történetében. A Szent Szűz után, és a Keresztelő után Szent József következik, mint a megváltásnak a szolgálattevője. Szent József nemcsak a megváltásunkban vett részt, hanem az üdvözítésünkben is. Ő a Szent Család feje, és minden családapa tőle kell, hogy példát vegyen az Isten terveinek a családban való szolgálatára.

A mi életünkben is van aggodalom, gyötrődés és kereszt, úgy, ahogy volt Szent Józsefnek az életében. Mi nem ismerjük az életnek az útjait, mi benne vagyunk, mint hontalanok, mint száműzöttek. Benne vagyunk a legnagyobb kísértésben és megpróbáltatásban, és sokszor lelankad talán a fejünk, és sokszor megjelennek az aggodalmak, talán panasz is fakad az ajkunkon. Ilyenkor jó, ha gondolunk a mai evangélium szent szavaira, hogy nem lázongunk, hanem Istenre hallgatunk, aki a jobb lelkiismeretnek a szaván megszólal hozzánk, és követjük az Istentől való lelkiismeretnek az eligazítását. Engedelmesek legyünk, ne lázongjunk. Imádkozzunk és mondjuk azt: »Atyám, legyen meg a te akaratod, nem akarok ellened vétkezni!«
Most, öreg fejjel hálát adok az Istennek. Miért? Sokan nem ismerték, mi a kommunizmus. Én megtapasztaltam a magam számára, majd kötelezettséget éreztem magamban minden fölhajtható adat nyomán megszerezni külföldről, és otthonról is, az alapos információkat. Velem nem történt meg, hogy én is behódoljak a most már egy negyedszázada itt települő, és annyi embertelenséget az istentelenség után elkövető rendszernek. Ez elhatározásomért most is napról napra az Istennek hálát adok.
Az ember nem ismeri az élet útjait. Isten az, aki egyedül tudja, hogy mi van az ember életszövevényeiben, mert amikor a legnehezebb és leggyötrőbb a keresztünk, akkor kell erősnek lennünk abban, hogy Istennek engedelmeskedünk! És az általa küldött tényszolgálatra kell hallgatnunk! Jézus Krisztus volt, ki, amikor felnőtt, mint ember, mint Isten-Ember a hároméves nyilvános működésekor üzenetképpen mondotta mindnyájunknak: »Bízzatok Istenben! Bízzatok énbennem!«

Ez legyen a tanulság a mai alkalomra nektek, szülők; nektek, bérmaszülők, nektek, bérmálkozók! Ez legyen számotokra az evangéliumnak útravalója!” 1


megjelent: Nemzeti Újság 2007 Karácsony hava

1Dr. Jaszovszky József: Mindszenty, a főpásztor Észak-Kaliforniában. A szerző kiadása. Menlo Park, Kalifornia 1980. 127-130.


Real Time Web Analytics