Gyurián Edit: Brückner atya és Mindszenty József

Részlet Gyurián Edit dr. Brückner Józsefről szóló „Ki köszöni meg...” c. könyvéből (Alfapack Kft. nyomdaüzeme, ISBN 963 550 176 9)Dr. Brückner József már hat éve az esztergomi szeminárium rektora volt, amikor Mindszenty József hercegprímás lett Esztergomban.
Kettőjük lelki kapcsolata nagyon szoros volt, erre lehet következtetni az alábbiakból: A hercegprímás elfogatása (1948. dec.26.) és főképpen 1952 után - amikor Brückner atyát is megfosztották a rektorságtól - bárhová ment látogatóba, lelki gyermekeihez, családokhoz, mindig megemlítette a bíborost! Mindig tudott friss híreket róla, mindig imát kért érte és a Prímási Palotában lakókért, akik "vigadnak", esznek-isznak az ő evőeszközeivel, amíg a "Házigazda" börtönben szenved.
Amikor König bíboros Budapesten járt az amerikai nagykövetségen a Bíboros atyánál, - Brückner atya mindig tudott erről részleteket. Nagy átéléssel kért imát újra és újra ... Ahányszor Mindszenty bíboros atya bérmált az esztergomi Bazilikában, mindig Brückner atyát vette maga mellé. Mint hittanárok - ismerhették egymást már az 1920-30-as években is. Igy érthető, hogy a bíboros atya, mihelyt elfoglalta az esztergomi prímási széket 1945-ben, megtalálta a kapcsolatot a lélekben oly hasonló - a lelkekért, a családokért, a papságért mindent -, ha kell, az életet is feláldozni kész kortárs pappal. (Brückner atya csak két évvel volt fiatalabb a Bíborosnál.)
1952-ben a rektorságtól való elmozdításakor Brückner atya "fő vétke" az volt, hogy Mindszenty kéziratát, iratait megtalálták nála.A Bíboros azért adta át neki kéziratát, mivel atya - többek állítása szerint, már az 1945-48 években is gyóntatója volt.
Mindszenty bíborosnak elsőrendű fontosságú volt a papképzés, így érthető, hogy a rektor az ő szemében az egyházmegye lelkiéletének egyik kulcsa volt s egyúttal az ő bizalmasa. Mindszenty hercegprímás még 1946-ban kanonokká nevezte ki Brückner atyát.