Déri Péter: Engesztelő imaóra – Mindszenty zarándoklatok


Csehimindszent, Mindszenty bíboros úr szülőfaluja plébánosának beszéde, amely elhangzott a Parlament Vadász-termében 2014. március 1-jén tartott Mindszenty-konferencián.

Tisztelt Hallgatóság, tisztelt Mindszenty Társasági Tagok, kedves Egybegyűltek!

Nagy örömömre szolgál, hogy másfél éven belül már másodszor állhatok itt kedves Mindnyájuk előtt. 2012. november elején sok szomorú eseményről kellett beszámolnom arról, ahogy Polgármester Úr is akkor megtette, hogy milyen szörnyű állapotok uralkodtak akkor Csehimindszenten, a szülői házban, aztán a bíboros úr keresztelési helyén és a templom környékén. Akkor beszéltem, és a beszédben kiemeltem és elmondtam, hogy az egész Mindszenty-ügyet és a csehimindszenti felújításnak az ügyét az Úristenre és Mindszenty bíboros úr közbenjárására bízom, mert ha valakinek fontos, akkor neki fontosnak kell lennie, hogy ezáltal is a híveket és a Mindszenty-tisztelőket még közelebb tudjuk emelni az Ég felé. Úgy gondolom, hogy az elmúlt időszak, amelyről az imént a polgármester úrtól hallottunk a szülői ház felújításának kapcsán, az oda kapott állami támogatás és több milliós felajánlások, azok mind-mind azt mutatják, hogy felülről kaptunk segítséget, bár itt a földön emberek segítették és mozdították elő a munkánkat. Aztán amikor ezzel a segítséggel és a bíboros úr közbenjárásával sikerült elindítani a szülői ház felújítását egy csodálatos úton, akkor mint plébános, igyekeztem a templomot, a bíboros úr keresztelési templomát és újmisés templomát is a felújítások útján elindítani. A Szombathelyi Egyházmegyétől 1,7 millió Ft-ot kaptunk, hogy a templom régi, elöregedett harangja helyett egy újat öntessünk. Magyarország kormánya igen bőkezű volt, hiszen a tavalyi esztendőben 50 millió Ft-ot, az idei esztendőben pedig 56 millió Ft-ot szavazott meg a templom felújítására, illetve a környezetének a rendbetételéhez. Az Úristen megint csak vezényelt jószándékú embereket mellém, és több tízmillió Ft-os felajánlásokat tettek különféle nagyvállalkozók, akik a templom, illetve Templom-tér csodálatos díszkivilágítását illetve annak kandeláberekkel való ellátását is megfinanszírozzák, illetve adományozzák. Ehhez a rengeteg felajánláshoz és támogatáshoz kellett nagyon sok embernek a segítsége, áldozatvállalása és közbenjárása, amelyet ezúton is szeretnék mindenkinek megköszönni.

De gondoljunk csak bele, hogy hogyan ás miként érkezett ez a sok támogatás Csehimindszentbe! Mert korábban a Mindszenty-kultuszra, oda a Vasi hegyhát pici kis falujába szinte semmi, vagy nagyon kevés támogatás érkezett, és ehhez, hogy most ilyen nagy lendületet kaptunk, úgy gondolom, hogy nem elegendő a polgármesternek és a plébánosnak az ügyeskedése és utánajárása, hanem valami sokkal fontosabb és nagyobb van a háttérben. Biztos vagyok abban, hogy az eredményeink mögött az Úristen áldása és Mindszenty bíboros úrnak a közbenjárása áll. Az imádságos, engesztelő háttér volt az, ami meglágyította sokak szívét és beleoltotta a felismerést, hogy ezt a csodálatos nemzeti ügyet segíteni és támogatni kell. Az imádság óriási ereje mozdította elő mindezt a rengeteg eredményt, amit a polgármester úr is elsorolt. Az Úristen áldása van a munkánkon.

Mindszenty bíboros úr, mint Esztergom érseke és Magyarország hercegprímása, 1946. január 25-én főpásztori áldását adta a Világ Királynője nagy engesztelő mozgalomra. Ezzel megindított hazánkban egy csodálatos imádságos erőforrást, amelyből lehetett és lehet lelkiekben táplálkozni. Mi, mint a hercegprímás szülőföldjének mai gyermekei követtük és követjük ezt az engesztelő lelkületet, hogy méltókká váljunk falunk nagy szülöttéhez. Hála a Jó Istennek, nem maradtunk egyedül az imádságainkkal, engeszteléseinkkel, mert hiszen a 29-i engeszteléseinkre – azért a 29-ét választottuk, mert 1892. március 29-én látta meg a bíboros úr a napvilágot Csehimindszenten, és innét jött a 29-i dátum - az elmúlt több, mint másfél esztendőben sokan és sok helyről érkeztek. Jöttek az egyházmegye területéről, a szomszédos egyházmegyékből. Amikor 2012. novemberében a felsőházi teremben beszéltem az engesztelésekről, akkor hallották meg, - itt vannak a kedves hölgyek – akik eljöttek a nyár folyamán hozzám, hogy vannak ezek a 29-i engesztelések és jó páran lejöttek ide Budapestről is az engesztelésünkre. Az Alföldről és az északi országrészből is telefonáltak többen, hogy bár a nagy távolságok miatt nem tudnak leutazni Csehimindszentbe, de lélekben velünk vannak, és velünk egy időben, a saját templomukban imádkoznak a magyar népért, a magyar hazáért és Mindszenty bíboros úr mielőbbi boldoggá és szentté avatásáért. A média segítségével többször lehetett hallani rádióban, tévében, különféle híradásokban és egyéb műsorokban is, de az internet is elviszi a jó hírünket szerte a világba, mert kanadai magyarok is jelezték, hogy hallottak az engesztelő imaestjeinkről. Minden hónap 29-én este összejövünk a csehimindszenti plébániatemplomban, és imádkozunk a hazáért, a magyar népért, ésd a bíboros úr boldoggá és szentté avatásáért. Szentségimádást tartunk, keresztutat járunk, szentgyónáshoz, szentáldozáshoz járulunk, végül pedig mécsesekkel és fáklyákkal vonulunk ki a falu főterén álló Mindszenty-szoborhoz, ahol különösen is könyörgünk a hercegprímás úr mielőbbi kanonizációjáért. Ez az imádságos, engesztelő háttér a legfőbb motorja annak a csodálatos eredménynek, amit eddig elértünk, mert elmondhatatlanul nagy erő rejlik az imádságban.

A sok felújítás közben sajnos, nem csak segítőkkel és támogatókkal találkozunk, hanem rengeteg hátráltató tényezővel, emberi kicsinyességgel, gáncsoskodással, és nem egyszer hátráltatatással, de mi sohasem adjuk fel, mert a 29-i engesztelések révén mindig beszámolunk a kedves híveknek, akik összejönnek engesztelni, hogy az elmúlt egy hónapban mit sikerült elérni, mit sikerült elintézni, és nem egyszer volt olyan, hogy hónapok óta nem oldódott meg egy probléma, nem jutottunk előbbre, és akkor imaszándékot is ajánlok a kedves testvéreknek, és amikor elkezdtek imádkozni az engesztelés előtt, illetve utána, akkor pár napon belül megoldódott a probléma, és előbbre tudtunk jutni. És ez minden hónap 29-én , február ugye, 28 napos, most tegnap este [28-án] még a szülői házban voltunk, mert a püspöki titkár úr a kis ministránsaival lejött, és ők is engeszteltek velünk a fárasztó iskolai hét után, és a gyerekek is ott voltak velünk, őnekik is fontos a bíboros úr kultusza, és ők is a maguk kis áldozatvállalásával, engesztelésével vitték, viszik előbbre az ügyünket.

Úgy gondolom, hogy az imádság a mi legfőbb segítőnk, mert ez biztosítja a megfelelő hátteret, amiből erőt meríthetünk, és ebből az imádságból új és jó ötleteket. Az imádság ereje, - én tapasztalatból mondom, bár fiatal vagyok, de ez múló állapot - , az imádság ereje mindent legyőz! Minden emberi gáncsoskodást, és meglágyítja a legkeményebb szívű embereket is, és elér mindent, hogy a lelkek üdvösségét tudjuk előbbre vinni és azt szolgálni. És ezt akarta a szentéletű hercegprímásunk is, amikor elindította és megerősítette a Világ Királynője nagy engesztelő mozgalmat, és ezt fogalmazta meg főpapi jelmondatában, amikor a Pannonia Sacra-t a Szent Magyarország megvalósulását óhajtotta. Tegnap este az engesztelő szentmisén elmondott beszédemet így zártam. „Mindszenty hercegprímás úr nem ijedt meg senkitől és semmitől. Hanem vállalta a szenvedéseket, a megalázást és meghurcoltatást, mert ő elhatározta, hogy a végletekig hűséges lesz az Egyházához, hazájához és a magyar néphez. Világító fáklyaként ott tündököl előttünk, és arra hív, arra biztat mindnyájunkat, hogy mi se féljünk semmitől és senkitől, hanem legyünk bátran megvallói hitünknek, és ne féljünk áldozatokat vállalni érte. Úgy gondolom, hogy nekünk, mai magyaroknak kötelességünk mindent megtenni, hogy a bíboros úr által nekünk adott tanítást továbbvigyük, és igyekezzünk megvalósítani a mindennapi életünkben, hogy megvalósulhasson a Pannonia Sacra, a Szent Magyarország. Csehimindszenten igyekszünk mindent megtenni ennek érdekében, és kérem, bátorítom a kedves testvéreket, hogy igyekezzenek Önök is ezt megtenni a mindennapjaikban".

Köszönöm, hogy meghallgattak.

A csehimindszenti Mindszenty Zarándokházról bővebb információ ITT található.


Real Time Web Analytics