MEGJELENT MAGYARUL

Mons. Athanasius Schneider püspök atya új könyve!

ROBERT SARAH bíboros: „»A liturgia nem rólunk szól, hanem Istenről« – írta Ratzinger bíboros 2004-ben. Ez legfőképpen a szentmiseáldozat tekintetében igaz, amely Isten műve, nem a miénk – még akkor is, ha a keresztség kegyelme által kiváltságos részesei vagyunk az üdvösséges cselekedetnek. Schneider püspök mélységes tisztelete a Szentmise és a Szent Eucharisztia iránt az üldöztetésben való megfosztottságuk tapasztalatából nőtt ki. Ha csak egy csöppet is magunkba szívunk abból a hitből és szeretetből, amely ebben a könyvben felszínre kerül, nemcsak azt fogjuk megérteni, hogy miért elengedhetetlen Isten központi szerepének helyreállítása a liturgiában, hanem mi magunk is késedelem nélkül megkezdjük a szükséges munkát."

JOSEPH ZEN bíboros: „A liturgia katolikus életünk középpontjában áll. A mi Teremtő Istenünktől kaptuk ezt a nagyszerű ajándékot, amely lehetőséget ad arra, hogy gyönyörű rítusokban, imákban és énekekben dicsérjük Őt, mindvégig a gyönyörű szertartásokon keresztül, amelyeket az Egyháznak meg kell őriznie hívei javára. Ez a könyv nagyszerű forrás a mise szépségének újbóli felfedezéséhez, és figyelmeztet minket a sok visszaélésre, amelytől az Egyház liturgiájának megannyi egyházközségben kell szenvednie szerte a világon. Ez a könyv elgondolkodtat bennünket arról, hogy mi az, amink lehet, és arról is, amit elveszíthettünk."

BAZSÓ-DOMBI ATTILA görögkatolikus áldozópap: „Amint Athanasius püspök atya hirdeti, hogy a Mennyei Liturgia és a földi liturgia egységének feltétele a Szent Liturgia – Nyugat és Kelet – hagyományai szerinti bemutatása, úgy világjáró apostolutódként meg is erősíti az igaz katolikus hitben napjaink földalatti egyházának védelmét kereső – felszentelt és világi – tagjait, akik katolikusok akarnak maradni, ám ezért üldözésben részesülnek. Athanasius püspök atya újabb könyvének magyar nyelvű kiadása legyen javára Mária Országa egészének és minden egyes tagjának, Magyarország jelenlegi határain innen és túl egyaránt!"

GRUJBER ZSOLT római katolikus áldozópap: „A Szentmise nem szolgáltatható ki sem egyes korok divatáramlatainak sem egyes papok és hívek egyéni ízlésének, hanem minden századokat átfogva és meghaladva kell felragyogtatnia Krisztust a feláldozott és megdicsőült Bárányt. Athanasius Schneider püspök tiszta és világos tanítása méltán vezeti be az olvasót a katolikus szentmise igazságába, szépségébe és mélységébe, valamint igazi iránytűként és megerősítésként szolgál korunk papságának és híveinek egyaránt, különösen is azoknak, akik a minden idők szentmiséjéhez való hűséges ragaszkodásuk miatt üldözést szenvednek."

Tartalomjegyzék:

A borítóképről
Aurelio Porfiri előszava
A magyar fordító előszava
1. A szentmise mint imádság
2. A szentmise mint imádás
3. A szentmise mint rituálé
4. A szentmise mint áldozat
5. A szentmise mint pompa
6. A szentmise mint szent cselekmény
7. A szentmise mint hálaadás
8. A szentmise mint hallgatás
9. A szentmise mint az Egyház élete
10. A szentmise mint az üdvösség forrása
11. A szentmise mint szent szolgálat
12. A szentmise mint menyegzős lakoma

Következtetés: Istenközpontúság

A magyar nyelvű változat a JEL KIADÓ gondozásában jelent meg.


Real Time Web Analytics