Dr. Erdős Mátyás: Előszó

Gyurián Edit dr. Brückner Józsefről szóló „Ki köszöni meg...” c. könyvéhez (Alfapack Kft. nyomdaüzeme, ISBN 963 550 176 9)A könyv belső címlapján szereplő három betűt vehetjük utalásnak Brückner Józsefnek az esztergomi szemináriumban való működésére. Seminarium Sancti Stephani – az esztergomi papnevelő intézet latin nevének rövidítése.
Brückner Józseffel egy évben (1939) kerültünk ide teológiai tanárnak, és egy évben (1952) mozdítottak el innen, mert nem a párt szellemében neveltük a kispapokat. Ő két évig volt a szeminárium spirituálisa, lelki igazgatója, majd rektora. A lelki igazgatóságban én lettem az utóda.
Jelmondata nem csak Brückner atya szemináriumi működését jelzi, hanem egész papi életének programját is. Sanctissimum (Sacramentum), Sanctissima (Maria), Sanctissimus (Pater): az Oltáriszentség iránti buzgóság, Szűz Mária iránti bizalma, Szentséges atyánk, a pápa iránti hűséges ragaszkodása voltak papságának jellemzői.
“Brüki”, a kedves Brückner atya karizmatikus lelkiatya volt. Rövid tőmondatos vagy csak egy szavas válaszai irányt mutattak, bátorítottak, megvigasztaltak. Tanítványai, lelkigyermekei, ismerősei szerint Brückner József imádságos, csendes, melegszívű, alázatos, szolgálatkész, szentéletű pap volt. Esztergomban “tipegő szent”-nek becézték.
Nem tudott másnak szomorúságot okozni, sem fájdalmat, csak, jót adni, jót tenni.
Az Eukarisztia mint áldozat, Mária kiváltságai, a pápához való hűség, katolikus vallásunk jellegzetes vonásai jellemezték.
Brückner József S.S.S. programja útmutatás korunk emberének: a téves, divatos teológia, a burjánzó, álkeresztény szekták, a csábító szabados erkölcs felismerésének próbaköve, ellenszere.
Olvassuk, kövessük, terjesszük az S.S.S. elveit.

dr. Erdős Mátyás protonotarius

1997. július 21.


Real Time Web Analytics