Földi Endre: Mária Légió, egy csodálatos világi

kezdet1919-ben isteni indításra egy Mária imacsoportot sikerült olyan közösséggé szervezni, amely Mária vezetése mellett valami nagyot akart tenni Istenért. Vezetője az ír Frank Duff, egy csodálatos ember, aki az Egyház nagy szentjeinek iránymutató könyveit összevásárolta és végigolvasta. Halála után Dublinban múzeumot rendeztek be működését bemutatva. Szédítő végigjárni ezt a múzeumot, amely bemutatja a könyveit és azt, hogy a Mária Légió alapítását meghatározó vezető műveket ő személy szerint olvasta és az alapításban felhasználta. Akkor, mikor Európa népei a hitetlenség posványába süllyedtek egyre mélyebben, ő egy más világot kezdett építeni. A legmegdöbbentőbb számomra, hogy akkor, amikor a züllesztés zászlóvivői a bomlasztás eszközeivel szinte diadalmaskodtak, ő látta, hogy ez a szellem a világot romlásba viszi. A II. világháborúban előre látta, hogy keletet a bomlasztás magával ragadja és minden lehetséges erővel védekezni kell a kereszténység keleti kihalatása ellen. A II. világháború alatt már azon törte a fejét, hogy a kereszténység keleti kiirtását hogyan kell megakadályozni.

Azt viszont el nem tudta képzelni, hogy a keleten megindult bomlasztás áthat nyugatra is éppen úgy, ahogy keleten működik. Ehhez emberi agy kevés, ehhez a sátán hatalmát kell ismerni.

Első keleti kezdéskor talált egy bécsi szentéletű papot, a bécsi papi szeminárium sprirituálisát , aki teljesen átérezte az ő aggodalmát, és arra kérte, hogy első működése mindjárt a Bécstől keletre fekvő országok felé irányuljon. Kereste is a kapcsolatot felénk, csak a politikai helyzet miatt rendkívül lassan születtek az eredmények. Jó helyen tapogatózott, nem tudom, tudta-e, hogy Magyarország, mint Mária országa elsősorban a leghivatottabb a feladat vállalására. A későbbiek folyamán a napnál világosabban kitűnt ez a tény, mely a nemzetnek még megmaradt élő szellemét a külföldiek nagy csodálkozására meglepően felélesztette.

Itt a kezdet után a népben akkora volt az érdeklődés, hogy a nyugatiak értetlenül álltak előtte. A fejlődés lendülete messze-messze felülmúlta a bármely országban tapasztalhatót. Ennek okát alig akadt ember, aki megértette. Mindez hatott addig, amíg a kommunista nevelésű fiatalság át nem vette a vezetést. Ebben a vallást üldöző világban csodálatos érdeklődés fogadta a Légiót és az az életveszély ellenére meglepően fejlődött.

Hogyan történt ez?

Bejutott Magyarországra néhány rövid ismeretterjesztő füzet a Légióról egypár paphoz és világihoz, akik fellelkesülve azonnal kezdeni akarták, a világiak félelme azonban megakadályozta a konkrét cselekedeteket. Egy-két évig itt is, ott is volt lelkesedés, de hiányzott a bátorság. Elkezdték és abbahagyták. Ezeknek az első kezdeményzéseknek a híre jutott el hozzám.

Amikor egyik munka utáni szentáldozási lehetőség keresésnél a terézvárosi plébánára akadtam, ahová becsöngettem a káplán atyához és a szentmisék utáni szentáldozást kértem. Nem utasított el, hanem a kezembe nyomott egy németül írt füzetet a Mária Légióról. Annyira felvillanyozott a füzet, hogy bármennyire veszélyes idő volt már ehhez, érdeklődtem a megvalósítás iránt.

Óriási hatással volt rám és mindenféle veszélyt félretéve tudtam, hogy nekem ezt a lehetőséget meg kell ragadnom. Néhány alkalommal részt vettem a terézvárosi prezidiumokon és utána elkezdtem a lakókörzetem területén a szervezést. Az ismerős, rendből kidobott nővérek nagy lelkesedéssel csatlakoztak és fő támaszai és erőforrásai lettek a kezdeményezésnek.

Az egyik nővér munkatársaim közül kb. másfél prezidiumnyi (=aktív csoport ) személyt gyűjött össze.

Kb. 2,5 évig vezettem az egyre jobban, titokban terjedő Mária Légiót. Egyik nap az esti adoráció után megjelentek a lakásomon a rendőrök és letartóztattak. Államellenes szervezkedés miatt 6,5 év szigorított börtönt kaptam. A nagy amnesztia idején (U Thant ENSZ főtitkár látogatásakor) szabadultam. Kicsit kevesebb, mint 2,5 évig voltam börtönben.

Az alatt a 16 év alatt, amíg én jégre voltam téve, az alatt átalakult a világ. Szegény Duff testvér el nem tudta képzelni, hogy egy-két év alatt ez a sátáni bomlasztó szellem átjárja egész Európát. Ezt mi sem értettük és a 16 évi szünet után elkezdtük az újraszervezést a fiatalokkal, akik vállalták, hogy Isten országát építik lelkesedéssel. Ők már egészen a gonosz lélek neveltjei voltak, akik Isten országa alatt a sátán országát értették: nem Isten országának a lelkekben való terjesztését, hanem az egyéni, saját érdekeiknek az emberek közötti propagálását. Ezek elfajultak odáig, hogy mondték, hogy Isten országát építik, de arra lettek nevelve, hogy Isten országa alatt a saját egyéni anyagi érdekeiket és saját maguknak mindenki fölé való emelését szolgálják. Erre sajnos magam is csak évek múltán jöttem rá, mikor már a vezetést átadtam az újonnan nevelt embereknek, akik vállalták, hogy Isten országát építik, de Isten országa alatt már egészen mást értettek. Nem is értik azt, hogy a kettő között egy "kis" különbség akad. Nem érdekli őket tovább a Mária Légió szabálya, a sátán szabályai vezetik őket.

A Légió szabályait ezen túlmenően sarokba vágták. Ilyenekkel kezdtem én is építeni a Mária Légiót és egy-két év múlva jöttem rá arra, hogy a sátán országát építem. Kaptam a fejemhez. A legtragikusabb az, hogy Duff testvér elképzeléseivel szemben ez a szellem a Légió új vezetőit is áthatja. Ha Isten országát akarjuk építeni, akkor szó szerint vissza kell térnünk az eredeti szabály módosítás nélküli megvalósítására. Ez viszont az átképzett emberekkel nem megy. Szegény Duff testvér forog a sírjában. Az ő elképzelése ma még sokkal érvényesebb és követelőbb, mint az ő halála után lett. Ehhez való visszatérés nélkül hazugság, amit csinálunk.

Ma már kihaltak azok, akik tényleg Isten országát akarják építeni, hogyha egyen-ketten még élnek közülük, akkor azok régen jégre vannak téve. Az egyik legjobb munkatársammal, aki belépett egy szerzetesrendbe, bélyegeket ragaszttattak rá levélborítékokra, ez volt az ő szerzetesi feladata. Nem engedték apostoli munkát végezni annak ellenére, hogy ifjúsági nevelőintézetbem volt elhelyezve, és a fiatalokhoz nem is szólhatott.

Az utóbbi évtizedek "fejlődése" befejezi a sátán rombolásának művét és elképzelhetetlenül felgyorsította azt. Aki Duff testvér elgondolásait akarja megvalósítani, annak a sátán rombolását ki kell radíroznia a Légióból, mert az már nem Légió. Isten ezt várja attól a kis csoporttól, akik az ő gondolatát meg akarják érteni és megvalósítani. Lesz ilyen társaság és ezek fogják megújítani a világot.

Ezzel a csalódással az én életutam befejeződni látszik. Mára annyira leromlottak a képességeim, hogy most már csak azt tudom diktálni, amit pillanatnyilag Isten sugall. De biztos vagyok benne, hogy lesz egy ilyen, Jézushoz visszatérő társaság.

Budapest, 2006.


Real Time Web Analytics