Gyurián Edit: Részletek Brückner József atya leveleiből

Részlet Gyurián Edit dr. Brückner Józsefről szóló „Ki köszöni meg...” c. könyvéből (Alfapack Kft. nyomdaüzeme, ISBN 963 550 176 9)
Az esztergomi Bazilika Bakócz (Bakáts) kápolnája, Atya kedves mizéző oltára. "Majd felviszem a Bakátsba!"


- Az első gondolatára, az első sugallatára mindenkor hallgasson!
- Az isteni Gazda nevében figyelmeztetem és köszöntöm!
- Erőtlen napokon erősen kapaszkodjék a Hűséges Szűz kezébe.
- Ne hagyja el magát soha, de soha!
- Azt pedig buta kísértésnek minősítse, hogy értéktelen semmikből áll csak nehéz élete. Mély tisztelettel P. Virrasztó.
- Akarjon jó lenni!
- Sokat és jól imádkozzék!
- Kívánja magamagának és minden jótét léleknek a nyolc boldogságot!
- Kemény az emberi élet, dehát így látja szükségesnek a Mi Atyánk!
- Hű akarok lenni! – (egy kisgimnazista-lelkigyakorlaton)
- Az égi sugallatokat, amelyek a szívét érik, örömmel hallgassa meg és menjen utánuk!
- Elhiszi-e azt, hogy a fájdalom is benne van a Jó Isten tervében?
- A kősziklákat is el kell görgetni!
- Emelje fel az egész szívét sokszor, egészen a mennyei Atyához!
- Fel a fejjel, és mindig feljebb a szívvel!
- Tüzet lehelő oroszlánnak képzelheti magát az, aki jól járul a szentáldozáshoz! Kívánom, hogy oroszlán-bátorság járja át a szentáldozás után!
- Imádkozzék! Abba ne hagyja!
- Bízzon mindent a Gondviselésre!
- Engeszteljen! – Minden gondjával, cselekedetével!
- Erőforrása az Eukarisztia legyen!
- A Szűzanyával együtt az Úr Jézushoz!
- Napi Szentírás! Örök program!
- Leborulok az Úr oltára előtt, aki boldog ifjúvá tesz engem!
- Kezdje el újra élete szentmiséjét! Újra és újra!
- Ne féljen az emberektől: por és hamu és nihil ... Isten az: Aki van. Jahve! – Én vagyok, aki vagyok!
- Mély megrendüléssel és félelemmel és ... féltéssel vittem fel ma hajnalban a Bakátsba mindazt, amit tőled átvettem...
- Ha minden elmarad ... Isten el nem marad! Döntő most a gyermeki, - a kételkedést nem ismerő bizalom!
- Ábrahám – írja a Szentlélek – contra spem speravit! „Remény ellenében remélt! „ – Tegye ezt!
- A hit szemével nézve Ön választott – kiválasztott lélek!
- És ezt az egymásra zúduló sok keresztet , mindet bemutattam a Bakáts kápolnában...
- A Mater dolorosa odamutat a Szívére ... és Ön is úgy fogadja a keresztet, mint Ő ...
- A két szentostya: Jel és üzenet ... Örüljön! (Egy szentáldozásnál két Ostyát kaptam!)
- Köszönöm a Gilbert Bécaud –méltatást ... igaz! Mi mindent lehet-lehetne kihozni a TV-ből! (1969-ben volt egy közvetités, ahol Bécaud eljátszotta-énekelte , hogyan hivná, fogadná be az Urat , ha a házukba betérne! Elragadó volt! (1969!))
- Vasárnap? Fekete-vasárnap... Nézzen föl a keresztfára és találja meg ott Mennyei Édesanyját! – A szíve minden gondjával és aggodalmával már a Bakátsban van! ... – együttérzéssel...
- Asszonyom, ön biztos lehet abban, sohasem hallotta még senki, hogy bárkit is magára hagyott volna az Úr Jézus Édesanyja , aki Ecce Mater Tua!
- Emberileg minél kegyetlenebb a helyzet, annál közelebb van az isteni, atyai gondviselés, és annál melegebb a mindenkor Segitő Szűzanya segitőkészsége.
- Kérem, maradjon a gyermekkel szemben következetes... a legnagyobb balfogás, ha a nevelő, a szülő tedd ide, tedd oda, karakter nélküli ... az ilyen gyengeséget észre is veszi a gyermek és kihasználja a maga kis kertjének dudvái hizlalására...Az oroszlán nemcsak finom pamacs, hanem erős karom is. (Prohászka)